Cập nhật:  GMT+7
ae4cx1562fxbac0x15826xda98x16f6fx1515axc8c7x14f5fxX7x108e3x17736xc1cfx15647x16a70xc9dbxX5x15f61xXax14f2ax116f6x12a70xd1ddxX1xX3xX15xX1xea69xX15xX3x13708x14217x14012xX3xXexf05cxX3x17b8ex13b47xX15xdfe4xX3xX24x17b03xX3xX7x12335x13147xX3xXexX1xdc08xX15xX3x11b25xc1e2xX15xX3xX27xXdxX6xXdxX3x14ffdxX25xX36xX15xX3xX4xX2dx12e7exXdxX3xX24xb835xX3xX35x11e4cxX4xX3xb293x10efbx1473ax1240ax12304x14b15xX2x1663cxX0x113e0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10bf1xX10xX6xf5f7xXaxX12xbba9xXcx109b6xXcxX3xX54xX3xeadbxea68xX15xX27xX3xX15xX27xX49xX2exX3xX2xe6b7xX58xX1ex14b14xX3xXcxX1xe54dxX3xXex16877x13b87x1005exX15xX27xX3xX13x11e76xX3x1756bxX3xXex13371xX3xdcc8xX27xX2dxX2ex161a5xX15xX3xXcxX89xX8ax12c88xX15xX27xX3xX74x14f8cxX15xX82xX3xXcxX89xX8axX8bxX15xX27xX3xX13xX90xX3xXbxX1xX32xX15xX3xXexX1xX8axXa1xX15xX27xX3xXexX89xb323xX4xX3xX3ex16096xX4xX3x17877xXdxX14xXexX3xX4xX1xX45xX15xX27xX3xX6axc20cxX4xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX54xX2xX56xX3xX4xd93fxX6xX3xX13xX90xX3xX92xX3xXexX95xX3xXexX36xXdxX3xXcxX1xX49xX15xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX6fxX49xX3xX97x10a3exX15xX27xX3xXexX1x16effxX15xX27xX3xXexXdxX15xX3xX24x13575xX3xXexX89xX8axXa1xX15xX27xX3xX1x11476xXbxX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX3xX4xXe3xX6xX3xXc9xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX54xX2xX56xX3xX7xX45xX3xX1dxX1exX1fxbd89xX3xX6fxX1axX2exX3xX5xX49xX3xXexX89xX8axXa1xX15xX27xX3xX1xX119xXbxX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX3xX6axX25xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX54xX2xX56xX3xXexX1xX86xX3xX2xX1exX3x1767ex14183xX3xXex16fd9xX3xX170xX1xXdxX3xX3exX36xXdxX3xX6axXd5xX4xX1xX3xb5cbx1385axX2exX3xX89xX6xX3xXexX36xXdxX3xX51xXdxX14xXexX3xX97xX6xX35xX141xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX6axX2exXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX1dxX1exX1fxX3x137fdxX13xX97xX3xX1dxX1exX1fx129f0xb48cxX3xXc9xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX15xe04exX82xX3xX1fx11eeexX3xXexX2dx165b9xXdxX82xX3xX3exXd5xX6xX3xX4xX1xc50dxX1c2xX3xX4fxfe26xX35xX3x17760xX14xX82xX3xX6fxX49xX3xX97xX100xX15xX27xX141xX3xXcxXdxX10fxX15xX3xX7xX22xX1c2xX3xX7xX2dxX2exX3xXexX1xX32xX15xX3xX35xX36xX15xX3xX27xXdxX6xXdxX3xX3exX25xX36xX15xX3xX4xX2dxX45xXdxX82xX3xXex100a0xX15xX27xX3xX1xX2dxX2exX95xXexX3xX75xXbxX82xX3xX3exX75xXdxX3xXexX1xX75xX25xX3xX3exX8axXa1xX15xX27xX3xXexX2exXbxX10xX3xX1d3xX141xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX6axX2exXaxX12xXcxX174xX3xX15xX27xX49xX2exX3xX2xX1fxX58xddb2xX3xX54xX3xX7fxX2xX58xX260xX82xX3xX3exXdxX10fxX2dxX3xXexX89xXd5xX3xXexX36xXdxX3xX170xX1xX25xX6xX3xX97xX90xXdxX3xXcxXdxX95xXexX3xX15xXdxX14xX2dxX82xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX24xXdxX14xX15xX3xX6fxX49xX3xX97xX100xX15xX27xX3xX3exX8axX119xX4xX3xX5x14468xX2exX3xX35x16993xX2dxX3xX183x12eb4xXexX3xX15xX27xX1xXdxX14xX35xX3xX24xX49xX3xX4xdb6bxX3xX170xX95xXexX3xb8c7xX2dxX184xX3xX6axX8axXa6xX15xX27xX3xXex15ce6xX15xX1xX3xX74x10cebx10fffxX74xX54xX4fxX25xX51xX54xX1d3xe9c2xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX6axX2exXaxX12xX7fxX2xX58xX260xX82xX3xXc9xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX3exX8axX119xX4xX3xX4xX1xX2dxX2exX171xX15xX3xX3exX95xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX24xXdxX14xX15xX3xX6dxX1xX1d7xXdxX3xX6fxX49xX3xX97xX100xX15xX27xX82xX3xX3exX8axX119xX4xX3xX4xX1xX1e5xX15xX3xX3exX25xX75xX15xX1c2xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX54xX2xX56xX3xXc9xXdxX95xX15xX3xX4xX1xX86xX15xX27xX3xX24xXdxe46bxX35xX3xXbxX1xX1d7xXdxX3xX15xXc6xX15xX27xX3xXexX89xX34cxX15xX3xXc9xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX7xX2dxX2exX3xXexX1xX32xX15xX3xX35xX36xX15xX3xX27xXdxX6xXdxX3xX3exX25xX36xX15xX3xX4xX2dxX45xXdxX82xX3xXexX21cxX15xX27xX3xX1xX2dxX2exX95xXexX3xX75xXbxX82xX3xX3exX75xXdxX3xXexX1xX75xX25xX3xX3exX8axXa1xX15xX27xX3xXexX2exXbxX10xX3xX1d3xX2d8xX0xX58xXbxX12xX97xX27xX49xX2exX3xffcdxX2xX58xX1exX82xX3xXc9xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX7xX2dxX2exX3xX1xX106xX3xX1xX2a3xXbxX82xX3xX170xX1xX2b9xX3xXexX1xX8bxX3xX3exX8axX119xX4xX3xX4xX1xX2dxX2exX171xX15xX3xX5xX36xXdxX3xX170xX1xX25xX6xX3xX92xX3xX1xfb47xX4xX3xX97xX1xXdxX14xXexX3xX3ex10761xXdxX82xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX24xXdxX14xX15xX3xX6fxX49xX3xX97xX100xX15xX27xX2d8xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX6axX2exXaxX12xX97xX27xX49xX2exX3xX3b3xX1dxX58xX1exX82xX3xX2xX56xX1xX3b3xX3b3xX1c2xX3xXc9xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX3exX8axX119xX4xX3xX4xX1xX2dxX2exX171xX15xX3xX3exX95xX15xX3xXcxX89xX2dxX15xX27xX3xXexX1axX35xX3xX2exX3xXexX95xX3xX67x12bbaxX6xX3xX51xX6xX15xX27xX3xXexXdxX95xXbxX3xXex13498xX4xX3xX3exXdxX10fxX2dxX3xXexX89xXd5xX82xX3xXexX2axX15xX1xX3xXexX89xX36xX15xX27xX1c2xX3xX1xX106xX15xX3xX35xX34cxX82xX3xX7xX45xXexX3xX4xX6xX25xX82xX3xXexX1xX8bxX3xX35xX75xX2exX2d8xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX6axX2exXaxX12xX97xX27xX49xX2exX3xX2xX1d3xX58xX1exX82xX3xX2xX56xX1xX3b3xX3b3xX1c2xX3xXc9xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX141xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX6axX2exXaxX12xX4fxX1xX1e5xX15xX3xX3exX25xX75xX15xX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX1c2xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX54xX2xX56xX3xXc9xXdxX95xX15xX3xX4xX1xX86xX15xX27xX3xX24xXdxX34cxX35xX3xXbxX1xX1d7xXdxX3xX15xXc6xX15xX27xX3xXexX89xX34cxX15xX3xXc9xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX7xX2dxX2exX3xXexX1xX32xX15xX3xX35xX36xX15xX3xX27xXdxX6xXdxX3xX3exX25xX36xX15xX3xX4xX2dxX45xXdxX82xX3xXexX21cxX15xX27xX3xX1xX2dxX2exX95xXexX3xX75xXbxX82xX3xX3exX75xXdxX3xXexX1xX75xX25xX3xX3exX8axXa1xX15xX27xX3xXexX2exXbxX10xX3xX1d3xX141xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX6axX2exXaxX12xX97xX1xX8axX3xX24xX32xX2exX82xX3xXexX2caxX15xX1xX3xX3exX95xX15xX3xXexX1xXa1xXdxX3xX3exXdxX171xX35xX3xX15xX49xX2exX82xX3xX4xX2b9xX3xX2xX1exX3xXc9xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX54xX2xX56xX3xX8bxX3xX15xX8axX3f9xX4xX3xXexX6xX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX3xXexX174xX3xX3ex1567cxX2dxX3xX24xX46exX3xX6axXd5xX4xX1xX3xX3exX95xX15xX3xX15xX6xX2exX3xX3exX2b9xX3xX5xX49xX3xX4xX75xX4xX3xXc9xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX1baxX13xX97xX1dxX56xebbfxX82xX3xX13xX97xX1dxX1d3xX606xX82xX3xX13xX97xX1dxX1d3xX56xX82xX3xX13xX97xX1fxX1d3xX1dxX82xX3xX13xX97xX1dxX260xX1fxX82xX3xX13xX97xX1dxX56xX56xX82xX3xX13xX97xX1dxX1d3xX1exX82xX3xX13xX97xX1dxX7fxX260xX82xX3xX13xX97xX3xX606xX1fxX2xX82xX3xX13xX97xX3xX260xX2xX1exX82xX3xX13xX97xX1dxX1fxX606xX82xX3xX13xX97xX1dxX7fxX3b3xX82xX3xX13xX97xX260xX7fxX260xX82xX3xX13xX97xX1dxX7fxX606xX82xX3xX13xX97xX3xX1fxX1d3xX1d3xX141xX3xX13xX97xX1exX7fxX1d3xX82xX3xX13xX97xX1dxX1exX1fxX1c1xX141xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX6axX2exXaxX12xX6fxX6xX3xXbxX1xX5daxX15xX3xX4xX75xX4xX3xXexX89xX8axXa1xX15xX27xX3xX1xX119xXbxX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX3xX8bxX3xX15xX8axX3f9xX4xX3xXexX6xX3xX3exX95xX15xX3xX15xX6xX2exX3xX3exX10fxX2dxX3xX5xX49xX3xX15xX27xX8axXa1xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX2dxX1d7xXdxX82xX3xXexX89xX34cxX15xX3xX15xX10fxX15xX3xXc9xX14xX15xX1xX3xX5xe07axX3xX15xXc6xX15xX27xX3xX15xX1xX8axX3xX7xX2dxX2exX3xXexX1xX32xX15xX3xX35xX36xX15xX3xX27xXdxX6xXdxX3xX3exX25xX36xX15xX3xX4xX2dxX45xXdxX82xX3xX2dxX15xX27xX3xXexX1xX8axX3xX35xX75xX2dxX3xX27xXdxX6xXdxX3xX3exX25xX36xX15xX3xX4xX2dxX45xXdxX3xX170xX1xX106xX15xX27xX3xX3exX75xXbxX3xX86xX15xX27xX3xX1xX25xX75xX3xX4xX1xX2a3xXexX82xX3xX1xX90xXdxX3xX4xX1xX86xX15xX27xX3xX35xX36xX4xX1xX3xX24xX49xX15xX1xX82xX3xX7xX2dxX2exX3xX1xX106xX3xX1xX2a3xXbxX3xX4xX2a3xXbxX82xX3xXexX1xX25xX75xXdxX3xX1xX25xX75xX3xX3exX6xX3xX170xX1xX3f9xXbxX82xX3xXexX21cxX15xX27xX3xX1xX2dxX2exX95xXexX3xX75xXbxX82xX3xX7xX2dxX2exX3xXexX1xX8axX119xX15xX27xX3xXexX1xX32xX15xX3xX35xX36xX15xX82xX3xX3exX75xXdxX3xXexX1xX75xX25xX3xX3exX8axXa1xX15xX27xX3xXexX2dxX2exXbxX3xX1d3xX82xX3xX15xX1xXdxX9bxX35xX3xXexX89x126bcxX15xX27xX3xX1xX2dxX2exX95xXexX82xX3xX24xXdxX34cxX35xX3xXbxX1xX1d7xXdxX141xX141xX141xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cfxX2dxXexX1xX25xX89xXaxX12xX13xX75xX25xX3xX6dxX1x13bd2xX3xXcxX1xX3efxX3xX3exXdxX14xX15xX3xXexX22xX3xX1baxXexX1d7xX15xX27xX3xX1xX119xXbxX1c1xX0xX58xXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

7 lợi ích sức khỏe khi uống trà gừng điều độ

7 lợi ích sức khỏe khi uống trà gừng điều độ
2024-02-29 10:52:00

Trà gừng là một thức uống phổ biến có vị ấm áp, thơm ngon mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Có bằng chứng cho thấy loại trà này hỗ trợ giảm bớt các bệnh từ buồn nôn đến đau...

5 nguyên tắc

5 nguyên tắc
2024-02-29 08:08:00

Tăng huyết áp thường gây tai biến nghiêm trọng như tử vong và hôn mê do tai biến mạch máu não, di chứng liệt nửa người, suy tim, thiếu máu cơ tim, suy thận, phình bóc tách động...

Thêm 3 ca mắc COVID-19 mới

Thêm 3 ca mắc COVID-19 mới
2020-08-13 06:30:52

PTĐT - Sáng 13/8, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới Covid-19, trong đó 02 ca ghi nhận tại Quảng Nam và 01 ca tại Bạc Liêu được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể:

Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh

Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh
2020-08-12 07:53:23

PTĐT - Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Yên Lập là cơ sở y tế hạng III, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế dự phòng...

Thêm 16 ca mắc COVID-19 mới

Thêm 16 ca mắc COVID-19 mới
2020-08-11 18:15:09

PTĐT - Bản tin lúc 18h ngày 11/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 cho biết đã ghi nhận 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó 10 Đà Nẵng, 4 Quảng Nam, 2 Quảng Trị.

7 dấu hiệu cảnh báo bạn đã nhiễm virus corona

7 dấu hiệu cảnh báo bạn đã nhiễm virus corona
2020-08-10 13:53:57

Covid-19 phức tạp vì có nhiều triệu chứng “lạ” (ví dụ ngón chân Covid) hoặc không có triệu chứng nào (có tới 40% số người bị nhiễm Sars-CoV-2 không có triệu chứng).

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long