Cảnh giác với “tính hai mặt” trên không gian mạng

Cảnh giác với “tính hai mặt” trên không gian mạng

baophutho.vn Mạng xã hội (MXH) trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. MXH cho phép người dùng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Không thể phủ nhận vai trò tích cực của MXH song, cũng phải nhận thấy các thế lực thù địch, bọn tội phạm đã và đang biến nó thành công cụ đắc lực cho các hoạt động phá hoại tư tưởng, “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước ta... Vì vậy, nếu không tỉnh táo và có kiến thức khi sử dụng MXH, nhận rõ được “tính hai mặt” của nó dễ khiến cho người dùng, cán bộ, đảng viên... khi tham gia sẽ sa lầy vào “ma trận” thông tin, không biết đâu là thật giả, từ đó tự diễn biến, tự chuyển hoá về nhận thức, thậm chí có thể nghe theo, phụ họa theo những luồng tư tưởng xấu độc mà các thế lực thù địch muốn truyền tải...

Nêu cao tinh thần cầu thị

Nêu cao tinh thần cầu thị
2024-03-21 07:46:00

baophutho.vn Lâu nay, trong quá trình học tập, công tác, việc đóng góp ý kiến, hiến kế sách cho tập thể, cá nhân, giúp tập thể, cá nhân đó hoàn thiện hơn,...

Nỗ lực rèn luyện tư cách người đảng viên

Nỗ lực rèn luyện tư cách người đảng viên
2023-10-12 07:22:00

baophutho.vn Trong giai đoạn hiện nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để rèn luyện tư cách của người cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Hội...

Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại

Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại
2023-09-21 08:03:00

baophutho.vn Trông chờ, ỷ lại hiểu theo nghĩa đơn giản là sự thụ động, phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài mà không phát huy được tính tích cực, chủ động,...

Triệt tiêu tư tưởng bảo thủ, trì trệ

Triệt tiêu tư tưởng bảo thủ, trì trệ
2023-06-28 07:08:00

baophutho.vn Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, đại bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn hăng hái thi đua, mạnh dạn...

Sắt son theo Đảng, tận tụy vì dân

Sắt son theo Đảng, tận tụy vì dân
2023-06-17 14:10:00

baophutho.vn Ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số đầu...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long