Cập nhật:  GMT+7
b831xcf56x10eb4x11a2fx11bc2xc2a9xc600xcc35xe1aexX7xe9d6xf00bx13414x128ffxcc80x11d8fxX5x11fe7xXaxe692xedd5xf5e2xX4xX1xX3x1281excabaxX1xcf03xX3xXcx10625xXexX3x1058cxfc0fxX3xX5xX14xX4xX1xX3xX18xe227xX22xX3x1153dxbb92xX2xfe2dxX3xX4x12859xX6xX3xda45xXdxba03xX18xX3xX4xX1x13cbaxX4xX3xX36xf98dxX3xX18xX19xd89dx1162bxXdxX3xX5xX6x13c4bxX3x12002x13226xX18xX19xX0x10e74xX1xX2xX12xX0xXdxX22xX19xX3xX7xf66dxX4xX9xXaxX52xX52xX4xbe5axe0e5xX6xX4bxXbxX1x1014fxXexX1xX4bxX63xX36xX18xX52x10ebexX10xX7x109b0xXexX4bxXbxX52xX18xX10xea06xX7xX52xX2x121c1x11f33xX30xX52xX80x12598xX71xX80xX2xX80xX2dx12b02xX2exX2exXexX2xX80xX84xX2exX2dxc49dxX5xX2xX63x12eaaxXbxX19xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee96xX10xX6xX71xXaxX12x11e31x13264xX18xX1xX3xX22xXdxX18xX1xX3xX1xd0efxX6x10422xX3x118ecxXdxX18xX1xX3xf151x12769xX18xX52xdb89xXdxX10xXexX18xX6xX22x13195xf002xX0xXbxX12xXcxX1x138e5xX4xX3xX1xXdxc571xX18xX3x11bf4xX3xX74xXdxX1exX18xX3xX4xX1xX1bxX3xX4dxe7d9xX4bxX3xX4xX33xX6xX3xXcxX1xX33xX3xXexX45xf6b4xX18xX19xX3x1235axX1xd93axX18xX1xX3xXbxX1xX33xX3x12dfbxX19xX69xff62x10976xX18xX3xec94xX69xfb74xX18xX3xd2a8xX1x11b37xX4xX3xX36xb959xX3xX36xXdxXdexX4xX3xX18xX19xX1xX1bxX3xXcxX1exXexX3xX21xX22xX3xX5xX14xX4xX1xX3xX2dxX2exX2xX30xX3xX4dxd3baxXdxX3xX36xXfaxXdxX3xX4xdeaaxX18xX3xX64xX4ex10200xX3xX4x1224exX18xX19xX3xX4xX1xX3dxX4xX145xX3xX36xXdxX38xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX145xX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX2dxX80xX52xX2xX2xX145xX3xec73xX4exX3xXexX5cxX45xb848xX18xX19xX3xX13xX6xX4bxX3xX4dxX4exX18xX19xX3xea2cxX3xXcxX1xX45xXc8xX18xX19xX3xX64xXdxX18xX1xX3xX36xX41xX3xX10fx11fe9xX3xX1xX4exXdxX3x10094xX41xX4bxX3xX108xX19xXbexX4xX3x113a1xX69xX18xX19xX3xX4dxX18exX3xX74xXe1xX3xX36xX2axX18xX3xX64xcb1exX18xX3xXexX1xX148xX18xX19xX3xX64xX140xX4bxX3xX19x118f3xXdxX3xX4xX140xX4xX3xX4xXc8xX3xe1f4xX69xX6xX18xX3xX1xX41xX18xX1xX3xX4xX1xX100xX18xX1xX145xX3xX7xXd9xX3xX18xX19xX1xXdxXdexXbxX145xX3xXexcf17xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX1xX100xX18xX1xX3xXexX5cxX14xX145xX3xXexX1e2xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX1xX100xX18xX1xX3xXexX5cxX14xX17cx13686xX18exX3xX1xX4exXdxX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxXdexX18xX3xX5xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1xX1bxX3xXcxX1exXexX3xX21xX22xX3xX5xX14xX4xX1xX3xX2dxX2exX2xX30xX63xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX4bxX71xX10bxXaxX12xXcxX1xX10xX4bxX3xX4dx138d5xX145xX3xX4xX140xX18xX3xX64xX4exX145xX3xX4xX148xX18xX19xX3xX4xX1xX3dxX4xX145xX3xX36xXdxX38xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX145xX3xX18xX19xX45xX46xXdxX3xX5xX6xX4bxX3xX4dxX4exX18xX19xX3xX4xX140xX4xX3xX4xXc8xX3xX1c5xX69xX6xX18xX3xX1xX41xX18xX1xX3xX4xX1xX100xX18xX1xX145xX3xX7xXd9xX3xX18xX19xX1xXdxXdexXbxX145xX3xXexX1e2xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX1xX100xX18xX1xX3xXexX5cxX14xX145xX3xXexX1e2xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX1xX100xX18xX1xX3xXexX5cxX14xX17cxX206xX18exX3xX1xX4exXdxX3xX18xX19xX1xX1bxX3xXcxX1exXexX3xX21xX22xX3xX5xX14xX4xX1xX3xXexef84xX3xXexX1xX3dxX3xX108xX2axX22xX145xX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX2dxX7fxX52xX2xX3xX4dxX1exX18xX3xX1xX1exXexX3xXexX1xX3dxX3xXadxX6xXdxX145xX3xX18xX19xX41xX10bxX3x11f74xX2exX52xX2xX52xX2dxX2exX2xX30xX3xXb3xXexX3dxX4xX3xX5xX41xX3xXexX2dexX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX2dxX8axX3xXexX1xX140xX18xX19xX3xXfexX1xXedxXbxX3xX18xX2axX22xX3xX169xX100xX18xX1xX3xXcxX1xX111xX18xX3xX4dxX1exX18xX3xX1xX1exXexX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX22x12159xX18xX19xX3xX309xX3xXexX1xX140xX18xX19xX3x100a0xXdxX38xX18xX19xX3xX18xX2axX22xX3xX194xXdxX18xX1xX3xX19dx11bb0xX69xXd3xX63xX3xX19dxX4bxX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX2dxX84xX3xX36xX41xX3xX2dxX8axX52xX2xX52xX2dxX2exX2xX30xX3xXb3xXexX3dxX4xX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX22xX34dxX18xX19xX3xX2xX3xX36xX41xX3xX22xX34dxX18xX19xX3xX2dxX3xXcxX1exXexX3xX21xX22xX3xX5xX14xX4xX1xXd3xX3xXexX5cxX34dxX18xX19xX3xX36xX41xX4bxX3xXexX1xX3dxX3xX169xX1adxX10bxX145xX3xXfexX1xX33xX3xX108xX1xX369xXexX3xX5xX41xX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX18xX19xX1xX1bxX3xX1x13372xX18xX19xX3xXexX69x110baxX18xX3xX18xX38xX18xX3xX4xX148xX18xX19xX3xX4xX1xX3dxX4xX145xX3xX36xXdxX38xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX7xd8f8xX3xX18xX19xX1xX1bxX3xX64xX34dxX3xX36xX41xX4bxX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX309xX2xX52xX2xX3xX36xX41xX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX2xX52xX2dxX52xX2dxX2exX2xX30xX3xXb3xXexX3dxX4xX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX22xX34dxX18xX19xX3xX80xX3xX36xX41xX3xX22xX34dxX18xX19xX3xX93xX3xXcxX1exXexX3xX21xX22xX3xX5xX14xX4xX1xXd3xX63xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX4bxX71xX10bxXaxX12xX108xX1xX45xX3xX36xX369xX10bxX145xX3xX71xX14xXbxX3xXcxX1exXexX3xX21xX22xX3xX5xX14xX4xX1xX145xX3xX4xX148xX18xX19xX3xX4xX1xX3dxX4xX145xX3xX36xXdxX38xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX18xX19xX1xX1bxX3xX5xXdxX11axX18xX3xX30xX3xX18xX19xX41xX10bxX145xX3xXexX2dexX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX2dxX7fxX52xX2xX3xX4dxX1exX18xX3xX1xX1exXexX3xX18xX19xX41xX10bxX3xX2xX52xX2dxX52xX2dxX2exX2xX30xX3xXb3xXexX3dxX4xX3xX5xX41xX3xXexX2dexX3xX2dxX8axX3xXexX1xX140xX18xX19xX3xXfexX1xXedxXbxX3xX4dxX1exX18xX3xX1xX1exXexX3xX22xX34dxX18xX19xX3xX93xX3xXexX1xX140xX18xX19xX3xX359xXdxX38xX18xX19xX3xX18xX2axX22xX3xX194xXdxX18xX1xX3xX19dxX369xX69xXd3xX63xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX4bxX71xX10bxXaxX12xXfexX140xX4xX3xX4xXc8xX3xX1c5xX69xX6xX18xX145xX3xX4dxXc8xX18xX3xX36xX14xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxXdexX18xX3xX5xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1xX1bxX3xX4xX138xX3xX4dxX14xX18xX1xX3xXexX1xX3dxX3xX169xX1adxX10bxX145xX3xXfexX1xX33xX3xX108xX1xX369xXexX3xXexX5cxX38xX18xX3xXbxX1xX1adxXdxX3xX64xX138xX3xXexX5cxX100xX3xX7x119ddxXbxX3xX206xX1exXbxX3xX4xX140xX4xX3xX64xX4exX3xXbxX1xX369xX18xX3xX5xX41xX22xX3xX36xXdxXdexX4xX3xX1xf7e8xXbxX3xX5xXe1xX3xX4dx13205xX3xX19xXdxX1adxXdxX3xX1c5xX69xX10bxX1exXexX3xX4xX148xX18xX19xX3xX36xXdxXdexX4xX3xX5xXdxX38xX18xX3xXexea5axX4xX145xX3xX64xX1adxX4bxX3xX4dxX1adxX22xX3xXexX138xXexX3xX4xX148xX18xX19xX3xXexX140xX4xX3xXbxX1xX5b1xX4xX3xX36xX5b1xX3xXexX1e2xX3xX4xX1xX3dxX4xX145xX3xX18xX1xX111xX18xX3xX71xX111xX18xX63xX3xXfexX140xX4xX3xX4xXc8xX3xX1c5xX69xX6xX18xX145xX3xX4dxXc8xX18xX3xX36xX14xX3xX74xX1xX148xX18xX19xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxXdexX18xX3xX5xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1xX1bxX3xX4xX138xX3xX4dxX14xX18xX1xX3xXexX1xX3dxX3xX169xX1adxX10bxX145xX3xXfexX1xX33xX3xX108xX1xX369xXexX3xX1xX3d8xX18xX19xX3xXexX69xX3dexX18xX145xX3xX4xX2axX18xX3xX4xX3dxX3xX36xX41xX4bxX3xX4xX1xX45xXc8xX18xX19xX3xXexX5cxbe61xX18xX1xX145xX3xX74xX1exX3xX1xX4bxXedxX4xX1xX3xX4xX5b1xX3xXexX1xX594xX3xX4xX33xX6xX3xX4dxXc8xX18xX3xX36xX14xX3xX4dxX594xX3xX64xX138xX3xXexX5cxX100xX3xX5xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1xX1bxX3xX4xX1xX4bxX3xXbxX1xX34dxX3xX1xX58dxXbxX145xX3xXexX1xX10xX4bxX3xX4dxX116xX18xX19xX3xX1c5xX69xX10bxX3xX4dxX14xX18xX1xX3xX4xX33xX6xX3xXbxX1xX140xXbxX3xX5xX69xX369xXexX63xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX4bxX71xX10bxXaxX12xXcxX1xX10xX4bxX3xXcxXcxX10fxXcbxX108xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Báo Phú Thọ tổ chức Đêm hội trăng rằm

Báo Phú Thọ tổ chức Đêm hội trăng rằm
2023-09-27 21:42:00

baophutho.vn Tối 27/9, Chi đoàn thanh niên phối hợp với Công đoàn Báo Phú Thọ tổ chức chương trình Trung thu “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu niên,...

Phát triển đoàn viên công đoàn ở Yên Lập

Phát triển đoàn viên công đoàn ở Yên Lập
2016-11-23 17:44:00

PTO- Huyện Yên Lập hiện có hơn bốn nghìn đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 111 công đoàn cơ sở, trong đó có 82 CĐCS khối HCSN, 19 CĐCS khối sản xuất kinh doanh và 10 CĐCS phối hợp.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long