Cập nhật:  GMT+7
c5a7x169fcx10c7ax150d3x1894ex10beex1629cxee42x14a53xX7x1876dxc794x169bdx10860x146cbx12137xX5x1692cxXaxf30dxXcx112d9xca39x17c2cxX3xXex12020xX16xX1xX3xXexXdx14b7exXbxX3xX16xX1x16ad7xX16xX3xXex1148ex17dd7xX16xX3x1021dxX3xXex15610xX3x1655bx1764axX16x17706xX3xed41xX16xX34xX3xX1xd9a4xX3xXbxX1x13fd1xX16xX34x1ab5bxX3xX4xX1x1782exX16xX34xX3x132c6xca91x159c0x17503x1164ex10752xX2x19989xX0xcf70xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17b55xX14x19aafx12460xXaxX12xX0xXdx164b4xX34xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX53xX53xX4x14c41xcc0axX6xX14xXbxX1x1a3cdxXexX1xX14xX75x19837xX16xX53xX64xX10xX7x17c23xXexX14xXbxX53xX16xX10xda12xX7xX53xfc76x13db5xX2x11f30xX53xe611xX51xX64xX91xX2x1060axX90x111b8xX91xX90xXexX2x11767xX91xX2xX2xX9axX5xX2xX75x11acaxXbxX34xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX14xX64xX65xXaxX12x17235xXcxe9c3xXcxX3xX4fxX3xd6caxd46dx193a4xX16xX34xX3x13d71xX16xX34xX3xX5x19367xXdxX3xX86xX29xX7bxX3xX34x14558xXdxX3xX4xX36xX6xX3xXc7xX14xX15xX16xX3xX4axX1xX36xX3xXex15f82xX4xX1xX3x19376xX65xX3xX76xX6xX16xX3xXcxX28xX7bxX16xX34xX3xXcdx17595xX16xX34xX3x10025xXcxXcx18b5bxX3xX4cxXdx10cc0xXexX3x127d5xX6xX6axX3xX80xX15xX3xXexX1x130bfxX16xX34xX3xX76x10794xX14xX3x120f1xX1fxXexX3xX5xX7bxX24xX16xX3xX4xX36xX6xX3xXcxX1xXcdxXd7xX16xX34xX3xXexX28x15de3xX4xX3xXcxX19xX16xX1xX3xX36xX65xX3xXex179acxXdxX3xX80xdfedxX16xX3xX76x18233xX16xX3xX7xX46xX3xX2xX9cxX51xX2xX4fxXcxX62xX53xXcxf05exX3xX16xX34xX15xX65xX3xX2xX51xX53xX93xX53xX90xX91xX90xX91xX3xX80x14354xX3xX80xXdxX10dxX4xX3xc692xXcxX28xXdxfbd4xX16xX3xX86xX1xX6xXdxX3xX1xXcdx13efexX16xX34xX3xX64x19d4axX16xX3xX1xXcdxXcexX16xX34xX3xXd2xX16xX34xX3xX5xXd7xXdxX3xX86xX29xX7bxX3xX34xXdfxXdxX3xX4xX36xX6xX3xXc7xX14xX15xX16xX3xX4axX1xX36xX3xXexXf0xX4xX1xX3xXf4xX65xX3xX76xX6xX16xX3xXcxX28xX7bxX16xX34xX3xXcdxX102xX16xX34xX3xX106xXcxXcxX109xX3xX4cxXdxX10dxXexX3xX110xX6xX6axX3xX80xX16cxX3xX80xXdxX10dxX4xX3xXbxX1xX11exXexX3xX31xX3bxX16xX34xX3xXexX14xX15xX16xX3xX64x12363xX16xX3xXexX1xX6xX6axX3xX34xXdxX6xX3xX36xX16xX34xX3xX1xX3bxX3xXbxX1xX3fxX16xX34xX3xX4xX1xX46xX16xX34xX3xX64xXf0xX4xX1xX3xX4axX14xX80xXdxX64xX4fxX3xX2xX51x10225xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX14xX64xX65xXaxX12xX62xX6xX16xX3xXcxX1xXcdxXd7xX16xX34xX3xXexX28xX137xX4xX3xX15axX2fxX3xX76xX6xX16xX3xX106xXcxXcxX109xX3xXexX19xX16xX1xX3xX31xddf4xX3xX4xX1xX36xX3xX31xX3bxX16xX34xX3xXbxX1xX46xXdxX3xX1xefccxXbxX3xX80xX181xXdxX3xX4xX11exX4xX3xXex1222axX3xX4xX1xXd2xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX80xXdxX29xX16xX3xX80xX15xX3xX4xX11exX4xX3xX16xX34xX15xX16xX1xX3xX4xX1xXd2xX4xX3xX16xX147xX16xX34xX3xXexX7bxX65xX29xX16xX3xXexX28xX7bxX65xX16cxX16xX3xX7xX1e9xX7bxX3xX28xX3bxX16xX34xX3xXexX181xXdxX3xX16xX34xXcdxXd7xXdxX3xX64xX1e9xX16xX3xXbxX1xX11exXexX3xX1xX7bxX65xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xd98exX16xX3xX31xX14xX15xX16xX3xX86xX1fxXexX42xX3xX1x1a3b4xX3xXexX28xX260xX3xX34xXdx10466xXbxX3xX31xe9dbxX3xX5xX186xX16xX3xX16xX1xX6xX7bxX3xXexX28xX14xX16xX34xX3xX4xX119xX16xX34xX3xXexX11exX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX34xX42xX3xX4xX1xX46xX16xX34xX3xX64xXf0xX4xX1xfb8dxX3xXexX7bxX65xX29xX16xX3xXexX28xX7bxX65xX16cxX16xX42xX3xX80xX24xX16xX3xX31xX3bxX16xX34xX3xX16xX1xX1e9xX16xX3xX64xX1e9xX16xX3xXexX1xX6xX6axX3xX34xXdxX6xX3xX36xX16xX34xX3xX1xX3bxX3xXexXdxX16cxX16xX42xX3xX1xX15xX16xX34xX42xX3xX80xX24xXexX3xXexXcdxX3xXexX28xX6xX16xX34xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX76xXf0xX3xX1xXcdxXcexX16xX34xX3xXd2xX16xX34xX3xX5xXd7xXdxX3xX86xX29xX7bxX3xX34xXdfxXdxX30exX3xX4xX119xX16xX34xX3xX86xX1xX6xXdxX3xX7xX46xX3xXexX15xXdxX3xX86xX1xX14xX14bxX16xX3xXexXdxX16cxX16xX3xX34x14da1xXdxX3xX4xX36xX6xX3xX62xX6xX16xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3xXexXdxX16cxX16xX42xX3xX1xX15xX16xX34xX3xX4xXd2xX7bxX3xXexX28xX260xX3xXexX19xX16xX1xX3xXexX28xX29xX16xX3xX4xX11exX4xX3xXbxX1xXcdxX102xX16xX34xX3xXexXdxX10dxX16xX3xXexX1xX119xX16xX34xX3xXexXdxX16xX3xX31xX143xXdxX3xX4xX1xX2dfxX16xX34xX3xX31xX177xX3xX4xX11exX4xX3xXexX26cxX3xX4xX1xXd2xX4xX42xX3xX4xX11exX3xX16xX1xX1e9xX16xX3xXexXdxX10dxX16xX3xX36xX16xX34xX3xX1xX3bxX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX14xX64xX65xXaxX12xXcx19e09xX16xX1xX3xX31xX1fxX16xX3xX1xX1fxXexX3xX16xX34xX15xX65xX3xX93xX53xX95xX53xX90xX91xX90xX91xX42xX3xXexX28xX29xX16xX3xX31xXf0xX6xX3xX76xX15xX16xX3xXexX19xX16xX1xX3xX31xX24fxX3xX4x1755bxX3xXa1xXa1xX3xX31xX102xX16xX3xX80xXf0xX42xX3xXexX26cxX3xX4xX1xXd2xX4xX42xX3xX4xX11exX3xX16xX1xX1e9xX16xX3xXexX26cxX3xX4xX1xXd2xX4xX3xXbxX1xX11exXexX3xX31xX3bxX16xX34xX3xX36xX16xX34xX3xX1xX3bxX3x14b94xX7bx1433fxX3xX31xX143xXexX3xXexX28xX29xX16xX3xX2cxX3xXexX2fxX3xX31xX32xX16xX34xX75xX3xX110xX34xX14xX15xXdxX3xX28xX6xX42xX3xX62xX6xX16xX3xXcxX1xXcdxXd7xX16xX34xX3xXexX28xX137xX4xX3xXf4xX65xX3xX76xX6xX16xX3xX106xXcxXcxX109xX3xXexX19xX16xX1xX4fxX3xX62xX6xX16xX3xX4xXd2xX7bxX3xXexX28xX260xX3xXexX19xX16xX1xX3xX31xX24fxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3xX2xX91xX75xX91xX91xX91xX3xX31xX119xXdxX3xX31x17359xX6xX3xX147xX16xX3xX7xX396xX3xX64x15109xX16xX34xX3xX6axX3bxXexX3xX5xX2c9xX16xX42xX3xX2cxX75xX91xX91xX91xX3xX86xX1x14b40xX7bxX3xXexX28xX6xX16xX34xX42xX3xX90xX9cxX91xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX16xXcdxX181xX4xX3xX7xX11exXexX3xX86xX1xX7bxX51bxX16xX3xX80xX15xX3xX2xX3xXex18b15xX16xX3xX34xX143xX14xX75xX3xfec7xX46xX3xX1xXdxX10dxX16xX3xX80xX24xXexX3xX16xX15xX65xX42xX3xX62xX6xX16xX3xXcxX1xXcdxXd7xX16xX34xX3xXexX28xX137xX4xX3xXf4xX65xX3xX76xX6xX16xX3xX106xXcxXcxX109xX3xXexX19xX16xX1xX3xX31xX24fxX3x17ae4xXdxX16xX3x1a8e0xX3xX86xXdxX1fxX16xX3xX62xX6xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX31xX143xX14xX3xXbxX1xX3fxX16xX34xX42xX3xX4xX1xX46xX16xX34xX3xX64xXf0xX4xX1xX3xX4axX14xX80xXdxX64xX4fxX2xX51xX3xX4xX1xX7bxX65xX177xX16xX3xX80xX16cxX3xXcxX28xX7bxX16xX34xX3xX31xX14xX15xX16xX3xXa1xX9axX93xX42xX3xX62xX3bxX3xX4axX1xX19xX3xX1xX7bxX65xX3xX109xX7bxX1e9xX16xX3xX7xX137xX3xXexX19xX16xX1xX3xX31xX177xX3xXbxX1xX506xX4xX3xX80xX506xX3xX16xX34xXcdxXd7xXdxX3xX31xXcdxX260xX4xX3xX4xX11exX4xX1xX3xX5xX65xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde98xX7bxXexX1xX14xX28xXaxX12xcb17xX16xX1xX3xX4exXcdxX102xX16xX34xX0xX53xXbxX12

Ánh Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cụ bà 85 tuổi ủng hộ chống dịch Covid-19

Cụ bà 85 tuổi ủng hộ chống dịch Covid-19
2020-04-04 07:31:06

PTĐT - Ngày 3/4, trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, cụ bà Nguyễn Thị Hạ, 85 tuổi, ở khu Trung Tâm, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập ...

Sáng 4/4, Bộ Y tế công bố 2 ca mắc mới Covid-19

Sáng 4/4, Bộ Y tế công bố 2 ca mắc mới Covid-19
2020-04-04 07:23:07

PTĐT - Trong đó, một người là lao động tự do tại Thái Lan, nhập cảnh Việt Nam tại cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình, được cách ly tập trung ngay sau đó. Người còn lại là bệnh nhân...

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19
2020-04-03 20:06:44

Ngày 3/4, Bộ Y tế chính thức công bố thêm 4 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số mắc bệnh này ở Việt Nam lên 237 ca.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long