Cập nhật: 16/03/2023 08:09 GMT+7

Nghiêm túc, khách quan trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là nội dung quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Thông qua công tác kiểm điểm, đánh giá nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, từng cá nhân cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, từ đó đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ, làm căn cứ để tiến hành các nội dung công tác quản lý, cán bộ, đảng viên.

Nghiêm túc, khách quan trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022.

Để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 đảm bảo chất lượng, đúng hướng dẫn và sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Công văn số 753-CV/TU, ngày 16/9/2022 về việc chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm.

Năm 2022, toàn tỉnh có 695/698 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại, trong đó có 131 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 539 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 25 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Toàn tỉnh có 5.062/5.084 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng, trong đó có 894 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3.791chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 376 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, một chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. 15.397 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 74.551 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4.492 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 437 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Công văn yêu cầu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải thực sự nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, tránh kiểm điểm qua loa, hình thức; đánh giá, xếp loại chất lượng phải thực chất, không chạy theo thành tích, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, đảm bảo tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, làm rõ trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhiều đơn vị đã tổ chức tập huấn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại trước khi tiến hành kiểm điểm; các cấp ủy thực hiện việc phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá đúng quy định.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2022 toàn tỉnh có 2.566 tập thể, 94.877 đảng viên được kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhìn chung đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, sát chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân được các cấp ủy thực hiện theo phân cấp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định hướng dẫn và thông báo bằng văn bản trước khi tổ chức hội nghị kiểm điểm. Trong năm, toàn tỉnh đã gợi ý kiểm điểm đối với 28 tập thể và 34 cá nhân. Những tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm đã nghiêm túc xây dựng báo cáo giải trình rõ nội dung gợi ý kiểm điểm; tổ chức thực hiện kiểm điểm theo đúng thời gian, làm rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra các giải pháp, lộ trình khắc phục sau kiểm điểm. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các tập thể, cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đúng thực chất, giữ vững sự đoàn kết thống nhất; không lợi dụng tự phê bình và phê bình để nói xấu, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ.

Đồng chí Đặng Trần Minh - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Việt Trì cho biết: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được Thành ủy triển khai thực hiện nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết. Các ý kiến đóng góp cho tập thể, cá nhân trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, không né tránh, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ khuyết điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Do đó kết quả kiểm điểm, đánh giá đã phản ánh tính khách quan, toàn diện và ngày càng thực chất hơn.

Việc đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân năm 2022 đối với tập thể, cá nhân được thực hiện ngay sau khi kết thúc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Quá trình đánh giá, xếp loại được thực hiện dân chủ, khách quan, sát đúng với phong trào của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tỉ lệ theo đúng Quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Chi Hương


Chi Hương

Các tin đã đưa

Suy diễn lố bịch!

Suy diễn lố bịch!
2023-03-28 18:18:00

baophutho.vn Mấy ngày gần đây, thông tin về việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị phát phát hiện trong...

Tiến sĩ… loạn ngôn!

Tiến sĩ… loạn ngôn!
2023-03-28 15:06:00

baophutho.vn Phàm đã là Tiến sĩ, tất là người được ăn học đến nơi đến chốn, có trình độ kiến thức, hiểu biết hơn người. Điều tưởng như đương nhiên này giờ...

Khắc phục “bệnh” qua loa, đại khái

Khắc phục “bệnh” qua loa, đại khái
2023-03-16 08:06:00

baophutho.vn Lâu nay, trong triển khai thực hiện, thực thi nhiệm vụ, nhìn chung các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng...

Xuyên suốt và quyết liệt

Xuyên suốt và quyết liệt
2023-03-14 08:31:00

baophutho.vn Nhiều năm gần đây, Thanh Thủy được biết đến là một trong những địa phương của tỉnh tư duy năng động, linh hoạt, sáng tạo trong phát triển sản...

Hội nghị báo cáo viên tháng 3

Hội nghị báo cáo viên tháng 3
2023-03-09 14:30:00

baophutho.vn Ngày 9/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3. Đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung...

Khuyến khích tinh thần “dám nghĩ, dám làm”

Khuyến khích tinh thần “dám nghĩ, dám làm”
2023-03-09 08:34:00

baophutho.vn Có thể nhận thấy, “dám nghĩ” là những tư duy đột phá, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, định kiến, trở ngại để định hình mục tiêu, con đường...

Công bằng và nghiêm minh

Công bằng và nghiêm minh
2023-03-03 06:34:00

baophutho.vn Dư luận, đặc biệt là mạng xã hội mấy ngày nay dành sự quan tâm, chú ý với lượng truy cập tìm kiếm tăng đột biến với thông tin khởi tố bị can,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long