Cập nhật:  GMT+7
a4a7xaa26x1198fxd2aex12d7ax1395exb46cxabecxdecfxX7x1317bx13b9cxbd83xe760xc1c9x13915xX5x11efexXax1236ex1270cxX1xee2fxX3xXcxX1xb783xX3xX4x12064xX3xda40xX3xa8dex10c48xX3xXexX1xec4bxX3xb0b5xX1xXdxX3x104a0x11234x13a55x10cbcxX3xXexXdxe43exd738xX3xb4d8xXdxbf60xX33xX3xXexX2cxX2dxX2exX3x13753xX33xad8fxX4xX0x12fdcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2cxc838x117f7xXaxX12xX0xXdxcd11x1220fxX3xX7xd915xX4xX9xXaxX44xX44xX4x109ebxX35xX6xX2cxXbxX1xX33xXexX1xX2cxX66x10967xX2exX44xX55xX10xX7x12631xXexX2cxXbxX44xX2exX10x14838xX7xX44xd0adxX2xX2xX2xX44xfa03x104d7xX55x144c8xX2xX2xX86xX87xX81xcd82xXexX2x10eeaxX8fxe3f9xX1exc37cxX5xX2xX66x11e11xXbxX5cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2cxX55xX56xXaxX12x12681xX2exX1xX3x12cc5xeeb2xX2exX5cxX3x12df7xffa3xX2exX3xXcxX1xX25xac96xX2exX5cxX3x11d3axX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX86x12172xX3x11156xf5d2xX3x10ecdxacb8xX2exX5cxX3xcb96xXe3xXddxX3xXexX1xX2dxX2exX1xX3xXbxX1xX41xX3xXbfxXdxe9caxXexX3xXcxX5fxea92xX3xX5xX2dxX3xX2xX3xXexX5fxX2cxX2exX5cxX3xX81xX3xX35xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xf860xX6xX3xXex110c6xX2exX1xX3xX2bxX25xbc2bxX4xX3xXcxX5fxX33xX2exX5cxX3xX25xbaa6xX2exX5cxX3xXbaxX2cxX2dxX2exX3xXcxba5bxX27xXe2xX3x12a77x14695xX3xX27xX1xX21xX3x120d6xXdxX2exX1xX3xXexXbbxX2exX5cxX3xX35xd65fxX2exX5cxX3xX77xX1xX10xX2exX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX10xX6xX55xXaxX12xX13xXcxXbaxXcxX3xXcaxX3xXcxX5fxX33xX2exX5cxX3xX25xX130xX2exX5cxX3xXbaxX2cxX2dxX2exX3xXcxX13axX27xXe2xX3xX13exX13fxX3xX27xX1xX21xX3xX145xXdxX2exX1xX3xX71x10dfbxX6xX3xX3fxX33xX56x10b1exXexX3xX2bxad66xX2exX1xX3xX4xXe3xX2exX5cxX3xX2exX1x12c6dxX2exX3xX87xX96xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX5bx11fcexX2exX1xX3xX71xX2dxX3xX1exX89xX94xX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexXdxX32xX33xX3xX35xXdxX37xX33xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX3fxX33xX41xX4xX3xX2exXc0xX5bxX3xX81xX96xX81xX2xX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2cxX55xX56xXaxX12xX13axXc0xX5bxX3xX2exX6xX56xXddxX3xXexX120xX2exX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexXdxX32xX33xX3xX35xXdxX37xX33xX3xX2bxX1cxX3xX5xX2dx11cb7xX3xX13axX5cxX33xX56xfad3xX2exX3xXcxX1xX1a1xX3xb3fdxX33xd380xX2exX1xX3xXcxX5fxX6xX2exX5cxX3x10b22xX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3x11c60xX2xX8fxX3xf7dfxXdxe2a8xX2cxX3xX55xe199xX4xX3xXcxXdxX37xX33xX3xX1xX19xX4xX3xX20xX3xX25cxX3xXcxX5fxX25xbdffxX2exX5cxX3xXbaxX1bcxXdxX3xX1xX19xX4xX3xX13exf160xX2exX5cxX3xXbfxX25xX130xX2exX5cx11d39xX3xXbaxXbbxX2exX5cxX3xXbfxXc0xX2exX3xXcxX1xX25xXc6xX2exX5cxX3xX25cxX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX86xXddxX3xXdfxXe0xX3xXe2xXe3xX2exX5cxX3xXe7xXe3xXddxX3xXexX1xX2dxX2exX1xX3xXbxX1xX41xX3xXbfxXdxXf7xXexX3xXcxX5fxXfcxX2a1xX3xXbaxXbbxX2exX5cxX3xXcxX5fx11a9axX2exX3x1333exX33x12f7dxX2exX3xX13exX25xX130xX2exX5cxX3xX25cxX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xXe7xXdxX32xX2exX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX2f2xX21xX3xX2exX5cxX1xXdxXf7xXbxX3xXexX1xX33x113baxX3xX2exXe3xX2exX5cxX3xXe7xX2f4xX5bxX3xXcxX1xX6xX2cxX3xX25cxX3xXbfxXdxXf7xXexX3xXcxX5fxXfcxXddxX3xX27xXe3xX2exX5cxX3xXexX56xX3xXcxX13axX13exX13exX3xX13axX1xX2dxX3xX2exX25x11721xX4xX3xX77xX1xX6xXdxX3xXexX1xX274xX4xX3xX4xXe3xX2exX5cxX3xXexX5fxXfcxX2exX1xX3xXexX1xX11cxX56xX3xX5xX126xXdxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX2a1xX3xX13axX5cxX33xX56xX249xX2exX3xX13exX13fxX2exX5cxX3xX13xX1xXdxX3xXcaxX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX26exX2xX1exX3xX13axX5cxXe3xX2exX3xX2exX5cxf573xX3xXcxX5fxX33xX2exX5cxX3xX250xX33xX41xX4xX3xXb6xXddxX3xXcxX5fxX25xX28bxX2exX5cxX3xXbaxX1bcxXdxX3xX1xX19xX4xX3xX13exX298xX2exX5cxX3xXbfxX25xX130xX2exX5cxX2a1xX3xX13axX5cxX33xX56xX249xX2exX3xXcxX1xX1a1xX3xXcxX1xX33xX3xX13exX25xX350xX2exX5cxX3xX25cxX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX77xX1xX33xX3xXbfxee73xX4xX3xX27xX2f4xX33xXddxX3xXexX1xX1a1xX3xXexX5fx10ee6xX2exX3xX27xc92fxX5bxX3xX26exX1xX32xXddxX3xX1xX33xX56xXf7xX2exX3xX27xX410xX5bxX3xX26exX1xX32xX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2cxX55xX56xXaxX12xXcxX5fxX2cxX2exX5cxX3xX2bxX1cxX3xX4xX1cxX3xX81xX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX2bxX25xX126xX4xX3xXcxX5fxX33xX2exX5cxX3xX25xX130xX2exX5cxX3xXbaxX2cxX2dxX2exX3xXcxX13axX27xXe2xX3xX13exX13fxX3xX27xX1xX21xX3xX145xXdxX2exX1xX3xXexXbbxX2exX5cxX3xX35xX150xX2exX5cxX3xX77xX1xX10xX2exX3xX5xX2dxX3xX6xX2exX1xX3xXbaxXbbxX2exX5cxX3xXbfxXc0xX2exX3xXcxX1xX25xXc6xX2exX5cxX3xX71xX2dxX3xX4xX1xX1a1xX3xX13axX5cxX33xX56xX249xX2exX3xXcxX1xX1a1xX3xXcxX1xX33xX3xX13exX25xX350xX2exX5cxX66xX3xXbaxX2f4xX56xX3xX5xX2dxX3xX2exX1xX3a7xX2exX5cxX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexXdxX32xX33xX3xX35xXdxX37xX33xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX3fxX33xX41xX4xX3xX71xX197xX6xX3xX5cxXdxX3a7xX3xX4xX274xX4xX3xX4xX1x14795xX4xX3xX71xX278xX3xX4xX1xX11cxX3xX4xX1xX41xXexX3xXexX5fxX2cxX2exX5cxX3xXexfc43xX3xX4xX1xX501xX4xX3xXbaxX2cxX2dxX2exX3xX25cxX3xX13exe0d7xXdxX3xXexX1bcxXdxX3xX2bxX1a1xX6xX3xXbxX1xX25xX130xX2exX5cxX3xX71xX197xX6xX3xX5xX2dxX3xX1xX1bcxXexX3xX2exX1xX2f4xX2exX3xX4xX11cxX6xX3xX2exX1xXdxca16xX33xX3xXbxX1xX2cxX2exX5cxX3xXexX5fxX2dxX2cxX3xX1xX2dxX2exX1xX3xX2bxX526xX2exX5cxX3xX4xX11cxX6xX3xXexX1xX6xX2exX1xX3xX2exXdxX32xX2exX3xX1xXdxXf7xX2exX3xX2exX6xX56xX66xX66xX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX33xXexX1xX2cxX5fxXaxX12xXbaxX501xX4xX3xX13exX2cxX2dxX2exX5cxX0xX44xXbxX12

Đức Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nghề của lòng nhân ái

Nghề của lòng nhân ái
2021-03-16 08:13:57

PTĐT - Công tác xã hội (CTXH) là nghề đặc biệt. Những người làm CTXH có vai trò, nhiệm vụ xóa bỏ rào cản bất công, mang lại hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội văn minh và phát...

Xe container bốc cháy trên cao tốc

Xe container bốc cháy trên cao tốc
2021-03-13 10:07:19

PTĐT - Sáng 13/3, tại Km 56+300 cao tốc Nội Bài - Lào cai, thuộc địa phận xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh đã xảy ra vụ cháy xe container.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long