Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5ecSRTuG6tE9BTU/huqzhu5RNQeG7ksOaxq9B4buAUU9B4buC4buyxajhu5RNQeG7lE7hurzhu5RB4busTuG7tOG7hkE94buIQTnhuqzhu5RNQeG7kE7hu5bDgkHhurbDgUHhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HhuqDhuqB4L07DgHl4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGr+G6pUbhurThu4Lhu7l5bsOC4buUTUHhu5RN4bqkKkHhurIv4bqu4buxQTbhurThu5RBb07hu7LDmeG7lE1BPVhBOeG6rOG7lE1B4buAUkHhu5BOUE9B4buGw4Lhu4ZB4buGVUHhu6jhu67hurThu5RB4bus4buO4buUTkHhu6xTQeG7hk7hu7Thu4ZB4buQTuG6tE9BTU/huqzhu5RNQeG7ksOaxq9BNlFPQeG7guG7ssWo4buUTUHhu5RO4bq84buUQeG7rE7hu7Thu4ZBPeG7iEE54bqs4buUTUHhu5BO4buWw4JB4bq2w4FB4buU4bqq4buYQeG6oMOB4bqg4bqgQeG7hk7hu5ZB4bq2w4NB4buo4buu4bq64buUQeG7hk5W4buUTUHhu7Lhu65B4busVkHhu4Thu4rhu5RB4bus4bu2QcOA4bq2QTdOT+G7sUE54bqs4buUTUHhu4BSQeG7rOG7quG7uOG7hkHhu6xO4buuUuG7huG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5eXhP4buYTUHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7uU83RuG7lOG7rEbhu6rhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7uSRP4buC4busTuG7qUHDgMOBw4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHEguG6tsOBxq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly/hu4bhu63hu4DhurThu5bGr07hu67hu6xO4buW4butPeG7lC/hu4JG4buw4buQ4bus4buWxq8v4buURiThu7Av4bqg4bqg4bqg4bqiL8OAw4DDgOG7gsODw4HhurbhuqDDgcOB4bqu4bus4bqww4PhuqLhurDhu5LDgC1O4buW4buGLeG7huG6tOG7mC3hu6xP4buUTi3hu4LhurThu5RN4butw5TGr03hu7lB4bq04buS4busw7rhu7nEkU7hurRPQU1P4bqs4buUTUHhu5LDmsavQeG7gFFPQeG7guG7ssWo4buUTUHhu5RO4bq84buUQeG7rE7hu7Thu4ZBPeG7iEE54bqs4buUTUHhu5BO4buWw4JB4bq2w4FB4buU4bqq4buYQeG6oMOB4bqg4bqg4bu5QSRP4buC4busTsO64bu5w4DDgcOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ucSC4bq2w4Hhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXlv4buW4bqk4buUQeG7huG6rOG7lE5B4buSw5rGr0Hhu4BRT0Hhu4Lhu7LFqOG7lE3hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b+G7quG7luG7lE1B4busTsOZT0FNT+G6tOG7lEHhu6zhu7ZB4buUTeG6pCpB4bqyLcOA4bqiL+G6ruG7sUHhu4bDguG7hkFO4buc4buGQT1Pw4zhu5RB4buE4buy4buk4buGQU7hu5zhu4ZB4bus4bq8xq9BPeG6pEHhu5RNTk/DjOG7lEHhu4bhu7Thu65B4buGw4Lhu4ZB4buUUk9B4buC4buu4buUTUHhu4ZVQeG7gOG6rOG7lEHhu5RO4buy4bupQTdOWUHhu5RNTsOV4bq0QcOpw4Lhu4ZBLUFlw4zhu5RP4buUQT3huqRB4bus4buyQeG7rOG7suG7puG7lE1B4bqlUUE3TsOTQcOpT+G7lE5BLUHhurnhu4jhu5RB4bus4bqs4buUTUHhu6zhu7JB4bus4buy4bum4buUTeG7sUHhu5BP4buYQeG7hk7hu45B4buU4bq04buYQeG7hk7hu5ZBTuG6pOG7lE5B4buEUuG7lE1B4buGWeG6tEE54bqs4buUTUE94bqkQeG7hsOC4buGTkHhu5jhuqbhu5RNQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5jhu6tB4buEUuG7hkHhu5LhurzGr0Hhu4LDieG7lEHhu6xS4buGQU1C4buUQeG7kk/hu4jhu5RBPcOaT0E34bq54buj4bqlQT3huqRB4buG4buW4buUQeG7hOG7ssOZ4buUTUHhu4RPQeG7ksOM4buUQTfhurnhu6PhuqVB4bumQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5jhu6tBxq9Ow4Lhu6xBTuG7ripB4buw4bu04buGQeG7mOG6puG7lE5B4bus4buW4bqk4buUQeG7gsOJ4buUQeG7rFLhu4bhu7FB4buCw4nhu5RB4buGTllB4buj4bqlN+G6ueG7q0Elw4kqQeG7guG7uOG7lE1BPeG6pEFO4buW4bqk4buUQeG7rE5PxKjhu5RB4bq5TuG6pEHhu5Thu7LDmuG7hkHGr07DgsavQeG7qOG7rirhu4jhu5RB4buj4bqlN+G6ueG7q0Hhu4Thu7LDmeG7lE1B4buSUE9Bxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RB4buQT+G7lE5B4bus4buKQS1BJeG6qEFOUk9B4buGWeG6tEE54bqs4buUTeG7q0Hhu6zhuqrhu5RNQeG7huG7ssOZ4buUTUHhu6jhu65Q4buGQcavTuG7muG7lE1B4bq04buUQeG7lE/hu5RO4buxQeG7gOG6rOG7lkE9xKhBPSPhu5RNQeG7hk5C4buGQW9TQeG7qOG7rlDhu4bhu7FBTU8jQT0j4buUTUHhu5jhu6BPQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTUFO4bua4bq0QeG7gMOS4buUTuG7sUFT4buUQeG7hOG7jOG7lE5B4buGTsOT4buUTkHhu6zhu6rhu4zhu7FB4bus4buq4bq84busQeG7rOG7uOG7sUHhurThu5RB4bus4buW4bqk4buUQSXhuqhBTlJP4oCmeC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eWXDmsavQeG7gFFPQeG7guG7ssWo4buUTUHhu5ROQ+G7mEFNT1bGr0Hhu4bDguG7hkHhu6jhu67hurrhu5RB4buGTlbhu5RNQeG7suG7rkHhu6xWQeG7lMOJ4buUTUHhu4bhurThu5ZB4buUTuG6vOG7lEHhu6xO4bu04buGQT3hu4hB4buSJkHhu5Lhu67hurzhu5RB4buGTsOT4buUTkHhu6zhu6rhu4zhu7FBPeG6tE9B4bus4buq4bua4buxQeG7rOG7qsOC4buGTkHhu5ROT8So4buYQeG7hlnhurRB4buA4bqs4buUQeG7rE7DieG7lEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7qOG7rsOCQeG7rOG7qsOS4buUTkHGr07hurjhu5RB4buE4bq44buu4buxQeG7qsOo4buUQeG7kuG7rirEqOG7lEHhu6xORuG7lkHhu4Thu65TT0Hhu5hY4buGQeG7rE/DjOG7ruG7sUHhu5ImQeG7rOG7suG7puG7lE1B4buESkHhu7DDmuG7mEHhu6zhu6rhu6ZB4busTuG6pOG7lE5B4buE4bqs4buUTUE9T8OM4buUQTnhuqzhu5RNQTdS4buUTUHhu7Dhuqzhu5RB4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq8u4buu4busTuG7luG7quG7uXnhuqXhu64qQWXDjHgvxq95

Huy Lê

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phản biện và phản động

Phản biện và phản động
2022-06-08 10:42:00

baophutho.vn Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, phản biện xã hội luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là kênh thông tin quan trọng giúp hoàn thiện...

Dân tộc Việt Nam là một!

Dân tộc Việt Nam là một!
2022-05-26 16:35:00

baophutho.vn Một trong những âm mưu thâm độc, thường xuyên được bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam sử dụng là kích động, chia rẽ khối đại đoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long