Cập nhật:  GMT+7
992exf95cx9aebx102bex12e27xe6edx138f0x12a59x1281fxX7xe90ex138e2x14878x15278x13387xe212xX5xeb7axXaxX3xX7xXex105e8xX5xX10xX9xXaxXexX10x148d1xXexc293xX6xX5xXdxaf93xb2dbx158e1xX3x11498xc9aexX7xXexXdx134e8xX15x11ab3xXaxff87x12895x15100xX23xX3xX22xXdxX6xf72exX3xX4xa7d9xX23xX22xX3xXexdb03xef35xX23xX1xX3xc42fx145bbx10f2cxX23xX22xX3xX44xXdxbf9axX23xX3xXexX1x9c62xXbxX3xX7x12f21xX23xX22xX3xX44xX45xX46xX23xX22xX3x158fdxX27x159c5xX3xb4daxX3xf381xX61xX23xX3x1585dx152fdxX0xcfc7xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14ae5xX10xX6x14e78xXaxX2fx14ab7xX22xX31xX15xX3x11068xX86xX6cxe106x12720xX3xX4xX55xX4xX3xX4xf605xX3xX7xX63xX3x151bbxX37xX31xX23xX3xXexX1xX27x13fbexX4xX3x10be7x15ba5x115b0xX3xX7xe8bfxX3xX86xX8axX3xX7bxX27xX15xX4cxX23xX3xX44xX37xX31xX23xX3xX7bxd108xX3xX7bx14b5cxX6xX3xXbxX1xXa6xXdxX3xX1x10869xXbxX3xdbf8xb618xXdxX3xX96xX37xX31xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX61xX23xX3xX1cxcc8exX3xX65xX61xX23xX3xX69xX6axX3xfecbxX31xX23xX3xX22xXdxX6xX37xX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xX45xX46xX23xX22xX3xX44xXdxX4cxX23xX3xXexX1xX51xXbxX3xX7xX55xX23xX22xX3xX44xX45xX46xX23xX22xX3xX5fxX27xX61xX3xX63xX3x12fecxX1xX27xX3xX2xX86xX8axX3xX1cxXdbxX3xX65xX61xX23xX3xX69xX6axdab2xX3xXa1xX3axX23xX22xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xXexX1xX27xX9exX4xX3xXa1xX1xXdx9a73xX23xX3xX7ex10ae4xX4xX1xX3xXexX40xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX4cxX23xX3xb170xX69xX6axX3xX23xX22xX1x11cbbxX3xX1x11c12xX23xX22xec14xX3xX7exX37xX3xX30xX6xX23xX3xXa1xX1x10e52xXbxX3xX1xX31xX23xX1xX3xX7bxX27xX15xX4cxX23xX3xX44xX37xX31xX23xX3xX7bxXb7xX3xX7bxXbaxX6xX3xX4xX1xX15bxX3xX44xXb7xX37xX3xXexX3fxXdx11be9xX23xX3xX119xX1xX6xXdxX3xXexX3fxX37xX23xX22xX3xX44xX37xX31xX23xX3xXc6xXdxX61xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX61xX23xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX4xX1x113c5xX4xX8axX3xXc6xXdxX61xX23xX3xX4xX1xX1bbxX4xX12axX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxXa3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX23xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxfc05xXdxX7exXexX1xX24xX3x15dc3xc9b2x14b1exXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX222x13989x137cdxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX6cxX6cxX4xX12axXe4xX6xX37xXbxX1xX27xXexX1xX37xX12axXc6xX23xX6cxX7exX10xX7xX119xXexX37xXbxX6cxX23xX10xX21axX7xX6cxX86xX232xX232x124bbxX6cxX2xX232xX221xX7exX222xX2xX232xX86xX231xX232xX2xXexX89x14a4dxX89xX2xX5xX25exX1ex13d8axX26dxX221xX2xX231xX26dxX26dxX86xX86xX89xX26dxX221xX89xX26dxX1exX222xX223xX231xX10xX10xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX22xXdxX6xX37xX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xX45xX46xX23xX22xX3xX44xXdxX4cxX23xX3xXexX1xX51xXbxX3xX7xX55xX23xX22xX3xX44xX45xX46xX23xX22xX3xX5fxX27xX61xX3xX63xX3xX65xX61xX23xX3xX69xX6axXaxX3xX21axXdxX7exXexX1xX9xXaxX221xX222xX223xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX222xX231xX232xXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX96xX37xX31xX23xX3xXc6xXdxX61xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX61xX23xX3xXa1xXa2xXa3xX3xX7xXa6xX3xX86xX3xXc6xX31xX3xX96xX37xX31xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX61xX23xX3xX1cxXdbxX3xX65xX61xX23xX3xX69xX6axX3xXe4xX31xX23xX3xX22xXdxX6xX37xX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xX45xX46xX23xX22xX3xX44xXdxX4cxX23xX3xXexX1xX51xXbxX3xX7xX55xX23xX22xX3xX44xX45xX46xX23xX22xX3xX5fxX27xX61xX3xX4xX1xX37xX3xX119xX1xX27xX3xX7ex14ccexX23xX3xX4xX45xX3xX7xXa6xX3xX2xX86xX12axX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX37xX7exX15xXaxX2fx104b8xX6xX27xX3xX22xcfa0xX23xX3xXa3xX9exXexX3xXexX1xX55xX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3axX23xX22xX8axX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xXexX1xX51xXbxX3xX7xX55xX23xX22xX3xX44xX45xX46xX23xX22xX3xX5fxX27xX61xX3xX4x1149axX3xXexbf8bxX23xX22xX3xXexX3fxX144xX3xX22xXdxX55xX3xX119xX1xX37xea5dxX23xX22xX3xX86xX223xX3xXexX3fxXdxX4cxX27xX3xX44xX15exX23xX22xX8axX3xX4xX1xXdxdb1bxX27xX3xX7exX31xXdxX3xX2xX8axX222xX119xXa3xX3xXc6xXc7xXdxX3xX26dxX86xX3xXe4xX3f3xX23xX22xX3xX44xXdxX4cxX23xX3xX44xX45xXc3xX4xX3xX5xX51xXbxX3xX44xac65xXexX3xXc6xX31xX3xX44xXdxX3xXc6xX31xX37xX3xX7x14591xX3xX7exXa2xX23xX22xX12axX3xXa1xX3axX23xX22xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX22xX3f3xXbxX3xXbxX1xX3bcxX23xX3xX44xX405xXa3xX3xXe4xX405xX37xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX3fx137d5xXexX3xXexfa55xX3xXc6xX31xX3xX1cxX396xX15xX3xX7exX483xX23xX22xX3xX23xX3axX23xX22xX3xXexX1xX3axX23xX3xXa3xXc7xXdxX3xX4xc840xX6xX3xX44xX144xX6xX3xXbxX1xX45xX91xX23xX22xX12axX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX37xX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcx1576fxX3xX44xX3bcxX27xX3xX23xa573xXa3xX3xX86xX223xX86xX232xX3xX44xX140xX23xX3xX23xX6xX15xX8axX3xX4xX55xX4xX3xX4xX16cxXbxX3xXe4xX9exX3xX96xX37xX31xX23xX3xX1xX27xX15xX4cxX23xX3xX7bxXb7xX3xX7bxXbaxX6xX3xX44xXdbxX3xXexX3fxXdxX191xX23xX3xX119xX1xX6xXdxX8axX3xXexX1xX483xX4xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xXe4xXa6xX23xX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xX45xX46xX23xX22xX3xX44xXdxX4cxX23xX3xXexX1xX51xXbxX3xX7xX55xX23xX22xX3xX5xX31xX23xX22xX3xX5fxX27xX61xX3xX4xX3f3xX3xXexX3f6xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX41bxX27xX3xX7exX31xXdxX3xX119xX1xX37xX405xX23xX22xX3xX231xX119xXa3xX3xXc6xXc7xXdxX3xXexX3f6xX23xX22xX3xX119xXdxX23xX1xX3xXbxX1xd1ebxX3xX86xX223xX223xX3xXexX3fxXdxX4cxX27xX3xX44xX15exX23xX22xX12axX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa7daxX27xXexX1xX37xX3fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX3fxXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxbf10xX4cxX3xf4ebxX6xX23xX1xX0xX6cxXbxX2f

Lệ Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đại hội của niềm tin và đổi mới

Đại hội của niềm tin và đổi mới
2023-09-20 08:10:00

baophutho.vn Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/9/2023 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với 300 đại...

Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh

Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh
2023-09-18 09:34:00

baophutho.vn Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, hội viên cựu chiến binh (CCB) trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long