“Tự soi”, “tự sửa” theo Quy định của Đảng

“Tự soi”, “tự sửa” theo Quy định của Đảng

baophutho.vn Chúng ta đều biết, đạo đức cách mạng có tầm quan trọng đặc biệt, nó là yếu tố “căn cốt”, định hình uy tín, phẩm chất, tạo nên “chân giá trị” đích thực của người cán bộ, đảng viên. Đạo đức cách mạng đòi hỏi phải được thường xuyên bồi đắp, tu dưỡng, rèn luyện, phù hợp với thực tiễn phát triển của Đảng, của đất nước. Mới đây, ngày 9/5/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144), thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới, bước phát triển mới trong nhận thức và hành động của Đảng, sự quan tâm đặc biệt tới yếu tố con người, tới công tác cán bộ “then chốt của then chốt”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tự phê bình, phê bình phải trúng và đúng!

Tự phê bình, phê bình phải trúng và đúng!
2023-04-06 08:43:00

baophutho.vn Việc tự phê bình và phê bình cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trong các tổ chức Đảng và được đảng viên chấp hành. Tuy nhiên, nếu...

Đoàn kết thì việc gì cũng thành công!

Đoàn kết thì việc gì cũng thành công!
2022-06-23 06:39:00

baophutho.vn Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết, thống nhất là nguồn gốc sức mạnh, là then chốt của thành công. Người căn dặn trong Di chúc: “Đoàn kết là...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long