Cập nhật:  GMT+7
175dx2c84x8471x6e7dxae8ax1c90x7032x90cbx5185xX7x5f0bx29e5xaaddx21fcx3a5ex5313xX5x2d3exXax83e0x82cbx34c8xX3xX1x538dxXdxX3x5853x6a8cx2984x20dbxX3xX1x4291xX1dx7232xX3x7770x4566xXdx8977xXexX3xX1xX20xX1dxX22xX3xa87cxX5x72a6xX1bxX7xX10xX3xXex6004x5874x322axX0x9391xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx25ccxX10xX6x3aeexXaxX12x5435xX22x7f61x59c0xX3xX2x2026xX3bx6fbfx3c17xX3xXcxX37x2599x52a1xX1dxX22xX3x815bxX6xX31xX3x5bf0x5a6dxX1dxX22xX3x642axX3xX4dxX5dxab7axX4xX3x8589xX1x2d5cxX3xXcxX1xX27xX3xXbxX1x223axXdxX3xX1xX6fxXbxX3xX4x7701xX1dxX22xX3xX4axX17xXdxX3xX62xX1x4980xX3xXexX1x6ce8xXbxX3xX66x8cd7xX3xXex8e93xX1dxX1xX3xXex78c2xX3xX4xX1x4438xX4xX3xX4xX1xX5dx6fe6xX1dxX22xX3xXexX37x2a66xX1dxX1xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1xX20xX1dxX22xX3xX1dx27fbx389axX3xX58x937bxX58xX56xX3xX24xX25xXdxX27xXexX3xX1xX20xX1dxX22xX3xX2fxX5xX31xX1bxX7xX10xX3xXexX37xX38xX39xX59xX3xX5xX6xX1dxX3xXexX96xX6xX3xXexX1x269bxX1dxX22xX3xX66xXdx3b3bxXbxX3xX24xX4axXdx8c2exX1dxX3xXc5x92b0xX1bxX3xX4xXa2xX1bxX3xX1dxX22xX5dxX5exXdxX3x9f98xX3x8e54xX17xXexX3xX1dxX22xX1xa17bxX6xX3xX4x6503xX3xX4xX6xX31xX3xX66x82efxXbxXaxX3x2fe0xXfaxXexX3xX1dxX7cxXdxX3xXexXaexX1dxX1xX3xX53x7b7cxX1bxX3xXexX1xX5dxXa8xX1dxX22xX3xX66xXfaxX1dxX3x2a92x3314xXdxX3xX1dxX1xX8exX1dxX22xX3x5d0cxXf4xX1dxX1xX3xX1dxX1xX1cxX1dxX3xX66xX6xX1dxX22xX3xX4x86caxX1dxX3xXc5xXfexX1bxX3xX66x86e4xX3xX4xX1xX8exX6xX3xX149xXf4xX1dxX1x61e2xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX31xX1dxXaxX12xX0xXdxXc5xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX1dxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXax9e3axXdxX4dxXexX1x4f7fxX3xX2xXc8xXc8xXc8xXbxabd7x1f14xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1a6xX3x8ed9xX58x86d8xXbxX1adxX1aexXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX16cxX149xX6xX31xXbxX1xX1bxXexX1xX31xX16cxX13fxX1dxX3bxX4dxX10xX7xX123xXexX31xXbxX3bxX1dxX10xX1a1xX7xX3bxX58xX56xXc8xX1baxX3bxX2xX2xX2xX4dxX2xX2xX1baxX58xX56xX2x6cb9xXexX58xX1f2xX58x4dcdxX5xXc8xX10bxX56xX58xX1f7x5087xX56x9744xX2xX2xX200xX10bxX1fexX200xX1fexX58xX2xX1fexX1f7xX1f7xX1f7xX200xX16cx646bxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1xX20xX1dxX22xX3xX24xX25xXdxX27xXexX3xX1xX20xX1dxX22xX3xX2fxX5xX31xX1bxX7xX10xX3xXexX37xX38xX39xXaxX3xX1a1xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX2xXc8xXc8xXc8xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b8xX58xX1baxXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX31xX1dxXaxX12xX62xXfexX1dxX3xX149xX17xX59xX3xX1dxX1xX1cxX1dxX3xX13fxXdxX131xX1dxX59xX3xX22xXdx9055xX1dxX22xX3xX13fxXdxX131xX1dxX3xXcxX37xX5dxX5exX1dxX22xX3xX62xX6xX31xX3x6229xX67xX1dxX22xX3xX6bxX3xX4dxX5dxX6fxX4xX3xX72xX1xX74xX3xXcxX1xX27xX3xX1xXdxXfaxX1dxX3xXc5xXfexX1bxX16cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX31xX4dxX53xXaxX12xX62xX1xX5dxXa8xX1dxX22xX3xXexX37xXaexX1dxX1xX3xX4x46c7xX3xX7x4a54xX3xXexX1xX6xXc5xX3xX22xXdxX6xX3xX4x65dexX6xX3xX66xXeexX1dxX22xX3xX66xX28cxX31xX3xX4xXfexX1dxX3xX149xX17xX59xX3xX1dxX1xX1cxX1dxX3xX13fxXdxX131xX1dxX59xX3xX22xXdxX28cxX1dxX22xX3xX13fxXdxX131xX1dxX3xX13fxX52xX3xX1xXa8xX1dxX3xX56xXc8xXc8xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX13fxXdxX131xX1dxX3xX4xX2efxX6xX3xXexX37xX5dxX5exX1dxX22xX3xXexX1xX6xXc5xX3xX22xXdxX6xX3xX1xXdxXfaxX1dxX3xXc5xXfexX1bxX16cxX3xXcxX1xXeexX1dxX22xX3xaab0xX1bxX6xX3xX4xX1xX5dxXa8xX1dxX22xX3xXexX37xXaexX1dxX1xX3xX2fxX6xX1dxX3xXexX9exX3xX4xX1xXa2xX4xX3xX66x5839xX3xXexX1xX1bxX3xX66xX5dxX6fxX4xX3xX2xX1b8xX58xX3xX66xXa8xX1dxX3xX13fx7e0cxX3xXc5xXfexX1bxX16cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX31xX1dxXaxX12xX0xXdxXc5xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX1dxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX4dxXexX1xX1a6xX3xX2xXc8xXc8xXc8xXbxX1adxX1aexX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1a6xX3xX1fexX1b8xX1fexXbxX1adxX1aexXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX16cxX149xX6xX31xXbxX1xX1bxXexX1xX31xX16cxX13fxX1dxX3bxX4dxX10xX7xX123xXexX31xXbxX3bxX1dxX10xX1a1xX7xX3bxX58xX56xXc8xX1baxX3bxX2xX2xX2xX4dxX2xX2xX1baxX58xX56xX58xX58xXexX1fexX200xX1f2xX1f7xX5xX58xX10bxX56xX58xX1f7xX1f7xX56xX1b8xX1fexX1b8xX2xX10bxX2xX58xX1b8xX200xX1f2xX1b8xX1f2xX58xX56xX1baxX16cxX210xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1xX20xX1dxX22xX3xX24xX25xXdxX27xXexX3xX1xX20xX1dxX22xX3xX2fxX5xX31xX1bxX7xX10xX3xXexX37xX38xX39xXaxX3xX1a1xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX2xXc8xXc8xXc8xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1fexX1b8xX1fexXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX31xX1dxXaxX12xX62xXfexX4xX3xXexXaexX1dxX1xX3xX1dxX22xX1bxX53xXf4xX1dxX3xX13fxXdxX131xX1dxX3xXexX1xX6xXc5xX3xX22xXdxX6xX3xX1xXdxXfaxX1dxX3xXc5xXfexX1bxX3xXex6b60xXdxX3xX4xX1xX5dxXa8xX1dxX22xX3xXexX37xXaexX1dxX1xX16cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX31xX4dxX53xXaxX12xX50xX22xX6xX53xX3xXex94eaxX3xX66xX159xX1bxX3xX1dxXc4xXc5xX3xX58xXc8xX58xX56xX59xX3x40c8xXdxXf4xX1dxX3xX4axX1bxX53xXfaxXexX3xX1xX27xX4xX3xX10bxX3xXcxX37xX1bxX53x179dxX1dxX3xXc5xXfexX1bxX3xXcxX37xX1bxX1dxX22xX3xX5dxXa8xX1dxX22xX3xX66xX370xX3xXbxX1xXfexXexX3xX66xX17xX1dxX22xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1xX20xX1dxX22xX3xX58xXc8xX58xX56xX3xX10bxX3xXc5xX17xXexX3xX4xX1xXdxXfaxX1dxX3xX4dxX384xX4xX1xX3xX13fxX92xX1dxX3xX66xX17xX1dxX22xX3xX1xXdxXfaxX1dxX3xXc5xXfexX1bxX3xXexXaexX1dxX1xX3xX1dxX22xX1bxX53xXf4xX1dxX3xXexX37xX131xX1dxX3xX4xX28cxX3xX1dxX5dxX140xX4xX16cxX3xX2a0xX1cxX53xX3xX5xX52xX3xXc5xX17xXexX3xX1xX31xX4bcxXexX3xX66xX17xX1dxX22xX3xXexX1xX5dxX5exX1dxX22xX3xX1dxXdxX131xX1dxX3xX13fxX140xXdxX3xX1dxX22xX1xX114xX6xX3xX4xX118xX3xX4xX6xX31xX3xX66xX11fxXbxX3xX1xXdxXfaxX1dxX3xXc5xXfexX1bxX3xX4xXa2xX1bxX3xX1dxX22xX5dxX5exXdxX3xX4xX2efxX6xX3xXc5x1e0axXdxX3xX4xXfexX1dxX3xX149xX17xX59xX3xX66xX31xX52xX1dxX3xX13fxXdxX131xX1dxX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xX1dxXdxX131xX1dxX3xXcxX37xX5dxX5exX1dxX22xX3xX62xX6xX31xX3xX66xX67xX1dxX22xX3xX6bxX3xX4dxX5dxX6fxX4xX3xX72xX1xX74xX3xXcxX1xX27xX3xX1dxX1x3dfexXc5xX3xX22xX2e0xXbxX3xXexX1xX131xXc5xX3xX1dxX1xX8exX1dxX22xX3xX22xXdxX27xXexX3xXc5xXfexX1bxX3xX352xX1bx3079xX3xX22xXdxXfexX3xX13fxX52xX31xX3xX1dxX22xX1cxX1dxX3xX1xX52xX1dxX22xX3xXc5xXfexX1bxX3xX4xX2efxX6xX3xXexX99xX1dxX1xX16cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2f89xX1bxXexX1xX31xX37xXaxX12xXcxX1xX1bxX3xX25xXdxX6xX1dxX22xX0xX3bxXbxX12

Thu Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao nhà nghĩa tình nông dân

Trao nhà nghĩa tình nông dân
2023-06-06 15:07:00

baophutho.vn Ngày 6/6, Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Luyến ở khu 9, xã Hoàng Cương.

Dân vận khéo ở Tân Sơn

Dân vận khéo ở Tân Sơn
2023-02-13 08:34:00

baophutho.vn Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác dân vận tại huyện Tân Sơn đã tạo sức lan toả sâu rộng, mang lại...

Lan tỏa mùa Xuân tuổi trẻ

Lan tỏa mùa Xuân tuổi trẻ
2023-02-13 08:00:00

baophutho.vn “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân”. Mùa Xuân cũng là mùa đáng nhớ với thế hệ trẻ khi ngay từ những ngày đầu Xuân mới ở khắp các địa phương trên địa...

Tri ân ấm áp nghĩa tình

Tri ân ấm áp nghĩa tình
2023-02-11 18:09:00

baophutho.vn Trong cái lạnh tê tái của những ngày cuối đông cùng với sự tất bật hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện trên địa bàn là các hoạt động tri ân khách...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long