Cập nhật:  GMT+7
ỆWỊÍR#Ó22ẪI xX3#UIỂwÒ$VÍK/JẺÍĂXỪ3ÍờÓ=Í@W,$VÍ3WŨ=ÍRÓÍ=ỒRÍ={XÍgợĂỏh-ỊOẺÍR*ÍỊOÍ3Ỵ$WÍTÔÍ31XỰ$Í@WÓXÍ3XŨ=ÍăÓRRX$UỆ/WỊỂỆ ÍR#Ó22ẪI ọUÓSIỂửxixÍ-ÍxY$WÍTƯ$ÍLÍVX}Í$VỌặÍK/JẺÍĂXỪ3ÍờÓ=Í@W,$VÍVWXÍ$WỞ$Í3WŨ=ÍRÓÍ=ỒRÍ={XÍgợĂỏh-ỊOẺÍTƯ$Í$ÓặÍTÔÍR*ÍỊOÍ3Ỵ$WẺÍ3WỌ$WÍ W.Í31XỰ$Í@WÓXÍ3XŨ=ÍăÓRRX$UÍgợĂỏh-ỊOẼỆ/ ỂỆ ÍR#Ó22ẪI f%SặIỂxY$WÍTƯ$ÍLÍVX}Í$VỌặÍK/JẺÍĂXỪ3ÍờÓ=ÍR*Í3)$VÍR($VÍỊẼLÌĨÍRÓÍ=ỒRÍgợĂỏh-ỊOÍS%Í#ỚặÍ$WXỬ=Í31%$VÍ$a{RẺÍ31%$VÍT*Í2.Í#a[$VÍRÓÍ=ỒRÍ={XÍ3Y$WÍ3àÍ$VỌặÍỈM/ỊÍTƯ$Í$ÓặÍ#ỌÍOỊÌÍRÓẼỆ/ ỂỆ ÍR#Ó22ẪI f%SặIỂx)$VÍ2.Í$Va}XÍ3XƯ Íằ5RÍVỢ$ÍăỌÍ$WỞ ÍRÕ$WÍ3àÍă6$VÍSỲRWÍTÓ$VÍTa[RÍ3WU%ÍS;XÍ2áRÍ@W:UÍẾRÒRWÍ#ặỀÍWXỪ$Í#ỌÍỈMẼJMNÍ$Va}XẺÍ31%$VÍT*ÉÍgÒRWÍ#ặÍ3Ở Í314$VÍ3ỎXÍQỪ$WÍăXỪ$ÍJONÍ$Va}XẺÍRÒRWÍ#ặÍ3Ở Í314$VÍ3ỎXÍR>Í2]Í@WÒRÍỊNẼNMÌÍ$Va}XẺÍRÒRWÍ#ặÍ3ỎXÍ$WỌẺÍ$>XÍ#a4Í315ÍNẼỊỊÌÍ$Va}XẼỆ/ ỂỆ ÍR#Ó22ẪI f%SặIỂxWU%ÍQÒ%ÍRÒ%ÍR8ÓÍg7RÍữ4Õ$Í#ẳÍỗWÒ=ÍRWãÓÍQỪ$WÍẾf(ÍẶÍ3ƯỀẺÍ31%$VÍ2.ÍRÒRÍRÓÍ=ỒRÍgợĂỏh-ỊOÍTÓ$VÍTXỨ4Í31ỲẺÍ2.ÍRÓÍỚ=Í3Y$WÍă{XÍăX142Íwậvw-g%Ă-ỈÍ#ỌÍNỊÍRÓẼỆ/ ỂỆ ÍR#Ó22ẪI f%SặIỂx1%$VÍ34Ợ$ÍăàÓÍ04ÓẺÍRÕÍ$a{RÍR*Í3WŨ=ÍOẼỊKNÍ$Va}XÍTa[RÍ3XŨ=ÍRW8$VÍăÓRRX$UÍgợĂỏh-ỊOẼỆ/ ỂỆ ÍR#Ó22ẪI f%SặIỂxY$WÍTƯ$ÍỊLÍVX}Í$VỌặÍJ/J/ỈÌỈỊẺÍ3)$VÍR($VÍRÕÍ$a{RÍTÔÍ3WạRÍWXỪ$Í3XŨ=ÍăÓRRX$UÍ W&$VÍgợĂỏh-ỊOÍ3ỎXÍỊOÍ3Ỵ$WẺÍ3WỌ$WÍ W.ÍRW%ÍKỈẼJỊĨÍ$Va}XÍ#ỌÍRÒ$ÍQ(ẺÍ$WỚ$ÍăXŨ$ÍặÍ3ƯÍTÓ$VÍ31ạRÍ3XƯ ÍTXỨ4Í31ỲÍQỪ$WÍ$WỚ$ÍgợĂỏh-ỊOẺÍRÒRÍ$WỚ$ÍăXŨ$ÍặÍ3ƯÍ3WạRÍWXỪ$ÍRÒRÍ$WXỪ=Íă7Í$WaÍ#ỜặÍ=P4ÍQỪ$WÍ WỠ=ẺÍằÚ3Í$VWXỪ=ẺÍ314ặÍăƯ3ẺÍ3WỌ$WÍăXŨ$ÍRÒRÍ3)ÍgợĂỏh-ỊOÍR($VÍT!$VÍăỌÍfÓ$ÍgWỴÍTỎ%Í W&$VÍRW.$VÍSỲRWÍRÒRÍTỲÓÍ Wa>$VẼỆ/ ỂỆ ỂỆ ÍR#Ó22ẪI ậ43W%1IỂfÓ́%ÍửW4́ÍxW%̣ÍTXỤ̂$Í34̛̉ÍẾ3%̂̉$VÍW%̛̣ ỀỆ/ Ể

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới
2021-04-01 14:16:26

PTĐT - Từ ngày 1/4, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được thay đổi, kích thước nhỏ như thẻ ATM, 85,6 x 53,98mm, trong khi mẫu thẻ cũ là 98 x 66mm. Đây là một trong những điểm mới...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long