Cập nhật:  GMT+7
e501x10e17x14cd8x113fbx11658x112d7x1194cx14c93x12beaxX7x13eb8x122cdxf610x11427x1502dx14121xX5x1440bxXax11bd0xe68dxe865xX4xX3x11b90x102e7xX3xf928xe859x10022xX3xXexff77x126f6xX3x164ffx13434xX22xX3xX22xX1xXdx10862xXexX3xf2c7xX22xX3xe58fx11c3dxX22xX1xX0x14a47xX1xX2xX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxfd12xX6xX1fx16564xXdxX22x13217xfdefxXbxf0fbxX3xX6xX1bxXex125cfxXaxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX1axX12xX0xXdxX46xX49xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4cxX34xX34xX46xX10xX1axXdxX6xea7axX17xX6xX54xXbxX1xX1bxXexX1xX54xX7cx11d47xX22xX34xX1axX6xXexX6xXdxX46xX6xX49xX10xX7xX34xX4dx10fd8xX2xf3f6xX96x13034xX34xX54xX1fxXdxX49xXdxX22xX6xX5xX34xXdxX46xX6xX49xX10xX7x1289exXabxX9axX9ax11ae2x1329fx13f80xX2xX7cx134f2xXbxX49xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXax114f4xX5xX54xX6xXexX4cxX3xX5xX10xXc0xXex14da5xX3x10dc9xXdxX1axXexX1xX4cxX3xX98xX96xX96xXbxX4fxXcbxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX4cxX3xX4dxX96xX96xXbxX4fxXcbxXaxX12xX0xX34xXexX1axX12xX0xX34xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX1axX12xX0xX34xXexX1axX12xX0xX34xXexX1fxX12xX0xX34xXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ce2xX10xX6xX1axXaxX12x12e0cxX49xede1xX1cxX3xX1x13ce3xX46xX3xX22xX6xX1cxX3x105e5xX98xX2xX34xX9axfa2bx10029xX3xX4x14999xX4xX3xXex155f9xX22xX1xX3xXexX1xX1bxX18xX4xX3x13333xX1xX1bxX3xX87x14debxX4xX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX7x11a3cxX3xXexXdx137e2xXbxX3xXex11b65xX4xX3xX2fxf4fbxf9ddxX4xX3xX1xX160x16596xX22xX49xX3xX144xX1xX126xX22xX49xX3xX144xX1xfae4xX3xX46xX136xXexX3xX46x143b7xX133xX3xX4xX136xX4xX3xXexX13axX22xX1xX3xXcxX1fxX1bxX22xX49xX3xXcxX1fxX1bxX22xX49xX3xX17xX18xX3xX87xX122xX3xX120xX6xX46xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX3xXexX1x10dc5xXdxX3xXexXdxX158xXexX3xX22xX14xX22xX49xX3xX22x15077xX22xX49xX3xX87x134daxXdxX3xX22xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xXbxX1xX2cxX3xX17xXdxX158xX22xX3xXex14269xX3xX98xX4dxX3x158e0xX3xX98xX9axX3xX2fxX18xX3x11e3fxX7cxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX1axX1cxXaxX12xXcxX1xX10xX54xX3xXcxX1fxX1bxX22xX49xX3xXex15813xX46xX3x119fexX149xX3xX17xX136xX54xX3x1643bxX1xX172xX3xXexX160xX161xX22xX49xX3xXcxX1x1508cxX1cxX3xX87x10d4fxX22xX3xXcxX1fxX1bxX22xX49xX3xX160x164c2xX22xX49xX133xX3xX1axX54xX3x130bdxX22xX1xX3xX1xX160xX166xX22xX49xX3xX4xX217xX6xX3xX1fx131cfxX22xX1xX3xX136xXbxX3xXexX1x116e0xXbxX3xX4xX1b6xX3xXexX1fxX15cxX4xX3xX2fxXdxX3x12d73xX1bxX6xX3xX13xX14xX4xX3xX13xX18xX3xX7xX1bxX1cxX3xX1cxX158xX1bxX3xX87xX122xX3xX46xX1a8xX3xX1ax128a7xX22xX133xX3xX1xX18xXdxX3xXexX15cxX3xX49xXdxX1b6xX3xXexX1fx163e3xX22xX3xX4xX6xX54xX3xX7xX1bxX1cxX3xX1cxX158xX1bxX133xX3xX144xX1xX1bxX3xX87xX149xX4xX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX7xX154xX3xX4xX1b6xX3xX46xX160xX6xX3xX1fxX122xX54xX3xX87xX122xX3xX1axX126xX22xX49xX3xX1fxX22dxXdxX3xX1fxX136xX4xX133xX3xXexX1fxX160xX6xX3xX4xX1xXdxX23xX1bxX3xX49xXdxX22dxX46xX3xX46xX201xX1cxX3xXexX1fxX1a8xXdxX3xX22xX14xX22xX49xX7cxX3xX1dexX136xX4xX3xXexX13axX22xX1xX3xX46xXdxX23xX22xX3xXcxX1fxX1bxX22xX49xX3xXexXdxX158xXbxX3xXexX15cxX4xX3xX4xX1b6xX3xX1xX20xX22xX1xX3xXexX1xX136xXdxX3xXexX1xX1a8xXdxX3xXexXdxX158xXexX3xX22xX49xX122xX1cxX3xX22xX14xX22xX49xX133xX3xX4xX1xXdxX23xX1bxX3xXex10b4bxXdxX3xX87xX122xX3xX2fxX27exX46xX3xX4xX1b6xX3xX46xX160xX6xX7cxX3xX120xX14xX22xX49xX3xX22xX1b6xX22xX49xX3xX144xX1xX126xX22xX49xX3xX4xf574xX22xX3xXexX1fxX27exX22xX3xXexX54xX122xX22xX3xX144xX1xX1bxX3xX87xX149xX4xX133xX3xX22xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xXexX1d1xX3xX98xX4dxX3xf43axX3xX98xX9axX3xX2fxX18xX3xX1dexX7cxX3xXcxX201xX1cxX3xX120xX49xX1bxX1cxX27exX22xX3xX87xX122xX3xX120xX6xX46xX3xX17xX18xX3xXexXdxX158xXbxX3xXexX15cxX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX3xXexX1fxX1a8xXdxX3xX22xX14xX22xX49xX3xX17xX6xX22xX3xX22xX49xX122xX1cxX133xX3xX4xX1xXdxX23xX1bxX3xXexX321xXdxX3xX87xX122xX3xX2fxX27exX46xX3xX4xX1b6xX3xX46xX160xX6xX3xX1fxX122xX54xX3xX87xX122xX3xX1axX126xX22xX49xX3xX87xX122xXdxX3xX22xX225xXdxX7cxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX1axX1cxXaxX12xX204xX149xX3xX17xX136xX54xX3xXexX1xX1a8xXdxX3xXexXdxX158xXexX3xX4xX136xX4xX3xX87x11a37xX22xX49xX3xXexX1fxX27exX22xX3xX4xX22dxX3xX22xX160xX1bbxX4xX3xX22xX49xX122xX1cxX3xX87xX122xX3xX2fxX27exX46xX3xX98xX2xX34xX9axX4cxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX1axX1cxXaxX12x10b29xX1xX172xX6xX3xXcxX201xX1cxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX22xX1xXdxX23xX1bxX3xX46xX201xX1cxX133xX3xX4xX1b6xX3xX46xX160xX6xX3xX1fxX122xX54xX3xX87xX122xX3xX1axX126xX22xX49xX3xX87xX122xXdxX3xX22xX225xXdxX133xX3xXexX1fxX160xX6xX3xX4xX1xXdxX23xX1bxX3xX49xXdxX22dxX46xX3xX46xX201xX1cxX3xXexX1fxX1a8xXdxX3xX22xX14xX22xX49xX7cxX3xe5b6xXdxX1b6xX3xX22xX1x13870xX7cxX3xX120xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xXexX1xX245xXbxX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX4dxX98xX3xX1d6xX3xX4dx122f1xX3xX2fxX18xX3xX1dexX7cxX3xX120xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xX4xX6xX54xX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX98xX96xX3xX1d6xX3xX98xX98xX3xX2fxX18xX3xX1dexX7cxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX1axX1cxXaxX12xX43cxX1xX172xX6xX3xfd37xX126xX22xX49xX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX22xX1xXdxX23xX1bxX3xX46xX201xX1cxX133xX3xX4xX1b6xX3xX46xX160xX6xX3xX1fxX122xX54xX3xX87xX122xX3xX1axX126xX22xX49xX3xX87xX122xXdxX3xX22xX225xXdxX133xX3xXexX1fxX160xX6xX3xX4xX1xXdxX23xX1bxX3xX49xXdxX22dxX46xX3xX46xX201xX1cxX3xXexX1fxX1a8xXdxX3xX22xX14xX22xX49xX7cxX3xX492xXdxX1b6xX3xX2fxX126xX22xX49xX3xX22xX6xX46xX3xX4xX245xXbxX3xX4dxX3xX1d6xX3xX98xX7cxX3xX120xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xXexX1xX245xXbxX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX4dxXb0xX3xX1d6xX3xX4dxXafxX3xX2fxX18xX3xX1dexX133xX3xX22xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xX4xX6xX54xX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX98xX96xX3xX1d6xX3xX98xX98xX3xX2fxX18xX3xX1dexX7cxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX1axX1cxXaxX12xX20bxX1xX1bxX3xX87xX149xX4xX3xX11axX122xX3xX120xX18xXdxX133xX3xX22xX1xXdxX23xX1bxX3xX46xX201xX1cxX133xX3xX4xX1b6xX3xX46xX160xX6xX3xX1fxX122xX54xX3xX87xX122xX3xX1axX126xX22xX49xX3xX87xX122xXdxX3xX22xX225xXdxX133xX3xXexX1fxX160xX6xX3xX4xX1xXdxX23xX1bxX3xX49xXdxX22dxX46xX3xX46xX201xX1cxX3xXexX1fxX1a8xXdxX3xX22xX14xX22xX49xX7cxX3xX492xXdxX1b6xX3xX2fxX126xX22xX49xX3xX22xX6xX46xX3xX4xX245xXbxX3xX4dxX3xX1d6xX3xX98xX7cxX3xX120xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xXexX1xX245xXbxX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX4dxXb0xX3xX1d6xX3xX4dxXafxX3xX2fxX18xX3xX1dexX133xX3xX22xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xX4xX6xX54xX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX98xX96xX3xX1d6xX3xX98xX98xX3xX2fxX18xX3xX1dexX7cxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX1axX1cxXaxX12xX20bxX1xX1bxX3xX87xX149xX4xX3xXexX1d1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX11axX1b6xX6xX3xX2fxX158xX22xX3xXcxX1xX1d1xX6xX3xXcxX1xXdxX27exX22xX3xX11axX1bxX158xX3xX46xX201xX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX2fxX2cxXdxX133xX3xX22xX49xX122xX1cxX3xX22xX14xX22xX49xX133xX3xX4xX1xXdxX23xX1bxX3xXexX321xXdxX3xX87xX122xX3xX2fxX27exX46xX3xX4xX1b6xX3xX46xX160xX6xX3xX1fxX122xX54xX3xX87xX122xX3xX1axX126xX22xX49xX3xX87xX122xXdxX3xX22xX225xXdxX7cxX3xX492xXdxX1b6xX3xX22xX1xX498xX7cxX3xX120xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xXexX1xX245xXbxX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX4dxXb0xX3xX1d6xX3xX4dxXafxX3xX2fxX18xX3xX1dexX133xX3xX22xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xX4xX6xX54xX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX98xX4dxX3xX1d6xX3xX98xX9axX3xX2fxX18xX3xX1dexX7cxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX1axX1cxXaxX12xX4fbxX122xX3xX120x12253xX22xX49xX3xX2fxX158xX22xX3xX13xX20xX22xX1xX3xXcxX1xX1bx10dd4xX22xX3xX46xX201xX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX2fxX2cxXdxX133xX3xX22xX49xX122xX1cxX3xX22xX14xX22xX49xX133xX3xX4xX1xXdxX23xX1bxX3xXexX321xXdxX3xX87xX122xX3xX2fxX27exX46xX3xX4xX1b6xX3xX46xX160xX6xX3xX1fxX122xX54xX3xX87xX122xX3xX1axX126xX22xX49xX3xX87xX122xXdxX3xX22xX225xXdxX7cxX3xX492xXdxX1b6xX3xX2fxX126xX22xX49xX3xX22xX6xX46xX3xX4xX245xXbxX3xX4dxX3xX1d6xX3xX98xX7cxX3xX120xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xXexX1xX245xXbxX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX4dxX9axX3xX1d6xX3xX4dxXabxX3xX2fxX18xX3xX1dexX133xX3xX22xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xX4xX6xX54xX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX98xX4dxX3xX1d6xX3xX98xX9axX3xX2fxX18xX3xX1dexX7cxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX1axX1cxXaxX12xX20bxX1xX1bxX3xX87xX149xX4xX3xXcxX201xX1cxX3xX120xX49xX1bxX1cxX27exX22xX3xX46xX201xX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX2fxX2cxXdxX133xX3xX22xX49xX122xX1cxX3xX22xX14xX22xX49xX133xX3xX4xX1xXdxX23xX1bxX3xXexX321xXdxX3xX87xX122xX3xXexX321xXdxX3xX4xX1b6xX3xX46xX160xX6xX3xX1fxX122xX54xX3xX87xX122xX3xX1axX126xX22xX49xX3xX1fxX22dxXdxX3xX1fxX136xX4xX133xX3xX2fxX27exX46xX3xX4xX1b6xX3xX46xX160xX6xX3xX1fxX122xX54xX3xX87xX122xX3xX1axX126xX22xX49xX3xX87xX122xXdxX3xX22xX225xXdxX7cxX3xX492xXdxX1b6xX3xX22xX1xX498xX7cxX3xX120xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xXexX1xX245xXbxX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX4dxX96xX3xX1d6xX3xX4dxX98xX3xX2fxX18xX3xX1dexX133xX3xX22xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xX4xX6xX54xX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX98xX96xX3xX1d6xX3xX98xX98xX3xX2fxX18xX3xX1dexX7cxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX1axX1cxXaxX12xX120xX6xX46xX3xX17xX18xX133xX3xX46xX201xX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX2fxX2cxXdxX133xX3xX22xX49xX122xX1cxX3xX22xX14xX22xX49xX133xX3xX4xX1xXdxX23xX1bxX3xXexX321xXdxX3xX87xX122xX3xX2fxX27exX46xX3xX4xX1b6xX3xX46xX160xX6xX3xX1fxX122xX54xX3xX87xX122xX3xX1axX126xX22xX49xX3xX1fxX22dxXdxX3xX1fxX136xX4xX7cxX3xX492xXdxX1b6xX3xXexX201xX1cxX3xX22xX6xX46xX3xX4xX245xXbxX3xX4dxX3xX1d6xX3xX98xX7cxX3xX120xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xXexX1xX245xXbxX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX4dxXb0xX3xX1d6xX3xX4dxXafxX3xX2fxX18xX3xX1dexX133xX3xX22xX1xXdxX29xXexX3xX2fxX18xX3xX4xX6xX54xX3xX22xX1xX245xXexX3xXexX1d1xX3xX98xX4dxX3xX1d6xX3xX98xX9axX3xX2fxX18xX3xX1dexX7cxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX1axX1cxXaxX12xXcxX1xX10xX54xX3xX4fbxX1dexf31dxee39xX120xX0xX34xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long