Cập nhật: 09/06/2022 08:27 GMT+7

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, việc gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trong huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Bộ phận một cửa xã Hiền Lương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, thuận tiện.

Đảng bộ huyện Hạ Hòa hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng, 347 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với hơn 7.700 đảng viên. Xác định việc gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ góp phần siết chặt kỷ cương, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Hòa đã tập trung triển khai, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện. Hàng năm, cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp thực hiện việc ký cam kết về trách nhiệm nêu gương, bám sát với nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc trong sinh hoạt định kỳ tiến hành đánh giá việc thực hiện bản cam kết cá nhân của từng đảng viên, đồng thời định hướng giúp đảng viên có biện pháp thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn bản cam kết trong thời gian tiếp theo.

Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa, Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Hòa chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng chương trình giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Đồng thời đưa nội dung thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm. Thông qua việc thực hiện đạo đức công vụ, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó hơn với nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính…, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Quế- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hạ Hòa khẳng định: Việc gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần giúp huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng năm. Kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.Tính đến hết năm 2021, Huyện đã hoàn thành trước 3 năm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 về tổng thu ngân sách đạt 200 tỉ đồng. Ngoài ra, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chi Hương


Chi Hương

Các tin đã đưa

Phản biện và phản động

Phản biện và phản động
2022-06-08 10:42:00

baophutho.vn Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, phản biện xã hội luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là kênh thông tin quan trọng giúp hoàn thiện...

Dân tộc Việt Nam là một!

Dân tộc Việt Nam là một!
2022-05-26 16:35:00

baophutho.vn Một trong những âm mưu thâm độc, thường xuyên được bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam sử dụng là kích động, chia rẽ khối đại đoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long