Cập nhật:  GMT+7
f3f7x15efex116c6x16b27x1239ax13e95x17417x1422ax16d68xX7x12467x13addx1211dx13516x159a8x17a66xX5x173b6xXax13264x13f50xXdxX6xf680xX3xX5xf675x12351xX3x16b57x1598dx12133xX3xX1ex162cbxX1xfe83xX3xX4xX1x1737bxX16xX3xffcax14906xX1exX21xX3x12ea1x1590bxX3xX1exXdxX23xX2axX3x17231x15821xX3xX1exX1dxX2axX3xX4xX1xXdx114c3xX1exX3xXexX1x14049xX1exX21xX3x162bexX1x15308xX1exX3xf566x14b43xX1exX21xX3x13f0axX3xXcxf5ecx16514xX2axX3xXcxX1x17384xX1exX0xf822xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f8dxX10xX6x17cc9xXaxX12xXcx11baaxXdxX3xX2x16d2cxX60xX2xX2x13286xX3xX1xX1ax17bb6xX23xX1exX3x130ffxX1x147efxX3x17e9fxXdxX1exX1xX3xXex12d18xX3xX4xX1x10ee4xX4xX3xX4xX1xX19x1205bxX1exX21xX3xXexX57x119e3xX1exX1xX3xX21xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX21xX1xX23xX3xX4xX1xX27xX16xX3xX2axX2bxX1exX21xX3xX2fxX30xX3xX1exXdxX23xX2axX3xX37xX38xX3xX1exX1dxX2axX3xX4axX1xXdxX41xX1exX3xXexX1xX46xX1exX21xX3xX4axX1xX4cxX1exX3xX4fxX50xX1exX21xX3x1150cxX3xXcxX57xX58xX2axX3xXcxX1xX5dxX1exX3x117bexX2xX37xX60xX2xX2xX60xX2x15db6xX7ax10ff7xX54xX3xX2xX37xX60xX2xX2xX60xXfbxX38xXfbxXfbx10089x15dbcxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX6xXbxXexXdxX16xX1exXaxX12xX0xXdxX2axX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4axX10xX1exXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXax13ca3xXdxX72xXexX1x17805xX3xX2xX38xX38xX38xXbx110fexf667xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX143xX3xX7ax12cd6xX37xXbxX14axX14bxXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX109x17bbdxX6xX16xXbxX1xX1axXexX1xX16xX109xX1cxX1exX60xX72xX10xX7xX2fxXexX16xXbxX60xX1exX10xX13exX7xX60xXfbxXfbx11129x138e0xX60xX2xX2xX2xX72x17d67xX38xX7axX189xX37xX38xX38xXexX37xX7axX37xX182xX5xX2xX54xXdxX2axX21xX54xXfbxX2xX37xX183xX109x11a6axXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX21xX1xX23xX3xX4xX1xX27xX16xX3xX2axX2bxX1exX21xX3xX2fxX30xX3xX1exXdxX23xX2axX3xX37xX38xX3xX1exX1dxX2axX3xX4xX1xXdxX41xX1exX3xXexX1xX46xX1exX21xX3xX4axX1xX4cxX1exX3xX4fxX50xX1exX21xX3xX54xX3xXcxX57xX58xX2axX3xXcxX1xX5dxX1exXaxX3xX13exXdxX72xXexX1xX9xXaxX2xX38xX38xX38xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX7axX156xX37xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX6xXbxXexXdxX16xX1exXaxX12xXcxXdxX41xXexX3xX2ax1196exX4xX3xX2ax162f9xX6xX3x16042x1748bxXdxX23xXexX3xX8axX6xX2axX3xX21x10effxX2axX3xX1xX16xX6x17793xX3xX4x12193xX6xX3x12921xX50xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX21xX1xX23xX3xX14axfa6fxX3xXcxX57xX58xX2axX3xXcxX1xX5dxX1exX7exX3xX1xX1axX82xX23xX1exX3xX86xX1xX88xX3xX8axXdxX1exX1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11561xX16xX72xX82xXaxX12x13944x1094fxX2axX3xX21xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX21xX1xX23xX3xX251xX25fxX3xXexX1xX1axX3xX1xX237xXexX3xXexX57xX290xX1exX3xXfbxX109xX38xX38xX38xX3xX1exX21xX19x16f75xXdxX3xX72xX4cxX1exX3xfa28xX3xX4x117d0xX4xX3xX251x10913xX6xX3xXbxX1xX19xX9axX1exX21xX109xX3xX4axX1xX19xX9axX1exX21xX3xXexX57xXa0xX1exX1xX3xX72xXdx14edexX1exX3xX57xX6xX3xX1cx11db3xXdxX3xXfbxX38xX3xXexXdxX41xXexX3xX2axX233xX4xX3xX4xX6xX7exX3xX2axX237xX6xX3xX1exX1xX58xX4xX3xX251x17ddexX4xX3xX7xX46xX4xX7exX3xX251xX19x11f8exX4xX3xX4xX1xX1ax17406xX1exX3xX166xX2ccxX3xX4xX1xX1axX3xX251xX2c8xX16xX3xXexX2bxX3xX4axX4cxX1axX3xX5xX58xX4xX3xX166xX50xX3x17e21xX16xX6xX1exX3xX14axX25fxX3xX86xX1xX237xX3xX8axX1xX6xX2axX7exX3xX4xX2c8xX4xX3xX251xX50xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX21xX1xX23xX3xX4xX2c8xX4xX3xX14axX25fxX3xXcxX57xX58xX2axX3xXcxX1xX5dxX1exX7exX3x156e7xXdxX290xX1exX3xX6fxX16xX6xX7exX3xXcxXdxX290xX1exX3xX86xX1xX237xX3xX4xX24exX6xX3xX1xX1axX82xX23xX1exX3xX86xX1xX88xX3xX8axXdxX1exX1xX7exX3xX251xX50xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX21xX1xX23xX3xX14axX25fxX3xX4axX1xX4cxX1exX3xX4fxX50xX1exX21xX7exX3xX1xX1axX82xX23xX1exX3xX28fxX16xX6xX1exX3xX6fxX88xX1exX21xX109xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX6xXbxXexXdxX16xX1exXaxX12xX0xXdxX2axX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4axX10xX1exXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX13exXdxX72xXexX1xX143xX3xX2xX38xX38xX38xXbxX14axX14bxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX143xX3xX183xX2xX156xXbxX14axX14bxXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX109xX166xX6xX16xXbxX1xX1axXexX1xX16xX109xX1cxX1exX60xX72xX10xX7xX2fxXexX16xXbxX60xX1exX10xX13exX7xX60xXfbxXfbxX182xX183xX60xX2xX2xX2xX72xX189xX38xX7axX189xX37xX2xXf9xXexX156xX38xXf9xX156xX5xX156xX54xXdxX2axX21xX54xXfbxXfbxX182xX37xX109xX1a1xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX21xX1xX23xX3xX4xX1xX27xX16xX3xX2axX2bxX1exX21xX3xX2fxX30xX3xX1exXdxX23xX2axX3xX37xX38xX3xX1exX1dxX2axX3xX4xX1xXdxX41xX1exX3xXexX1xX46xX1exX21xX3xX4axX1xX4cxX1exX3xX4fxX50xX1exX21xX3xX54xX3xXcxX57xX58xX2axX3xXcxX1xX5dxX1exXaxX3xX13exXdxX72xXexX1xX9xXaxX2xX38xX38xX38xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX183xX2xX156xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX6xXbxXexXdxX16xX1exXaxX12xXcxXdxX41xXexX3xX2axX233xX4xX3xX2axX237xX6xX3xX23axX23bxXdxX23xXexX3xX8axX6xX2axX3xX251x13450xXbxX3xX1exX1xX245xXexX3xXexX290xX1exX3xX8axX21xX19xX2bexXdxX24bxX3xX4xX24exX6xX3xX251xX50xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX21xX1xX23xX3xX14axX25fxX3xX4axX1xX4cxX1exX3xX4fxX50xX1exX21xX7exX3xX1xX1axX82xX23xX1exX3xX28fxX16xX6xX1exX3xX6fxX88xX1exX21xX109xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xX16xX72xX82xXaxX12xfda1xX1axX6xX3xX5xX2bexXdxX3xX4xX6xX3xXexXdxX41xX1exX21xX3xX1xX2c8xXexX3xX4xX24exX6xX3xX2axXa0xX1exX1xX7exX3xX4xX2c8xX4xX3xX251xX50xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX21xX1xX23xX3x17c76xX1ax179fcxX1exX3xX4xX1xX237xX1exX21xX3xX251xX25fxX3xXexX1x15fa4xX3xX1xXdxX23xX1exX3xXexXa0xX1exX1xX3xX82xX290xX1axX3xX57fxX1axX290xX3xX1xX19xX9axX1exX21xX7exX3xX251xX245xXexX3xX1exX19xX2edxX4xX7exX3xX5x13901xX1exX21xX3xX166xXdxX41xXexX3xX9axX1exX3xX7xX4cxX1axX3xX7xX46xX4xX3xXexX2edxXdxX3xX4xX2c8xX4xX3xX6xX1exX1xX3xX1xX88xX1exX21xX3xX5xXdxX23xXexX3xX7x11678xX3xX251xX25fxX3xX1xX82xX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX57xX16xX1exX21xX3xXexX57x13802xX1exX3xX4xX1xXdxX41xX1exX3xX4axX1xX4cxX1exX3xX4fxX50xX1exX21xX3xX54xX3xXcxX57xX58xX2axX3xXcxX1xX5dxX1exX3xX1exX1dxX2axX3xX14axX19xX6xX109xX3xX28fx14612xX1exX21xX3xXexX1xX2bexXdxX7exX3xX2fxX1xX9axXdxX3xX72xX5f5xX82xX3xX1exXdx13170xX2axX3xXex15d1bxX3xX1xX27xX16xX3xX1cxX27xX3xX2fxX1x111efxX3xXexX1xX41xX3xX57fxX1axX82xX41xXexX3xXexX4cxX2axX3xXexX1xXdxX3xX251xX1axX6xX3xXexX1xX637xX4xX3xX1xXdxX23xX1exX3xXexX1xX46xX1exX21xX3xX5xX314xXdxX3xX8axX21xX1xX2ccxX3xX57fxX1axX82xX41xXexX3xX28fxX58xXdxX3xX1xX50xXdxX3xX28fxX5dxX1exX21xX3xX4xX2c8xX4xX3xX4xX245xXbxX7exX3xX21x100c6xXbxX3xXbxX1xX581xX1exX3xX14axX4cxX82xX3xX72xX637xX1exX21xX3xX1xX1axX82xX23xX1exX3xX86xX1xX88xX3xX8axXdxX1exX1xX3xX1exX690xXdxX3xX57xXdxX290xX1exX21xX3xX1cxX27xX3xXex130ddxX1exX1xX3xX86xX1xX237xX3xXcxX1x16086xX3xX1exX690xXdxX3xX4xX1xX1axX1exX21xX3xX1exX21xX27xX82xX3xX4xX27xX1exX21xX3xX21xXdxX27xX1axX3xX251xX4f8xXbxX7exX3xX1cxX1dxX1exX3xX2axXdxX1exX1xX109xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1245axX1axXexX1xX16xX57xXaxX12xX8axXdxX1exX1xX3xX13xXdxX6xX1exX21xX0xX60xXbxX12

Ninh Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhớ cơm nguội vàng thu

Nhớ cơm nguội vàng thu
2022-11-15 14:58:00

baophutho.vn Sáng nay, giữa xôn xao chợ phố, tình cờ gặp rổ bông mướp bé tẹo, sững người như gặp cố nhân…

Những sớm mùa đông

Những sớm mùa đông
2022-11-14 14:56:00

baophutho.vn Bốn mùa đi qua đều mang lại vẻ đẹp riêng khiến lòng người ngẩn ngơ, yêu mến. Với tôi, khi mùa đông đến là những kí ức gần xa bỗng ùa về, khiến...

Sự kết hợp giữa thời trang và di sản

Sự kết hợp giữa thời trang và di sản
2022-11-11 10:30:00

baophutho.vn Khéo léo lồng ghép thông điệp quảng bá văn hóa, du lịch và nghề thủ công Việt Nam qua sàn diễn thời trang tại các điểm đến di sản, chuỗi sự...

Cánh đồng chiều

Cánh đồng chiều
2022-11-02 17:41:00

Phải nói đó là một cánh đồng chiều mùa hạ. Và cánh đồng ấy có bờ hẳn hoi. Bờ giậu chính là bờ tre trãi (Một loài cây họ tre nhưng không có gai nhọn, thân nhỏ hơn tre lồ ô, cây...

Vẻ đẹp Đất Tổ qua thước phim điện ảnh

Vẻ đẹp Đất Tổ qua thước phim điện ảnh
2022-11-02 17:08:00

baophutho.vn Nối tiếp thành công vang dội của phần một, bộ phim “Chạm vào hạnh phúc” phần hai của đạo diễn trẻ Mai Long với hơn 80% bối cảnh quay được thực...

Nhớ đồng...

Nhớ đồng...
2022-11-02 14:04:00

baophutho.vn Có ai xa ruộng lúa thảo thơm, xa triền đê li ti hoa dại, xa những mùa cấy, mùa gặt mà không nhớ quê, nhớ đồng, nhớ khúc ca dao một thuở hát râm ran.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long