Cập nhật:  GMT+7
32d7x7033x7d9fx35e4x901bxc4b1x48b9x3304xbaa0xX7xc4a5x523ax5a33x702ex907fxb014xX5x5870xXax3bb2x4cf4xX6xX3xX4xX1x8960x51aaxX3x9b93xXdx7831xX6xX3x7b2exX3xXexX20xX3x474cx5ad1xXdxX3x38bcxX10xX3xX19x45aax8cd1xc4dbxX3x6569x6bc5xXexX3x7e1fxX1bx4b9ax69ccxXdxX3x675fxbddfxX3xXexX1xX37x64e1xX35xX1bxX3xX35xa3c1xX35xX1bxX0x9a24xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9914xc6c4x8c99xX2exXaxX12xX0xXdxX19xX1bxX3xX7x6dbdxX4xX9xXaxX4axX4axX4xc841xX3bxX6xX5axXbxX1x508axXexX1xX5axX6cxX25xX35xX4axX5bxX10xX7xa0ccxXexX5axXbxX4axX35xX10xa5f5xX7xX4axX2x4679x452dx3f9bxX4ax3c34xX88xX5bxX89x7147x7fa9x728dxX2xX2xX8axXexX2xX92xX91x6d73xX8axX2xX5xX2xX6cxa084xXbxX1bxXaxX3xX4axX12x41f4xXdx878dxX35xX3xXexX65xX37xX38xX35xX1bxX3xX25x9b3dxX3xXexX6xXdxX3xX35xX18xX35xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX10xX6xX5bxXaxX12x63cfxXcx3cdcxXcx78cdx7492xX1xX5axba0bxX35xX1bxX3xX8axX2xX1xX89xX90xX3xXex78e4xXdxX3xX35xX1bx9fbbxX2exX3xX9axX3x972bxX3xX88xbf87xX3xXexX65x59dfxX35xX3x8619xX72xXe5xX4xX3xX5xX32xX3xX89xX8axc6a3xX3xc403xX5axX18xX35xX3xXf9xX72xX6xX3xX29xa784xX3xXcxX1xXb4xX2exX3xX13x79fcxX35xX3xX29xXdaxX2exX3xX65xX6xX3xX19xX32xXexX3xX25xXb4xX3xX25xX6xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX6xX3xX29xX10xX3xX19xX2dxX2exX3xX19xX6xX35xX1bxX3xX59xXd7x70eexX3xX2xX91xXa7xX89xX3xXefxX3x7a3dxX9axX89xX9axX3xX25xX26xXdxX3xX29xX10xX3xX20xX3xXexX20xX3xX4xX1x841exX3xX1xXeaxX35xX1bxX3xX19xX6xX35xX1bxX3xX59xXd7xX143xX3xX8axX2xX103xX3xXefxX3xX90xX8cxX89xX88xX89xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX2exXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xXexX1xX20xX35xX1bxX3xXexXdxX35xX3xX4xX72xX35xX1bxX3xX4x38c9xXbxX3xXex748axX3xXbxX1x4760xX6xX3xX4xX41xX3xXf9xX72xX6xX35xX3xX4xX20xX35xX1bxX3xX6xX35xXf2xX3xX25xXeaxX5axX3xX7dxX1xX5axXdaxX35xX1bxX3xXexX1xX38xXdxX3xX1bxXdxX6xX35xX3xXexX65xXf6xX35xXf2xX3xX29xX10xX3xX20xX3xXexX20xX3xX4xX1xX15fxX3xX1xXeaxX35xX1bxX3xX5xX37xX72xX3xXexX1xX20xX35xX1bxX3xXexX65xXf6xX35xX3xX105xX37xX38xX35xX1bxX3xXexX1xX10xX5axX3xX1xX37xX26xX35xX1bxX3xX13xXdxXa9xXexX3xXcxX65xb3a5xX3xX105xXdxX3xaba1xX117xX19xX3xXcxX1xX6xX5axX3xX105xX10fxX3xX3bxX1a4xXexX3xX35xX1bxX38xX3xX105xX117xX19xX3xXbxX1xXdaxXdxX3xX29xX10xX3xX19xX2dxX2exX6cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX2exXaxX12xX0xXdxX19xX1bxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX6cxX3bxX6xX5axXbxX1xX72xXexX1xX5axX6cxX25xX35xX4axX5bxX10xX7xX7dxXexX5axXbxX4axX35xX10xX84xX7xX4axX2xX88xX89xX8axX4axX8cxX88xX5bxX89xX90xX91xX92xX2xX2xX8axXexX2xX92xX91xX9axX8axX2xX5xX8axX6cxXa0xXbxX1bxXaxX3xX4axX12xX0xXbxX12xa9d6xX1bxX72xX2exXf6xX35xX3xX35xX1xX117xX35xX3xX3bxX6xX35xX3xX105xc387xX72xX3xX105xX37xbdf6xX4xX3xX29xX2dxX4xX3xX105xX3cxX35xX1xX3xX5xXeaxX3xX5bxX5axX3xX35xX1bxX37xX38xXdxX3xX105xXdx56caxX72xX3xX7dxX1xXdx8ed4xX35xX3xX29xX10xX3xX19xX2dxX2exX3xX105xXdxX3xX35xX1bxX37xX2b2xX4xX3xX4xX1xXdxX2ccxX72xXf2xX3xX5xX1a4xX35xX3xX7xX6xX35xX1bxX3xX5xXeaxX35xX3xX105xX37xX38xX35xX1bxX3xX5bxXeaxX35xX1xX3xX4xX1xX5axX3xX29xX10xX3xX20xX3xXexX20xX6cxX3xX13xXb4xX3xX25xX6xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX7dxX1xXdx850bxX35xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX37xX41xX35xX1bxX3xXexXdxXa9xX35xX3xX3bxX3cxX3xX1xX37xX3xX1x9987xX35xX1bxX3xX1xX5axXeaxX35xX3xXexX5axXeaxX35xXf2xX3xX35xX1bxX37xX38xXdxX3xX105xXdxX2ccxX72xX3xX7dxX1xXdxX2d2xX35xX3xX29xX10xX3xX19xX2dxX2exX3xX3bxX3cxX3xXexX1xX37xX41xX35xX1bxX3xX35xX46xX35xX1bxX3xX25xXeaxX3xX105xX37xX2b2xX4xX3xX105xX37xX6xX3xX105xXdxX3xX4xX1a4xXbxX3xX4x611dxX72xX3xXexX18xXdxX3xX59xXa9xX35xX1xX3xX25xXdxXa9xX35xX3xX105xX6xX3xX7dxX1xX5axX6xX3xXex3a63xX35xX1xX3xXd2xX1xa649xX3xXcxX1x76f9xX6cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX2exXaxX12xX0xXdxX19xX1bxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX6cxX3bxX6xX5axXbxX1xX72xXexX1xX5axX6cxX25xX35xX4axX5bxX10xX7xX7dxXexX5axXbxX4axX35xX10xX84xX7xX4axX2xX88xX89xX8axX4axX8cxX88xX5bxX89xX90xX91xX92xX2xX2xX8axXexX2xX92xX91xX9axX8axX2xX5xX89xX6cxXa0xXbxX1bxXaxX3xX4axX12xX218x7696xX4xX3xX5xX37xX2b2xX35xX1bxX3xX4xX1xX383xX4xX3xX35x42d1xX35xX1bxX3xX105xX6xX35xX1bxX3xX7dxX1x3882xX35xX3xXexX65xX37xX41xX35xX1bxX3xX7dxX1xac7exX4xX3xXbxX1xXb4xX4xX3xX1x502dxX72xX3xXf9xX72xXdaxX3xX25xXb4xX3xXexX6xXdxX3xX35xX18xX35xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX2exXaxX12xa7e4xX72xXe5xX4xX3xX5xX32xX3xX89xX8axX103xX3xXf9xX72xX6xX3xX7dxX1xX72xX3xX29xX10fxX3xXcxX1xXb4xX2exX3xX13xX117xX35xX3xX5xXeaxX3xX105xX5axX18xX35xX3xX105xX37xX38xX35xX1bxX3xXexX1xX37xX38xX35xX1bxX3xX29xX72xX2exXf6xX35xX3xX29xXdaxX2exX3xX65xX6xX3xXexX6xXdxX3xX35xX18xX35xX6cxX3xX29cxX1bxX37xX38xXdxX3xX5bxX117xX35xX3xX4xX2adxX35xX3xX105xX46xX4xX3xX3bxXdxXa9xXexX3xX35xX117xX35xX1bxX3xX4xX6xX5axX3xa6b6xX3xXexX1xX383xX4xX3xX7dxX1xXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX6xX5axX3xXexX1xX20xX35xX1bxX3xX105xX2d2xX3xX105xXdaxX19xX3xX3bxXdaxX5axX3xX6xX35xX3xXexX5axXeaxX35xX3xX4xX1xX5axX3xX4xX1xX1acxX35xX1xX3xX19xX213xX35xX1xX3xX25xXeaxX3xX19xX3a7xXdxX3xX35xX1bxX37xX38xXdxX6cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87bbxX72xXexX1xX5axX65xXaxX12xXcxX1x7845xX2exX3xXcxX65xX6xX35xX1bxX0xX4axXbxX12

Thùy Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao nhà nghĩa tình nông dân

Trao nhà nghĩa tình nông dân
2023-06-06 15:07:00

baophutho.vn Ngày 6/6, Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Luyến ở khu 9, xã Hoàng Cương.

Bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng

Bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng
2018-08-07 15:13:46

PTĐT-Với sự phát triển của công nghệ, chỉ cần một chiếc điện thoại hay thiết bị thông minh có wifi hoặc 3G, 4G, trẻ nhỏ có thể dễ dàng đăng nhập và sử dụng tùy ý. Tuy nhiên,...

Lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện

Lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện
2018-08-05 12:12:38

PTĐT-Nhiều năm qua, các phong trào, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ được ví như “nhịp cầu” nối những bờ vui; góp phần mang lại nguồn sinh kế, niềm tin, nghị lực, hỗ trợ, chăm sóc...

Chuyến tàu “chợ”

Chuyến tàu “chợ”
2018-08-05 07:08:06

Tiếng cọt kẹt của sàn tàu xập xệ từ thế kỷ trước, tiếng cười nói của các tiểu thương, tiếng rao hàng rong vang vọng khắp toa, tiếng còi tàu ầm ĩ át hết mọi thứ. Tất cả những...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long