Cập nhật:  GMT+7
bfcbx1040ax1455ex12b97x1169dxd8f8x10482x1128fx10a9exX7x1690ex11de2x133d6xfe98x1257bx15439xX5x143f0xXax13c9cx16a71xXdx170c8xXexX3x100a3xX6x125faxX3xfea9xX1xda7dx17f23xf0b9xX3xX20xX1xXdxX3xX1fxX1x1488cxX1fxX3xX4xX6xX3xX1ax13ee1xX4xX3xX1ax1700axXdxX3xcbd9xd26fxX13xfc70xcec1x12e90xX2x12fabxX3xXex16209x15b6dxX1fxX20xX3xX7x11940xX1fxX20xX3xX2xX2x1385fx17c9dxX0xX4cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14696xX10xX6xc3fcxXaxX12xX5exXdxX15xX1fxX3x14ed4xf873xX3xX4x12dcexX3x16d65xd7fbxX3x17c8cxX15xX1fxX1xX3xX1fxX1x148abxX1fxX3x1005bx1428axXexX3xX1fxX20xX1xXdxX15xX1axX3xX79xX1axX3xXex140eaxX1fxX1xX3xXexc22cxX3xX2xX3bxce67xX3xX5xf508xX1fxX3x13d0exX33xXdxX3xX9axXdxX40xdec0xX7xX3x10a91x1600ax10bccxXa4xX3bxX36xX41xX13xX3bxX94x166c0xX3x12a7fx13ccfxX1fxX3xX1fxX6xf74cxf117xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX9ax119eexX1fxX3xX4xX6dxX3xX4dxX6fx15e05xX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX1fxX1xX79xX1fxX3xX1axX2fxX4xXb7xX3xX2xX70xX3xX4xX6xX3xX69xX6axX3xXex12d4cxX3xX9axX41xX1fxX20xXaexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf217xX41xX61xXb6xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xX72x11e37xX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX4xe56fxX6xX3xXfcxX6xX1fxX3xX36xX1x10d85xX3xX69x107f6xX41xX3x113c3xXa1x17448xX4xX3xX20xXdxX6xX3x126bcxX1x141cdxX1fxX20xX3xX4xX1xX121xX1fxX20xX3xX61x154bfxX4xX1xX3xX36xX37xX13xX39xX3axX3bxX2xX3dxXb7xX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xX4xX6dxX3xX4xX6xX3xX1axX2fxX4xX3xX1axX33xXdxX3xX36xX37xX13xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX69x14f02x15ab1xX4xX3xX20xX1xXdxX3xX1fxX1xX28xX1fxX3xXexX40xX41xX1fxX20xX3xX7xX46xX1fxX20xX3xX2xX2xX4cxX4dxXaexX3xXb0xX79xXb6xX3xX5xfb45xX3xX72xXa1xe07fxXdxX3xX7xX46xX1fxX20xX3xXexX1xe248xX3xX94xX3xX5xXdxd343xX1fxX3xXexXdxXb1xXbxX3xX4xX6dxX3xXexXdxX1fxX3xX9axXa1xXdxX3xX1fxX184xXb6xXaexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX41xX61xXb6xXaxX12xX5exXdxX15xX1fxX3xX69xX6axX3xX4xX6dxX3xX6fxX70xX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX1fxX1xX79xX1fxX3xX7cxX7dxXexX3xX1fxX20xX1xXdxX15xX1axX3xX79xX1axX3xXexX8bxX1fxX1xX3xXexX90xX3xX2xX3bxX94xX3xX5xX97xX1fxX3xX9axX33xXdxX3xX9axXdxX40xXa1xX7xX3xXa4xXa5xXa6xXa4xX3bxX36xX41xX13xX3bxX94xXaexX3xXb0xXb1xX1fxX3xX1fxX6xXb6xXb7xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX9axXc3xX1fxX3xX4xX6dxX3xX4dxX6fxXcbxX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX1fxX1xX79xX1fxXaexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX41xX61xXb6xXaxX12xXcxX8bxX1fxX1xX3xX69xXb1xX1fxX3x1557axX3xX20xXdxfa79xX3xX1fxX20xX184xXb6xX3xX2xX2xX4cxX4dxXb7xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXb7xX3xX4xX6dxX3xXexX188xX1fxX20xX3xX4x137caxX1fxX20xX3xX4dxX6fxXcbxX3xX4xX6xX3xX1axX2fxX4xX3xX36xX37xX13xX39xX3axX3bxX2xX3dxXb7xX3xXexX40xX41xX1fxX20xX3xX69xX6dxX3xfde0xX2xX4dxX3xX4xX6xX3xX1fxX1xXdxd737xX1axX3xX1fxX1xX28xXbxX3xX4xX108xX1fxX1xX3xX69xX161xX162xX4xX3xX4xX46xX4xX1xX3xX5xXb6xX3xX1fxX20xX6xXb6xXaexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX41xX61xXb6xXaxX12xXa4xX121xX3xX5xX161xX162xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX1axX2fxX4xX3xX1axX33xXdxX3xX5xXdxX198xX1fxX3x13fd6xXa1xX6xX1fxX3xX69xXb1xX1fxX3xXb0xX184xX3xX18xf1caxX1fxX20xX3xXexX8bxX1fxX1xX3xXexX90xX3xX1fxX20xX184xXb6xX3xX94xX70xX4cxXcbxX3xX69xXb1xX1fxX3xX1fxX6xXb6xX5xX184xX3xX29bxX4dxX3dxX3xX4xX6xXaexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX41xX61xXb6xXaxX12xXcxX8bxX1fxX1xX3xXexX90xX3xX2xX4dxX3xX20xXdxX259xX3xX1fxX20xX184xXb6xX3xX2x131f7xX4cxX4dxX3xX69xXb1xX1fxX3xX255xX3xX20xXdxX259xX3xX1fxX20xX184xXb6xX3xX2xX2xX4cxX4dx1243fxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xX20xX1xXdxX3xX1fxX1xX28xX1fxX3xX4xX6xX3xX1axX2fxX4xX3xX1axX33xXdxXaexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX41xX61xXb6xXaxX12xXcxX188xX1fxX20xX3xX7xX121xX3xX1fxX20xX161xX259xXdxX3xXexXdxXb1xXbxX3xX7cx17432xX4xX3xX20xX97xX1fxX3xX9axX184xX3xX1fxX1xX28xXbxX3xX4xX108xX1fxX1xX3xXexX90xX3xX9axc105xX1fxX20xX3xX61xX135xX4xX1xX3xX69xX6xX1fxX20xX3xX69xX161xX162xX4xX3xXexX1xX10xX41xX3xX61x10dccxXdxX3xX7xX192xX4xX3xX1cxX1x1249exX10xX3x11134xX4xX46xX4xX1xX3xX5xXb6x1365cxX367xX3xX2xX255xX70xXaexX3dxX4dxX29bxXb7xX3xXexX40xX41xX1fxX20xX3xX69xX6dxX3xX4xX46xX4xX1xX3xX5xXb6xX3xXexX28xXbxX3xXexX40xXa1xX1fxX20xX3xXexX11cxXdxX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX9axXdxX15xX1fxX367xX3xX70xXaexX255xX94xX4dxfe84xX3xX4xX46xX4xX1xX3xX5xXb6xX3xXexX28xXbxX3xXexX40xXa1xX1fxX20xX3xXexX11cxXdxX3xX4xfc07xX3xX7xeef2xX3xX1cxX1xX46xX4xX367xX3xX94xXcbxXaexX6fxXcbxX94xX435xX3xX4xX46xX4xX1xX3xX5xXb6xX3xXexX11cxXdxX3xX1fxX1xX184xXb7xX3xX1fxX44exXdxX3xX5xX161xXa1xX3xXexX40xX3b5xX367xX3xX2xX29bxX94xXaexX4dxX4dxX29bxXaexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX41xX61xXb6xXaxX12xX13x11159xX3xXexc30axX1fxX1xX3xX1xX4a0xX1fxX1xX3xX69xXdxX49dxXa1xX3xXexX40xX135xXb7xX3xXexX1xX10xX41xX3xX72xX46xX41xX3xX4xX46xX41xX3xX4xX110xX6xX3xXcxXdx12be5xXa1xX3xX72xX6xX1fxX3xXb0xXdxX49dxXa1xX3xXexX40xX135xX3bxX3xXfcxX6xX1fxX3xX4xX1xX119xX3xX69xX11cxX41xX3xX11fxXa1xX121xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXbxX1xX12axX1fxX20xXb7xX3xX4xX1xX121xX1fxX20xX3xX61xX135xX4xX1xX3xX36xX37xX13xX39xX3axX3bxX2xX3dxXb7xX3xX69xXb1xX1fxX3xXexX1xX259xXdxX3xX69xXdxX4c6xX1axX3xX1fxX184xXb6xX3xX69xX6axX3xX4xX6dxX3xX29bxX3dxX3dxX4cxX4dxX6fxXcbxX3xX4xX6xX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX36xX37xX13xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX4xX110xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX69xX161xX162xX4xX3xX4xX1exX1fxX20xX3xX72xX121xX3xX1cxX1xX3efxXdxX3xX72xX15xX1fxX1xXb7xX3xX4xX1xXdxXb1xX1axX3xX6fxXcbxXb7xX2xf833xX3xXexX188xX1fxX20xX3xX7xX121xX3xX4xX6xX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX36xX37xX13xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xXexX40xX41xX1fxX20xX3xX4xX108xX3xX1fxX161xX33xX4xXaexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX41xX61xXb6xXaxX12xXa6xXdxX198xX1fxX20xX3xX69xX121xXdxX3xX9axX33xXdxX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX1fxX1xX79xX1fxX3xX1fxX20xX161xX259xXdxX3xX1fxX161xX33xX4xX3xX1fxX20xX41xX184xXdxXb7xX3xX69xXb1xX1fxX3xX1fxX6xXb6xX3xX4xX6dxX3xX70xX350xX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX1fxX1xX79xX1fxX3xX1axX6xX1fxX20xX3xX2f2xXa1xX121xX4xX3xXexX135xX4xX1xX3xX1fxX161xX33xX4xX3xX1fxX20xX41xX184xXdxX3xX69xX6axX3xX69xX161xX162xX4xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX69xXdxX49dxXa1xX3xXexX40xX135xX3xX1cxX1xX3efxXdxXaexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX41xX61xXb6xXaxX12xXcxX40xX41xX1fxX20xX3xX7xX121xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX44exX3xX7xX451xX3xX69xXdxX49dxXa1xX3xXexX40xX135xX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX1fxX1xX79xX1fxX3xX36xX37xX13xX39xX3axX3bxX2xX3dxXb7xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xXfcxX15xX1fxX1xX3xX9axXdxX15xX1fxX3xX128xX1xX188xXdxX3xXb0xX184xX3xX18xX2ffxX1fxX20xX3xX4xX6dxX3xX7xX121xX3xX5xX161xX162xX1fxX20xX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX1fxX1xX79xX1fxX3xX1fxX1xXdxX49dxXa1xX3xX1fxX1xfafaxXexX3xX9axX33xXdxX3xX70xXcbxX3xXexX40xX161xX259xX1fxX20xX3xX1xX162xXbxXaexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX41xX61xXb6xXaxX12xXcxX8bxX1fxX1xX3xX69xXb1xX1fxX3xX7xX46xX1fxX20xX3xX2xX2xX4cxX4dxXb7xX3xXexX40xX41xX1fxX20xX3xX7xX121xX3xX4xX46xX4xX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX1fxX1xX79xX1fxX3xX36xX37xX13xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX69xX6xX1fxX20xX3xX69xXdxX49dxXa1xX3xXexX40xX135xXb7xX3xXexX1xX10xX41xX3xX61xX3e6xXdxX3xX7xX192xX4xX3xX1cxX1xX41x13775xX3xXexX11cxXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX44exX3xX7xX451xX3xXb6xX3xXexXb1xXb7xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX6dxX3xX6fxX70xX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX1fxX1xX79xX1fxX3xX4xX6dxX3xX1cxXb1xXexX3xX2f2xXa1xX108xX3xX7cxX7dxXexX3xX1fxX20xX1xXdxX15xX1axX3xX79xX1axX3xXexX8bxX1fxX1xX3xXexX90xX3xX2xX3bxX94xX3xX5xX97xX1fxX3xX9axX33xXdxX3xX9axXdxX40xXa1xX7xX3xXa4xXa5xXa6xXa4xX3bxX36xX41xX13xX3bxX94xXaexX3xX5exXdxX15xX1fxX3xX4xX12axX1fxX3xX29bxX4dxX3dxX3xX72xX15xX1fxX1xX3xX1fxX1xX79xX1fxX3xX61xX161xX44exX1fxX20xX3xXexX8bxX1fxX1xX3xX9axX33xXdxX3xX9axXdxX40xXa1xX7xX3xX20xX79xXb6xX3xX36xX37xX13xX39xX3axX3bxX2xX3dxXaexX3xXa4xX121xX3xXexX40xX161xX259xX1fxX20xX3xX1xX162xXbxX3xXexXe6xX3xX9axX41xX1fxX20xX367xX3xX2xX70xX3xX4xX6xXaexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xXa1xXexX1xX41xX40xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xXcxXcx1553fxX13xX18xX0xX4cxXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh
2024-04-19 10:36:00

baophutho.vn Sự hài lòng của người bệnh và nhân dân là phương châm phục vụ đang được đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn hướng đến. Cùng...

7 dấu hiệu cảnh báo bạn đã nhiễm virus corona

7 dấu hiệu cảnh báo bạn đã nhiễm virus corona
2020-08-10 13:53:57

Covid-19 phức tạp vì có nhiều triệu chứng “lạ” (ví dụ ngón chân Covid) hoặc không có triệu chứng nào (có tới 40% số người bị nhiễm Sars-CoV-2 không có triệu chứng).

Những dấu hiệu nhận biết bệnh Covid-19 qua da

Những dấu hiệu nhận biết bệnh Covid-19 qua da
2020-08-10 05:57:32

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh suy hô hấp cấp gây ra bởi Covid-19 không chỉ gây các triệu chứng về hô hấp mà còn ở các vị trí khác như da. Có...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long