Cập nhật:  GMT+7
5d32x7457xb3b5xbf30xc0c3x67aax6b01x7136x86afxX7x8ed7x950cxd915xce00x7181xc290xX5xc4e8xXax8b93xXcx9b6exX6xe14cxX3xc503x7418xXdxX3xcd1fx6fbbxX1xXdx6a72xXbxX3x7f46x8f5bxX3xX23x5e5axX3xaeb1xb588xX3xX1cx8728xX1cxX1dxX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1x83abxX4xX3xXexX1xc74fxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX23x9e8exX3xX23xXdxab26xXexX3xXexXdxX1cxX3x85e6xX38xX16xX3xX4xX1x7e3bxX0xb375xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9397xX10xX6xb3bfxXaxX12xd2fcxX1dxX46xa463xX3xa32exX59xc434xa701xX3xc85bxX1xXdxX3xX1xd727xXdxX3xX1cxX1xX46xX3xX51xX38xX16xX3x9174xX38xX16xX3x77a9xX1xc038xX3xXcxX1x75f0xX3xXexX19xX3xX4xX1xe1bbxX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xXdxX20xXbxX3xX23xX24xX3xX23xX27xX3xX29xX2axX3xX1cxX2dxX1cxX1dxX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xXexX1xX3dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX23xX46xX3xX23xXdxX4axXexX3xXexXdxX1cxX3xX51xX38xX16xX3xX4xX1xX57xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX38xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX23xXdx5f04xX1cxX3xX1xX7dxXdxX3xX1cxX1xX46xX3xX51xX38xX16xX76xX3xXbxX1xddd6xX1cxX1dxX3xX23xXdxXf0xX1cxX3xX88xX38xX16xX3xX8cxX1xX8exX3xXcxX1xX92x635bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX16xX1cxXaxX12xX0xXdxa110xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX1cxXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXax8f07xXdxX6bxXexX1xa923xX3xX2x6093xX153xX153xXbxdb87x8659xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX150xX3xc6c2xX153xX73xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX116xX51xX6xX16xXbxX1xa650xXexX1xX16xX116xX23xX1cxX59xX6bxX10xX7xX29xXexX16xXbxX59xX1cxX10xX14bxX7xX59xba3exc475xX2xX75xX59xX2xX2xX2xX6bx699exX2xX75xX153xX196xX18dxX153xXexX18dxX18exX75xX162xX5xX75x8f2dx86f5xX116xd3abxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xXdxX20xXbxX3xX23xX24xX3xX23xX27xX3xX29xX2axX3xX1cxX2dxX1cxX1dxX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xXexX1xX3dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX23xX46xX3xX23xXdxX4axXexX3xXexXdxX1cxX3xX51xX38xX16xX3xX4xX1xX57xXaxX3xX14bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX153xX153xX153xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX162xX153xX73xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX16xX1cxXaxX12xXcxX19xX1cxX1dxX3xX88xXdxXf0xX1cxX3xXexc0b1xXbxX3xX88xX38xX16xX3xX8cxX1xX8exX3xXcxX1xX92xX3xXbxX1xX38xXexX3xX51xXdxd706xX178xX3xXex8cdaxXdxX3xX51xX178xX19xXdxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xXdxX20xXbxX3xX23xX24xX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX16xX6bxX71xXaxX12xXcxX251xXdxX3xX51xX178xX19xXdxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX76xX3xX5xc4eaxX1cxX1xX3xX18xX251xX16xX3xX88xX6xX1cxX3xX88xXdxXf0xX1cxX3xXexX237xXbxX76xX3xX4xX38xX4xX3xXbxX1xd370xX1cxX1dxX3xX4xX1xX178xX71xXf0xX1cxX3xX131xX3dxX1cxX3xX1cxXf0xX178xX3xX14x87e7xX3xX131xX24xX4xX3xX18xX57xX4xX1xX76xX3xc0f5xX3xX1cxX1dxX1xd12bxX6xX3xX23xX46xX3xXexb5bbxX131xX3xX1a5xX178xX6xX1cxX3xXexX14xX92xX1cxX1dxX3xX4xcd5axX6xX3xXexXdxX1cxX3xX51xX38xX16xX3xX4xX1xX57xX3xXexX14xX16xX1cxX1dxX3xX5xX46xX131xX3xX51xX38xX16xX158xX3xX1x7d9ex9bb5xX1cxX1dxX3xX6bx9118xX1cxX76xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x69fdxX3xX29xX2axX3xX1cxX2dxX1cxX1dxX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xXdxX20xX1cxX76xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX76xX3xX157xbdf4xX3xX5xX2d1xX3xXexX1xX3dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX158xX3xXbxX1xa075xX1cxX3xXexX57xX4xX1xX3xX4xX38xX4xX3xX71xX4axX178xX3xXex78bbxX3xX1a5xX178xX6xX1cxX3xXexX14xX92xX1cxX1dxX3xX4xX2ecxX6xX3xXexX1xX24dxX3xX5xX16xX251xXdxX3xXexXdxX1cxX158xX3xX29xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX20xX131xX3xX7xX38xX1cxX1dxX3xXexX251xX16xX3xXexX38xX4xX3xXbxX1x7fc4xX131xX3xX51xX38xX16xX3xX4xX1xX57xX76xX3xX18x8c69xX1cxX1dxX3xXexX1xbb2cxXdxX3xX1dxXdx701fxXdxX3xX18xX38xXbxX3xX4xX38xX4xX3xX2d1xX3xX29xXdxX4axX1cxX76xX3xXexX1xbedexX4xX3xX131xX3c6xX4xX3xX4xX2ecxX6xX3xXbxX1xX102xX1cxX1dxX3xX23xXdxXf0xX1cxX3xXexX14xX16xX1cxX1dxX3xX1a5xX178xX38xX3xXexX14x6362xX1cxX1xX3xX18xX30bxX6xX3xXexX1xX3dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX51xX38xX16xX3xX4xX1xX57xX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX16xX1cxXaxX12xX0xXdxX131xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX1cxXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX6bxXexX1xX150xX3xX2xX153xX153xX153xXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX150xX3xX162xX196xX153xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX116xX51xX6xX16xXbxX1xX178xXexX1xX16xX116xX23xX1cxX59xX6bxX10xX7xX29xXexX16xXbxX59xX1cxX10xX14bxX7xX59xX18dxX18exX2xX75xX59xX2xX2xX2xX6bxX196xX2xX75xX153xX196xX18exX153xXexd003xX489xX489xX489xX5xX2xX1a4xX131xX1dxX1a4xca99xX153xX75xX18dxX116xX1a7xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xXdxX20xXbxX3xX23xX24xX3xX23xX27xX3xX29xX2axX3xX1cxX2dxX1cxX1dxX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xXexX1xX3dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX23xX46xX3xX23xXdxX4axXexX3xXexXdxX1cxX3xX51xX38xX16xX3xX4xX1xX57xXaxX3xX14bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX153xX153xX153xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX162xX196xX153xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX16xX1cxXaxX12xX88xXdxXf0xX1cxX3xXexX237xXbxX3xX23xXdxXf0xX1cxX3xXbxX1xX2b1xX1cxX1dxX3xXcxX1xX30bxX3xX29xX2d1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX31bxX3xX1cxX1xad03xX1cxX1dxX3xX5xdd1fxXdxX3xXbxX1xX102xX1cxX1dxX3xX23xXdxXf0xX1cxX3xXexX1xX30bxX3acxX1cxX1dxX3xX131xX3c6xX4xX3xX29xX1xXdxX3xX23xXdxX4axXexX3xXexXdxX1cxX3xX51xX38xX16xX3xX4xX1xX57xX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX16xX6bxX71xXaxX12xXcxX1xX3dxX1cxX1dxX3xX1a5xX178xX6xX3xX51xX178xX19xXdxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xXdxX20xXbxX3xX23xX24xX76xX3xX4xX38xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX23xXdxXf0xX1cxX76xX3xXbxX1xX102xX1cxX1dxX3xX23xXdxXf0xX1cxX3xX4xX102xX3xXexX1xXf0xX131xX3xX29xXdxX4axX1cxX3xXexX1xX99xX4xX76xX3xX29xX2axX3xX1cxX2dxX1cxX1dxX3xX4xcc6axX3xX51xX3b1xX1cxX3xX18xX24dxX3xX5xdde6xX6xX3xX4xX1xX92xX1cxX76xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX76xX3xXexXdxX4axXbxX3xX4xX237xX1cxX3xX23xX46xX3xXexX14xX178xX71xX27xX1cxX3xXexX3b1xXdxX3xXexX1xX3dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX76xX3xX4xX1xX57xX1cxX1xX3xX157xX38xX4xX76xX3xX18xX2ddxX71xX3xX18xX2ecxX76xX3xX1xc385xXbxX3xX6bxX311xX1cxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX38xX4xX3xX63cxX1cxX3xXbxX1xX399xX131xX3xX4xX2ecxX6xX3xX88xX38xX16xX3xX8cxX1xX8exX3xXcxX1xX92xX76xX3xX1dxX102xXbxX3xXbxX1xX2ddxX1cxX3xXbxX1xX24xX4xX3xX23xX24xX3xXexX35fxXexX3xX1cxX1xXdxX20xX131xX3xX23xX24xX3xXexX1xX3dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xXexX178xX71xXf0xX1cxX3xXexX14xX178xX71xX27xX1cxX3xX4xX2ecxX6xX3xXex7404xX1cxX1xX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX16xX1cxXaxX12xX0xXdxX131xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxXexX1xX178xX131xX51xX3xXdxX78xX10xX1cxXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX6bxXexX1xX150xX3xX2xX153xX153xX153xXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX150xX3xX196xX18dxX489xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX116xX51xX6xX16xXbxX1xX178xXexX1xX16xX116xX23xX1cxX59xX6bxX10xX7xX29xXexX16xXbxX59xX1cxX10xX14bxX7xX59xX18dxX18exX2xX75xX59xX2xX2xX2xX6bxX196xX2xX75xX153xX196xX18exX493xXexX18dxX2xX162xX18dxX5xX493xX1a4xX131xX1dxX1a4xX493xX153xX153xX489xX116xX1a7xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xXdxX20xXbxX3xX23xX24xX3xX23xX27xX3xX29xX2axX3xX1cxX2dxX1cxX1dxX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xXexX1xX3dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX23xX46xX3xX23xXdxX4axXexX3xXexXdxX1cxX3xX51xX38xX16xX3xX4xX1xX57xXaxX3xX14bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX153xX153xX153xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX196xX18dxX489xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX16xX1cxXaxX12xb320xX178xX6xX1cxX1dxX3xX4xX3b1xX1cxX1xX3xX51xX178xX19xXdxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xXdxX20xXbxX3xX23xX24xX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb7d4xX178xXexX1xX16xX14xXaxX12xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX6exXdxXf0xX1cxX0xX59xXbxX12

Thanh Niên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Thông báo giờ làm việc mùa hè

Thông báo giờ làm việc mùa hè
2023-04-06 14:06:00

baophutho.vn UBND tỉnh vừa có văn bản số 29/TB- UBND ngày 6/4 thông báo giờ làm việc mùa hè của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023
2023-04-01 07:54:00

Trong tháng 4/2023, một số chính sách mới như hướng dẫn việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, kiểm định chất lượng đầu vào công chức, đấu thầu thuốc có hiệu lực...

Dân vận khéo để thành công

Dân vận khéo để thành công
2023-03-31 08:39:00

baophutho.vn Trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng ngàn mô hình, điển hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện...

Nâng cao chất lượng truyền thông dân số

Nâng cao chất lượng truyền thông dân số
2023-03-30 14:10:00

baophutho.vn Xác định công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề dân số, thời gian qua Chi cục Dân số - KHHGĐ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long