Cập nhật:  GMT+7
973x4cc8x5cc9x7e8dxae3x401ex43d4x5a54x17d0xX7x5af9x6cfcx72aex18f3xa226x42aexX5x796bxXax3a39x5fadx6952xX3xXex1196xa38axX3xXexX1xXdx6ccdxXexX3x4361xa1e6xX3x474bx4040xXexX3xXex29e2xX3xa5fbxX3xXexX1dxX3xX23xd97xX3x3ba3xXdx9192xX1xX3xXbxX1x220bxX3xXbxX1x36eexX34x2816x305exX3xX4xX1x2fcexX34xX3fxX3x930exX21xX4xX1xX3xX4xX1x3f10xX3xXexX1xX30xX34xX1xX3xXbxX1xX44xX3x4f22xXdx5350xXexX3xXcxX17xa72fxX3xX23xX30xX3xX1x7a3dxX2axX5dxX34xX3x424ax7e6fxcccxX3xXcxX1xX6xX4fxX0x3628xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4dd9xX4fxX48xX2axXaxX12xX0xXdxX6fxX3fxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX76xX76xX4x54dbxX20xX6xX4fxXbxX1xX68xXexX1xX4fxX98xX23xX34xX76xX48xX10xX7xX32xXexX4fxXbxX76xX34xX10x2149xX7xX76x294fxX2x1414xXb3xX76xX2xX2xX2xX48xXb3xX2x4581xXb3x309bx8e0exXc1xXexX2x4786xXc1x21b9xXb5xXc0xX5xX2xX98x10a6xXbxX3fxXaxX3xX76xX12xXcxX17xX28x7ad7xX34xX3fxX3xX85xX6xX34xX3xXcx5341xX3xX4xX1x2f25xX4xX3xXcx80a3xX34xX1xX3x2cfbxX2axX3xX85x8fe6xXdxX3x14eaxX62xX34xX1xX3xXcxX1xXdxX3xXexX17xX6xX4fxX3xXex1612xX34xX3fxX3xXb3xX3xX6fx23c4xX2axX3xXex609fxX4fxX3x5c87xX3x74adxX2axX3xX4xX1xX4fxX3xXexX1xX30xX34xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xXcxX17xX62xX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX48xXaxX12x5dd9xX3fxX30xX2axX3xX2xa55dxX76xX2xXc1xX40xX3xX85xX6xX34xX3xXcxXe0xX3xX4xX1xXe4xX4xX3xXcxXe8xX34xX1xX3xXecxX2axX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1xX18xXbxX3xX23x10efxXdxX3xXcxX1x2214xX6fxX3xX6fx5ddcxX3xX13xX4fxX30xX34xX3fxX3xXcxX68x5d9fxX34xX3xa2cdxXexX1xX30xX34xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX13xX30xX3xX141x3534xXdx4eb1xX3xXexXe0xX3xX4xX1xXe4xX4xX3xXexX17xX6xX4fxX3xXexX102xX34xX3fxX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX23xX24xXexX3xXexX28xX3xX2axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX4fxX3xXexX1xX30xX34xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xXcxX17xX62xX3xX23xX30xX3xX32xXdxX34xX1xX3xXbxX1xX39xX3xXbxX1xX3dxX34xX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX34xX3fxX3xX48xX21xX4xX1xX3xX4xX1xX4fxX3xX1xX68xX2axX5dxX34xX3xX6dxX6exX6fxX3xXcxX1xX6xX4fxX3xX23xX16bxXdxX3xXexXe0xX34xX3fxX3xXexX17xX21xX3xX3fxXdxX109xX3xX2xXb3xXc1xX3xXexX17xXdxX5dxX68xX3x933dx296fxX34xX3fxX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX4fxX48xX2axXaxX12xXcxX1xX6xX6fxX3xX48x48cfxX3xX4xX1xX28x6085xX34xX3fxX3xXexX17xX62xX34xX1xX3xX4x6660xX3xX4xX109xX4xX3xX21exX21fxX34xX3fxX3xX4xX1xX39xX3x2443x3e47xX3xX23xXdx13e3xX34xX3xX85xXcxX5bxX3xXcxXe8xX34xX1xX3xX68xX25ex5ed3xX3xX85xXf0xXdxX3xXf3xX62xX34xX1xX3xXcxX1xXdxX3x41aexX3xXcxX17xX28xXd7xX34xX3fxX3xX85xX6xX34xX3xXcxXe0xX3xX4xX1xXe4xX4xX3xXcxXe8xX34xX1xX3xXecxX2ax8114xX3xX141xX3fxX68xX2ax904axX34xX3x1959xX10dxX34xX1xX3x4fe6xX243xX34xX3xX27fxX3xX85xX39xX3xXexX1xX28xX3xXcxX1xX30xX34xX1xX3xXecxX2axX3xX5bxXdxX5dxXexX3xXcxX17xX62xX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX4fxX48xX2axXaxX12xX0xXdxX6fxX3fxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX76xX76xX4xX98xX20xX6xX4fxXbxX1xX68xXexX1xX4fxX98xX23xX34xX76xX48xX10xX7xX32xXexX4fxXbxX76xX34xX10xXb0xX7xX76xXb3xX2xXb5xXb3xX76xX2xX2xX2xX48xXb3xX2xXbexXb3xXc0xXc1xXc1xXexX2xXc5xXc1xXc7xXb5xXc0xX5xXb3xX98xXcdxXbxX3fxXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX4fxX48xX2axXaxX12x2dd9xXf3xX10dxXdxX3xX48xXdxX5dxX34xX3xXcxX1xX170xX6fxX3xX6fxX174xX3xX13xX4fxX30xX34xX3fxX3xXcxX68xX17exX34xX3xXexX17xX6xX4fxX3xXexX102xX34xX3fxX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX23xX24xXexX3xXexX28xX3xX2axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX4fxX3xXexX1xX30xX34xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xXcxX17xX62xX98xX98xX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX4fxX48xX2axXaxX12xXf3xX243xX34xX3xX23xX21xX3xXexX30xXdxX3xXexX17xX18xX3xX21ex32efxX3xXexX17xX6xX4fxX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX23xX24xXexX3xXexX28xX3xX2axX3xXexX1dxX3xX20xX6xX4fxX3xX3fxX21fxX6fxX3xX1xX6xXdxX3xX6fxX109xX2axX3xXexX10dxX4fxX3xX110xX3xX112xX2axX40xX3xXbexXc1xXc1xX3xX32xX1xX170xX68xX3xXexX17xX6xX34xX3fxX3xXc7xX2a4xX40xX3xXbexXc1xXc1xX3xX20xX190xX3x2889xX68x1436xX34xX3xX109xX4fxX3xX20x857exX4fxX3xX1xX190xX3xX23xX30xX3xX2xXc1xX98xXc1xXc1xXc1xX3xX32xX1xX170xX68xX3xXexX17xX6xX34xX3fxX3xX2axX3xXexX1dxX3xX23xX16bxXdxX3xXexXe0xX34xX3fxX3xXexX17xX21xX3xX3fxXdxX109xX3xX2xXc1xXc1xX3xXexX17xXdxX5dxX68xX3xX21exX21fxX34xX3fxX3xX4xX1xX4fxX3xXexX1xX30xX34xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xXcxX17xX62xX3xXexX17xX6xX4fxX3xX7xX44xX3xXexXdx5e55xX34xX3xX6fxX102xXexX3xXexX17xX21xX3xX3fxXdxX109xX3xXb3xXc1xX3xXexX17xXdxX5dxX68xX3xX21exX21fxX34xX3fxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX110xX34xX3fxX3xXexX109xX4xX3xXbxX1xX3dxX34xX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX34xX3fxX3xX48xX21xX4xX1xX3xX20xX5dxX34xX1xX3x5a61x3da0xX5bx1192x7a0cxX27fxX2xX147xX3xX4xX1xX4fxX3xX1xX68xX2axX5dxX34xX3xX6dxX6exX6fxX3xXcxX1xX6xX4fxX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX4fxX48xX2axXaxX12xX0xXdxX6fxX3fxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX76xX76xX4xX98xX20xX6xX4fxXbxX1xX68xXexX1xX4fxX98xX23xX34xX76xX48xX10xX7xX32xXexX4fxXbxX76xX34xX10xXb0xX7xX76xXb3xX2xXb5xXb3xX76xX2xX2xX2xX48xXb3xX2xXbexXb3xXc0xXc1xXc1xXexX2xXc5xXc1xXc7xXb5xXc0xX5xXc7xX98xXcdxXbxX3fxXaxX3xX76xX12x2999xX3xX23xX30xX3xX7xX44xX3xXexXdxX46fxX34xX3xX6fxX102xXexX3xXb3xXc1xX3xXexX17xXdxX5dxX68xX3xX21exX21fxX34xX3fxX3xX4xX1xX4fxX3xX1xX68xX2axX5dxX34xX3xX6dxX6exX6fxX3xXcxX1xX6xX4fxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX4fxX48xX2axXaxX12xXf3xX6exX2axX3xX5xX30xX3xX34xX1x3deexX34xX3fxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xXexX1xX23exX4xX40xX3xa37bxX3xX34xX3fxX1x3595xX6xX3xX21exX44xXdxX3xX23xX16bxXdxX3xX4xX109xX4xX3xX5xX23exX4xX3xX5xX28xX18xX34xX3fxX3xXexX68xX2axX1dxX34xX3xX21exX407xX68xX3xX4xX1xX44xX34xX3fxX3xX48xX21xX4xX1xX3xXexX17xX262xX34xX3xX21exX21xX6xX3xX20xX30xX34xX3xXexX1xX30xX34xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xXcxX17xX62xX40xX3xX1xX68xX2axX5dxX34xX3xX6dxX6exX6fxX3xXcxX1xX6xX4fxX3xX1xXdxX5dxX34xX3xX34xX6xX2axX98xX3xXcx7cb3xX3xX21exX24exX40xX3xX3fxX24exXbxX3xXbxX1xX407xX34xX3xX4xXf0xX34xX3fxX3xX4xX109xX4xX3xX21exX21xX6xX3xXbxX1xX28xX243xX34xX3fxX3xX34xX3fx3437xX34xX3xX4xX1xX102xX34xX40xX3xX21exX170xX2axX3xX5xXf0xXdxX3xX48xX21xX4xX1xX3xX20xX5dxX34xX1xX3xXexX17xX4fxX34xX3fxX3xX4xX190xX34xX3fxX3xX21exX21fxX34xX3fxX40xX3xX20xX40exX4fxX3xX23xX5dxX3xX7xXe4xX4xX3xX32xX1x281fxX10xX3xX4xXecxX6xX3xX34xX1xX6exX34xX3xX48xX6exX34xX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b2cxX68xXexX1xX4fxX17xXaxX12xXcxX1xXf0xX2axX3xXcxX17xX6xX34xX3fxX0xX76xXbxX12

Thùy Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Báo Phú Thọ tổ chức Đêm hội trăng rằm

Báo Phú Thọ tổ chức Đêm hội trăng rằm
2023-09-27 21:42:00

baophutho.vn Tối 27/9, Chi đoàn thanh niên phối hợp với Công đoàn Báo Phú Thọ tổ chức chương trình Trung thu “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu niên,...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long