Cập nhật: 26/05/2022 15:02 GMT+7

Thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2022 tại huyện Đoan Hùng

Ngày 26/5, đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2022 tại Huyện ủy Đoan Hùng.

Thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2022 tại huyện Đoan Hùng

Huyện ủy Đoan Hùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác cán bộ đến cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên; chỉ đạo phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong triển khai, thực hiện công tác giám sát cán bộ, đảng viên theo Quyết định số 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. BTV Huyện ủy đã bám sát tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp; hai trọng tâm, năm đột phá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện để người có đức, có tài tham gia bố trí vào cấp ủy và các chức vụ tương đương; việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện nghiêm theo quy định, đảm bảo đúng vị trí việc làm, phù hợp với bằng cấp chuyên mon được đào tạo. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; đa số cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, vì nhân dân phục vụ...

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã đề nghị BTV Huyện ủy Đoan Hùng và các cá nhân được giám sát trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên; thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà BTV Huyện ủy Đoan Hùng đạt được trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác cán bộ; tinh thần gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác cán bộ, gắn với việc thực hiện NQ TW 4 (khóa XI,XII) và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, định kỳ rà soát bổ sung quy hoạch; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. Phát huy vai trò, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân có điều kiện phản ánh với tổ chức Đảng, cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, vi phạm chuẩn mực đạo đức; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, có sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân gương mẫu, thực hiện tốt, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời xử lý nghiêm, kịp thời các cá nhân có biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.

Phương Thanh


Phương Thanh

Các tin đã đưa

Đảng viên đi trước…

Đảng viên đi trước…
2022-05-26 08:03:00

baophutho.vn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự...

Kỳ II: Phát huy vai trò đảng viên trẻ

Kỳ II: Phát huy vai trò đảng viên trẻ
2022-05-24 07:52:00

baophutho.vn Việc chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp đảng viên là sinh viên đạt hiệu quả khả quan của các trường cao đẳng, đại học đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long