Cập nhật:  GMT+7
8085xee20x9294x10103x8f4dxccc8xcd58xd5b8x104f1xX7x98e8x94fax12033xee76xcbccxf671xX5xbe92xXaxc618x10bfdxX1x11cb9xaaadxccb2xX3xfa90xcbc0xf8d4xX3xX1xXdxc387xX1bxX3xX16xX1xe411xX16xX3xe150xXdxedd4xXexX3xX27xX1fxX16xX1xX3xac9bxca32xa315xXdxX19xb703xX2xa243xX3x9291xX1bxX6xX3xX19xX6xX0xf735xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba27xX10xX6xX19xXaxX12x8981xdc64xX4xX3xX7x8770xX3xX50xX32xabf6xX16xX17xX3xd13dxb9f9xX16xX3xXcx1079dx10733xc2f0xX3xX56xX1fxX16xX1xX3xX33xXdxX1fxX16xX3xa161xX6xX3xX5xXdxd992xX1bxX3xXcx9a6exX1bxX16xX17xX3x117aex100baxX16xX17xX3xX4xX1xX32xX3xX27xXdxX29xXexX6axX3xX27xX1fxX16xX1xX3xX7xX1bxc023xX3xX1x11952xX3xX1xX1axXbxX3xX4xX1axXbxX3xX17xX68xX9axX3xX7fxX6xX3xX27xefe2xXdxX3xX31xX32xX33xXdxX19xX36xX2xX38xX3xc880xX1xX9dxX16xX17xX3xX4xX1xc508xX3xX17xX68xX9axX3xX4xX57xX4xX3xXexX7fxXdxX1fxX1bxX3xX4xX1xda48xX16xX17xX3xX33xdac6xX3xX1xX9dxX3xX1xX1axXbxX3xX69xX5fxX3xX4xdcc8xX16xX3xXafxX3xX4xX57xX4xX3xX33x92a1xX3xXexX7fx109ddxX3xXbbxX1xX57xX4xX3xX16xX1xX84xX3xX19xX6xe083xX3xX31x9bacxX3xX16xX64xX69xX3xX27xXdxbf35xX1bxX3xX1xXdxX1fxX16xX3xX4xX1xXf5xX16xX1xX3xX33xXdaxX3xX19xX6xX3xX4x8ff6xX16xX3xX4xX1xa346xX3xb3caxX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX32xX19xX9axXaxX12x1131fxX122xX1bxX3xXexXdxd250xX16xX3xX5xX5fxX3xc795xX1bxX1axXexX3xX1xXdxX1fxX16xX3x119b5xa2d7xX3xX19xX6xX6axX3xXbxX1xfc96xX3xX16xXdaxX3xXafxX3xX156xX122xX1bxX3xX16xX17xX105xX16xX3xXexX6xX9axX6axX3xX16xX17xX105xX16xX3xX4xX1xX68xX16xX3xX4xX15fxX16xX17xX3xX33xbf4bxXdxX3xX33xX5fxXdxX3xX69xc429xX16xX3xX16xX84xX184xX4xX3xX1xX32xb179xX4xX3xX69xX18cxX16xX3xX69x116a2xX3xfad0xX1xa092xX16xX1xX3xdffcxX16xX1xX3xX17xXdxX1a6xX3xX4xX84xX184xX4xX3xX19xX32xX3xX5x11d13xX16xX1xX3xXbxX7xX10xX1bxX19xX32xX36xX4xX1xXdxX5xX27xX5xX6xXdxX16xdf0dxX102xX3xXcxfab5xX3xX5xX1fxX3xX16xX5fxX9axX3xXexX1xX84x10a4fxX16xX17xX3xX17xX196xXbxX3xXbbxX1xX32xX1a6xX16xX17xX3xX2xX38xbcbfxX3xX33xX5fxX3xXexX1xX84xX1dbxX16xX17xX3xXbbxX1xX9dxX16xX17xX3xX156xeb1cxXdxX3xX14cxXd5xX16xX17xX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX32xX19xX9axXaxX12xXcxX1xXd5xX3xb057xX6axX3xX27xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX3xX4xX105xX3xXbxX1xX57xXexX3xX27xX6xX16xX3xX69xX18cxX16xX3xX16xX84xX184xX4xX3xXbbxX1xX57xX4xX3xX1a0xXbbxX1xX57xX4xX3xX5xX5fxX3xXbbxX1xX57xX4xX3xX33xX184xXdxX3xXexbdc4xX16xX3xXexX1xX84xX85xX16xX17xX3xXafxX3xXbxX1xXf5xX6xX3xXexX7fxX146xX16xX1cbxX3xX4xX1xXdxX29xX69xX3xXexX1cfxX3xX5xX1fxX3xXbbxX1xX32xX1a6xX16xX17xX3xX38xX1ecxX102xX3xX56xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX3xX4xX105xX3xXexX25axX16xX3xXexX1xX84xX85xX16xX17xX3xX69xX18cxX16xX3xX16xX84xX184xX4xX3xX16xX1xX157xX6axX3xX156xX85xX16xX3xX1xX1a2xX16xX1xX3xXexX1xX57xXdxX3xX1a0xXbbxX1xX57xX4xX3xX33xX184xXdxX3xX1xX1a2xX16xX1xX3xX1a6xX16xX1xX3xX69xX18cxX16xX3xX16xX84xX184xX4xX3xX156xX6xX3xX1xX1a2xX16xX1xX3xXexX1xX57xXdxX3xX4xX19exX6xX3xXexX1xX19exX9axX3xX156xX24xX1bxX1cbxX102xX3xX63xXf1xX3xXexX7fxXf5xX3xXexX1xX84xX1dbxX16xX17xX3xX17xX196xXbxX3xXafxX3xXexX7fxX146xX16xX3xXexX1xX68xX16xX3xX69xX1a2xX16xX1xX6axX3xX156xX9dxXdxX3xXbbxX1xXdxX3xX17xX196xXbxX3xXafxX3xXexX6xX9axX3xX4xX1xX68xX16xX102xX3xX50xX32xX196xX4xX3xX156xX9dxXdxX3xXbbxX1xXdxX3xXbbxX1xX9dxX16xX17xX3xXbxX1xX1a6xXdxX3xX5xX5fxX3xX69xX18cxX16xX3xX16xX84xX184xX4xX3xX156xX85xX16xX3xXexX1xX1bxX122xX16xX3xX69xX5fxX3xX5xX5fxX3xX69xX18cxX16xX3xX16xX84xX184xX4xX3xX14cxX1bxX1axXexX3xX1xX1bxX9axX29xXexX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX32xX19xX9axXaxX12xXcxX1xXd5xX3xf5ebxX6axX3xX27xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX3xX4xX105xX3xXexX1xX10dxX3xX16xX25axXdxX3xX69xX5fxX9axX3xX156xX6xX9axX102xX3xX31xX105xX3xXbbxX1xX32xX1a6xX16xX17xX3xX2xX38xX1ecxX3xX27xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX3xX17xX196xXbxX3xXexX7fxXdxX1fxX1bxX3xX4xX1xXd5xX16xX17xX3xX16xX5fxX9axX6axX3xXexX1xX84xX1dbxX16xX17xX3xXafxX3xXexX1xX68xX16xX3xX69xX1a2xX16xX1xX6axX3xX17xX196xXbxX3xX33xX5fxXdxX3xX4xX6xX3xXafxX3xX5xXe7xX16xX17xX3xX27xX5fxX16xX3xXexX6xX9axX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX32xX19xX9axXaxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX41xX41xX4xX102xX27xX6xX32xXbxX1xX1bxXexX1xX32xX102xX33xX16xX41xX19xX10xX7xXbbxXexX32xXbxX41xX16xX10x11401xX7xX41xX220xf229xX391xX220xX41xf542xX38xX19xX2xX44bx85f4xX454xdcabxX391xX220xXexX2xX456xX220xX391x10161xX456xX5xX2xX102xf7d6xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xXbxX12xXcxX25axX16xX3xXexX1xX84xX85xX16xX17xX3xX17xXdxX1ffxX16xX17xX3xX1xaab3xX16xX17xX3xX27xX6xX16xX3xX156xX6xX3xX19xX1b7xX16xX17xX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX32xX19xX9axXaxX12xXcxX1xXd5xX3xX44fxX6axX3xX27xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX3xX4xX105xX3xXexX1xX10dxX3xX4xX105xX3xX4xX57xX4xX3xX27xXdxX10dxX1bxX3xX1xXdxX1fxX16xX3xX19xX57xXexX3xX7xbd1exX16xX3xXbbxX1xX57xX4xX3xX1a0xXbbxX1xX57xX4xX3xX5xX5fxX3xXbbxX1xX57xX4xX3xX33xX184xXdxX3xX69xX5fxX9axX3xX156xX6xX9axX6axX3xX33xX1a2xX3xX69xX5fxX9axX3xX156xX6xX9axX3xX4x9231xX16xX17xX3xX5xX5fxX3xXexX25axX16xX3xXexX1xX84xX85xX16xX17xX3xX19xX57xXexX3xX7xX4d2xX16xX1cbxX102xX3xXcxX1cfxX3xX5xX1fxX3xX27xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX3xX4xX105xX3xX27xXdxX10dxX1bxX3xX1xXdxX1fxX16xX3xX16xX5fxX9axX3xX4xX1xXdxX29xX69xX3xX44fxX456xX1ecxX102xX3xcd34x101a8xXexX3xX7xX1ffxX3xX19xX57xXexX3xX7xX4d2xX16xX3xXafxX3xX3axX1bxX6xX16xX1xX3xX16xX6xX16xX17xX3xX5xX9dxX16xX17xX3xX33xX5fxX3xX4xX105xX3xX33xX1a6xX9axX6axX3xX69xX54axXexX3xX33xX5fxXdxX3xX17xXdxX1ffxX16xX17xX3xX33xX1a6xX9axX3xXbxX1xX1axX16xX3xX1xX47fxX16xX17xX6axX3xX4xX105xX3xXexX1xX10dxX3xX17xX196xXbxX3xX14cxX1bxX1axXexX3xX1xX1bxX9axX29xXexX3xXexa13bxX16xX17xX3xX4xX1xX1axX69xX3xX1xX32xX196xX4xX3xXexX7fxX146xX16xX3xX19xXdxX1fxX16xX3xX7fxX54axX16xX17xX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX32xX19xX9axXaxX12xX63xX5fxXdxX3xX4xX6xX3xX4xX105xX3xX7xX4d2xX16xX3xXexX1xX68xX69xX3xX16xX1xXdxX7bxX69xX3xXafxX3xX69xX1bxX3xXexX6xX9axX6axX3xX69xX1bxX3xX4xX1xX68xX16xX6axX3xX4xX105xX3xXexX1xX10dxX3xX17xXdxX1ffxX16xX17xX3xX1xX1a2xX16xX1xX3xX1a6xX16xX1xX3xX17xXdxX1a6xX3xX69xX18cxX16xX3xX16xX84xX184xX4xX6axX3xX1xX47fxX16xX17xX3xX27xX6xX16xX3xX16xX25axXdxX3xX4xX6xX32xX3xX19xX6xXdxX3xX19xefe6xX16xX17xX3xX1a0xX10xX7fxX9axXexX1xX10xX69xX6xX3xX10xX5xX10xX33xX6xXexX1bxX69xX3xX19xXdxX1bxXexXdxX16xX1bxX69xX1cbxX6axX3xX1xX32xX196xX4xX3xX1xX47fxX16xX17xX3xX27xX6xX16xX3xX156xX6xX3xX19xX1b7xX16xX17xX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX32xX19xX9axXaxX12xXcxX1xXd5xX3xX454xX6axX3xX4xX1xXdxX29xX69xX3xXexX1cfxX3xX5xX1fxX3xXbbxX1xX32xX1a6xX16xX17xX3x11989xX1ecxX3xX27xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX3xX69x114a7xX4xX3xX5xXdxX33xX10xX19xX32xX3xX1xX32xX196xX4xX3xX1xX32xX1b7xXdxX3xXexfe77xX102xX3xX50xX1a2xX16xX1xX3xX1a6xX16xX1xX3xX1xX6xX9axX3xX17xX196xXbxX3xX5xX5fxX3xX69xX1b7xX16xX17xX3xX5xX84xX184xXdxX3xX5xXdxX33xX10xX19xX32xX6axX3xX156xX9dxXdxX3xXbbxX1xXdxX3xX1xX32xX1b7xXdxX3xXexX6cbxX6axX3xX156xXdxXdaxX1bxX3xX16xX5fxX9axX3xXexX1xX10dxX3xX1xXdxX1fxX16xX3xX7xbdb8xX3xXexX6b6xX4xX3xX69xX1b7xX4xX1xX3xX69xX57xX1bxX3xX16xX1xX157xX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX32xX19xX9axXaxX12xX13xX17xX32xX5fxXdxX3xX7fxX6xX6axX3xX4xX57xX4xX3xX27xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX3xX31xX32xX33xXdxX19xX36xX2xX38xX3xX4xXe7xX16xX3xX4xX105xX3xXexX1xX10dxX3xX4xX105xX3xX4xX57xX4xX3xX27xXdxX10dxX1bxX3xX1xXdxX1fxX16xX3xXbbxX1xX57xX4xX3xX16xX1xX84xX3xX27xX6xX16xX3xXafxX3xXexX7fxX32xX16xX17xX3xX16xXdxX146xX69xX3xX69xX1b7xX4xX3xX1a0xX10xX16xX6xX16xXexX1xX10xX69xX1cbxbf3axX3xed1fxX1bxX1axXexX3xX1xX1bxX9axX29xXexX3xXafxX3xX16xX29xXbxX3xX17xX1axXbxX7a5xX3xXcxX25axX16xX3xXexX1xX84xX85xX16xX17xX3xXexX64xX16xX17xX3xX7xX6b6xX4xX3xXexX1ffxX3xX17xXdxX1ffxX16xX17xX3xX27xX1fxX16xX1xX3x104e3xX19xX19xXdxX7xX32xX16xX102xX3xX31xX122xX16xX3xX4xX1xX127xX3xX129xX3xX5xX5fxX3xX27xX1fxX16xX1xX3x10d70xX32xX16xX6xX3xX4xX105xX3xXexX1xX10dxX3xX1xX6xX9axX3xX17xX196xXbxX3xXexX7fxX146xX16xX3xX27xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX3xX31xX32xX33xXdxX19xX36xX2xX38xX3xX1a0xX27xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX3xX7xX1ffxX3xX454xX220xX44fxX1cbxX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX32xX19xX9axXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX56x11511xX3xXcxX68xX69xX6axX3xX4xX57xX4xX3xXexX25axX16xX3xXexX1xX84xX85xX16xX17xX3xX16xX5fxX9axX3xX7xecd0xX3xXexX718xX3xX1xX29xXexX3xX7xX6xX1bxX3xXbbxX1xX32xX1a6xX16xX17xX3xX2xX44bxX3xX16xX17xX5fxX9axX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX32xX19xX9axXaxX12xXcxX7fxX32xX16xX17xX3xX69xX54axXexX3xX16xX17xX1xXdxX146xX16xX3xX4xXd5xX1bxX6axX3xX4xX105xX3xXbbxX1xX32xX1a6xX16xX17xX3xX2xX220xX6axX454xX1ecxX3xX1a0xX38xX41xX456xX220xX3xX27xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX1cbxX3xX14cxX1bxX1axXexX3xX1xXdxX1fxX16xX3xXexX25axX16xX3xXexX1xX84xX85xX16xX17xX3xX19xX6xX3xXexX7fxX84xX184xX4xX3xXbbxX1xXdxX3xX14cxX1bxX1axXexX3xX1xXdxX1fxX16xX3xXexX7fxXdxX1fxX1bxX3xXexX7fxXd5xX16xX17xX3xX1xX9dxX3xX1xX1axXbxX3xX1xX6xX9axX3xX156xX84xfddcxX4xX3xX4xX1xX4d2xX16xX3xX156xX32xX57xX16xX3xX31xX32xX33xXdxX19xX36xX2xX38xX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX32xX19xX9axXaxX12xX63xX1a2xX3xX33xX24xX9axX3xX16xX29xX1bxX3xX27xX1fxX16xX1xX3xX16xX1xX68xX16xX3xX14cxX1bxX1axXexX3xX1xXdxX1fxX16xX3xX4xX57xX4xX3xXexX7fxXdxX1fxX1bxX3xX4xX1xXd5xX16xX17xX3xXafxX3xXexX7fxX146xX16xX3xX69xX5fxX3xX4xX105xX3xX9axX29xX1bxX3xXexX1ffxX3xX19xXf1xX4xX1xX3xXexX7bxX3xX16xX146xX16xX3xX4xX1xX127xX3xX129xX3xX156xX29xX16xX3xX31xX32xX33xXdxX19xX36xX2xX38xX102xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dfxX1bxXexX1xX32xX7fxXaxX12xX13xX17xX1bxX47fxX16xX3xX13xX1xX6xX16xX19xX6xX16xX0xX41xXbxX12

Nguồn Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh
2024-04-19 10:36:00

baophutho.vn Sự hài lòng của người bệnh và nhân dân là phương châm phục vụ đang được đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn hướng đến. Cùng...

Ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19

Ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19
2020-08-07 19:56:04

PTĐT - Bản tin 18h ngày 7/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 34 ca mắc mới COVID-19...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long