Cập nhật:  GMT+7
c94cx1471ex1431ex17b70x14270x1008exd3dbx11621xdd3axX7x14fc7x17949xe01bxd878x11ba1x1098fxX5xe016xXax12d9exd2dcxXdx190fexXexX3xd8a2xX6x12c11xX3x16033xX1xXdxX3xf1bcxX1xffe5xX20xX3x1114cx17353xX3xX4xX6xX3xX1ax15999xX4xX3xX1axfadbxXdxX3x1844bx135b0xX13x1634dxd4dbx13bafxX2xX26xX3x171fdx16b8ex15145xX3xX5xXdx167abxX20xX3xd7bdxX3exX6xX20xX3xX3cx10698xX20xX3xcfd5x1291fxX3xX18x185ecxX20xX1cxX0x1827bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11029xX10xX6x10570xXaxX12xe101xXcxX4exXcxX3xX38xX3xXcxX1x15d6cxX20xX1cxX3xXexXdxX20xX3xf9a1xX3dxX3xX25xX26xX3xX4xX6xX3xX1axX2cxX4xX3xX1axX30xXdxX3xfbabx118e3xX18xddcdxX2x14b22xX38xX90xf126xX2xf5eax1420dxX3xXex12a86x18a85xX20xX1cxX3xX3cx18ee3xX3xX4xXa1xX3xX2xX26xX3xX4xX6xX3xdbdbxX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX20xX1cx10954xX3xX90xX3xX4xX6xX3xXacxX3xffa1xX3ex12097xX20xX1cxX3xX18xX6xX1axXb5xX3xX25xX3xX4xX6xX3xXacxX3xXbexX3exXc0xX20xX1cxX3xXcxX9bxed8axXb5xX3xX3cxX3dxX3exX3xX5xXdxX42xX20xX3xX45xX3exX6xX20xX3xX3cxX4bxX20xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX20xX1cx178d8xX3xX33xe886xX3xXexX1x158aexX98xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68x15e82xXaxX12xX38xX3xX33x1040exX3xX8ex16ea0xX18xX65xX3xX90xX2xX92xX38xX90xX92xX2xX3xX8dxX8exX18xX90xX2xX92xX38xX90xX92xX2xX97xX3xXex12f83xXdxX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX20xX1cxX98xX3xX4ex15bf3xX3xXexX3ex15578xXdxX3xXexe748xX3x19027xX38xX90x17269xXb5xX3xX1cx161b8xX1axX98xX3xX90xX3xX4xX6xX3xX5xX4fxX3x10dc4xX2xXb5xX3xX92xX3xX4xX6xX3xX5xX4fxX3xd85fxX15xX20xX1xX3xX20xX1x18ec0xX20xXb5xX3xX92xX3xX4xX6xX3xX5xX4fxX3xX20xX1cx16756x17f6fxXdxX3xX4xX1x16d5cxX1axX3xX7xXa1xX4xXb5xX3xX25xX3xX4xX6xX3xX5xXdxX42xX20xX3xX45xX3exX6xX20xX3xe3a1xX1xX3exX3xX7cx18fb5xX4xX3xX45xX3exX6xX20xX1xX3xX8exX15xX20xX1xX3xX7cxXdxX15xX20xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX20xX1cxXb5xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX5xX4fxX3xX20xX1xX16exX20xX3xX7cxXdxX42xX20xX3xX10fxX3xXexX4bxXb5xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX5xX4fxX3xX20xX1xX16exX20xX3xX7cxXdxX42xX20xX3xXbxX1xXf7xX4xX3xX7cxXf7xXb5xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexX131xXdxX3xX45xX3exX22xX20xX3xX33x114a7xX1axX3xd612xX15xXf4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3xX33xX115xX3xX8exX118xX18xX65xX3xX90xX92xX25xX38xX90xX92xX92xX3xX8dxX8exX18xX90xX92xX25xX38xX90xX92xX92xX97xX3xXexX131xXdxX3xXbexX3exXc0xX20xX1cxX3xXcxX9bxXd8xX98xX3xX4exX13exX3xXexX3exX142xXdxX3xX25xX26xX38xX92xX148xXb5xX3xX4xcb92xX4xX3xX167xX15xX20xX1xX3xX20xX1xX16exX20xX3xX5xX4fxX3xX15bxX2xX3xX4x18d36xX6xX3xX8exX18xX148xX14bx13508xXf4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3xX33xX115xX3xX8exX118xX18xX65xX3xX90xX92xX95xX38xX90xX95xX2xX3xX8dxX8exX18xX90xX92xX95xX38xX90xX95xX2xX97xX3xXexX131xXdxX3xXbexX3exXc0xX20xX1cxX3xX18xX6xX1axX98xX3xX4exX13exX3xXexX3exX142xXdxX3xXexX146xX3xX2xX2xX38xX148xX26fxXb5xX3xX1cxX14fxX1axX3xX92xX3xX4xX6xX3xX5xX4fxX3xX15bxX2xXb5xX3xX25xX3xX4xX6xX3xX5xX4fxX3xX20xX1cxX17cxX17dxXdxX3xX4xX1xX182xX1axX3xX7xXa1xX4xXb5xX3xX25xX3xX4xX6xX3xX5xX4fxX3xX167xX15xX20xX1xX3xX20xX1xX16exX20xXb5xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX5xX4fxX3xX20xX1cxX17cxX17dxXdxX3xX7cxX3dxX3xXexX146xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX20xX1cxXf4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX2xXf4xX3xXcxX142xX20xX1cxX3xX7x12441xX3xX4xX6xX3xX1axX2cxX4xX98xX3xX90xX95xX2xX3xX4xX6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3xXcx14ab8xX20xX1xX3xX3cxX4bxX20xX3xX2xX90xX1xX3xX20xX1cxX4fxX10fxX3xX26xX56xX90xX98xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xXa1xX3xXexX142xX20xX1cxX3xX4xX13exX20xX1cxX3xX90xX95xX2xX3xX4xX6xX3xX1axX2cxX4xX3xX33xX34xX13xX36xX37xX38xX2xX26xXb5xX3xXexX9bxX9cxX20xX1cxX3xX3cxXa1xX3xX92xX2xX148xX3xX4xX6xX3xX20xX1xXdx18088xX1axX3xX20xX1xX22xXbxX3xX4xXc0xX20xX1xX3xX3cxX17cxdd14xX4xX3xX4xX254xX4xX1xX3xX5xX10fxX3xX20xX1cxX6xX10fxXf4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3x11d2axX33axX3xX5xX17cxX3c5xX20xX1cxX3xX4xX6xX3xX1axX2cxX4xX3xX1axX30xXdxX3xX5xXdxX42xX20xX3xX45xX3exX6xX20xX3xX3cxX4bxX20xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX20xX1cxX3xXexX362xX20xX1xX3xXexX146xX3xX20xX1cxX4fxX10fxX3xX25xX14bxX56xX148xX3xX3cxX4bxX20xX3xX20xX6xX10fxX98xX3xX92xX90xX95xX3xX4xX6xXf4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3xXcxX362xX20xX1xX3xXexX146xX3xd734xX1xX3xX3cxX4bxX20xX3xX2xX90xX1xX3xX20xX1cxX4fxX10fxX3xX26xX56xX90xX98xX3xX25xX26xX3xX4xX6xX3xX1axX2cxX4xX3xX1axX30xXdxXf4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX25xXf4xX3xX3ecxX33axX3xX20xX1cxX17cxX17dxXdxX3xX4xX254xX4xX1xX3xX5xX10fxX98xX3xXcxX142xX20xX1cxX3xX7xX33axX3xX20xX1cxX17cxX17dxXdxX3xXexXdxX4bxXbxX3xd629x15eb7xX4xX3xX1cx17958xX20xX3xX7cxX4fxX3xX20xX1xX22xXbxX3xX4xXc0xX20xX1xX3xXexX146xX3xX7cx1271exX20xX1cxX3xX68xXd8xX4xX1xX3xX3cxX6xX20xX1cxX3xX3cxX17cxX3c5xX4xX3xXexX1xX10xX9cxX3xX68x114e3xXdxX3xX7x102e5xX4xX3xX199xX1xd9bfxX10xX3xX8dxX4xX254xX4xX1xX3xX5xX10fxX97xX98xX3xX2xX148xX90xXf4xX457xX26xX14bxXb5xX3xXexX9bxX9cxX20xX1cxX3xX3cxXa1xX98xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3xX33xX254xX4xX1xX3xX5xX10fxX3xXexX22xXbxX3xXexX9bxX3exX20xX1cxX3xXexX131xXdxX3xX167xX15xX20xX1xX3xX7cxXdxX15xX20xX98xX3xX14bxXf4xX25xX14bxX25xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3xX33xX254xX4xX1xX3xX5xX10fxX3xXexX22xXbxX3xXexX9bxX3exX20xX1cxX3xXexX131xXdxX3xX4x13237xX3xX7xXacxX3xX199xX1xX254xX4xX98xX3xX25xX148xXf4xX148xX26xX90xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3xX33xX254xX4xX1xX3xX5xX10fxX3xXexX131xXdxX3xX20xX1xX4fxXb5xX3xX20xX57dxXdxX3xX5xX17cxX3exX3xXexX9bxX4b8xX98xX3xX2xX95xX14bxXf4xX457xX95xX14bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX92xXf4xX3xXcx19346xX20xX1xX3xX1xX5e3xX20xX1xX3xX3cxXdxX3dxX3exX3xXexX9bxXd8xX98xX3xXcxX1xX10xX9cxX3xX167xX254xX9cxX3xX4xX254xX9cxX3xX4xX268xX6xX3xXcxXdxXfbxX3exX3xX167xX6xX20xX3xX4exXdxX3dxX3exX3xXexX9bxXd8xX3xX8exX6xX20xX3xX4xX1x18ddfxX3xX3cxX131xX9cxX3xXbexX3exX33axX4xX3xX1cxXdxX6xX3xXbxX1x16a23xX20xX1cxXb5xX3xX4xX1xX33axX20xX1cxX3xX68xXd8xX4xX1xX3xX33xX34xX13xX36xX37xX38xX2xX26xX98xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3xX3ecxX33axX3xX4xX6xX3xX16exX1axX3xXexX362xX20xX1xX3xX5xX4bcxX20xX3xX2xX3xX7cxX30xXdxX3xX3ecxX115xdef9xX3ecxX38xX33xX9cxX13xX38xX25xX98xX3xX26xX3xX4xX6xXf4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3xX3ecxX33axX3xX4xX6xX3xX16exX1axX3xXexX362xX20xX1xX3xX5xX4bcxX20xX3xX25xX3xXexX9bxXacxX3xX5xX42xX20xX3xX7cxX30xXdxX3xX3ecxX115xX67axX3ecxX38xX33xX9cxX13xX38xX25xX98xX3xX92xX148xX3xX4xX6xXf4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3xX3ecxX33axX3xX4xX6xX3xXex117dbxX3xX7cxX9cxX20xX1cxX98xX3xX2xX2xX3xX4xX6xXf4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX9cxX68xX10fxXaxX12xX38xX3xX3ecxX33axX3xX4xX6xX3xX3cxXdxX3dxX3exX3xXexX9bxXd8xX3xX199xX1xX4f2xXdxX98xX3xX92xX26xX14bxX3xX4xX6xXf4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX3exXexX1xX9cxX9bxXaxX12xX8exX6x167dfxX9cxX3xX6bxX1xX3exX74axX3xXcxX1xX9cxde17xX3xX3cxXdxX10xX755xfdb4xX20xX3xXexX3ex152c1x14895xX3xX8dxXexX9cxX75bxX761xX20xX1cxX3xX1xX9cxX760xX755xXbxX97xX0xX56xXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19

Ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19
2020-08-07 19:56:04

PTĐT - Bản tin 18h ngày 7/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 34 ca mắc mới COVID-19...

Ca thứ 10 tử vong có liên quan đến COVID-19 là BN 718

Ca thứ 10 tử vong có liên quan đến COVID-19 là BN 718
2020-08-06 15:39:35

Chiều 6/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long