Cập nhật:  GMT+7
1357x260bxa970x78c8x6cf8x436ax9b32x20a2x200exX7x842fx7a2cx4bf1x2623x2defx6a3exX5x3ee6xXaxab24x2747xX1xXdx539ex3fb8xX3x584ax65f6x72ddx6378xX3x97aaxXdx6080xXexX3x75c0xX6x345cxX3xX4x159axX3xXexX1x4d95xX25xX3x3f65xX3xX4xX6xX3xX25x76faxX4xX3xX25x2a7cxXdxX3xX13x9fb5xX1ex5fdfx84c3x6379xX2x28e8xX1cxX3x3f2bxX16xX17xX3xX5x8866xX3xX4xX6xX3x9c49xX1x445fxXbxX3xX4x5264xX50xX1xX0xX1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx873dxX10xX6x52c4xXaxX12xXcx26fdxX50xX1xX3xX46x9d6exX50xX3xX2x9b98xX3x6933xXdx1f02xX3xX50xX7bxX4bx2e78xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX7bxX1xXdxX3xX50xX1xX52xX50xX3xXexX1xX2cxX25xX3xX2fxX3xX4xX6xX3xX25xX35xX4xX3xX25xX39xXdxX3xX13xX3dxX1exX3fxX40xX41xX2xX43xX1cxX3xX46xX16xX17xX3xX5xX4bxX3xX4xX6xX3xX50xX1xX52xXbxX3xX4xX56xX50xX1x58faxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a5bx48f4xX6cxX82xXaxX12xX13xX6xX3x9008xX20xX50xX1xX3xX19x7d4cxX2xX79xX3x917exXdaxX23xX19xXe9xX2xX79x749bxX3xX7bxX1xXdxX3xX50xX1xX52xX50xX3xXex98abxXdxX3xXexa760xX50xX1xX3x442cxX17xX56xX50xX7bxX3xX23xXdxX50xX1x2102xX3xXdaxX20xX50xX1xX3xX50xX1x256bxX50xX3xX50xX6xX25xX1cxX3xX2fxX19xX3xXexX17x987dxXdxX1cxX3xX5xX4bxX3xX4x4a65xX50xX7bxX3xX6cxX11bxX50xX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX1cxX3xX4xX28xX3xX46x431dxX6xX3xX4xX1xX104xX3xXexX100xXdxX3x61b8x66dcxX3x1fabx33d8xX3xX1ex72dbxX50xX1cxX3xX1xX17xX82xX20xX50xX3xX154xX155xX3xb09axX50xX1xX1cxX3xXexX104xX50xX1xX3xX69xX4bxX3xXcx9604xX50xX1xXcaxX3xX23xX7bxX4bxX82xX3xX2fxX2xX1axX2fxX1axX19x9579xX19xX2xX1cxX3xXe3xX20xX50xX1xX3xX50xX1xX11bxX50xX3xXex9c05xX3xX165xX50xX7bxXdbxX5xX6xX3xX50xX1xX52xXbxX3xX4xX56xX50xX1xX3xX7xX11bxX50xX3xXe3xX6xX82xX3xX1exX11bxX50xX3x3ef3x44a2xX50xX3xXex3780xX2cxX50xX3xX4xX1xX17xX82xX75xX50xX3xXe3xX6xX82xX3xX1exX23xX79xX79xX3x45a5xX4bxX3xX46x3b31xa111xX4xX3xX4xa039xX4xX1xX3xX5xX82xX3xX50xX7bxX6xX82xX3xX7xX6xX17xX3x80dfxX1xXdxX3xX50xX1xX52xXbxX3xX4xX56xX50xX1xX3xXexX100xXdxX3xXexX104xX50xX1xX3xX108xX17xX56xX50xX7bxX3xX23xXdxX50xX1xXcaxX3xX154xX75xXexX3x6cf2xX17xX56xX3xX151x9bfdxXexX3xX50xX7bxX1xXdxX20xX25xX3xX50xX7bxX4bxX82xX3xX2xX1axX1bxX1axX19xX183xX19xX2xX3xXe3xX20xX50xX1xX3xX50xX1xX11bxX50xX3xX6cxX1cfx17fdxX50xX7bxX3xXexX70xX50xX1xX3xX1cbxX39xXdxX3xX1cbxXdxX1b7xX17xX7xX3x4602xX165x1cd9xX247xX41xX13xXdbxX1exX41xX19xXcaxX3xX69xXdxX20xX50xX3xXe3xX20xX50xX1xX3xX50xX1xX11bxX50xX3xX46xX1cfxX1d0xX4xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX5xX82xX1cxX3xX46xXdxX16xX17xX3xXexX1b7xX146xX3xXexX100xXdxX3xXdaxX20xX50xX1xX3xX1cbxXdxX20xX50xX3xX7x7018xX3xX19xX3xXexX104xX50xX1xX3xX108xX17xX56xX50xX7bxX3xX23xXdxX50xX1xXcaxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXdbxX6cxX82xXaxX12xX13xX6xX3xXe3xX20xX50xX1xX3xX19xXe9xX2xX43xX3xXedxXdaxX23xX19xXe9xX2xX43xXf4xX3xX7bxX1xXdxX3xX50xX1xX52xX50xX3xXexX100xXdxX3xXcxX1xX4bxX50xX1xX3xXbxX1xX288xX3xX69xX1b3xX3xX13xX1xX70xX3x5c1cxXdxX50xX1xX112xX3xXdaxX20xX50xX1xX3xX50xX1xX11bxX50xX3xX50xX6xX25xX1cxX3xX2fxX79xX3xXexX17xX128xXdxX1cxX3xX5xX4bxX3xXexX1xX17xX82xX16xX50xX3xX1cbxXdxX2cxX50xX3xXexX4bxX17xX3xX7bxXdxX6xXdbxX3xX1xX4bxX50xX7bxX1cxX3xX20bxX17xX288xX4xX3xXexX146xX4xX1xX3xa075xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX50xX10xX7xXcaxX3xX23xX7bxX4bxX82xX3xX2xX1axX1bxX1axX19xX183xX19xX2xX1cxX3xXe3xX20xX50xX1xX3xX50xX1xX11bxX50xX3xXexX193xX3xX69xX4bxX50xX3xX108xX17xX288xX4xX3xX50xX1xX52xXbxX3xX4xX56xX50xX1xX3xX7xX11bxX50xX3xXe3xX6xX82xX3xX1exX11bxX50xX3xX1b2xX1b3xX50xX3xXexX1b7xX2cxX50xX3xXcxX4bxX17xX3xX247xX154x33f8xX3x541exX3fxX23xX40xX3xX1cbxX4bxX3xX46xX1cfxX1d0xX4xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX5xX82xX3xX50xX7bxX6xX82xX3xX7xX6xX17xX3xX1e4xX1xXdxX3xX50xX1xX52xXbxX3xX4xX56xX50xX1xX3xXexX100xXdxX3xXcxX1xX4bxX50xX1xX3xXbxX1xX288xX3xX69xX1b3xX3xX13xX1xX70xX3xX2e5xXdxX50xX1xXcaxX3xX154xX75xXexX3xX20bxX17xX56xX3xX151xX210xXexX3xX50xX7bxX1xXdxX20xX25xX3xX50xX7bxX4bxX82xX3xX2xX1axX1bxX1axX19xX183xX19xX2xX3xXe3xX20xX50xX1xX3xX50xX1xX11bxX50xX3xX6cxX1cfxX234xX50xX7bxX3xXexX70xX50xX1xX3xX1cbxX39xXdxX3xX1cbxXdxX1b7xX17xX7xX3xX247xX165xX249xX247xX41xX13xXdbxX1exX41xX19xXcaxX3xX69xXdxX20xX50xX3xXe3xX20xX50xX1xX3xX50xX1xX11bxX50xX3xX46xX1cfxX1d0xX4xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX5xX82xX1cxX3xX46xXdxX16xX17xX3xXexX1b7xX146xX3xXexX100xXdxX3xXdaxX20xX50xX1xX3xX1cbxXdxX20xX50xX3xXdaxX20xX50xX1xX3xX50xX1xXdxX20xXexX3xX46xX39xXdxX3xXcxX1xX4bxX50xX1xX3xXbxX1xX288xX3xX69xX1b3xX3xX13xX1xX70xX3xX2e5xXdxX50xX1xXcaxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXdbxX6cxX82xXaxX12xX13xX6xX3xXe3xX20xX50xX1xX3xX19xXe9xX19xX183xX3xXedxXdaxX23xX19xXe9xX19xX183xXf4xX3xX7bxX1xXdxX3xX50xX1xX52xX50xX3xXexX100xXdxX3xXcxX11bxX82xX3xX23xXdxX50xX1xX112xX3xXdaxX20xX50xX1xX3xX50xX1xX11bxX50xX3xX50x4486xX1cxX3xX19xX1bxX3xXexX17xX128xXdxX1cxX3xX5xX4bxX3xX4xX130xX50xX7bxX3xX6cxX11bxX50xX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX1cxX3xX4xX28xX3xX46xX146xX6xX3xX4xX1xX104xX3xXexX100xXdxX3xXbxX1xX1cfxX7dxX50xX7bxX3xX69xXdxX20xXbxX3xXcxX1xX4bxX50xX1xX1cxX3xXexX1xX4bxX50xX1xX3xXbxX1xX288xX3xXcxX1x9189xX3xX40x37a7xX17xX3xX2xX1cxX3xXexX104xX50xX1xX3xXdax234fxX50xX1xX3xX40xX1cfxX234xX50xX7bxXcaxX3xX23xX7bxX4bxX82xX3xX2fxX2xX1axX2fxX1axX19xX183xX19xX2xX1cxX3xXe3xX20xX50xX1xX3xX50xX1xX11bxX50xX3xXexX193xX3xX50xX1cfxX39xX4xX3xX50xX7bxXdbxX4bxXdxX3xX50xX1xX52xXbxX3xX4xX56xX50xX1xX3xX13x346fxX6xX3xX1e4xX1x7480xX17xX3xX108xX17xX288xX4xX3xXexX75xX3xX2e5x32bbxX4xX3xXdaxX4bxXdxX3xXexX104xX50xX1xX3xXcxX11bxX82xX3xX23xXdxX50xX1xX3xX1cbxX4bxX3xX46xX1cfxX1d0xX4xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX5xX82xX3xX50xX7bxX6xX82xX3xX7xX6xX17xX3xX1e4xX1xXdxX3xX50xX1xX52xXbxX3xX4xX56xX50xX1xX3xXexX100xXdxX3xXexX104xX50xX1xX3xXcxX11bxX82xX3xX23xXdxX50xX1xXcaxX3xX154xX75xXexX3xX20bxX17xX56xX3xX151xX210xXexX3xX50xX7bxX1xXdxX20xX25xX3xX50xX7bxX4bxX82xX3xX19xX1axX1bxX1axX19xX183xX19xX2xX3xXe3xX20xX50xX1xX3xX50xX1xX11bxX50xX3xX6cxX1cfxX234xX50xX7bxX3xXexX70xX50xX1xX3xX1cbxX39xXdxX3xX1cbxXdxX1b7xX17xX7xX3xX247xX165xX249xX247xX41xX13xXdbxX1exX41xX19xXcaxX3xX69xXdxX20xX50xX3xXe3xX20xX50xX1xX3xX50xX1xX11bxX50xX3xX46xX1cfxX1d0xX4xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX5xX82xX1cxX3xX46xXdxX16xX17xX3xXexX1b7xX146xX3xXexX100xXdxX3xXcxX1b7xX17xX50xX7bxX3xXexX11bxX25xX3xX382xX3xXexX75xX3xXdaxX75xX50xX3xX13xX510xX17xXcaxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXdbxX6cxX82xXaxX12xX23xX1xX1cfxX3xX1cbxX52xX82xX1cxX3xXexX70xX50xX1xX3xX46xX75xX50xX3xX2xX79xX3xX7bxXdxX7dxX3xX50xX7bxX4bxX82xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX4xX28xX3xXexX128xX50xX7bxX3xX4xX56bxX50xX7bxX3xX2xXe9xX183xX2fxX3xX4xX6xX3xX25xX35xX4xX3xX13xX3dxX1exX3fxX40xX41xX2xX43xX3xX6cxXdbxX3xX5xX11bxX82xX3xX50xX1xXdx2105xX25xX3xXexX1b7xXdbxX50xX7bxX3xX50xX1cfxX39xX4xX1cxX3xXexX1b7xXdbxX50xX7bxX3xX46xX28xX3xX7xX288xX3xX5xX1cfxX1d0xX50xX7bxX3xX4xX6xX3xX25xX35xX4xX3xX25xX39xXdxX3xXexX70xX50xX1xX3xXexX193xX3xX50xX7bxX4bxX82xX3xX19x4044xX1axX2xX3xX46xX75xX50xX3xX50xX6xX82xX3xX5xX4bxX3xX43xX2xX183xX3xX4xX6xXcaxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX17xXexX1xXdbxX1b7xXaxX12xXdaxX1d4xXdbxX3xX32bxX1x6658xX3xXcxX1x66eaxX3xX46xXdxX20xX50xX3xXexX55axX3xXedxXexX128xX50xX7bxX3xX1xX1d0xXbxXf4xX0xX1axXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh
2024-04-19 10:36:00

baophutho.vn Sự hài lòng của người bệnh và nhân dân là phương châm phục vụ đang được đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn hướng đến. Cùng...

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới
2021-04-01 14:16:26

PTĐT - Từ ngày 1/4, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được thay đổi, kích thước nhỏ như thẻ ATM, 85,6 x 53,98mm, trong khi mẫu thẻ cũ là 98 x 66mm. Đây là một trong những điểm mới...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long