Cập nhật:  GMT+7
febax10d0cx19011x17068x17fb5x152bbx12ddfx1c049x12a2dxX7x14ad8x17c31x13bddx1bcfdx1995cx19619xX5x14033xXax18268xX2x19d3cxX3x159d8xX2xX3xXex18c61x1a253x1d3a4xX3xX4xX1x17fbbx1b7a7x1538bxX1cxX3x1b0b2xX6xX21xX3x15413x15989x161d0x11203x10e01xX3xX4x1af69xX3x1a390xX22xXexX3x13d14xX20x1d0d8xX3x1d21ex11774xX3xXex14be2xX1cxX1xX3xX5x11497xX1cxX3x171c1xX0x1bee1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx135edx1ca67x1b84exX21xXaxX12xX0xXdxX3bx19d78xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX48xX48xX4x18d2cxX25xX6xX58xXbxX1xX20xXexX1xX58xX6ax10c37xX1cxX48xX59xX10xX7xX32xXexX58xXbxX48xX1cxX10x1ad14xX7xX48x11c0bxX2xX2xX46xX48xX2bx17c54xX59xX85xX2xX14xX2xX14x1566dxX2bxXexX2x1b963xX14xX2xX92xX8bxX5xX2xX6ax1a348xXbxX60xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX58xX59xX21xXaxX12x1ac43xXcx1791exXcxX3x19d8axX3xXcxX1xX10xX58xX3xX57xX6xX1cxX3x19602xX1x1b55dxX3x13b67x13b21xX58xX3xXbxX1x1a30dxX1cxX60xX3xX4xX1x17e45xX1cxX60xX3xX59x17935xX4xX1xX3xXcax14846xX29x192a2x1b268xXbfxX2xX8bxX3xXexXccxX1cxX1xX3xX4xX1xX58xX3xX25xXdxX22xXex175a3xX3xXexX58x11106xX1cxX3xX25x14c90xX3xX2xX14xX3xX16xX2xX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xX36xX20xX6xX1cxX3xXcexX22xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xX25x14abaxX1cxX1xX3xX1cxX1xX3axX1cxX3xXcaxXe4xX29xXe6xXe7xXbfxX2xX8bxX3xXexX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX21xX22xX1cxX3xX25xX6xX21xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xXcex1748fxX20xX3xX4xX30xX3xX32xX22xXexX3xX36xX20xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX3exX1cxX1xX3xX5xX43xX1cxX3xX46xX3xX75x14610xXdxX3x1ba41x19335x1577axX165xXbfxXcaxX58xX29xXbfxX85xX6axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX58xX59xX21xXaxX12xX12xX12xX12xX2xX14xX3xX16xX2xX3xXexX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX21xX22xX1cxX3xX25xX6xX21xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xX32xX22xXexX3xX36xX20xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX3exX1cxX1xX3xX5xX43xX1cxX3xX85xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX58xX59xX21xXaxX12xX12xX12xX12xXcxXccxX1cxX1xX3xXbaxX1x1398dxX3xXcxX1x18352x1c344xX3xX2xX2cxX48xX2xX14xX3xX16xX2xX3xXexX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX21xX22xX1cxX3xX25xX6xX21xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xX32xX22xXexX3xX36xX20xX38xX3x16b69x1ceeexXexX3xX1cxX60xX1xXdxX11cxX3bxX3xX5xX43xX1cxX3xX2xX3xX3axX3bxX3xXexX3exX1cxX1xX3xX75xX162xXdxX3xXcaxXe4xX29xXe6xXe7xXbfxX2xX8bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX58xX59xX21xXaxX12xXcxX1xX10xX58xX3xXcexX30xXf9xX3xX1cxX60xXfdxX21xX3xX85xX2cxX48xX46xXf9xX3xX57xX101xX3x14aa0xX3xXexX22xX3xX25xX6xX1cxX3xX1xXfdxX1cxX1xX3xXcxX1x14395xX1cxX60xX3xX25x19dccxX58xX3xX32xX1x19cd6xX1cxX3xX7xXdaxX3xX46xX2bxX3xX75xX145xX3xX75xXdxX11cxX4xX3xXex11a7cxX3bxX3xX1xXfdxX1cxX1xX3xX32xX1xX272xX4xX1xX3xXcexXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX21xX22xX1cxX3xX25xX6xX21xX3xX7xXdaxX3xX1xXdxX11cxX20xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xXex173d2xX3xX7xX3axX1cxX3xX25xX6xX21xX3xXbaxX1xX1dbxX3x12b7axX20xXdaxX4xX3xX75xX145xX3xX7xX3axX1cxX3xX25xX6xX21xX3x18725xX101xXdxX3xX57xXfdxXdxX6axX3xX2c7xX20xX6xX3xX1axXfdxX3xX7xX58xX272xXexXf9xX3xXbxX1xX272xXexX3xX1xXdxX11cxX1cxX3xXexX1axX1bxX1cxX3xXcexXdfxX6xX3xX25xXfdxX1cxX3xXexXccxX1cxX1xX3xX4xX30xX3xX2xX14xX3xXexX1ax1ad51x1103axX1cxX60xX3xX1x1b02dxXbxX3xX16xX2xX3xXexXcfxXdxX3xX92xX2cxX3xX1xX20xX21xX11cxX1cxXf9xX3xXexX1xXdfxXf9xX3xXexX1xXfdxX1cxX1xX3xXcexXdxX3xX4x1505axX1cxX60xX3xX4xX1xX20xX21xX1bxX1cxX3xX25xX6xX21xX3xX1cxX1bxX20xX3xXexX1axX1bxX1cxX6axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX58xX59xX21xXaxX12xXcaxX272xX4xX3xXexX1axX311xX312xX1cxX60xX3xX1xX317xXbxX3xX16xX2xX3xX75xXfdxX3xX16xX85xXf9xX3xX16xX46xX3xXexXdxX22xXbxX3xX20cxX1dbxX4xX3xX60xX43xX1cxX3xX4xX30xX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xX36xX20xX6xX1cxX3xXcexX145xX20xX3xXcex16577xX3xXcexX311xX317xX4xX3xX4xX1xX3exX1cxX1xX3xX36xX20xX21xX145xX1cxX3xX4xX272xX4xX3xXcexXdfxX6xX3xXbxX1xX311x18b5cxX1cxX60xX3xXex11a87xX3xX4xX1x15433xX4xX3xXexX1axX20xX21xX3xX75xX22xXexXf9xX3xX1axXfdxX3xX7xX58xX272xXexXf9xX3xX5x117b5xXbxX3xX59xX6xX1cxX1xX3xX7xX272xX4xX1xX3xX75xXfdxX3xX272xXbxX3xX59x14a61xX1cxX60xX3xX25xXdxX11cxX1cxX3xXbxX1xX272xXbxX3xX4xX272xX4xX1xX3xX5xX21xX3xX21xX3xXexX22xX3xXexX1xX10xX58xX3xXcexX1dbxX1cxX60xX3xX36xX20xX21xX3xXcexXdfxX1cxX1xX6axX3xXcxX3exX1cxX1xX3xXcexX22xX1cxX3xX2xX85xX1xX92xX92xX3xX1cxX60xXfdxX21xX3xX46xX92xX48xX46xX48xX85xX92xX85xX2xXf9xX3xXexX58xXfdxX1cxX3xX25xX101xX3xX2xX14xX3xXexX1axX311xX312xX1cxX60xX3xX1xX317xXbxX3xX16xX2xX3xX1cxX1bxX20xX3xXexX1axX1bxX1cxX3xXcexX3a2xX3xX4xX30xX3xX32xX22xXexX3xX36xX20xX38xX3xX20cxX20dxXexX3xX1cxX60xX1xXdxX11cxX3bxX3xX25xX6xX3xX5xX43xX1cxX3xX3axX3bxX3xXexX3exX1cxX1xX3xX75xX162xXdxX3xX165xX166xX167xX165xXbfxXcaxX58xX29xXbfxX85xX6axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX58xX59xX21xXaxX12xX165x18524xX3xX25dxX3xXexX22xX3xXexX1axX3axX1cxX3xXexX1axX1dfxX1cxX60xX3xXexX1xX26dxX1cxX60xX3xX25xX272xX58xX3xX75xXfdxX3xXcexX145xX3xX1cxX60xX1xXdfxX3x142efxX57xX2d7xXe7xXf9xX3xX57xX6xX1cxX3xXcaxX1xXccxX3xXcexXcfxX58xX3xXbxX1xXd4xX1cxX60xX3xX4xX1xXdaxX1cxX60xX3xX59xXdfxX4xX1xX3xXcaxXe4xX29xXe6xXe7xXbfxX2xX8bxX3xX4xX272xX4xX3xX1xX20xX21xX11cxX1cxXf9xX3xXexX1xXdfxXf9xX3xXexX1xXfdxX1cxX1xX3xX75xXfdxX3xX4xX272xX4xX3xXcexX3c0xX1cxX3xX75xXdfxX3xX4xX30xX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xX36xX20xX6xX1cxX3xXexX1xX26dxX1cxX60xX3xX25xX272xX58xX3xX75xXfdxX3xX32xX22xXexX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX75xXdxX11cxX4xX3xXexX3c5xX3xX4xX1xX3c9xX4xX3xX4xX272xX4xX1xX3xX5xX21xX3xX21xX3xXexX22xX3xXexX1axX58xX1cxX60xX3xXbxX1xXd4xX1cxX60xX3xX4xX1xXdaxX1cxX60xX3xX59xXdfxX4xX1xX3xXcaxXe4xX29xXe6xXe7xXbfxX2xX8bxX3xXcexXdaxXdxX3xX75xX162xXdxX3xXex1489exXexX3xX4xX38xX3xX4xX272xX4xX3xXexX1axX311xX312xX1cxX60xX3xX1xX317xXbxX3xXexXdxX22xXbxX3xX20cxX1dbxX4xX3xX60xX43xX1cxX3xX16xX85xXf9xX3xX16xX46xX3xX4xX30xX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xX36xX20xX6xX1cxX6axX3xXcxX20xX21xX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxXf9xX3xXexX1xX26dxX1cxX60xX3xX25xX272xX58xX3xXexX58exXexX3xX4xX38xX3xX4xX272xX4xX3xXexX1axX311xX312xX1cxX60xX3xX1xX317xXbxX3xX1cxXfdxX21xX3xX75x1af25xX1cxX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX3f4xX4xX3xX1xXcfxX1cxX3xX4xX1xX22xX3xXexXdxX22xXbxX3xX20cxX1dbxX4xXf9xX3xXex1a6a6xX3xXexX1xX10xX58xX3xX59x12779xXdxX3xX7xX3c9xX4xX3xX32xX1xX58x1c2dexX3xXexXcfxXdxX3xX1cxX1xXfdxX3xX75xXfdxX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xX1xX11cxX3xX1cxX60xX6xX21xX3xX4xX3c0xX3xX7xX4b1xX3xX21xX3xXexX22xX3xX60xX43xX1cxX3xX1cxX1xX58exXexX3xXcex16ec0xX3xXcexX311xX317xX4xX3xXexX311xX3xX75xX58exX1cxXf9xX3xXexX1x1781bxX3bxX3xX32xX1xX272xX3bxX3xX32xX1xXdxX3xX4xX30xX3xX4xX272xX4xX3xXexX1axXdxX11cxX20xX3xX4xX1xX3c9xX1cxX60xX3xX75xXdxX1bxX3bxX3xXcexX311xX312xX1cxX60xX3xX1xX26dxX3xX1xX58exXbxX3xX4xX58exXbxX3x14364xX7xXdaxXexXf9xX3xX1xX58xXf9xX3xX32xX1xX30xX3xXexX1xX4b1xX6axX6axX6ax156e6xX6axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX20xXexX1xX58xX1axXaxX12xX29xX666xX1cxX3x1c966xX6xX1cxX60xX0xX48xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh
2024-04-19 10:36:00

baophutho.vn Sự hài lòng của người bệnh và nhân dân là phương châm phục vụ đang được đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn hướng đến. Cùng...

An toàn trong đại dịch

An toàn trong đại dịch
2021-03-28 09:17:01

PTĐT - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng (YDCT&PHCN) tỉnh đã chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long