Cập nhật:  GMT+7
9addx121c8x15467x136b4x13c33x13962x12531xbd96x16526xX7x15ba8xd2b7xf46fx14970x14339xe8b3xX5xedfcxXax13031xee09x12be5xX6xX3xXbxX1xdf90x14bc6x15a35x103aexX3xXexX1x10006xX3x15090xX3xXbxX1x11a8fxXexX3xX1xXdx13161xX1bxX3xX4xX1x11ab5xX1bxX1cxX3xda5bxXdxX3xb6c8x139b2xXexX3x10bd5x10e52xXdxX3xX4xX38xX3bxX3x13d12x1552fxcf4cxbae5xcff1x13573x102b9xX3xXexX37x11b2axX1bxX3xX1cxXdxX6xX3xX4xdcd9xX3bxX0x11858xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6x12f2fxXaxX12xX47xX1cxd075x9c71xX3xc2f7xX46xX58x1685ax116adxX3xe2bax110adxX4xX3xca54xX3xXex111ffxX3xX6ax148abxX3xXbxX1x13e35xX1bxX1cxX3xX44xf657x12f4bxX3xX7cxX3xXexX7fxX49xX3xX4x14d82xX3xX78x10013xX1bxX1cxX3x14c37xXdxX2bxX1bxX3xX9cxc33dxX3xX1bxX1cxX1xX14xX3x1226dxa7b3xX3xX7cxX3xXexX7fxX3xXex13ce9xX1bxX1xX3xb608xX6fx1472axX3xX78xX6xXdxX3xXex11248xX1bxX1cxX3xX4xX19xfeb9xX1bxX1cxX3xX4xX98xX1bxX1cxX3xXexX26xX4xX3xXbxX1xX86xX1bxX1cxX3xX4xX1x12e04xX1bxX1cxX3xX34xX6fxX3xX7xd6aaxX1bxX3xX7xX6fxX1bxX1cxX3xX20xX1bxX1cxX3xXbxX1xX95xX3xX34xX3cxXdxX3xX6axX14xX4xX1xX3x16362xX2bxX1bxX1xX3xX4xX38xX3bxX3xX43xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX3xX4xX95xX3xXexX1xb691xX3xX5xe4fdxX70xX3xXexdb03xX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX3xX7xX6xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX19xXc5xXdxc54dxX3xX13xX114xX70xX3xX5xX6fxX3xX4xX1xX30xX1bxX1cxX3xX34xXdxX3xX37xX38xXexX3xX3bxX3cxXdxX3xX34xX118xX6xX3xX9cxX19x1212cxX4xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xXdxX2bxX1bxX3xXexX37xX4dxX1bxX3xX9cxX6fxX1bxX3xX4xX1xXdxX3bxX3xXexX37x15669xX3xXaaxX3xXexXb2xX1bxX1xX3xXb6xX6fxXb8xX3xX78xX6xXdxX12cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXb8xX6axX70xXaxX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX3bxX6xX37xX1cxXdxX1bx10824xX72xXbxa67bxX3xX6x122bbxXexXb8xXaxX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX3bxX1cxX3xXdxX6axX9xXaxX4xXexX5xeab8xX1c2xb4e1xX78xXb8xX1bxXexX10xX1bxXexab86xX5xX6xX4xX10xX45xXb8xX5xX6axX10xX37xX2xX1c4xce67xX4xXexX37xX5xX1c4xX78xX1c4xX47xX10x1124fxX7xX1c4xa218xX6axXdxXexX2xX1c4xXdxX3bxX1cxe346x11516xX43xe542xX1e6xX1c4xef70xX1efxXa9xX1ccxXb6xX43xX7cxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX58xX58xX6axX6xX1bxX1cxX4xXb8xX1bxX1cxX7xX6xX1bxX12cxX34xX1bxX58xX6xX6axX3bxXdxX1bxX58xX1d9xXbxX5xXb8xX6xX6axX58xX47xX10xX1e3xX7xX58xX72xX1c2xX2xbe38xX58xX75xX58xX1xX6xX1bx157a2xX72xX1c2xX4xX1xX10xX235xX72xX1c2xX1cxXdxX6xX235xX72xX1c2xX4xX6xX3bxX235xX72xX1c2xXexX1xXb8xX6xX235xX72xX1c2xX72xX46xf410xX75xX12cxf2bbxX1ccxX1f2xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX8bxcaebx12699xX1f5xX1e6xX264xX253xX8bxX263xXcxXcxX263xX1f0xX1a3xX3xX7xXdxX5xX34xX10xX37xX3xX2xXbxX1a6xX3xX7xXb8xX5xXdxX6ax1466bxX3xX8bxX263xX264xX1f5xX1e6xX264xX253xXb6xX1e6x129f2xXcxX1a3xX3xX7xXdxX5xX34xX10xX37xX3xX2xXbxX1a6xX3xX7xXb8xX5xXdxX6axX281xX3xaa30xX1efxX1f5xXcxX45xX1a3xX3xX22exX1c2xX1c2xXbxX1a6xX281xX3xX45xX1e6xX1efxX1f2xX45xXcxX1a3xX3xX22xX1c2xX1c2xXbxX1a6xX281xX3xX8bxX263xX264xX1f5xX1e6xX264xX253xXcxX263xX1ccxX1a3xX3xX7xXdxX5xX34xX10xX37xX3xX2xXbxX1a6xX3xX7xXb8xX5xXdxX6axX281xX3xX8bxX263xX264xX1f5xX1e6xX264xX253xX264xX1efxX1f2xX45xXcxX1a3xX3xX7xXdxX5xX34xX10xX37xX3xX2xXbxX1a6xX3xX7xXb8xX5xXdxX6axXaxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX12xX47xX1cxX19xXc5xXdxX3xX6axX114xX1bxX3xX1bxX4dxX1bxX3xX1x1084axX1bxX3xX4xX1xX7fxX3xXexXdxX7fxXbxX3xX1a6xX38xX4xX3xX34xX3cxXdxX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX3xXdaxX3bxX76xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX34xX6fxX3xX4xX1x14ea5xXexX3xXexX1xa10bxXdxX3xXexX118xX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX12cxX44xX3xd35fxX1bxX1xX3xX3bxXdxX1bxX1xX3xX1xb591xX6xX1a3xX13xd81exX3xXcxX1xXb8xX6xX49xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX37xX12xX0xX58xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXbxX12xX47xX8cxXdxX3xX6axX1a9xX1bxX1cxX3xX78xX98xX1bxX1cxX3xX9cxXdxX2bxX1bxX3xX1bxX4dxX1a9xX3xX37xca79xX1a3xX3xXcxX1xX10xXb8xX3xXexX1xX98xX1bxX1cxX3xXfbxX26xXb8xX3xX4xX30xX6xX3xX78xX79xX4xX3xXcxX1xX38xX3xX70xX3xX44xX8bxX8cxX3xX47xX98xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xXdxX2bxXbxX3xX34xX6fxX3xX1ccxX1xX26xXexX3xXexX37xXdxX111xX1bxX3xX1bxX98xX1bxX1cxX3xXexX1xX98xX1bxX49xX76xX3xX9cx157e2xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xXdxX2bxX1bxX3x14bb2xX3xX6axX14xX4xX1xX3xX4xX38xX3bxX3xX43xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX3xXexX37xX4dxX1bxX3xX9cxX6fxX1bxX3xX4xX1xXdxX3bxX3xXexX37xX169xX3xXexX321xXdxX3xXexX1xX14xX3xXexX37xX34bxX1bxX3xX1ccxX1xXdaxX3xXb6xX1a9xX76xX3xX1xX1a9xX70xX2bxX1bxX3xX8bxX350xXb8xX3xXcxX1xc5a1xX1bxX1cxX76xX3xXexXb2xX1bxX1xX3xXb6xX6fxXb8xX3xX78xX6xXdxX12cxX3xX13xX114xX70xX3xX5xX6fxX3xX9cxX14xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX22xX3xXaaxX3xX1bxX19xX3cxX4xX3xXexX6xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xXdxX2bxX1bxX3xX34xXdxX3xX37xX38xXexX3xX4xX38xX3bxX3xX43xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX3xXexX37xX4dxX1bxX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX3xXexX37xXb8xX1bxX1cxX3xXexX1xX26xX1bxX1cxX3xX75xX3xX1bxX6fxX70xX76xX3xX7xX6xX1a9xX3xX1xX1a9xX70xX2bxX1bxX3xXcxX37xX6fxX1bxX1cxX3xX13xX14xX1bxX1xX76xX3xXexXb2xX1bxX1xX3xXb6xX321xX1bxX1cxX3xXa9xX1axX1bxX3xX34xX6fxX3xX1xX1a9xX70xX2bxX1bxX3x15447x11535xX3xX43xX1bxX1xX76xX3xXexXb2xX1bxX1xX3xX45xX6fxX3xXcxX169xX1bxX1xX12cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXb8xX6axX70xXaxX12xXcxX321xXdxX3x12914xXdxX2bxXexX3xX47xX6xX3bxX76xX3xX9cxX7fxX1bxX3xX1bxX6xX70xX76xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX1cxX1xXdxX3xX1bxX1x1268fxX1bxX3xXexX37xX19xXc5xX1bxX1cxX3xX1xX14cxXbxX3xX3bxX43fxX4xX3xX4xX38xX3bxX3xX43xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX3xXexX37xX4dxX1bxX3xX1bxX1cxX19xXc5xXdxX76xX3xX1bxX1xX19xX1bxX1cxX3xXexX37xX19xX3cxX4xX3xX9cxX95xX3xX4xX1xX30xX1bxX1cxX3xX34xXdxX3xX37xX38xXexX3xX1bxX6fxX70xX3xX9cxX3edxX3xX1cxX114xX70xX3xXexff8bxX3xX34xXb8xX1bxX1cxX3xXexX37xX4dxX1bxX3xX1bxX1cxX19xXc5xXdxX3xXexX321xXdxX3xXexXb2xX1bxX1xX3xXcxX20xX3xd32cxX1a9xX70xX4dxX1bxX76xX3xXcxX37xX1a9xX1bxX1cxX3x16287xX1a9xXdaxX4xX12cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXb8xX6axX70xXaxX12xX13xX111xX3xX4xX1xX30xX3xX9cxX8cxX1bxX1cxX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxX2bxX1bxX3xXbxX1xX86xX1bxX1cxX3xX4xX1xXdaxX1bxX1cxX3xX5xX114xX70xX3xX1bxX1xXdx12500xX3bxX3xX4xX38xX3bxX3xX43xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX3xXexX118xX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX3xX7xX6xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX19xXc5xXdxX76xX3xX78xX79xX4xX3xX7cxX3xXexX7fxX3xX6axX82xX3xXbxX1xX86xX1bxX1cxX3xX44xX8bxX8cxX3xX7cxX3xXexX7fxX49xX3xX9cxXa2xX3xX1bxX1cxX1xX14xX3xXa9xXaaxX3xX7cxX3xXexX7fxX3xXexXb2xX1bxX1xX3xXb6xX6fxXb8xX3xX78xX6xXdxX3xXbxX1xXdaxXdxX3xX1xX14cxXbxX3xX34xX3cxXdxX3xX4xX1axX3xf897xX1a9xX6xX1bxX3xXexX1xX38xX3xX70xX3xX34xX6fxX3xX4xX1xbfd2xX1bxX1xX3xX659xX1a9xX70xXa2xX1bxX3xX9cxX14xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1bxX1axXdxX3xX4xX95xX3xX3f9xX3xX6axX14xX4xX1xX3xX4xX38xX3bxX3xX43xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX3xXexXdxX7fxX1bxX3xX1xX6fxX1bxX1xX3xX1a6xX57cxX3xX5x10d55xX3xXexX37xXdxX2bxXexX3xX9cxX111xX3xX3f9xX3xX6axX14xX4xX1xX76xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxX2bxX1bxX3xX4xX26xX4xX3xXfbxXdxX2bxX1bxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexXdxX4dxX1a9xX3xXexX37xbe68xX1bxX1cxX3x110a3xX1xX57cxX3xX9cxX8cxX4xX281xX3xXexXbfxX1bxX1cxX3xX1cxXdxX26xX3bxX3xX7xX26xXexX3xX34xX6fxX3xX5xX34bxX70xX3xX3bx127fcxX1a9xX3xX1cxXdxX26xX3bxX3xX7xX26xXexX3xX34xXdxX3xX37xX38xXexX3xX4xX38xX3bxX3xXexX37xX4dxX1bxX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX3xXexX321xXdxX3xX6dcxX1xX1a9xX3xX34xX82xX4xX3xX4xX95xX3xX1bxX1cxX1a9xX70xX3xX4xX1axX3xX4xX6xXb8xX12cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXb8xX6axX70xXaxX12xX78xX6d8xX1bxX1cxX3xX34xX3cxXdxX3xX9cxX95xX76xX3xX4xX55xX1bxX3xXexXbfxX1bxX1cxX3xX4xX19xXc5xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX26xX3bxX3xX7xX26xXexX76xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xXdxX2bxX1bxX3xX7xX3cxX3bxX3xX4xX26xX4xX3xXexX37xX19xXc5xX1bxX1cxX3xX1xX14cxXbxX3xX3bxX43fxX4xX3xXfbxX2bxX1bxX1xX3xXexX37xX4dxX1bxX3xX1bxX1cxX19xXc5xXdxX76xX3xX9cx115eexX4xX3xXfbxXdxX2bxXexX3xX1bxX1axXdxX3xX4xX95xX3xX3f9xX3xX6axX14xX4xX1xX3xX4xX38xX3bxX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX281xX3xX5xX19xX1a9xX3xX6a6xX3xX5xX34bxX70xX3xX3bxX6fbxX1a9xX3xXfbxX2bxX1bxX1xX3xXbxX1x13412xX3bxX3xX9cxX111xX3xX1cxX57cxXdxX3xX50cxXdxX2bxX1bxX3xX50cxX2bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX6axX14xX4xX1xX3xXexX5eaxX3xXcxX37xX1a9xX1bxX1cxX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1a6xd609xXexX3xX1bxX1cxX1xXdxX2bxX3bxX3xX9cxXdaxXdxX3xX34xX3cxXdxX3xX4xX26xX4xX3xXexX37xX19xXc5xX1bxX1cxX3xX1xX14cxXbxX3xX34xXdxX4dxX3bxX3xX9cxX19xXc5xX1bxX1cxX3xX1xX98xX3xX1xX34bxXbxX3xX4xX34bxXbxX3xXexX669xX1bxX1xX3xX1bxX7a8xX1bxX1cxX3xX1xXb8xX7a8xX4xX3xX34xXdxX4dxX3bxX3xXbxX1xX3f9xXdxX3xX1bxX7a8xX1bxX1cxX3xX6axXb8xX3xX34xXdxX3xX37xX38xXexX3xX4xX95xX3xXexXdxXa2xX1bxX3xX7xX57cxX3xXexXdxX7fxXbxX3xX1a6xX38xX4xX3xX34xX3cxXdxX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX3xXdaxX3bxX76xX3xX4xX1xX7fxXexX281xX3xXexX37xXdxX111xX1bxX3xX6dcxX1xX6xXdxX3xX6dcxX14xXbxX3xXexX1xXc5xXdxX3xX4xX26xX4xX3xXfbxXdxX2bxX1bxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX4xX26xX4xX1xX3xX5xX70xX76xX3xX9cxXdxXa2xX1a9xX3xXexX37xX14xX3xX34xX6fxX3xX4xX26xX4xX3xXfbxXdxX2bxX1bxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXbxX1xX86xX1bxX1cxX3xX4xX1xXdaxX1bxX1cxX3xX6axX14xX4xX1xX12cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXb8xX6axX70xXaxX12xX47xX1cxXb8xX6fxXdxX3xX37xX6xX76xX3xXa9xXaaxX3xX7cxX3xXexX7fxX3xXb6xX6fxXb8xX3xX78xX6xXdxX3xX4xX55xX1bxX3xXexXbfxX1bxX1cxX3xX4xX19xXc5xX1bxX1cxX3xXexX1a9xX70xX4dxX1bxX3xXexX37xX1a9xX70xXa2xX1bxX3xX4xX26xX4xX3xXfbxXdxX2bxX1bxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXbxX1xX86xX1bxX1cxX3xX5xX114xX70xX3xX1bxX1xXdxX5eaxX3bxX3xX4xX38xX3bxX3xX43xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX3xXexX118xX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX3xX7xX6xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX19xXc5xXdxX3xX1bxX1xX19xX1a3xX3xX1xX321xX1bxX3xX4xX1xX7fxX3xXexXdxX7fxXbxX3xX1a6xX38xX4xX3xX34xX3cxXdxX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX3xXdaxX3bxX76xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX34xX6fxX3xX4xX1xX34bxXexX3xXexX1xX350xXdxX3xXexX118xX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX281xX3xXexX1xX19xXc5xX1bxX1cxX3xX1a6xX1a9xX70xX4dxX1bxX3xX37xX57cxX6xX3xXexX6xX70xX3xXfbx16975xX1bxX1cxX3xX1a6xX6fxX3xXbxX1xX86xX1bxX1cxX76xX3xX4xX1xXb2xX3xX7xX57cxX3xX6axX79xX1bxX1cxX3xXexX1xX14xXexX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX3xX34xX6fxX3xX4xX26xX4xX3xX7xX350xX1bxX3xXbxX1xX7e0xX3bxX3xXexX118xX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX55xX3bxX3xX37xX3a2xX3xX1bxX1cxX1a9x167efxX1bxX3xX1cxXdaxX4xX3xX34xX6fxX3xX9cxX19xX14cxX4xX3xX1bxX34bxX1a9xX3xX4xX1xX669xX1bxX3xX6dcx12825xX12cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXb8xX6axX70xXaxX12xXcxX1xX10xXb8xX3xX13xX78xXa9xX50cxX47xX0xX58xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

7 lợi ích sức khỏe khi uống trà gừng điều độ

7 lợi ích sức khỏe khi uống trà gừng điều độ
2024-02-29 10:52:00

Trà gừng là một thức uống phổ biến có vị ấm áp, thơm ngon mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Có bằng chứng cho thấy loại trà này hỗ trợ giảm bớt các bệnh từ buồn nôn đến đau...

5 nguyên tắc

5 nguyên tắc
2024-02-29 08:08:00

Tăng huyết áp thường gây tai biến nghiêm trọng như tử vong và hôn mê do tai biến mạch máu não, di chứng liệt nửa người, suy tim, thiếu máu cơ tim, suy thận, phình bóc tách động...

Những suy nghĩ sai lầm thường gặp trong ăn uống

Những suy nghĩ sai lầm thường gặp trong ăn uống
2014-08-26 07:10:00

Các bạn không nên lo lắng tới vấn đề này bởi thông thường, rau quả sẽ được chế biến đông lạnh chỉ vài giờ đồng hồ sau khi được thu hoạch từ nơi trồng nên thường sẽ giữ lại được...

Đối phó hiệu quả với bệnh dị ứng

Đối phó hiệu quả với bệnh dị ứng
2014-08-25 13:47:00

Một số nghiên cứu cho biết: ở Pháp, ước tính có từ 20 - 24% dân số bị bệnh dị ứng; số liệu này ở Mỹ là xấp xỉ 25% dân số; ở Việt Nam, tỷ lệ các bệnh dị ứng khoảng 20 - 25% ở...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long