Cập nhật:  GMT+7
4087x66e9xea98xde55x4cb3x51fbx9749x9b42xb972xX7xd255x74ddx5d13x4feaxaa59x5913xX5x600bxXaxdd61x52a8x4c75xX3xecaaxa5ccxX4xX3x98efx7669x7428xX1xX3xX1axe5dax99a4xX4xX3xX5x5207xb780xXdxX3xXbxa961xX25xXexX10xXdxX1cxX3x8e3bx436bx8a49xX3x9651xX1cxX31xX3xXexX1xX20xX3xXbxX1xb5b2xXdxX0x7ff5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf5dxX10xX6x9842xXaxX12xd861xX17xX4xX3xX1cxX1xb4daxX3xX1cxX31xX1xXdxd302xX1cxX3xX4x94a5xX35xX3xX33xX3xX1xb6abxX4xX3xX1axX14xX3xXbxX1xX17xXexX3xX1xXdxd4c3xX1cxX3xX2axX6xX3xX2axedc6xX1cxX31xX3x803cxXdxX7axX4xX3xX67xX4xX3xX4xX1x553cxX3xXbxX2axX25xXexX10xXdxX1cxX3x69f2x8e21x9726xX2xX3xX4xa1daxX3xXexX1x5843xX3xX5xX5dxaa5dxX3xX31xXdx945fxXa7xX3xX7xed05xX3xXexe52dxX1cxX31xX3xXexX2axX20x9ea5xX1cxX31xX3xc576xX1x5b54xXdxX3xX35xX3xXexX2axX25xX1cxX31xX3x5800xX7axX1cxX1xX3xX35xX1cxX31xX3xXexX1xX20xX3xXbxX1xX3fxXdxd74bxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX25xX54xX33xXaxX12xc24fxXdxXabxXa7xX3xX5xX20xX21xX1cxX31xX3xX99xX9axX9bxX2xX3xXcaxX81xX1cxX31xX3xXbxX1xX20xc3a9xX1cxX31xX3xXbxX1xX17xXbxX3xX54xXdxX3xXexX2axX35xX33x523bxX1cxX3xX1xX25xe0bfxX4xX3xX7x4257xX3xX54x6f7cxX1cxX31xX3xXexX1xX35xXbfxX4xX3xX31xXdxXabxXa7xX3xXcaxXdxXa3xX35xX3xX1xXdxX7axX1cxX3xX99xX9axX9bxX2xX3xX54x885bxX1cxX3xXexc7caxXdxX3xX67xX4xX3xX4xX1xX8fxX3xX1xbbedxX1cxX1xX3xXexX1xX5dxX1cxX1xX3xXbdxX1xXbfxXdxX3xX35xXdbxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX25xX54xX33xXaxX12x40d7xX1xX17xXexX3xX1xXdxX7axX1cxX3xX1axX20xX21xX4xX3xX4xc2fcxX1cxX31xX3xXcaxXbfxX3xXexX2axX63xX1cxX3xXex777cxX3x47e1xX4xXdxX10xX1cxX4xX10xX3xXcxX2axX6xX1cxX7xX5xX6xXexXdxX25xX1cxX6xX5xX3xX9axX10xX54xXdxX4xXdxX1cxX10xX3xX1cxX5dxX33xX3xX7x6e53xX3xX31xX9fxXbxX3xXbxX1x4e1dxX1cxX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX2axXdxXa3xX1cxX3xX4xX17xX4xX3xX5xXdxX7axX35xX3xXbxX1xX17xXbxX3xX1axXdxX119xX35xX3xXexX2axX1bxX3xXexXbfxXexX3xX1xX109xX1cxX3xX4xX1xX25xX3xXcaxX7axX1cxX1xX3xX1cxX1xX32xX1cxX3xX35xX1cxX31xX3xXexX1xX20xXdbxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX25xX54xX33xXaxX12x4de9xX1cxX31xX3xXexX1xX20xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX5xX5dxX3xXa7x7b7cxXexX3xXexX2axX25xX1cxX31xX3xX1cxX1x8ca3xX1cxX31xX3xX5xX25xX26xXdxX3xX35xX1cxX31xX3xXexX1xX20xX3xX1cxX31xX35xX33xX3xX1xXdxXa3xXa7xX3xX1cxX1x8552xXexX3xXexX2axX63xX1cxX3xXexX1xX8fxX3xX31xXdxX148xXdx8afdxX3xX4xX1xXdxX8fxXa7xX3xXbdxX1xX25xXabxX1cxX31xX3xb42dxe65cx60ccxX3xX4xX17xX4xX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xX85xX25xX1cxX31xX3xX85xX153xX3xX35xX1cxX31xX3xXexX1xX20xXdbxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX25xX54xX33xXaxX12xX0xXdxXa7xX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxe75fx9917xX2xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbx75f6xX42xX42xX7xX35xX4xXbdxX1xX25xX10xX54xX25xXdxX7xX25xX1cxX31xXdbxX85xX1cxX42xX9bxXa7xX6xX31xX10xX7xX42xXbxX1xX6xXa7xX1xXdxX10xXbxX42xX2bbxX275xX2x4bc8xX42xX275xX2bcxX42xX275xd655xX42xX21cxX1cxXdxX85xX6xX54xXdxX7x6d12xX2bcxXdbxX2bcxXdbxX2bbxX275xX2xX2f1xX301x850fxX6xX301xX16xX6xX4xX301xX54xXdxX1cxX1xX301xX54xX35xX25xX4xX301xX5xX25xX6xXdxX301xXbxX2axX25xXexX10xXdxX1cxX301xX31xX6xX33xX301xX35xX1cxX31xX301xXexX1xX35xX301xXbxX1xX25xXdxXdbx5707xXbxX31xXaxX3xe3a0xXdxX54xXexX1xX9xXax42bexX2bbxX2bbxXaxX12xX0xXbxX12xXf1xXdxXbfxX1cxX31xX3xX1cxX1xX20xX3xX4xX17xX4xX3xXbdxX1xXbfxXdxX3xX35xX3xX2axbf96xX1cxX265xX3xX35xX1cxX31xX3xXexX1xX20xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xXa7xX6xX1cxX31xX3xXex85b8xX1cxX1xX3xXbdxX1xX189xX1cxX31xX3xX1ax7570xX1cxX31xX3xX1cxX1xX255xXexX3xad1bxXcaxX6xX25xX3xX31xX386xXa7xX3xX4xX17xX4xX3xXexX8fxX3xXcaxX5dxX25xX3xX35xX1cxX31xX3xXexX1xX20xX3xX4xX9fxX3xXbxX1xXabxX1cxX3xX67xX1cxX31xX3xXbdxX1xX17xX4xX3xX1cxX1xX6xX35x5dcdxX3xX85xX5dxX3xX54xX25xX3xX1axX9fxX3xX1xXdxX7axX1cxX3xX1cxX6xX33xX3xXbdxX1xX189xX1cxX31xX3xX4xX9fxX3xXexX1xX35xXbfxX4xX3xX1xXdxX7axX35xX3xc87fxX35xXabxX3xX4xX9fxX3xXexX1xXa3xX3xX1axXdxX119xX35xX3xXexX2axX1bxX3xX4xX1xX25xX3xXexX255xXexX3xX4xXabxX3xX4xX17xX4xX3xXcaxX7axX1cxX1xX3xX1cxX1xX32xX1cxXdbxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX25xX54xX33xXaxX12xc256xX31xX1xXdxX63xX1cxX3xX4xX67xX35xX3xX54xX25xX3xXf1xX198xX3xX30bxX6xX1cxXdxX10xX5xX3xXcxX10xX1cxX10xX1cxX265xX3xXf1xX13xX3xe480xXdxX7axX1cxX3xd768xX1xX25xX6xX3xX1xX6dxX4xX3xX21cxX1cxX31xX3xXexX1xX20xX3xX198xXdxX1cxX31xX6xXbxX25xX2axX10xX3xXexX26xXdxX3xX13xX51xX3x52eaxX35xXbfxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX198xXdxX1cxX31xX6xXbxX25xX3xX85xX5dxX3xX4xX22dxX1cxX31xX3xX7xXafxX3xXexX26xXdxX3x44d0xX5xX10xX1cxX6xX3x9426xX10xX85xX6xX1cxXexXdxX1cxXdxX265xX3xX44cxXdxX7axX1cxX3xXcxX8fxX3xXcaxX5dxX25xX3xX31xXbfxX4xX3xX51xX6xX2axX85xX6xX2axX54xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX7axX1cxXdbxX3xXcxX2axX25xX1cxX31xX3xXa7xX22dxXexX3xX1cxX31xX1xXdxX63xX1cxX3xX4xX67xX35xX3xXexXdxX119xX1cxX3xX5xX32xXa7xX3xX7xX5dxX1cxX31xX265xX3xX4xX17xX4xX3xX1cxX1xX5dxX3xX1cxX31xX1xXdxX63xX1cxX3xX4xX67xX35xX3xX1axX14xX3xX4xX1xX67xX1cxX31xX3xXa7xXdxX1cxX1xX3xX33xX8fxX35xX3xXexXbfxX3xXbxX1xX32xX1cxX3xXcaxXdxX7axXexX3xX57xX42xX493xX99xX179xX6xX3xX67xX4xX3xX4xX1xX8fxX3xX1xX153xX1cxX1xX3xXexX1xX5dxX1cxX1xX3xXbdxX1xXbfxXdxX3xX35xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xXcaxX81xX1cxX31xX3xX4xX17xX4xX1xX3xX67xX4xX3xX4xX1xX8fxX3xXcaxXdxXa3xX35xX3xX1xXdxX7axX1cxX3xX4xcddcxX6xX3xX99xX9axX9bxX2xXdbxX3xX42axX31xX1xXdxX63xX1cxX3xX4xX67xX35xX3xX1cxX5dxX33xX3xX1axX14xX3xX5xX1c4xX1cxX3xX1axX1c4xX35xX3xXexXdxX63xX1cxX3xXexX153xXa7xX3xX2axX6xX3xXa7xXbfxXdxX3xX3e8xX35xX6xX1cxX3xX1xX7axX3xX3e8xX35xX6xX1cxX3xXexX2axX6dxX1cxX31xX3xX31xXdxX238xX6xX3xX57xX42xX493xX99xX179xX6xX3xX85xX5dxX3xX99xX9axX9bxX2xXdbxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX25xX54xX33xXaxX12xX51xX109xX1cxX3xX1cxX238xX6xX265xX3xX1cxX1xX238xX1cxX31xX3xXbxX1xX17xXexX3xX1xXdxX7axX1cxX3xX1cxX5dxX33xX3xX4xX1xbfb0xX3xX2axX6xX3xX2axX81xX1cxX31xX3xX85xXdxX7axX4xX3xX1axX17xX1cxX1xX3xX31xXdxX17xX3xXa7xX67xX4xX3xX1axX22dxX3xXcaxXdxXa3xX35xX3xX1xXdxX7axX1cxX3xX4xX55exX6xX3xX1cxX1xX238xX1cxX31xX3xXbxX2axX25xXexX10xXdxX1cxX3xX1cxX5dxX33xX3xX4xX9fxX3xXexX1xXa3xX3xX1axX20xX21xX4xX3xX7xX122xX3xX54xX125xX1cxX31xX3xX1cxX1xX20xX3xXa7xX22dxXexX3xX4xX17xX4xX1xX3xX1axXa3xX3xXexXdxX63xX1cxX3xX5xX20xX21xX1cxX31xX3xX1cxX1xX238xX1cxX31xX3xXcaxX7axX1cxX1xX3xX1cxX1xX32xX1cxX3xX1axX20xX21xX4xX3xX5xX21xXdxX3xXexc9dcxX3xX4xX17xX4xX3xXexX1xX35xXbfxX4xX3xX67xX4xX3xX4xX1xX8fxX3xX99xX9axX9bxX2bbxX265xX3xXa7xX22dxXexX3xX7xXbfxX3xXexX2axX25xX1cxX31xX3xX1axX9fxX3xX1xXdxX7axX1cxX3xX1axX14xX3xX1axX20xX21xX4xX3xX1axX17xX1cxX1xX3xX31xXdxX17xX3xXexX2axX25xX1cxX31xX3xX4xX17xX4xX3xXexX1xX122xX3xX1cxX31xX1xXdxX7axXa7xX3xX5xX32xXa7xX3xX7xX5dxX1cxX31xXdbxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX25xX54xX33xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX198xX451xX13xX198xX0xX42xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quyết liệt phòng chống dịch sốt xuất huyết

Quyết liệt phòng chống dịch sốt xuất huyết
2016-08-08 07:49:00

Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) diễn ra phức tạp với số mắc từ đầu năm đến nay đã gần 50.000, trong đó có 17 trường hợp tử vong, Thủ tướng Chính phủ đã có Công...

Quế giúp tăng cường trí nhớ

Quế giúp tăng cường trí nhớ
2016-08-06 20:48:00

Từ xưa quế đã là một trong 4 vị thuốc quý (tứ bảo) của Đông y: Sâm, nhung, quế, phụ. Ngày nay, quế và bột quế càng được sử dụng nhiều hơn, không chỉ trong Đông y mà còn là...

Hạt hạnh nhân tốt cho sự phát triển não bộ

Hạt hạnh nhân tốt cho sự phát triển não bộ
2016-08-05 16:47:00

Hạt hạnh nhân với nhiều giá trị dinh dưỡng rất tốt cho sự phát triển của não bộ, do vậy các mẹ nên cho bé ăn hạnh nhân thường xuyên để giúp bé phát triển não bộ.

Tổn hại sức khỏe vì... đường

Tổn hại sức khỏe vì... đường
2016-08-03 14:12:00

Những que kem ngọt lịm hay những cốc nước ngọt mát lạnh... rất hấp dẫn mọi lứa tuổi trong tiết trời nắng nóng, ngột ngạt của mùa hè. Nhưng ẩn sau sự lôi cuốn của vị ngọt là...

Thời tiết nắng nóng dễ bị rối loạn tiêu hóa

Thời tiết nắng nóng dễ bị rối loạn tiêu hóa
2016-08-02 13:57:00

Trong thời tiết nóng nực của mùa hè, rối loạn tiêu hóa là bệnh rất hay gặp ở các phòng khám đa khoa. Nguyên nhân thường do nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn, thay đổi thời tiết...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long