Cập nhật:  GMT+7
6f74xacedxa511xec21x769bxea51xfb6bxcc31xc33axX7xff40xb1d8xae22x97f0x6fddxbe36xX5x87f1xXaxbf01xXcxa964x84f7xd43fxX3x88f1xfe77xc03dxbb68xXexX3x88d1xXdx7924xX15xX3xXex8e21xXbxX3xXbxX1xf2a5xb054xX15xX16xX3xffe4xX15xX3xX4xX1x100d5xX6xX3xX4xX1xX2exX1axX3xa31dxa286xX3xX4x8756xX19xX3xX15xb037xX15xX3xX4xX3fxX19xX3xX1x8e4dxX3xX4xea75xXbxX3xXex9544xX15xX1xX0xda0dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ddaxX10xX6xX18xXaxX12x7ccfxX16xX3cxX1axX3x8ac1xe620xX56x98d6x6fa0xX3xXexX43xXdxX3xa1f1xX1xX19xX3xX1exXdxX3xXex7667xX4xX1xX3xX5xac5dxX4xX1xX3xX7xa376xX3x7d91x101a8xX15xX3xX65x8986xX15xX16xX74xX3x91d8xX6xX15xX3x79c1xX1xX52xX3x8095xX43x10073xX3xX18xXdxX20xX15xX3xXexX24xXbxX3xXbxX1xX29xX2axX15xX16xX3xX2exX15xX3xX4xX1xX33xX6xX3xX4xX1xX2exX1axX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX19xX3xX15xX43xX15xX74xX3xX4xX3fxX19xX3xX1xX4bxX3xX4xX4exXbxX3xXexX52xX15xX1xX3xXexX14xX3xX4xX1xX3fxX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX1exXdxX20xX15xX3xXexX24xXbxX3xXbxX1xX29xX2axX15xX16xX3xX2exX15xX3xX4xX1xX33xX6xX3xX4xX1xX2exX1axX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX19xX3xX15xX43xX15xX3xX4xX3fxX19xX3xX1xX4bxX74xX3xX1xX19xX1axX3xXa0xX4bxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX8fxX19xX3xX5xb087xX4xX3xX5xX29xc38cxX15xX16xX74xX3xXbxX1xX29xX2axX15xX16xX3xXexXdxX1bxX15xX3xXexX1xX6xcd3exX3xX16xXdxX6xX74xX3xb92exX19xX1axX3xX149x8f87xX3xX4xX4exXbxX3xXexX52xX15xX1xX3xX15x858cxX149xX3xX70xed21xX70x96cexa0d3xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXa2xX18xX1axXaxX12xX0xXdxX149xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX15xXexX10x10177xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxaf2axXdxX18xXexX1x74b3xX3xc2fexec25xX165xXbxe965xc807xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19fxX3xX1a2xX165xX165xXbxX1a5xX1a6xXaxX3xX7xX190xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX168xde44xX6xXa2xXbxX1xX19xXexX1xXa2xX168xX3bxX15xX56xX18xX10xX7x71e1xXexXa2xXbxX56xX15xX10xX19axX7xX56xX70xX167xX167xX73xX56xX2xa8e1xX71xX18xX70xX2xX2xX2xX73xX165xX70xXexX73xX1a2xe31fxX1a2xX5xX165xd001xXdxX149xX16xX1f2xX1a1xX70xX2xX1a2xX168xd13fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX1exXdxX20xX15xX3xXexX24xXbxX3xXbxX1xX29xX2axX15xX16xX3xX2exX15xX3xX4xX1xX33xX6xX3xX4xX1xX2exX1axX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX19xX3xX15xX43xX15xX3xX4xX3fxX19xX3xX1xX4bxX3xX4xX4exXbxX3xXexX52xX15xX1xXaxX3xX19axXdxX18xXexX1xX9xXaxX1a1xX1a2xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1a2xX165xX165xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXa2xX15xXaxX12xff53xX1xX29xX2axX15xX16xX3xX2exX15xX3xX18xXdxX20xX15xX3xXexX24xXbxX3xX4xX1xX33xX6xX3xX4xX1xX2exX1axX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX19xX3xX15xX43xX15xX3xX4xX3fxX19xX3xX1xX4bxX3xX4xX4exXbxX3xXexX52xX15xX1xX3xX15xX161xX149xX3xX70xX165xX70xX167xX3xX1xX19xX1axX3xXa0xX4bxX15xX16xX3xXexX190x7e6cxX15xX3xX1e1xX165xX165xX3xX15xX16xX29x7336xXdxX3xX3bxX3cxX3xX1xX2axX15xX3xX70xX165xX3xXbxX1xX29xX2axX15xX16xX3xXexXdxX1bxX15xX3xX4xX1xX19xX1axX2c9xX15xX3xX18xc792xX15xX16xX168xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXa2xX18xX1axXaxX12xXcxX43xXdxX3xX1c1xX19xX14xXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX74xX3xX1xX2axX15xX3xX1e1xX165xX165xX3xX15xX16xX29xX2d3xXdxX3xX3bxX3cxX3xXexX190xX2c9xX15xX3xX70xX165xX3xXbxX1xX29xX2axX15xX16xX3xXexXdxX1bxX15xX3xX4xX1xX19xX1axX2c9xX15xX3xX18xX2f4xX15xX16xX3xX4x703dxX6xX3xX15xX1xXdxX8fxX19xX3xXa0xX2axX15xX3xX3bxX87xX74xX3xX18xXa2xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX1bxXbxX3xXexX190xX2c9xX15xX3xXa0xX87xX6xX3xX1c1xX3cxX15xX3xXexX52xX15xX1xX3xXexX1xX6xX149xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX130xX4xX3xX1xXdxX1bxX15xX3xXbxX1xX29xX2axX15xX16xX3xX2exX15xX3xX1a5xX8cxX3xX5xa5a6xX3xXexb6a6xX15xX1xX3xX1xX19x772exX15xX16xX3xX16xXdxad36xX3xXa0xX87xX15xX1xX3xX4xX1xX2exX1axX3xX3bxX3cxX3xXexX6xXdxX3xX15xX43xX15xX3xX1a5xX3b4xX1axX3xX190xX6xX3xXexX43xXdxX3xX1d1xX1xX19xX3xX3bxX130xX4xX3xXexX190xX2f4xX4xX3xXa0xX29xX2d3xX15xX16xX3xX1xX3cxX15xX1xX3xX5xX20xX74xX3xX1a5xX19xX4exXexX3xXbxX1xX2exXexX3xXexf6c7xX3xX1a5xX10xX3xXexX3b4xXdxX3xX4xX1xd79cxX3xX1xX3cxX15xX16xX3xXa0xX6xX15xX16xX3xX18xXdxX3xX4xX1xX19xX1axb15axX15xX3xX1c1xX87xX3xX4xX1xX2exX1axX74xX3xX16xe7cdxX1axX3xX1xXa2xX3b4xX15xX16xX3xX5xXa2xX43xX15xX74xX3xX18xf283xX15xX3xXexb071xXdxX3xXexX6xXdxX3xX15xX43xX15xX3xX16xXdxX6xXa2xX3xXexX1xX155xX15xX16xX3xXexX1xX3fxX3xX4xX4exXbxX74xX3xX4xb2a9xX3xX15xX1xXdxX8fxX19xX3xX15xX16xX29xX2d3xXdxX3xX1c1xX87xX3xX149x9025xX4xX3xX1d1x8726xXexX3xXexX190xXa2xX15xX16xX3xX1a5xX10xX3xX3bxX3cxX3xX16xX428xX1axX3xX4xX1xX2exX1axX3xX1xX3cxX15xX16xX3xX150xX19xX2exX15xX3xX1c1xX2c9xX15xX3xXa0xX29xX2d3xX15xX16xX3xX18xX29xX43cxXdxX3xX4xX1xX428xX15xX3xXa0xda93xXdxX3xX27dxX1x8886xX3xX98xX93xX15xX16xX74xX3xX4xX45cxX3xX15xX16xX19xX1axX3xX4xX2axX3xX4xX1xX2exX1axX3xX5xX6xX15xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX4xX2exX4xX3xX1d1xX1xX19xX3xX3bxX130xX4xX3xX1a5xX19xX15xX16xX3xX150xX19xX6xX15xX1xX3xXexX43xXa2xX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXa0xX2exX149xX3xX4xX1xX2exX1axX3xX5xX43cxX15xX168xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXa2xX18xX1axXaxX12xX0xXdxX149xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX15xXexX10xX190xX3xX18xXexX1xX19xX149xX1c1xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX19axXdxX18xXexX1xX19fxX3xX1a1xX1a2xX165xXbxX1a5xX1a6xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19fxX3xX1a2xX165xX165xXbxX1a5xX1a6xXaxX3xX7xX190xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX168xX1c1xX6xXa2xXbxX1xX19xXexX1xXa2xX168xX3bxX15xX56xX18xX10xX7xX1d1xXexXa2xXbxX56xX15xX10xX19axX7xX56xX70xX167xX167xX73xX56xX2xX1e1xX71xX18xX70xX2xX2xX2xX73xX2xX70xXexX1a2xX1e1xX73xX5xX73xX1f2xXdxX149xX16xX1f2xX1a1xX1e1xX2xX1a2xX168xX1fcxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX1exXdxX20xX15xX3xXexX24xXbxX3xXbxX1xX29xX2axX15xX16xX3xX2exX15xX3xX4xX1xX33xX6xX3xX4xX1xX2exX1axX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX19xX3xX15xX43xX15xX3xX4xX3fxX19xX3xX1xX4bxX3xX4xX4exXbxX3xXexX52xX15xX1xXaxX3xX19axXdxX18xXexX1xX9xXaxX1a1xX1a2xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1a2xX165xX165xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXa2xX15xXaxX12xX9cxX2exX4xX3xX5xX130xX4xX3xX5xX29xX135xX15xX16xX3xXexX1xX6xX149xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX130xX4xX3xX1xXdxX1bxX15xX3xXbxX1xX29xX2axX15xX16xX3xX2exX15xX3xX1a5xX8cxX3xX5xX3a5xX3xXexX3a8xX15xX1xX3xX1xX19xX3aexX15xX16xX3xX4xX1xX2exX1axX3xX16xXdxX3b4xX3xXa0xX87xX15xX1xX168xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXa2xX18xX1axXaxX12xX27dxX1xX29xX2axX15xX16xX3xX2exX15xX3xX1a5xX8cxX3xX5xX3a5xX3xX16xX4a9xX149xX3xX1c1xX3aexX15xX3xX16xXdxX6xXdxX3xXa0xXa2xX43xX15xX74xX3xX3bxX43cxXdxX3xX3bxXdxX1bxX4xX3xX2exXbxX3xX18xX2f4xX15xX16xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX1xXdx9b40xX15xX3xXexX1xX19xX24xXexX74xX3xX1d1x9574xX3xXexX1xX19xX24xXexX3xX4xX1xX33xX6xX3xX4xX1xX2exX1axX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX19xX3xX15xX43xX15xX3xX4xX3fxX19xX3xX1xX4bxX3xX1d1xX1xXa2xX6xX3xX1xea9dxX4xX74xX3xX4xX1xX82xX15xX1xX3xX1a5xX2exX4xX74xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xXa2xX43xXexX3xX3bxX3cxX3xXa0xX4a9xX15xX16xX3xX5xXa2xX43xXexX3xXbxX1xX3aexXdxX3xX1xX135xXbxX3xXexX2exX4xX3xX4xX1xXdxX6b1xX15xX74xX3xX7xX6xX19xX3xXexX1xX2d3xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX16xX46exX15xX74xX3xXa0xX2exX149xX3xX4xX1xX2exX1axX3xXa0x7d64xX3xXa0xX29xX135xX4xX3xX1d1xX1xX3aexX15xX16xX3xX4xX1xX6b1xX3xX3bxX3cxX3xX18xX24xXbxX3xXexX46exXexX3xX1xXa2xX3cxX15xX3xXexXa2xX3cxX15xX1a6xX3xX15xX1xX33xX15xX16xX3xX15xX16xX29xX2d3xXdxX3xX1c1xX87xX3xX15xX43xX15xX3xXa0xX29xX135xX4xX3xX4xX3fxX19xX3xX1xX4bxX3xX1d1xX87xXbxX3xXexX1xX2d3xXdxX168xX168xX168xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXa2xX18xX1axXaxX12xX27dxX1xX2exXexX3xX1c1xXdxX41bxX19xX3xX4xX1xX52xX3xXa0xX43xXa2xX3xXexX43xXdxX3xX1c1xX19xX14xXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX74xX3xX5xX73exX15xX1xX3xXa0xX43xXa2xX3xX9cxX155xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX52xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3xX7axX1xX19xX3xX1exXdxX3xXexX82xX4xX1xX3xX5xX87xX4xX1xX3xX7xX8cxX3xX8exX8fxX15xX3xX65xX93xX15xX16xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX24xX15xX74xX3xXa0xX2exX15xX1xX3xX16xXdxX2exX3xX4xX6xXa2xX3xX4xX155xX15xX16xX3xXexX2exX4xX3xXexX24xXbxX3xX5xX19xX1axX1bxX15xX3xX4xX354xX6xX3xX4xX2exX4xX3xX5xX130xX4xX3xX5xX29xX135xX15xX16xX3xXexX1xX6xX149xX3xX16xXdxX6xX3xX18xXdxX20xX15xX3xXexX24xXbxX3xX3bxX3cxX3xX1axX2c9xX19xX3xX4x7300xX19xX3xX4xX2exX4xX3xXa0xX2axX15xX3xX3bxX87xX3xXexX1xX6xX149xX3xX16xXdxX6xX3xX18xXdxX20xX15xX3xXexX24xXbxX3xX190xX3cxX3xX7xXa2xX2exXexX74xX3xX1d1xXdxX41bxX149xX3xXexX190xX6xX3xX4xX2f4xX3xXexX1xX41bxX3xX4xX2exX4xX3xX15xX4bxXdxX3xX18xX19xX15xX16xX74xX3xX5xX130xX4xX3xX5xX29xX135xX15xX16xX74xX3xXexX190xX6xX15xX16xX3xXexX1xXdxX6b1xXexX3xX1c1xX87xX3xXa0xX41bxX3xXexX1xX130xX4xX3xX1xXdxX1bxX15xX3xXexX3aexXexX3xXexX190xXa2xX15xX16xX3xX1c1xX19xX14xXdxX3xX18xXdxX20xX15xX3xXexX24xXbxX3xX4xX1xX82xX15xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX7xde81xX3xX18xXdxX20xX15xX3xX190xX6xX3xX3bxX3cxXa2xX3xX5xX4aexX4xX3xX1eexX1xX165xX165xX74xX3xX15xX16xX3cxX1axX3xX70xX1eexX56xX73xX56xX70xX165xX70xX167xX168xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdd22xX19xXexX1xXa2xX190xXaxX12xff4fxX2c9xX3xX65xXa2xX3cxX15xX16xX0xX56xXbxX12

Lê Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị thông tin thời sự năm 2023

Hội nghị thông tin thời sự năm 2023
2023-11-29 13:09:00

baophutho.vn Sáng 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và...

Tỉnh Phú Thọ xúc tiến đầu tư tại Osaka

Tỉnh Phú Thọ xúc tiến đầu tư tại Osaka
2023-09-15 20:08:00

baophutho.vn Ngày 15/9, Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long