Cập nhật:  GMT+7
9c68xb292x121fbx10834xaca2x13fd4x11902xdf7cx128ecxX7xc82bx10a2fx12dddx10659x113bexab7exX5xa6f9xXaxad5fx12cd3xX1xXdxX3xXexb176x12fc6xX3x100ebxX19xfa45xX3xX1xXdx10f5fx1405cxX3xX7xX19xb708xX3xXbxX1xe246xX22xX3xdb73x13e0axX13xX3xX2dxd594xX26xX1xX3x132d9xX26xX3xee0exX1dxX6xX26xX1xX3xX26x12594xX1xXdxa4c1xXbxX3xXexb779xXdxX3xX2dxX2exc3e1x126b3xX3x12529x12ad2xX26xX40xX3xX4dxcd7fx12037xX26xX40xX0x1025bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX1dxX39x11986xXaxX12xX0xXdxX22xX40xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX5axX5axX4x13894xX1bxX6xX1dxXbxX1xae9exXexX1xX1dxX7cxb79fxX26xX5axX39xX10xX7xff8dxXexX1dxXbxX5axX26xX10xd615xX7xX5axc387xX2xdccbx14190xX5axX2xX2xX2xX39xX99xX2xb9ecx12501xXa3xX9axX9axXexX2xdeabxX2x138f4x12edexX9axX5xX2xX7cxff45xXbxX40xXaxX3xX5axX12xb8acxX47xXdxX3xX39xXdxX43xX26xX3xX5x11e99xX26xX1xX3x1004dxX47xX1dxX3xX2dxX2exX4cxX4dxX3xX4fxX50xX26xX40xX3xX4dxX55xX56xX26xX40xbeffxX3xXcx1211exX26xX40xX3xX13xe820xX26xX40xX3xXexX6cxX3xX2dxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX2dxX2exX4cxX4dxX3xX87xb787xX3xX2dxX2exX13xX3xX4dxb91exX26xX1xX3x1289bxX1xc78bxX4xX3xXexX18xX6xX1dxX3xX7xff84xX3xXexXdxc5c3xX26xX3xX4xX1xXdxX3xXexX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX4xX1xX1dxX3xXc6xX47xXdxX3xX39xXdxX43xX26xX3xX1bx11eabxX26xX3xX22xX82xX6xX3xX1bxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX1dxX39xX6cxXaxX12x10282xX40xXf7xX6cxX3xX2xXacxX5axX2xX97xXd9xX3xX13xXe1xX26xX40xX3xXexX6cxX3xX2dxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX2dxX2exX4cxX4dxe104xX2dxX2exX13xX3xX4dxXfexX26xX1xX3xX102xX1xX104xX4xX3xb7e4xXcxXdcxX26xX40xX3xX13xXe1xX26xX40xX3xXexX6cxX3xX2dxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX2dxX2exX4cxX4dxedb7xX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX1x1025cxXbxX3xX87xa5f9xXdxX3xX2dxX2exX4cxX4dxX3xX4fxX50xX26xX40xX3xX4dxX55xX56xX26xX40xX3xXexXdcxX3xX4xX1x123e2xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX18xX19xX3x103f0xX82xX6cxX111xX26xX3xX5xX1abxXdxX3xX1bxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xXexX6xXdxX3xX26xX47xX26xX3xX87xXf7xX3xX4xX1xc563xX22xX3xX7xb619xX4xX3xX7xX1c7xX4xX3xX8dxX1x141f1xX10xX3xX4xX6xX1dxX3xX4xb546xXbxX3xX39xXf7xX26xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX26xX40xX55xcd48xXdxX3xX1d2xX82xX19xX26xX3xX5x12b4fxX3xX179xX3xX2dxX2exX13xX3xX2dxX32xX26xX1xX3xX36xX26xX3xX39xX1dxX6xX26xX1xX3xX26xX40xX1xXdxX43xXbxX3xXc6xX10dxXdxX3xX87xX1afxXdxX3xX1bxX133xX26xX3xX22xX82xX6xX3xX1bxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX5xXf7xX3xX13xXe1xX26xX40xX3xXexX6cxX3xXcxX158xX4fxX4fxX3xX2dxX19xX1dxX3xX36xX26xX3xX102xX10xXexX18xX1dxX3xX4fxfda2xX4fxX3xX102xX1xX104xX3xXcxX1xf6d7xX3xX179xX3xX5xXf7xX3xX8dxX1xa672xX4xX1xX3xX1xXf7xX26xX40xX3xXexX18xX82xX6cxX111xX26xX3xXexX1xX10dxX26xX40xX3xX4x12709xX6xX3xX2dxX2exX4cxX4dxX3xX4fxX50xX26xX40xX3xX4dxX55xX56xX26xX40xX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX1dxX39xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX1xX1abxXbxX3xXc6xeaffxX26xX40xX3xXexf940xX26xX3xX39xa177xX26xX40xXd9xX3xX13xXe1xX26xX40xX3xXexX6cxX3xXcxX158xX4fxX4fxX3xX2dxX19xX1dxX3xX36xX26xX3xX102xX10xXexX18xX1dxX3xX4fxX273xX4fxX3xX102xX1xX104xX3xXcxX1xX27cxX3xX87xX6xX6cxX3xX87xX10dxX26xX3xXexX47xXdxX3xX2dxX2exX4cxX4dxX3xX4fxX50xX26xX40xX3xX4dxX55xX56xX26xX40xX3xX87xX1afxXdxX3xX1xX47xX26xX3xX22xX1c7xX4xX3xXexX2d3xX26xX3xX39xX2d7xX26xX40xX3xXa2xXd9xX99xX3xXex12300xX3xXc6xX2cexX26xX40xXd9xX3xXexX1xX216xXdxX3xX1xX47xX26xX3xX87xX6xX6cxX3xX87xX10dxX26xX3xXexd6acxX3xX26xX40xXf7xX6cxX3xX2xX97xX5axXa3xX5axX97xX9axX97xX2xX3xXc6x1167bxX26xX3xX2xX97xX5axXa3xX5axX97xX9axX97xX97xX7cxX3xX13xXe1xX26xX40xX3xXexX6cxX3xXc6xXc2xX3xXexX1xX6xX22xX3xX40xXdxX6xX3xX7xX19xX26xX3xXbxX1xX2axX22xX3xX1bxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX2dxX2exX13xX3xX2dxX32xX26xX1xX3xX36xX26xX3xX39xX1dxX6xX26xX1xX3xX26xX40xX1xXdxX43xXbxX3xX87xX1afxXdxX3xX7xX10dxX3xXexXdxX111xX26xX3xX1bxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX97xX3xXexX338xX3xXc6xX2cexX26xX40xXd9xX3xX22xX1c7xX4xX3xXbxX1xX2d3xX3xX1bxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xXa9xX7cxX97xXa9xXacxX7cxXabxXacxX2xX3xXc6xX2cexX26xX40x1345axX3xX26xX40xX55xX216xXdxX3xXc6xX55xX1abxX4xX3xX1bxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX5xXf7xX3xXe1xX26xX40xX3x11a9axX133xX3xX4dxX1f2xX26xX3xX4dxXdxX26xX1xX3xX179xX3xf196xXdxX285xX22xX3xXc6xX10dxX4xX3xX13xXe1xX26xX40xX3xXexX6cxX3xXcxX158xX4fxX4fxX3xX2dxX19xX1dxX3xX36xX26xX3xX102xX10xXexX18xX1dxX3xX4fxX273xX4fxX3xX102xX1xX104xX3xXcxX1xX27cxX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX1dxX39xX6cxXaxX12xXcxX1xX285xX26xX40xX3xXa2xX5axX97xX9axX97xX2xXd9xX3xXe1xX26xX40xX3xX40dxX133xX3xX4dxX1f2xX26xX3xX4dxXdxX26xX1xX3xX8dxX1xXe1xX26xX40xX3xX22xX6xX6cxX3xX1bx10d15xX3xXexX6xXdxX3xX26xX47xX26xX3xX40xXdxX6xX1dxX3xXexX1xXe1xX26xX40xX3xX1d2xX82xX6xX3xXc6xX216xXdxX7cxX3xX158xX40xX6xX6cxX3xX7xX6xX82xX3xX8dxX1xXdxX3xX26xX1xe85fxX26xX3xXc6xX55xX1abxX4xX3xXexX1xXe1xX26xX40xX3xXexXdxX26xX3xX87xX111xX3xX87xX2d7xX3xXexX6xXdxX3xX26xX47xX26xXd9xX3xX13xXe1xX26xX40xX3xXexX6cxX3xX2dxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX2dxX2exX4cxX4dxX179xX2dxX2exX13xX3xX4dxXfexX26xX1xX3xX102xX1xX104xX4xX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX1xX1abxXbxX3xX87xX1afxXdxX3xX13xXe1xX26xX40xX3xXexX6cxX3xX87xXf7xX3xX2dxX2exX4cxX4dxX3xX4fxX50xX26xX40xX3xX4dxX55xX56xX26xX40xX3xX26xX1xX6xX26xX1xX3xX4xX1xX1f6xX26xX40xX3xX1xX1dxXf7xX26xX3xXexX1xXdxX43xX26xX3xX1xX2cexX3xX7xX56xXd9xX3xXexX1xX29cxX3xXexX2d7xX4xX3xX5xXdxX133xX26xX3xX1d2xX82xX6xX26xX3xXc6xX21xX3xXexX1xa96axX4xX3xX1xXdxX43xX26xX3xX4xX1xXdxX3xXexX18xX19xX3xX1d2xX82xX6cxX111xX26xX3xX5xX1abxXdxX3xX1bxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX4xX1xX1dxX3xXc6xX47xXdxX3xX39xXdxX43xX26xX3xX13xXe1xX26xX40xX3xXexX6cxX3xXcxX158xX4fxX4fxX3xX2dxX19xX1dxX3xX36xX26xX3xX102xX10xXexX18xX1dxX3xX4fxX273xX4fxX3xX102xX1xX104xX3xXcxX1xX27cxX3xX4xfe9bxX26xX40xX3xX26xX1xX55xX3xX40xXdxX6xX3xXc6xX32xX26xX1xX3xXe1xX26xX40xX3xX40dxX133xX3xX4dxX1f2xX26xX3xX4dxXdxX26xX1xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX1d2xX82xX6cxX3xXc6xX488xX26xX1xX7cxX3xXcxXdcxX26xX40xX3xX7xX10dxX3xXexXdxX111xX26xX3xXexX1xX557xX4xX3xX1xXdxX43xX26xX3xX4xX1xXdxX3xXexX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX26xX40xX55xX216xXdxX3xXc6xX55xX1abxX4xX3xX1xX55x1395fxX26xX40xX3xXexX18xX133xX26xX3xX97xX3xXexX338xX3xXc6xX2cexX26xX40xX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX1dxX39xX6cxXaxX12x10a7axX19xX26xX3xXbxX1xX2axX22xX3xX1bxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX26xX40xX55xX216xXdxX3xX87xX6xX6cxX3xX87xX10dxX26xX3xX179xX3xX2dxX2exX13xX3xX2dxX32xX26xX1xX3xX36xX26xX3xX5xXf7xX3xX22xc110xXexX3xX7xX19xX26xX3xXbxX1xX2axX22xX3xX4xX1xX29cxX3xX4xX1xX10dxXexX3xX4xX29cxX6xX3xX8dxX133xX26xX1xX3xXbxX1xdac4xX26xX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX1bxX19xX1dxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX1d2xX82xX6xX3xX26xX40xX688xX26xX3xX1xXf7xX26xX40xX3xX188xX2dxX6xX26xX4xX6xX7xX7xX82xX18xX6xX26xX4xX10xX1a3xX3xX1xX1abxXbxX3xXexX285xX4xX3xX40xXdxc406xX6xX3xX2dxX2exX4cxX4dxX3xX87xXf7xX3xX2dxX2exX13xX7cxX3xX636xX19xX26xX3xXbxX1xX2axX22xX3xX1x11a5fxX3xXexX18xX1abxX3xXexX1xXdxX364xXexX3xXexX1xX557xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX26xX40xX55xX216xXdxX3xX87xX6xX6cxX3xX87xX10dxX26xXd9xX3xXexX47xX1dxX3xX26xXdxX111xX22xX3xXexXdxX26xXd9xX3xX1bxX19xX1dxX3xX87xX43xX3xXexX10dxXdxX3xXc6xX6xX3xX1d2xX82xX6cxX111xX26xX3xX5xX1abxXdxX3xXc6xX10dxXdxX3xX87xX1afxXdxX3xXexX207xXexX3xX4xX19xX3xX8dxX1xX285xX4xX1xX3xX1xXf7xX26xX40xX3xXexX1xX6xX22xX3xX40xXdxX6xX3xX87xX6xX6cxX3xX87xX10dxX26xX3xXexX47xXdxX3xX2dxX2exX4cxX4dxX3xX4fxX50xX26xX40xX3xX4dxX55xX56xX26xX40xX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX82xXexX1xX1dxX18xXaxX12xX102xX1xX55xX56xX26xX40xX3xXcxX1xX19xX1dxX0xX5axXbxX12

Phương Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người “sửa nhịp thời gian”

Người “sửa nhịp thời gian”
2021-12-17 09:10:00

baophutho.vn Nghề sửa đồng hồ - một nghề vốn vất vả, đòi hỏi không chỉ sự cẩn thận, tỉ mỉ và yêu cầu cao mà người thợ còn phải có sức khỏe và sự kiên trì....

Tiếp bước cha anh, chung khúc quân hành

Tiếp bước cha anh, chung khúc quân hành
2021-12-16 15:42:00

baophutho.vn Về xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, chúng tôi có dịp được gặp và trò chuyện cùng với gia đình CCB Quách Chí Dũng - một gia đình có truyền thống...

Chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Chung tay phòng, chống dịch COVID-19
2021-12-14 15:30:00

baophutho.vn Cùng chung sức, đồng lòng với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chiều 14/12, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long