Cập nhật:  GMT+7
1dbdx5b36x535ax9a6ax24e4x989axa9b4x7a7ax7183xX7xad89x6021x5c6bx4639x1e26x6c7fxX5x363axXax6d4axXcxafc0xX6xaebcxX3xX1x5e9dx3340xX3x4517xX3xXex930axX3x2edex88dcxX1ax8288x1e86xX1axX24xX3xX1x3c96xX3xXbxX1x40d1xX1axX24x1de9xX3xX4xX1x2577xX1axX24xX3x373ax5aa6xX4xX1xX3x280axX16x5166xXdxX39x7e4axX2x471fxX3xX4xX1xX16xX3x9183x85e5xX3x766exX3xXex4989xX0x8856xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4021xX16xX39x6e86xXaxX12xX0xXdx7b87xX24xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX53xX53xX4x4f1cx8c8dxX6xX16xXbxX1xacc0xXexX1xX16xX75xX40xX1axX53xX39xX10xX7x202axXexX16xXbxX53xX1axX10x5d73xX7xX53x390ax9b6axX2x7147xX53x572axX45xX39xX2xX2x9469xX1cxX45xX91x9a6exXexX2xX93xX91xX95xX9exX45xX5xX2xX75x7f88xXbxX24xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX16xX39xX65xXaxX12xad9cxXcx2bdaxXcxX3xX43xX3x2b18xX24x50cfxX65xX3xX90xX93xX53xX95xX31xX3xX62xX6xX1axX3xXcxX1xa0eex217fxX1axX24xX3xXexX14x5ed0xX4xX3x42a9xX65xX3xX76xX6xX1axX3x9581xXcxXcx9a8axX3xXex438dxX1axX1xX3xX21x2badxX3xXex57adxX3xX4xX1x359fxX4xX3xXexXdxX51xXbxX3xX1axX1x3c6axX1axX3xX76x99cbxX1axX24xX3xXexXdxaff1xX1axX3xX40xXcexX3xX1xXdx69b1xX1axX3xX40xX10axXexX3xX4xX25xX6xX3xX4bxX4cxX3xX3ex3dd0xX1axX24xX3xXexX1xXddxX19xX1axX24xX3xX25xX1axX24xX3xX1xX2axX3xX4xX12bxX1axX24xX3xXexae2dxX4xX3xXbxX1xX2exX1axX24xX31xX3xX4xX1xX35xX1axX24xX3xX39xX3axX4xX1xX3xX76xX11cxX1axX1xX3xX3ex5745x2015x240cx371axX3xX43xX2xX45xX3xX40xXcexX3xXexX14xX6xX16xX3xXexXdxX114xX1axX3xX1xb007xX3xXexX14x71d5xX3xX5x2149xX1axX3xX2xX3xX4xX1xX16xX3xX4bxX4cxX3xX4exX3xXexX51xX3xX6axX7bxX6xX3xX40xX10axXexX3xXexXddxX3xX65xX3xXexX51xX3xXbxX1xX2exX1axX24xX31xX3xX4xX1xX35xX1axX24xX3xX39xX3axX4xX1xX3xX3exX15exX15fxX160xX161xX43xX2xX45xX75xX3xXc7xX22xX1axX24xX3xX4xX1x24b0xX3xXccxX24xX7bxX65x276dxX1axX3x3c23x5b7fxXdxX3xX43xX3xXe7xX65xX3xX40xXdx2cb5xX1axX3xX62xXcxX15fxX3xXcxXf4xX1axX1xX3xX25xX65xX31xX3xX3exX1xX25xX3xXexX3axX4xX1xX3xXe7xX65xX3xX76xX6xX1axX3xXeexXcxXcxXf1xX3xXexXf4xX1axX1xX3xX4xX1xX25xX3xXexX14x64efxX3xXexXdxX51xXbxX3xX1axX1xX10axX1axX3xX40xXcexX3xXexX14xX6xX16xX3xXexXdxX114xX1axX3xX1xX175xX3xXexX14xX179xX0xX53xXbxX12xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX16xX39xX65xXaxX12xXcxX14xX16xX1axX24xX3xX21x60f2xX31xX3xX4bxX4cxX3xX3exX12bxX1axX24xX3xXexX1xXddxX19xX1axX24xX3xX25xX1axX24xX3xX1xX2axX3xX90xX93xX3xXexX14xXdxX11cxX7bxX3xX21xX22xX1axX24xX3xX40xXcexX3xX40xX10axX1axX3xX21xX2axX1axX24xX3xX1cxX3xX39xX16xX6xX1axX1xX3xX1axX24xX1xXdxX11cxXbx22fcxX3xX3exX12bxX1axX24xX3xXexX65xX3xXcxXccxX1c9xX1c9xX3xXeexXcxX15fxX3xX4bxX19xX1axX3xX1c9xXcexX3xXc5xX1x36cfxX3xXcxX1x98e6xX31xX3xX3exX12bxX1axX24xX3xXexX65xX3xXcxXccxX1c9xX1c9xX3xX4exX6xX86xXa9xXdxX1axX3xX15fxXdxX11cxXexX3xXccxX6xX6axX3xX40xXcexX3xX3exX12bxX1axX24xX3xXexX65xX3xX3exXc5xX3xX15fxXdxX10xXexX24xX5xX16xX10xX3xX62xX10xX40xX10xX14xX6xX24xX10xX7xX3xX15fxXdxX11cxXexX3xXccxX6xX6axX3xX25xX1axX24xX3xX1xX2axX3xX93xX75xX91xX91xX91xX3xX86xX1x547exX7bxX3xXexX14xX6xX1axX24xX31xX3xX45xX91xX91xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX1axXddx5ebaxX4xX3xX7xX143xXexX3xX86xX1xX7bxX2fexX1axX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX16xX39xX65xXaxX12xX0xXdxX6axX24xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX75xX76xX6xX16xXbxX1xX7bxXexX1xX16xX75xX40xX1axX53xX39xX10xX7xX86xXexX16xXbxX53xX1axX10xX8dxX7xX53xX90xX91xX2xX93xX53xX95xX45xX39xX2xX2xX9axX1cxX45xX91xX9exXexX2xX93xX91xX95xX9exX45xX5xX90xX75xXa9xXbxX24xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX16xX39xX65xXaxX12xXcxX14xXddxX313xX4xX3xX6ax3e6exXexX31xX3xXe7xX65xX3xX76xX6xX1axX3xXeexXcxXcxXf1xX3xX15fxXdxX11cxXexX3xXccxX6xX6axX3xXexXf4xX1axX1xX3xX21xXf9xX3xXexX14xX1c0xX4xX1xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX3xXexX1fxX3xX21xX22xX1axX24xX3xXexa510xX3xX1axX24xX7bxX22xX1axX3xX40xX10axX1axX3xX21xX2axX1axX24xX3xXexX14xX6xX16xX3xX4xX1xX16xX3xX4bxX4cxX3xX4exX3xXexX51xX3xX6axX7bxX6xX3xX7xX399xX6axX3xXexX14xX6xX1axX24xX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX76xX3axX31xX3xX40xX10axXexX3xXexXddxX31xX3xX39x75dbxX1axX24xX3xX4xX412xX31xX3xX1xX244xX6xX3xX4xX1x98bexXexX3xX7xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX2fexX6axX3xXbxX1xX412xX4xX3xX40xX412xX3xX4xX12bxX1axX24xX3xXexX143xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX24xX31xX3xX4xX1xX35xX1axX24xX3xX39xX3axX4xX1xX3xX3exX15exX15fxX160xX161xX43xX2xX45xX3xXexX14xX1d4xX1axX3xX21xX3axX6xX3xX76xXcexX1axX3xXexXf4xX1axX1xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX16xX39xX65xXaxX12xX3exX1xX25xX3xXexX3axX4xX1xX3xXe7xX65xX3xX76xX6xX1axX3xXeexXcxXcxXf1xX3xXexXf4xX1axX1xX3xXccxX24xX7bxX65xX1c6xX1axX3xX1c9xX1caxXdxX3xX1axX1xX420xX1axX3xX6ax5e80xX1axX1xX285xX3xX15fxX313xXdxX3xXexX14xX143xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX11cxX6axX3xX4xX1xX7bxX1axX24xX3xX4xX25xX6xX3xXexX16xXcexX1axX3x97aexXf9xX3xX1xX2axXdxX31xX3xXexX1xXdexXdxX3xX24xXdxX6xX1axX3x6777xX7bxX6xX3xXexX16xXcexX1axX3xXexXf4xX1axX1xX3xX21xXf9xX3xX1xX7bxX65xX3xX21xX2axX1axX24xX3xX21xXddxX179xX4xX3xX1axX24xX7bxX22xX1axX3xX5xXe4xX4xX3xX4xX1caxX3xX40xX114xX3xX40xX10axXexX3xX4xX1xX420xXexX31xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX17cxX1axX31xX3xX40xX10axXexX3xX5xXe4xX4xX3xX1axX1xX10exX6axX3xX4xX1xX7bxX1axX24xX3xXexX6xX65xX3xXbxX1xX2exX1axX24xX3xX4xX1xX35xX1axX24xX3xX39xX3axX4xX1xX3xX76xX11cxX1axX1xX3xX3exX15exX15fxX160xX161xX43xX2xX45xX75xX3xXc7xX22xX1axX24xX3xX4xX1xX1c0xX3xX4xX1xX16xX3xX76xXdxX51xXexX31xX3xXexX16xXcexX1axX3xX76xX2axX3xX7xX35xX3xXexXdxX114xX1axX31xX3xX1xXdxX11cxX1axX3xX40xX10axXexX3xXexXdxX51xXbxX3xX1axX1xX10axX1axX3xX21xXddxX179xX4xX3xXe7xX65xX3xX76xX6xX1axX3xXeexXcxXcxXf1xX3xXexXf4xX1axX1xX3xX4xX12bxX1axX24xX3xX86xX1xX6xXdxX3xX6axXdxX1axX1xX3xX76xX4abxX4xX1xX3xXexX14xX1d4xX1axX3xX4xX143xX4xX3xXbxX1xXddxX19xX1axX24xX3xXexXdxX11cxX1axX3xXexX14xX7bxX65xX114xX1axX3xXexX1xX12bxX1axX24xX3xX40xXcexX3xX76xX143xX16xX3xX4xX143xX16xX3xX62xX6xX1axX3xX3exX1xXf4xX3xX21xX4abxX16xX3xXbxX1xX2exX1axX24xX3xX4xX1xX35xX1axX24xX3xX39xX3axX4xX1xX3xX3exX16xX40xXdxX39xX43xX2xX45xX3xX4xX25xX6xX3xXexXf4xX1axX1xX3xX21x5fa3xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX244xX1axX24xX3xX4xX1xX7bxX65xX61axX1axX3xX21xX51xX1axX3xX1axX1xaf1exX1axX24xX3xX5xXe4xX4xX3xX5xXddxX179xX1axX24xX3xX21xX6xX1axX24xX3xXexX14xXe4xX4xX3xXexXdxX51xXbxX3xX5xXcexX6axX3xX4xX12bxX1axX24xX3xXexX143xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX24xX3xX4xX1xX35xX1axX24xX3xX39xX3axX4xX1xX75xX3xXc7xX179xXexX3xXbxX1x9616xX1axX3xX76xXfcxX3xX5xX17cxX1axX3xX2xX3xX1axXcexX65xX31xX3xX4bxX4cxX3xX4exX3xXexX51xX3xX7x8ccaxX3xX4xX1xX3axX7bxX3xXexX14xX143xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX11cxX6axX3xX6axX7bxX6xX3xX7xX399xX6axX3xXexX14xX6xX1axX24xX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX76xX3axX31xX3xX40xX10axXexX3xXexXddxX31xX3xX39xX412xX1axX24xX3xX4xX412xX31xX3xX1xX244xX6xX3xX4xX1xX420xXexX3xX7xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX2fexX6axX3xXbxX1xX412xX4xX3xX40xX412xX3xX4xX12bxX1axX24xX3xXexX143xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX24xX31xX3xX4xX1xX35xX1axX24xX3xX39xX3axX4xX1xX75xX3xXc7xX22xX1axX24xX3xXexX1xXdexXdxX3xX4bxX4cxX3xX4exX3xXexX51xX3xXexXdxX51xXbxX3xXexX412xX4xX3xX5xXf9xX1axX1xX3xX21xX4abxX16xX31xX3xX4xX1xXf4xX3xX21xX4abxX16xX3xX4xX143xX4xX3xX76xX2axX3xX1axX24xXcexX1axX1xX3xX65xX31xX3xX4xX143xX4xX3xX65xX31xX3xX76xX143xX4xX3xX7x43bdxX3xXexX3cfxX3xXexXf4xX1axX1xX3xX21xX51xX1axX3xX4xX19xX3xX7xX4cxX3xX1axX175xX3xX5xXe4xX4xX3xX40xXddxX179xXexX3xX86xX1xX244xX31xX3xX1xX16xXcexX1axX3xXexX1xXcexX1axX1xX3xX4cfxX7bxX420xXexX3xX7xX399xX4xX3xX1axX1xXdxX11cxX6axX3xX40xX412xX3xX4xX1x33d5xX6axX3xX7xX244xX4xX31xX3xX7xX100xX4xX3xX86xX1xX16x7bb7xX3xX1axX1xX677xX1axX3xX39xX677xX1axX31xX3xXexX3cfxX3xX21xX244xX3xX24xX244xXbxX3xXbxX1xX17cxX1axX3xX1xXdxX11cxX7bxX3xX4e1xX7bxX1caxX3xXbxX1xX2exX1axX24xX31xX3xX4xX1xX35xX1axX24xX3xX39xX3axX4xX1xX3xX76xX11cxX1axX1xX3xX3exX15exX15fxX160xX161xX43xX2xX45xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8b6bxX7bxXexX1xX16xX14xXaxX12x1e7exX1axX1xX3xX161xXddxX19xX1axX24xX0xX53xXbxX12

Ánh Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗi lo thất nghiệp đối với công nhân lao động

Nỗi lo thất nghiệp đối với công nhân lao động
2020-04-27 07:42:19

PTĐT - Những ngày qua, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người lao động đã đồng lòng vượt khó, chấp hành nghiêm các Chỉ thị hướng dẫn, quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Gửi nghĩa tình trong giọt máu hồng

Gửi nghĩa tình trong giọt máu hồng
2020-04-27 07:14:20

PTĐT - “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” là tâm niệm của nhiều người khi hiến máu tình nguyện. Với tâm niệm ấy, nhiều người dân ở huyện Tân Sơn...

“Shipper” mùa dịch Covid 19

“Shipper” mùa dịch Covid 19
2020-04-24 16:20:12

PTĐT - Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, người dân có xu hướng tìm đến các kênh mua sắm trực tuyến, nhận hàng tại nhà thay vì phải đến chợ...

Phù Ninh duy trì phòng chống dịch Covid-19

Phù Ninh duy trì phòng chống dịch Covid-19
2020-04-24 16:05:58

PTĐT - Huyện Phù Ninh địa bàn trải dài có Quốc lộ 2 chạy qua, dân cư đông đúc, là nơi có mật độ giao thương lớn, nhiều cụm công nghiệp có người nước ngoài sinh sống và làm việc.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long