Cập nhật:  GMT+7
2d0fx3fc3xc328x9280x86b0x5d22xb4eax3a5ax39c6xX7x9de7x93e4x65a9x3fdbx47a7x83f6xX5x589exXaxc4dcxba2dxX1x8010xX3xXcxX1x80a2xX3xX4x2f52xX3x7202xX3xX4xX1xc118xX3xX7x89d0xX3xb601x8843x4e14xX3xXex5138x62acxX27x82ebxX3xX27xX1xX1cxX29xX3xX4xX6xX2dxX3xX27xX1xa8cbxXexX3xX4x6c1cxX3xX27x54e9x4434xX4xX0x7faexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9413xX2dx6c7cx4830xXaxX12xX0xXdxX29xX2fxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX47xX47xX4x72b2xa9c0xX6xX2dxXbxX1x5970xXexX1xX2dxX69x5f5dxX27xX47xX58xX10xX7x9a97xXexX2dxXbxX47xX27xX10x69fcxX7xX47xX1exaf31xX2x59fcxX47x8c95x42a0xX58xX1exX2x591dxX89xX8axX85xX2xXexX2xX87xX85xX89xX87xX89xX5xX2xX69xae3exXbxX2fxXaxX3xX47xX12xX0xXbxX12xX13xXcx58abxXcxX3x7d31xX3x5fbaxb9f1xX27xX2fxX3xX1exb550xXacxX89x7d30xX3xXexb263xXdxX3xa0f5xa21exX3x8f78x4c73xXdxXb7xX3x40ffxX1xX43x31b5xX27xX2fxX3xXexX2cx3d07xX27xX1xX3xX13xX1xXafxXexX3xXexX2cxXdx42fexX27xX3xca74xXdx674dxX27xX3xXbdxXdx7a38xXbxX3x5de4xX6fxX25xX4xX3xab36xc527xXc0x9e7bxX13x8e53xX3x58e3x8094xX3xX4x641dxX27xX2fxX3xX6axX25xX3xXc5xX1xX22xX3xX7xX25xX3xX1xXdxXe4xX6fxX3x86aaxX6fxX40xX3xX10axX6fxX40xX27xX3xXexX2cx5cd5xX3xX74xXbexX3xX1xXbexX27xX1xX3xX4xX1x40b5xX27xX1xX3xX4xXf7xX27xX2fxX3xX4xX3cxXbxX3xXexX22xX27xX1xX3xXecxX13xca52xX13x7997xXf1xX3xX1exX85xX2xX8axX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX2dxX58xX59xXaxX12xXc5xX1xX22xX3xX7xX25xX3xX13xX135xX13xX137xX3xX6axX6xX2dxX3xX2fx5e5axX29xX3xXb4xX3xX4xX1xX22xX3xX7xX25xX3xX27xXc1xXdxX3xX58xX6fxX27xX2fxX3xXecxXcxX1xX6xX29xX3xX2fxXdxX6xX3xX4xab41xX6xX3xX27xX2fxX43x38baxXdxX3xX58x3f23xX27xX3xa92axX3xX4xX3cxXbxX3xX4xXc8xX3xX7xX192x3da9xX3xXc5xXf7xX27xX2fxX3xX7axX1xX6xXdxXb7xX3xX29xXdxX27xX1xX3xX6axXbaxX4xX1xX3xXexX2cxX2dxX27xX2fxX3xX2cxX6xX3xX10axX6fxX59xb726xXexX3xXf3xX115xX27xX1xX19dxX3xXcxX2cxXafxX4xX1xX3xX27xX1xXdxXe4xX29xX3xX2fxXdxX40xXdxX3xXexX2cxXcexX27xX1xX3xX74xX44xXdxX3xX27xX2fxX43xX18bxXdxX3xX58xX18fxX27xX19dxX3x3963xXdxXdaxX29xX3xX7xX2dxXafxXexX3xXexX1xX6xX29xX3xX27xX1x96a2xX27xX2fxX3xXexX2cxX2dxX27xX2fxX3xX7axX1xX6fxX3xX74x5a49xX4xX3xX4xXf7xX27xX2fxX19dxX3xXcxX1xX185xX3xXex5bfdxX4xX3xX1xXbexX27xX1xX3xX4xX1xX121xX27xX1xX3xX4xXf7xX27xX2fxX19dxX3xXc5xX6fxX27xX2fxX3x44bexX27xX2fxX3xX58xX115xX4xX1xX3xX74xX21dxX3xX4xXf7xX27xX2fxX19dxX3xXe7xX6fxX40xX27xX3xXexX2cxX115xX3xX29xXf7xXdxX3xXexX2cxX43xX18bxX27xX2fxX3xX74xXbexX3xXe7xX6fxX40xX27xX3xXexX2cxX115xX3xXf3xXdxXe4xX27xX3xXex4e27xXf1xX19dxX3xX1exXb4xX3xX27xXc1xXdxX3xX58xX6fxX27xX2fxX3xXexX1xXbexX27xX1xX3xXbxX1x515fxX27xXb7xX3xX1xXc8xX27xX3xX2xX1exX85xX3xX4xX1xX22xX3xXexXdxXdfxX6fxX3xX4xX1xX121xXb7xX3xX1xXc8xX27xX3x345dxX2a4xX85xX3xX4xX18fxX6fxX3xX1x5f83xXdxX3xX74x6d56xX3xX27xX1xXdxX2b1xX6fxX3xX74xX3cxX27xX3xXf3xX2b1xX3xX4xX1xX121xX27xX1xX3xX7xXafxX4xX1xX3xX4xX185xX6xX3xb162xXdxXe4xXexX3xXc0xX6xX29xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX2dxX58xX59xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX6axX40xX27xX2fxX3xXexb235xX27xX2fxX3xX1xbac9xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX7xX25xX3xX1xXdxXe4xX6fxX3xX10axX6fxX40xX3xX10axX6fxX40xX27xX3xXexX2cxX115xX3xX74xXbexX3xX1xXbexX27xX1xX3xX4xX1xX121xX27xX1xX3xX4xXf7xX27xX2fxX3xX4xX3cxXbxX3xXexX22xX27xX1xX3xX27x8c93xX29xX3xX1exX85xX2xX8axXb7xX3xX74xX44xXdxX3xX89xX3xXexX1xX6xX27xX2fxX3x7b70xX1c0xXbxX3xX1xXbaxX27xX2fxX3xXecxX4xX6xX2dxX3xX27xX1xX3cxXexXb7xX3xXexX2cxX6fxX27xX2fxX3xX6axXcexX27xX1xX3xX4xX6xX2dxXb7xX3xXexX2cxX6fxX27xX2fxX3xX6axXcexX27xX1xX3xXexX1xX3cxXbxX3xX74xXbexX3xXexX1xX3cxXbxX3xX27xX1xX3cxXexXf1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX4xX1xX22xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX27xX2fxX3xX27xX1xX1cxX29xX3xX4xX6xX2dxX3xX27xX1xX3cxXexX3xX4xX40xX3xX27xX43xX44xX4xX3xXf3xX1cxX3xX5xXbex3abaxX3xXexX2cxXafxX4xX1xX3xX27xX1xXdxXe4xX29xX3xX2fxXdxX40xXdxX3xXexX2cxXcexX27xX1xX3xX74xX44xXdxX3xX27xX2fxX43xX18bxXdxX3xX58xX18fxX27xX3xX74xXbexX3xXexX1xX185xX3xXexX21dxX4xX3xX1xXbexX27xX1xX3xX4xX1xX121xX27xX1xX3xX4xXf7xX27xX2fxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX2dxX58xX59xXaxX12xXc5xX1xX43xXc8xX27xX2fxX3xXexX2cxXcexX27xX1xX3xX27xX2fxX1xXdxXdfxX27xX3xX4xX236xX6fxX3xX4xX1xX22xX3xX7xX25xX3xX13xX135xX13xX137xX3xX5xXbexX3xX27xc354xX3xX5xX20fxX4xX3xX1xX2fdxXbxX3xXexXafxX4xX3xX1xXdxXe4xX6fxX3xX10axX6fxX40xX3xX2fxXdx5e3exX6xX3x75d4x8236xXexX3xXexX2cx5e17xX27xX3xXcxX2f8xX3xX10axX6fxX25xX4xX3xX2cfxXdxXe4xXexX3xXc0xX6xX29xXb7xX3xXcxX2cxX6fxX27xX2fxX3xXexX18fxX29xX3xXc0xX2fxX1xXdxXdfxX27xX3xX4xX236xX6fxX3xX13xX1xXafxXexX3xXexX2cxXdxXdaxX27xX3xX74xXbexX3xXbdxX445xX3xXexX2cxX2fdxX3xXc5xXc1xX27xX2fxX3xXf3xX165xX27xX2fxX3xX74xXbexX3xXc5xX1xX43xXc8xX27xX2fxX3xXexX2cxXcexX27xX1xX3xX13xX1xXafxXexX3xXexX2cxXdxXdaxX27xX3xXddxXdxXdfxX27xX3xXbdxX2fdxXbxX3xX10axX6fxX25xX4xX3xXecxXedxXc0xXefxX13xXf1xX3xXexXbaxXdxX3xX2cfxXdxXe4xXexX3xXc0xX6xX29xX3xXexb5bdxX3xX27xX336xX29xX3xX1exX85xX85xX8axX69xX3xXc5xXafxX4xX3xX7axX1c0xXexX3xX10axX6fxX40xX3xXbxX1xX18fxX27xX3xXexX121xX4xX1xX3xXexX4eexX3xXexX2cxX40xXdxX3xX27xX2fxX1xXdxXe4xX29xX3xX74xXbexX3xX5xX336xX27xX2fxX3xX7axX121xX27xX1xX3xX4xX185xX6xX3xX27xX2fxX43xX18bxXdxX3xX58xX18fxX27xX3xX4xX6fxX27xX2fxX3xX4xX3cxXbxX3xXexX1xXf7xX27xX2fxX3xXexXdxX27xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX1xX43xXc8xX27xX2fxX3xXexX2cxXcexX27xX1xX3xX27xX2fxX1xX115xX3xX7xX20fxX3xXbxX1xXafxXexX3xXexX2cxXdxXdaxX27xX3xX6axX2b1xX27xX3xX74xX45exX27xX2fxX3xX4xX185xX6xX3xX10axX6fxX25xX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX74xXbexX3xX4xXafxX4xX3xX27xX1xXbexX3xX1xX2dxXbaxX4xX1xX3xXf3xX115xX27xX1xX3xX4xX1xX121xX27xX1xX3xX7xXafxX4xX1xX69xX69xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6fxXexX1xX2dxX2cxXaxX12xXa9xX236xX4xX3xXbdxX2dxXbexX27xX2fxX0xX47xXbxX12

Đức Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗi lo thất nghiệp đối với công nhân lao động

Nỗi lo thất nghiệp đối với công nhân lao động
2020-04-27 07:42:19

PTĐT - Những ngày qua, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người lao động đã đồng lòng vượt khó, chấp hành nghiêm các Chỉ thị hướng dẫn, quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Gửi nghĩa tình trong giọt máu hồng

Gửi nghĩa tình trong giọt máu hồng
2020-04-27 07:14:20

PTĐT - “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” là tâm niệm của nhiều người khi hiến máu tình nguyện. Với tâm niệm ấy, nhiều người dân ở huyện Tân Sơn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long