Cập nhật: 06/10/2022 16:18 GMT+7
3604x3f6fxc46ax98fdx4a2ax97bfx10013x10066x51c7xX7xa27dxe28bxf97ax10ad4xd397x4ee8xX5x64dcxXaxf290xe0e9x90dex72f5xX3x8a3exXdxX6x1088exX3x70faxX1xX14xX3xX15xX1x58ecxX15xX3x9fcbxf1e1xX1axX3xXexX26xXdxX3xXcx9422xX3x9dfexXdx443fxXexX3xXcxf2bbxb5c8xX0x9906xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11608xX10xX6x6072xXaxX12x401cxX1xXdxcc34x3f67xX3x11055xX39xX2x8db7x10c08xX3xX48x5e98xXdxX3xX4exX1x10450xX3xXexX1xa44cxXbxX3xX25x8d1dxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xbb71xX3xX30xXdxX32xXexX3xXcxX36xX37xX3xXbxX1xX72xXdxX3xX1x10db4xXbxX3x11553x447cxXdxX3xX4bxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX32xXbxX3xc1bfxX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX97xX14xX3xX48xX1axX14xX15xX17xX3xXcxX1xdc9exX3x919fxX52xX22xX15xX3xX48xe2a5xX15xX17xX3xb496xX3xa9d4xX1xX52xX3xXbxX1xX72xX3x3cbcxX58xX3xXbxX1xXc4xb263xX15xX17xX3xbf89xX60xX52xX3x1115bxX22xX52xX58xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX72xX3xX30xXdxX32xXexX3xXcxX36xX37x364bxX3x5539xX22xbfe1xX3xX5xX14xX3xX17xXdxX6xX3xX25xX37xX15xX1xX3xX4x6060xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xe7c7xX15xX1xX3xX25xefd5xX4xX3xX97xXdxX32xXexX3xXcaxX1xX10axX3xXcaxX1xbf15xX15xX3xXc8xX3xX25xXbcxX6xX3xXbxX1xXc4x10b34xX15xX17xXf7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdx9556xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxbb30xXdxX4bxXexX1xb200xX3xX2xX57xX57xX57xXbx97eax6026xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16exX3xX54x7762xfe67xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXf7xX97xX6xX1axXbxX1xX52xXexX1xX1axXf7xX86xX15xX39xX4bxX10xX7xXcaxXexX1axXbxX39xX15xX10xX169xX7xX39xa1c5xX1abx77c4xX57xX39xX2xX2xX2xX4bxX1adxX2xX54xX2xX182xce4dxX57xXex982axX2xX57xX181xX5xX57x10bbcxX1b9xX2xX57xX1b9xX54xX1abx96acxX1c9xX1c9xX1c2xX181xX1b9xX2xX57xX1b9xX1c9xX2xX1b9xX2xX1bcxXf7xa1b4xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xXexX26xXdxX3xXcxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xXcxX36xX37xXaxX3xX169xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2xX57xX57xX57xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX54xX181xX182xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX4ex44f5xX4xX3xX25xX26xXdxX3xX97xXdx9a46xX52xX3xX97xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3xX25xX37xX15xX1xX3xX97xX14xX3xX48xX1axX14xX15xX17xX3xXcxX1xXbcxX3xXbexX52xX22xX15xX3xX48xXc4xX15xX17xXf7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX4bxXfbxXaxX12xeba9xX6xX52xX3xX97xX6xX3xXexX1xX23exX15xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xa217xX15xX17xX58xX3xX4xX125xX15xX3xX15xX1xX14xX3xX4x9966xXbxX3xX97xX72xX15xX3xXcaxX1xX6xX15xX17xX3xXexX36xX6xX15xX17xX58xX3xXcaxXdx5059xX15xX3xX4xX72xX58xX3xX36xX5bxX15xX17xX3xX1xX131xX15xX3xX54xX57xX14fxX0xX7xX52xXbxX12xX1abxX0xX39xX7xX52xXbxX12xX3xX4x3a52xX6xX3xX17xXdxX6xX3xX25xX37xX15xX1xX3xX97xX14xX3xX48xX1axX14xX15xX17xX3xXcxX1xXbcxX3xXbexX52xX22xX15xX3xX48xXc4xX15xX17xX3xX25x719dxX3xX25xXc4xX83xX4xX3xX1xX1axX14xX15xX3xXexX1xXdxX32xX15xX3xX86xX87xXdxX3xXex10348xX15xX17xX3xXcaxXdxX15xX1xX3xXbxX1xb919xX3xX1abxX182xX1adxX3xXexX36xXdxX32xX52xX3xX25x1021bxX15xX17xXf7xX3xXcxX36xX1axX15xX17xX3xX25xX10axX58xX3xX48xX5bxXdxX3xX4exXcxXf9xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX72xX3xX30xXdxX32xXexX3xXcxX36xX37xX3xX25xX314xX3xX86xX64xX15xX3xX25xX5bxX15xX17xX58xX3xXcaxc1bdxXexX3xX15xX72xXdxX3xXcxX32bxX15xX17xX3xX4exX2abxX15xX17xX3xXexXfbxX3xX25x917exX52xX3xXexXc4xX3xX86xX14xX3xXexX1xXc4xX131xX15xX17xX3xX14fxX26xXdxX3xX48xX112xXdxX3xX48xX14xX3xX1x10d34xX3xXexX36xX83xX3xX1b9xX57xX3xXexX36xXdxX32xX52xX3xX25xX343xX15xX17xX176xX3xX4exX2abxX15xX17xX3xXexXfbxX3xX4exX2exX3xX17xX26xX4xX1xX3xX14fxX10xX15xX3xXcx82ecxX299xX3d6xX3xX2exX1xa4cexX3xXcxX1x693bxX3xX1xX3acxX3xXexX36xX83xX3xX54xX57xX14fxX0xX7xX52xXbxX12xX1abxX0xX39xX7xX52xXbxX12xX3xX17xX26xX4xX1xX3xX5xX23exXexX176xX3xX4exX2abxX15xX17xX3xXexXfbxX3xe434xX23exXdxX3xX5xX83xXbxX3xX48xX1axX6xX3xX30xXdxX32xXexX3xX2f0xX15xX17xX3xX1xX5bxX3xX1c9xX2xX14fxX0xX7xX52xXbxX12xX1abxX0xX39xX7xX52xXbxX12xX3xX14fxX23exXdxX3xX5xX83xXbxX176xX3x3c74x9f35xX3xX13xX6xX15xX3xX40bxXcxXcxc5cbxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX72xX3xX30xXdxX32xXexX3xXcxX36xX37xX3xX2f0xX15xX17xX3xX1xX5bxX3xX1abxX57xX3xXexX36xXdxX32xX52xX3xX25xX343xX15xX17xX176xX3xX43cxX43dxX3xX13xX6xX15xX3xX40bxXcxXcxX446xX3xXbxX1xXc4xXd8xX15xX17xX3xXdcxX60xX52xX3xXe0xX22xX52xX3xX2f0xX15xX17xX3xX1xX5bxX3xX1adxX57xX3xXexX36xXdxX32xX52xX3xX25xX343xX15xX17x6c44xX3xX299xX72xX3xXexXdxX51xX15xX3xX4xe90cxX15xX3xX5xX26xXdxX3xX5xX14xX3xX7xc668xX3xX4xX1xX52xX15xX17xX3xXexX6xXfbxX3xX17xXdxX3dcxXbxX3xX25x72bbxX3xX4xX2f0xX6xX3xX4xX23exX4xX3xX15xX1xX14xX3xX1xX112xX1axX3xXexX22xX14fxX3xX86xX14xX3xX6xX15xX1xX3xX10xX14fxX58xX3xX1xX3e0xX3xX1xX14xX15xX17xX3xXexX36xX1axX15xX17xX3xX17xXdxX6xX3xX25xX37xX15xX1xXf7xX3xXcxX36xX1axX15xX17xX3xX4xX1xXc4xX131xX15xX17xX3xXexX36xX37xX15xX1xX58xX3xX4exX2abxX15xX17xX3xXexXfbxX3xX4exX2exX3xX17xX26xX4xX1xX3xX14fxX10xX15xX3xXcxX3d6xX299xX3d6xX3xX2exX1xX3dcxX3xXcxX1xX3e0xX3xX25xX314xX3xXexX36xX6xX1axX3xX97xXdxX247xX52xX3xXexX36xXc4xX15xX17xX3xX1xX3acxX3xXexX36xX83xX3xX1abxX57xX57xX57xX14fxX0xX7xX52xXbxX12xX1abxX0xX39xX7xX52xXbxX12xX3xX17xX26xX4xX1xX3xX5xX23exXexX3xX25xX247xX3xX1xX3acxX3xXexX36xX83xX3xX175xX22xXfbxX3xX4bxX4b6xX15xX17xX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xXexX36xX1axX15xX17xX3xX15xX125xX14fxX3xX1abxX57xX1abxX1abxXf7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxX14fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX169xXdxX4bxXexX1xX16exX3xX2xX57xX57xX57xXbxX175xX176xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16exX3xX54xX2xX57xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXf7xX97xX6xX1axXbxX1xX52xXexX1xX1axXf7xX86xX15xX39xX4bxX10xX7xXcaxXexX1axXbxX39xX15xX10xX169xX7xX39xX1abxX1abxX1adxX57xX39xX2xX2xX2xX4bxX1adxX2xX54xX2xX182xX181xX1c9xXexX181xX57xX181xX1bcxX5xX1b9xX1c2xX1b9xX2xX57xX181xX181xX57xX54xX1abxX1c9xX1c2xX1adxX181xX54xX57xX1c9xX2xX1abxX2xX54xX181xXf7xX1d8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xXexX26xXdxX3xXcxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xXcxX36xX37xXaxX3xX169xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2xX57xX57xX57xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX54xX2xX57xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX4exX23exX4xX3xX25xX26xXdxX3xX97xXdxX247xX52xX3xX4x635dxX15xX17xX3xX4xX23exX4xX3xX97xX6xX15xX58xX3xX15xX17xX14xX15xX1xX58xX3xX4bxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX32xXbxX3xXexX36xX6xX1axX3xX1xX3acxX3xXexX36xX83xX3xX175xX22xXfbxX3xX4bxX4b6xX15xX17xX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axXf7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX4bxXfbxXaxX12xX1cxX17xX2abxXdxX3xX15xX1xX14xX3xX25xXc4xX83xX4xX3xXcaxX1xX23exX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX58xX3xX25xXc4xX6xX3xX86xX14xX1axX3xX7xda6dxX3xX4bx44e1xX15xX17xX3xX25xX314xX3xXexX1xX247xX3xX1xXdxX32xX15xX3xX7xX4b6xX3xdf3dxX52xX6xX15xX3xXexX22xX14fxX3xX4xX2f0xX6xX3xX4xX23exX4xX3xX4xX2b9xXbxX3xX48xX5bxXdxX3xX4exXcxXf9xX58xX3xX4xX23exX4xX3xX97xX6xX15xX58xX3xX15xX17xX14xX15xX1xX58xX3xX25xX1axX14xX15xX3xXexX1xX247xX3xX25xXbcxX6xX3xXbxX1xXc4xX131xX15xX17xX3xX86xX14xX3xX4xX23exX4xX3xX4bxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX32xXbxX58xX3xX15xX1xX14xX3xX1xX112xX1axX3xXexX22xX14fxX3xX25xX72xXdxX3xX86xX87xXdxX3xX15xX1xX60xX15xX17xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX112xX15xX1xX3xX25xX117xX4xX3xX97xXdxX32xXexX3xXcaxX1xX10axX3xXcaxX1xX125xX15xX3xXexX36xX1axX15xX17xX3xX4xX5bxX15xX17xX3xX25xX343xX15xX17xXf7xX3xX446xX52xX6xX3xX25xX10axX58xX3xX17xX10axXbxX3xXbxX1xX390xX15xX3xX25xX5bxX15xX17xX3xX86xXdxX2cfxX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX390xX15xX58xX3xX17xXdxX3dcxXbxX3xX17xXdxX6xX3xX25xX37xX15xX1xX3xX97xX14xX3xX48xXc4xX15xX17xX3xX4xX10axX3xXexX1xX2cfxX14fxX3xX25xX5bxX15xX17xX3xX5xX4b6xX4xX3xX25xX247xX3xX4xX72xX3xX17x4a3bxX15xX17xX3xX86xXc4xX131xX15xX3xX5xX2cfxX15xX3xXbxX1xX23exXexX3xXexX36xXdxX247xX15xX3xXcaxXdxX15xX1xX3xXexX37bxX58xX3xXexe4f5xX15xX17xX3xX97xXc4xX87xX4xX3xX32bxX15xX3xX25xXbcxX15xX1xX3xX4xX52xX5bxX4xX3xX7xX72xX15xX17xX3xX86xX14xX3xXexX1xX4b6xX4xX3xX1xXdxX32xX15xX3xXexX72xXexX3xX4xX1xX336xX15xX1xX3xX7xX23exX4xX1xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX175xX314xX3xX1xX5bxXdxX3xXexX26xXdxX3xX25xXbcxX6xX3xXbxX1xXc4xX131xX15xX17xXf7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxX14fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX15xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX169xXdxX4bxXexX1xX16exX3xX2xX57xX57xX57xXbxX175xX176xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16exX3xX54xX1c9xX57xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXf7xX97xX6xX1axXbxX1xX52xXexX1xX1axXf7xX86xX15xX39xX4bxX10xX7xXcaxXexX1axXbxX39xX15xX10xX169xX7xX39xX1abxX1abxX1adxX57xX39xX2xX2xX2xX4bxX1adxX2xX54xX2xX1c9xX57xX181xXexX1b9xX2xX2xX2xX5xX57xX1c2xX1b9xX2xX57xX54xX182xX1b9xX57xX57xX1c9xX1c2xX1c9xX181xX182xX1bcxX54xX2xX181xX182xX1abxX1abxXf7xX1d8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xXexX26xXdxX3xXcxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xXcxX36xX37xXaxX3xX169xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2xX57xX57xX57xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX54xX1c9xX57xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX13xX14xX3xX48xX1axX14xX15xX17xX3xXcxX1xXbcxX3xXbexX52xX22xX15xX3xX48xXc4xX15xX17xX3xX86xX52xXdxX3xX14fxX856xX15xX17xX3xX25xX10axX15xX3xX15xX1xX64xX15xX3xX4xX125xX15xX3xX15xX1xX14xX3xX14fxX87xXdxXf7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d6xX52xXexX1xX1axX36xXaxX12xXf9xX26xXdxX3xX1cxX17xX52xXfbx3cc5xX15xX0xX39xXbxX12

Đại Nguyễn

Các tin đã đưa

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài
2023-02-04 05:48:00

Trong nửa tháng tới, miền Bắc thường xuyên mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí trên 80%; tường nhà, bờ tường "đổ mồ hôi" trơn trượt.

Nỗ lực “cứu cái còn trong cái mất”

Nỗ lực “cứu cái còn trong cái mất”
2022-10-04 16:03:00

baophutho.vn Trong cuộc chiến đấu với “giặc lửa”, giải cứu nạn nhân cũng như trong cuộc sống đời thường, người lính Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long