Cập nhật:  GMT+7
2b4cx5b97x98ecx4e94x560ax6f9fx80c5x4d72x4e09xX7x5571x48f1x4c8fx7bcdx8ab2x892dxX5x93f8xXax844bxb6fexc603xb149xX3xc3edxX1xb2c7xX3xXcxX1x95c2xX3xXexX1x7c9bxa21axb55fxX3xXex9ed3xa4bfx3357xX3x2d8bx49dexafb5xX3x2ed4x97b2xX3x3cb3xXdx8df2xXexX3x89e7xX6xX22xX3x4336xX27xX1xX3xX1x33c0xX27xX28xX3x629dx9d24xX3xXcxX1x6d28xX3xX36xX28x7a48xX27xX0x302axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xad20x8dfcxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX7xc0caxX4xX9xXaxX4fxX4fxX4x7be5x5560xX6xX15xXbxX1xX2bxXexX1xX15xX71x7a1exX27xX4fxX60xX10xX7x7ba3xXexX15xXbxX4fxX27xX10x94d5xX7xX4fx3039x3f0dxX8cx2b76xX4fxb911xX8fxX60xX91xX2xX2x93dfxX8fx6f5dxX2xXexX2x6f7dxX8cxX8dxX99xX9dxX5xX2xX71x7d19xXbxX28xXaxX3xX4fxX12xX0xXbxX12xX17xXcxX43xXcxX3x6431xX3x986dxX14xX27xX28xX3xX8cxX97xX4fxX9dxX23xX3xX82x900dxX3xX27xXdxX33xX22xX3xX9dxX97xX3xX27xX21xX22xX3xX36xX28xX2cxX61xX3xXcxX1xc0a0x399fxX27xX28xX3xX72xXdxX27xX1xX23xX3xX5xXdxX33xXexX3xX7x7054xX3x76eexX8cxX9dxX4fxX9dxX4fxX2xX8fxX91xX9dxX3xXb4xX3xX8cxX9dxX4fxX9dxX4fxX8cxX8dxX8cxX8dx3512xX3xX5x4fd5xX27xX1xX3x9a7fxb37cxX15xX3xX43x72e9xX27xX28xX3xb31bxX61xX23xX3xX13xX6xX27xX3xX13xXdx5be9xX27xX3xXex6640xXbxX3xX4xX3fxX27xX28xX3xX107xX108xXdxX3xX60xXdxX33xX27xX3xX4xX14xX27xX3xX72x3ec5xX23xX3xXbxX1x8cb6xX27xX28xX3xX7cxXdxX11axX27xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX107xX103xX3xX107x9e9axX27xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xXdxX33xXexX3xX36xX6xX22xX3xX3axX27xX1xX3xX1xX3fxX27xX28xX3xXeaxX31xX36xX3ax714axX100xX3xX43xX44xX3xXcxX1xX48xX3xX36xX28xX4cxX27xX3xXeaxbbb2xX103xX3xX17dxX6xX27xX1xX3x7f81xX3fxX23xX3xX1xX2bxX61xX33xX27xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX13xX6xX100xX3xX60xX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX27xX1xX11exX27xX3xXbxX1xc2bcxX27xX28xX3xX60xXd7xc129xX27xX28xX3xX7xX2bx5e2fxXexX3xX107x5ec5xXdxX71xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX61xXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX7xX6axX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX71xX72xX6xX15xXbxX1xX2bxXexX1xX15xX71xX7cxX27xX4fxX60xX10xX7xX82xXexX15xXbxX4fxX27xX10xX89xX7xX4fxX8cxX8dxX8cxX8fxX4fxX91xX8fxX60xX91xX2xX2xX97xX8fxX99xX2xXexX2xX9dxX8cxX8dxX99xX9dxX5xX8cxX71xXa5xXbxX28xXaxX3xX4fxX12xX0xXbxX12x3c6dxX103xX27xX1xX3xX107xX108xX15xX23xX3xX4xX14xX27xX3xX72xX134xX23xX3xX107xX15xX2cxX27xX3xX7cxXdxX11axX27xX3xXexX1xX6xX27xX1xX3xX27xXdxX11axX27xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX1xX21xX22xX3xX1xaebbxXdxX23xX3xX107xX134xX27xX28xX3xX7cxXdxX11axX27xX3xX22xX2fxX3xX31xX36xX3axX17dxX3xX43xX44xX3xXcxX1xX48xX3xX36xX28xX4cxX27xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX61xXaxX12xXcxX108xXdxX3xX28xXdxX6xX3xX107x737bxX27xX1xX23xX3xX5xX103xX27xX1xX3xX107xX108xX15xX3xX43xX10cxX27xX28xX3xX110xX61xX23xX3xX13xX6xX27xX3xX13xXdxX11axX27xX3xXexX11exXbxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX71xX71xX71xX3xX107xX103xX3xXexX1x821bxXbxX3xX1xXd7xXd8xX27xX28xX3xXexX6axXdxX3xX4cxX27xX23xX3xXexX1x2cb1xX3xX1xXdxX33xX27xX3xX5xa095xX27xX28xX3xX72xXdxX152xXexX3xXd8xX27xX3xX7xX4cxX2bxX3xX7xX2e2xX4xX3xXexX6axXd7xb852xX4xX3xX6xX27xX1xX3xX5xXdxX27xX1xX3xX5xXdxX33xXexX3xX7xXe8xX3xX36xX28xX2bxX61x510fxX27xX3xX36xX28xX1dxX4xX3xX13x4193xX4xX1xX3xXeaxX4xX1x6920xX27xX28xX3xX22xX2fxX3xX36xX28xX4cxX27xX100xX3xX7cxX2cxX3xX5xXdxX33xXexX3xX7xXe8xX3xX36xX28xX2bxX61xX32cxX27xX3xX36xX28xX1dxX4xX3xXb6xXd8xX27xX3xXeaxX4xX15xX27xX3xXexX6axX6xXdxX3xX22xX2fxX3xX36xX28xX4cxX27xX100xX71xX3xXcxX1xX21xX22xX3xX7cxX2cxX3xXexX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX22xX2fxX3xX36xX28xX4cxX27xX23xX3xX107xX33cxX27xX28xX3xX4xX1xX335xX3xX36xX28xX2bxX61xX32cxX27xX3x74dexXdxX22xX3xX195xX1xXdxX3xXb4xX3xXcxXc2xX27xX1xX3xX2bx9113xX3xX7cxXdxX11axX27xX23xX3xX13xX335xX3xXexX1xXd7xX3xX43xX10cxX27xX28xX3xX2bxX3b2xX23xX3xXcx86b0xX27xX28xX3xX72xXdxX11axX27xX3xXexX11exXbxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX107xX103xX3xX4cxX27xX3xX4x8976xX27xX3xXexX1xX21xX22xX3xX1xX26bxXdxX3xXexX2aaxX27xX1xX3xX1xX2aaxX27xX1xX3xX7x4905xX4xX3xX82xX1xX26bxX10xX23xX3xX107xX1cfxXdxX3xX7xX1cbxX27xX28xX3xX22xX2fxX3xX36xX28xX4cxX27xX23xX3xX4xX1xX19xX4xX3xX22xX2fxX3xX5xX2bx411dxX27xX3xX5xX2bxX427xX27xX3xX22xX108xX27xX1xX3xX82xX1xX15x57dexX23xX3xX5xX2cxX3xX4xX1xX44xX3xX60x3f22xX6xX3xXexXdxX27xX1xX3xXexX1xX3ebxX27xX23xX3xXex78acxX22xX3xX28xXd7xXd8xX27xX28xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX15xX27xX3xX4xX1xX14xX2bxX3xX27xX15xXdxX3xXexX1xX10xX15xX71xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX61xXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX7xX6axX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX71xX72xX6xX15xXbxX1xX2bxXexX1xX15xX71xX7cxX27xX4fxX60xX10xX7xX82xXexX15xXbxX4fxX27xX10xX89xX7xX4fxX8cxX8dxX8cxX8fxX4fxX91xX8fxX60xX91xX2xX2xX97xX8fxX99xX2xXexX2xX9dxX8cxX8dxX99xX9dxX5xX97xX71xXa5xXbxX28xXaxX3xX4fxX12xX232xX103xX27xX1xX3xX107xX108xX15xX23xX3xX4xX14xX27xX3xX72xX134xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX1xX2e2xXbxX3xX1xXd7xXd8xX27xX28xX3xXexXd7x30caxX27xX28xX3xX27xX1xX314xX3xX4xX427xX27xX28xX3xX5xX6xX15xX3xX5xXdxX33xXexX3xX7xXe8xX3xX107xX103xX3xX1xX61xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX107xX134xX4xX3xX5xX11exXbxX3xX4xX110xX6xX3xX60xX4cxX27xX3xXexX134xX4xX71xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX61xXaxX12xXcxX6axX15xX27xX28xX3xX27xX1x6a8dxX27xX28xX3xX27xX21xX22xX3xX2axX2bxX6xX23xX3xX27xX28xX15xX2cxXdxX3xXbxX1xX1bfxX27xX28xX3xX60xXd7xX1c5xX27xX28xX3xX2exX2fxX3xX31xX36xX3axX17dxX3xX1x939cxX27xX28xX3xXexX1xX14xX27xX28xX23xX3xX4xX14xX27xX3xX72xX134xX23xX3xXbxX1xX139xX27xX28xX3xX7cxXdxX11axX27xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX1xXd7xX1cfxX27xX28xX3xX18dxX2bxX61xX11axX27xX3xXexX1xX21xX22xX3xX1xX26bxXdxX23xX3xX107xX134xX27xX28xX3xX7cxXdxX11axX27xX23xX3xX1xX44xX3xXexX6ax34a0xX3xX7cxX11exXexX3xX4xX1xX451xXexX23xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX5xX15xX3xXexXdxX27xX1xX3xXexX1xX3ebxX27xX3xX4xX1xX15xX3xX22xX2fxX23xX3xX107xX26xX4xX3xX72xXdxX33xXexX3xX7cxX2cxX15xX3xX4xX14xX4xX3xX27xX28xX2cxX61xX3xX5xX32cxX23xX3xXexX152xXexX23xX3xX27xX28xX2cxX61xX3xXexX1xXd7xXd8xX27xX28xX3xX72xXdxX27xX1xX3xXb4xX3xX5xXdxX33xXexX3xX7xXe8xX23xX3xXbxX1xX1bfxX3xX27xX550xX3xX31xXdxX33xXexX3xX36xX6xX22xX3xX8cxX8dxXb4xX2xX8dxX71xX71xX71xX3xXexX1xX2f5xX3xX1xXdxX33xX27xX3xXexX451xX22xX3xX5xX2fdxX27xX28xX23xX3xXexX2aaxX27xX1xX3xX4xX10cxX22xX3xX7cxX2cxX3xbe87xX3xXexX1xX402xX4xX23xX3xXexX6axX14xX4xX1xX3xX27xX1xXdxX33xX22xX3xX4xX110xX6xX3xX27xX1xX550xX27xX28xX3xX27xX28xXd7xX1cfxXdxX3xX5xX2cxX22xX3xX72xX14xX15xX3xXexX6axX11axX27xX3xX2axX2bxX11axX3xX1xXd7xXd8xX27xX28xX3xX43xX451xXexX3xXcxX3cbxX3xXexX6axX15xX27xX28xX3xX7cxXdxX33xX4xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX2bxX61xX3xXexX6axX2bxX61x82a4xX27xX3xXexX1xX1cbxX27xX28xX23xX3xX107xX108xX15xX3xX5xX662xX3xXaxb452xX1cbxX27xX28xX3xX27xXd7xX314xX4xX3xX27xX1xX314xX3xX27xX28xX2bxX33cxX27x2c27xX71xX71xX71xX71xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX61xXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX7xX6axX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX71xX72xX6xX15xXbxX1xX2bxXexX1xX15xX71xX7cxX27xX4fxX60xX10xX7xX82xXexX15xXbxX4fxX27xX10xX89xX7xX4fxX8cxX8dxX8cxX8fxX4fxX91xX8fxX60xX91xX2xX2xX97xX8fxX99xX2xXexX2xX9dxX8cxX8dxX99xX9dxX5xX91xX71xXa5xXbxX28xXaxX3xX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX2bxXexX1xX15xX6axXaxX12xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX36xXdxX11axX27xX0xX4fxXbxX12

Thanh Niên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thi đua “Dân vận khéo”

Thi đua “Dân vận khéo”
2023-06-05 09:37:00

baophutho.vn Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng nghìn mô hình, điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, khơi gợi sức dân chung sức...

Phú Thọ đang trong thời kỳ dân số vàng

Phú Thọ đang trong thời kỳ dân số vàng
2020-07-21 10:03:32

PTĐT - Tỉnh Phú Thọ hiện có tổng dân số là 1.435 nghìn người, trong đó: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 833,7 nghìn người (chiếm 58,1%...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long