Cập nhật:  GMT+7
7cf3x11af2x134d7xabfex12268xaa8dxeb41xd53fxb6ffxX7x1155bx10739xad4fx9092xdbf4xd08exX5xc62exXaxd12axbd65xX1xXdx852ex1147axX3xX2x125d2x113fbx12b99xd3acxX3xcae0xXdx112a4xXexX3x11b87xX6x8398xX3xXexX1xdd1bxX26xX3xf8b8xX3xX4xX6xX3x12118xX1x12e8fxXbxX3xX4xc43exX32xX1xX3xX26x1364exX4xX3xX13xdf48xX1fxabcfxbf64x123a0xX2xX2dxX0xX1bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc63xX10xX6x9d0exXaxX12xd551xXcxab08xXcxX3xX45xX3xXcx9a7dxX32xX1xX3xfcd9xa76exX32xX3xX2x7e08xX3xc818xXdxab3cxX3xX32xX71x8f1ax1040dxX3xX2xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX71xX1xXdxX3xX32xX1xX34xX32xX3xXexX1xX2axX26xX3xX2dxX3xX4xX6xX3xX26xX3dxX4xX3xX26xa3c1xXdxX3xX13xX41xX1fxX43xX44xX45xX2xX2dxX3xX6axX16xX17xX3xX5xX77xX3xX4xX6xX3xX32xX1xX34xXbxX3xX4xX38xX32xX1xX3xX6ax1248axX3xX6ax1011dx10eccxX4xX3xX4x12eecxX4xX1xX3xX5xX78xX3xX32xX71xX6xX78xba58xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a06xd2b5xX5bxX78xXaxX12xX13xX6xX3x8640xX21xX32xX1xX3x12a93x102eexX6fxX1cxX3x11c12xXe5xX24xXf3xXf4xX6fxX1cxcce8x8825xX3xXe5xX21xX32xX1xX3xX32xX1x12ba1xX32xX3xX32xX6xX26xX1dxX3xXf3xf10dxX3xXexX17x9a3fxXdxX1dxX3xX4x9582xX32xX71xX3xX5bxX109xX32xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX1dxX3xX6axf122xX6xX3xX4xX1x11effxX3xXexe7e7xXdxX3x9571xX17xX34xX32xX3xX44xXc5x8f9cxX32xX71xX3xa3a7xXdxX32xX1xX1dxX3xXexX1xX77xX32xX1xX3xXbxX1x13531xX3xX58xX38xXdxX3xX5exX1x984cxX32xX71xXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXe6xX5bxX78xXaxX12xX13xX6xX3xXeexX21xX32xX1xX3xXf3xXf4xX6fxX112xX3xXf8xXe5xX24xXf3xXf4xX6fxX112xXffxX100xX3xXe5xX21xX32xX1xX3xX32xX1xX109xX32xX3xX32xX6xX26xX1dxX3xXf3x9053xX3xXexX17xX116xXdxX1dxX3xX4xX11bxX32xX71xX3xX5bxX109xX32xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX1dxX3xX6axX12exX6xX3xX4xX1xX133xX3xXexX136xXdxX3xX139xX17xX34xX32xX3xX44xXc5xX140xX32xX71xX3xX144xXdxX32xX1xX1dxX3xXexX1xX77xX32xX1xX3xXbxX1xX152xX3xX58xX38xXdxX3xX5exX1xX15axX32xX71xXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXe6xX5bxX78xXaxX12xX13xX6xX3xXeexX21xX32xX1xX3xXf3xXf4xX6fxXf4xX3xXf8xXe5xX24xXf3xXf4xX6fxXf4xXffxX100xX3xXe5xX21xX32xX1xX3xX32xX1xX109xX32xX3xX32xba7fxX1dxX3xXf3xX1cxX3xXexX17xX116xXdxX1dxX3xX4xX11bxX32xX71xX3xX5bxX109xX32xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX1dxX3xX6axX12exX6xX3xX4xX1xX133xX3xXexX136xXdxX3xX1xX17xX78xX21xX32xX3xX60xX12exX32xX1xX3xX58x11046xX6xX1dxX3xXexX133xX32xX1xX3xXcxX1xXcaxXdxX3xX24xX71xX17xX78xX2axX32xXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXe6xX5bxX78xXaxX12xX13xX6xX3xXeexX21xX32xX1xX3xXf3xXf4xX6fxX19axX3xXf8xXe5xX24xXf3xXf4xX6fxX19axXffxX100xX3xXe5xX21xX32xX1xX3xX32xX1xX109xX32xX3xX32xX6xX26xX1dxX3xXf3xXf4xX3xXexX17xX116xXdxX1dxX3xX4xX11bxX32xX71xX3xX5bxX109xX32xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX1dxX3xX6axX12exX6xX3xX4xX1xX133xX3xXexX136xXdxX3xX1xX17xX78xX21xX32xX3xX60xX12exX32xX1xX3xX58xX254xX6xX1dxX3xXexX133xX32xX1xX3xXcxX1xXcaxXdxX3xX24xX71xX17xX78xX2axX32xXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXe6xX5bxX78xXaxX12xX13xX6xX3xXeexX21xX32xX1xX3xXf3xXf4xX6fxX6fxX3xXf8xXe5xX24xXf3xXf4xX6fxX6fxXffxX100xX3xXe5xX21xX32xX1xX3xX32xX1xX109xX32xX3xX32xX6xX26xX1dxX3xXf3xd9a2xX3xXexX17xX116xXdxX1dxX3xX4xX11bxX32xX71xX3xX5bxX109xX32xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX1dxX3xX6axX12exX6xX3xX4xX1xX133xX3xXexX136xXdxX3xX1xX17xX78xX21xX32xX3xX5exX1x8b8bxX3xedd6xXc5xX140xX32xX71xX1dxX3xXexX133xX32xX1xX3xXcxX1xXcaxXdxX3xX24xX71xX17xX78xX2axX32xXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXe6xX5bxX78xXaxX12xX13xX6xX3xXeexX21xX32xX1xX3xXf3xXf4xX6fxX2dxX3xXf8xXe5xX24xXf3xXf4xX6fxX2dxXffxX100xX3xXe5xX21xX32xX1xX3xX32xX1xX109xX32xX3xX32xX6xX26xX1dxX3xXf3xX112xX3xXexX17xX116xXdxX1dxX3xX4xX11bxX32xX71xX3xX5bxX109xX32xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX1dxX3xX6axX12exX6xX3xX4xX1xX133xX3xXexX136xXdxX3xXexX1xX77xX32xX1xX3xXbxX1xX152xX3xX5xX136xX32xX71xX3x92c5xX140xX32xX1dxX3xXexX133xX32xX1xX3xX35axX136xX32xX71xX3xX3e4xX140xX32xXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXe6xX5bxX78xXaxX12xX13xX6xX3xXeexX21xX32xX1xX3xXf3xXf4xX2dxX1axX3xXf8xXe5xX24xXf3xXf4xX2dxX1axXffxX100xX3xXe5xX21xX32xX1xX3xX32xX1xX109xX32xX3xX32xX6xX26xX1dxX3xXf3xX2dxX3xXexX17xX116xXdxX1dxX3xX4xX11bxX32xX71xX3xX5bxX109xX32xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX1dxX3xX6axX12exX6xX3xX4xX1xX133xX3xXexX136xXdxX3xX1xX17xX78xX21xX32xX3xX58xXe6xa6b3xX32xX71xX3xX58xX254xX6xX1dxX3xXexX133xX32xX1xX3xXcxX1xX6xX32xX1xX3xX58xX254xX6xXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXe6xX5bxX78xXaxX12xX13xX6xX3xXeexX21xX32xX1xX3xXf3xXf4xX2dxX2xX3xXf8xXe5xX24xXf3xXf4xX2dxX2xXffxX100xX3xXe5xX21xX32xX1xX3xX32xX1xX109xX32xX3xX32xX6xX26xX1dxX3xXf3xX112xX3xXexX17xX116xXdxX1dxX3xX4xX11bxX32xX71xX3xX5bxX109xX32xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX1dxX3xX6axX12exX6xX3xX4xX1xX133xX3xXexX136xXdxX3xX1xX17xX78xX21xX32xX3xX58xXe6xX462xX32xX71xX3xX58xX254xX6xX1dxX3xXexX133xX32xX1xX3xXcxX1xX6xX32xX1xX3xX58xX254xX6xXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXe6xX5bxX78xXaxX12xX13xX6xX3xXeexX21xX32xX1xX3xXf3xXf4xX2dxXf3xX3xXf8xXe5xX24xXf3xXf4xX2dxXf3xXffxX100xX3xXe5xX21xX32xX1xX3xX32xX1xX109xX32xX3xX32xX6xX26xX1dxX3xXf3xXf4xX3xXexX17xX116xXdxX1dxX3xX4xX11bxX32xX71xX3xX5bxX109xX32xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX1dxX3xX6axX12exX6xX3xX4xX1xX133xX3xXexX136xXdxX3xX1xX17xX78xX21xX32xX3xX60xX12exX32xX1xX3xX58xXe6xXcaxX1dxX3xXexX133xX32xX1xX3xXcxX1xXcaxXdxX3xX24xX71xX17xX78xX2axX32xXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXe6xX5bxX78xXaxX12xX24xX71xX77xX78xX3xX6fxX1bxX1cxX1bxXf3xX1axXf3xX2xX1dxX3xXe5xX24xXf3xXf4xX6fxX1cxX45xXe5xX24xXf3xXf4xX2dxXf3xX3xXexea6exX3xX32xXc5xXa1xX4xX3xX32xX71xXe6xX77xXdxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX4xX38xX32xX1xX3xX4x12d75xX6xX3x9dd4xX1x973axX17xX3xX139xX17xX152xX4xX3xXexX6bxX3xX58xX77xX3xXcxXdxX2axX32xX1dxX3xXexX133xX32xX1xX3xX144xXdxX2axX32xX3xc8fexXdxX6xX32xX71xX3xa630xX77xX3xX6axXc5xXc6xX4xX3xX4xXcaxX4xX1xX3xX5xX78xX3xX32xX71xX6xX78xX3xX7xX6xX17xX3xX5cfxX1xXdxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX4xX38xX32xX1xX3xXexX136xXdxX3xXexX133xX32xX1xX3xX144xXdxX2axX32xX3xX5efxXdxX6xX32xX71xXd5xX3xX144xX6bxXexX3xX139xX17xX38xX3x122b2x877exXexX3xX32xX71xX1xXdxX21xX26xX3xX32xX71xX77xX78xX3xX2dxX1bxX1cxX1bxXf3xX1axXf3xX2xX3xX4xXcaxX4xX3xXeexX21xX32xX1xX3xX32xX1xX109xX32xX3xX5bxXc5xX140xX32xX71xX3xXexX66xX32xX1xX3xX5f5xXa1xXdxX3xX5f5xXdxf7a7xX17xX7xX3xX3e4xeb3bxae05xX3e4xX45xX13xXe6xX1fxX45xXf3xXd5xX3xX58xXdxX21xX32xX3xX4xXcaxX4xX3xXeexX21xX32xX1xX3xX32xX1xX109xX32xX3xX6axXc5xXc6xX4xX3xX4xXcaxX4xX1xX3xX5xX78xX1dxX3xX6axXdxX16xX17xX3xXexX671xX12exX3xXexX136xXdxX3xXcxX671xX17xX32xX71xX3xXexX109xX26xX3xX78xX3xXexX6bxX3xXcxX1xX77xX32xX1xX3xXbxX1xX152xX3xX58xX77xX3xXcxXdxX2axX32xX1dxX3xXexX133xX32xX1xX3xX144xXdxX2axX32xX3xX5efxXdxX6xX32xX71xXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXe6xX5bxX78xXaxX12xXcxX66xX32xX1xX3xX6axX6bxX32xX3xX2xX6fxX3xX71xXdxX73xX3xX32xX71xX77xX78xX3xX2xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX4xX254xX3xXexX116xX32xX71xX3xX4xa63bxX32xX71xX3xX2xX112xX19axX1axX3xX4xX6xX3xX26xX3dxX4xX3xX13xX41xX1fxX43xX44xX45xX2xX2dxX3xX5bxXe6xX3xX5xX109xX78xX3xX32xX1xXdxc945xX26xX3xXexX671xXe6xX32xX71xX3xX32xXc5xXa1xX4xX1dxX3xXexX671xXe6xX32xX71xX3xX6axX254xX3xX7xX152xX3xX5xXc5xXc6xX32xX71xX3xX4xX6xX3xX26xX3dxX4xX3xX26xXa1xXdxX3xXexX66xX32xX1xX3xXexX5b4xX3xX32xX71xX77xX78xX3xXf3xX19axX1bxX2xX3xX6axX6bxX32xX3xX32xX6xX78xX3xX5xX77xX3xX2dxX2xX1axX3xX4xX6xXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXe6xX5bxX78xXaxX12xXcxX116xX32xX71xX3xX7xX152xX3xX32xX71xXc5xX73xXdxX3xXexXdxX6bxXbxX3xX639xX358xX4xX3xX71xd530xX32xX3xX5f5xX77xX3xX32xX1xX34xXbxX3xX4xX38xX32xX1xX3xXexX5b4xX3xX5f5xe833xX32xX71xX3xX5bxX12exX4xX1xX3xX6axX6xX32xX71xX3xX6axXc5xXc6xX4xX3xXexX1xX10xXe6xX3xX5bxfd55xXdxX3xX7x1016exX4xX3xX5cfxX1xd89dxX10xX3xXf8xX4xXcaxX4xX1xX3xX5xX78xXffxX3xX1xXdxX21xX32xX3xX5xX77xX3xX329xX19axXd5xX2dxX329xX6fxX3xX32xX71xXc5xX73xXdxX1dxX3xXexX671xXe6xX32xX71xX3xX6axX254xX100xX3xX13xXcaxX4xX1xX3xX5xX78xX3xXexX34xXbxX3xXexX671xX17xX32xX71xX3xXexX136xXdxX3xXeexX21xX32xX1xX3xX5f5xXdxX21xX32xX3xX112xXf3xX329xX3xX32xX71xXc5xX73xXdxX1dxX3xX4xXcaxX4xX1xX3xX5xX78xX3xXexX34xXbxX3xXexX671xX17xX32xX71xX3xXexX136xXdxX3xX4xX140xX3xX7x12736xX3xX5cfxX1xXcaxX4xX3xXf3xX2xXd5xX19axX1axX112xX3xX32xX71xXc5xX73xXdxX1dxX3xX4xXcaxX4xX1xX3xX5xX78xX3xXexX136xXdxX3xX32xX1xX77xX1dxX3xX32xX140xXdxX3xX5xXc5xX17xX3xXexX671xX358xX3xX2xX112xXd5xX19axX2xX1axX3xX32xX71xXc5xX73xXdxXd5xX0xX1bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX676xX17xXexX1xXe6xX671xXaxX12xXe5xXcaxXe6xX3xX5exX1xX358xX3xXcxX1x8f69xX3xX6axXdxX21xX32xX3xXexX5ccxX3xXf8xXexX116xX32xX71xX3xX1xXc6xXbxXffxX0xX1bxXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Loại rau nào hỗ trợ thải độc gan tốt nhất?

Loại rau nào hỗ trợ thải độc gan tốt nhất?
2023-12-04 08:49:00

Một số loại rau tốt hơn những loại khác trong việc hỗ trợ sức khỏe gan do có các hợp chất khác nhau. Tham khảo một số loại rau tốt nhất cho sức khỏe gan và giải thích cơ sở khoa học.

Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
2021-04-07 09:10:03

PTĐT - “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, “Sẻ chia giọt máu cứu người trong mùa dịch”, “Kết nối dòng máu Việt” - những thông điệp nhân văn sâu sắc của Phong trào hiến...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long