Cập nhật:  GMT+7
56a6x5a84xe481x107ebx7fa6x9243xdc08xb16bxe8e3xX7xc9f7x807dx6d75x6bebx9f66xcc0cxX5xcc63xXax56cbxe078xX1x91b7xX3x649fxaeb6x9d76x8a42xXexX3xXexX1xX18x95bbxX4xX3x92f5xXdx79adxbce7xX3x7126x968fxXbxX3xX28xX1x8cf4xX28xX3xX26x68d9xXdxX0xcbe3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd543xX10xX6xX17xXaxX12xdd53xX1xXdxdc29xX18xX3xX28xX23x8372xa441xXdxX3xX26xX18xX20xX28xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4x5b89xX4xX3xX28xX29xXbxX3xX28xX1xX2exX28xX3xXexc5d0xX15xX28xX3xX26xbd1cxXexX3xX7xd19axX3xX7xX32xX26xX3xX4x929bxX3xXexX1xX15xX26xX3xX26xbdbfxXexX3xX5x5831xX6xX3xX4xX1x5973xX28xX3x701cxX1xXdxX3xX5x8824xa9b3xXdxX3xXexX1xX18xX20xX4xX3xX26xX32xXdxX3xX17xX6x5bacxXa7xXdxd4b4xX19x618bxX3xX26xX86xXexX3xX4xX1x6a88xXexX3xXexX52x59a6xX28xX23xX3xXexX8axX3xd0dexX97xXexX97xXa7xX3xba86xX52x102dfxX4xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXexc2a0xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc04xX97xX17xX19xXaxX12xX0xXdxX26xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxba89xX10xX28xXexX10xX6exXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxdceexXdxX17xXexX1x934cxX3x975bx10a37x59daxXbxXa7xf431xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX10bxX3x7788x659fxX11dxXbxXa7xX112xXaxX3xX7xX6exX4xX9xXaxX35xX35xX4x74b9xXc0xX6xX97xXbxX1xX18xXexX1xX97xX12cxf839xX28xX35xX17xX10xX7xX92xXexX97xXbxX35xX28xX10xX106xX7xX35xd12cxX147x5ccaxaf19xX35xX2xX2xX2xX17xX10exX2xX10exX10fxX149xX147xX10fxXexX11cxX10ex6f02xX14axX5xX15axa1d6xXbxX1xX97xXexX97xX15exX2xX15axX15axX149xX149xX149xX10fxX15axX147xX147xX2xX147xX2xX12cxa09cxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXexX3xXexX1xX18xX20xX4xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX28xX29xXbxX3xX28xX1xX2exX28xX3xX26xX32xXdxXaxX3xX106xXdxX17xXexX1xX9xXaxX10dxX10exX10fxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX97xX17xX19xXaxX12xXf7xXb9xX3x7762xX18xX6xX28xX3x640axX18xX25xX28xX3xX5xfd0bxX3xXexX1xX18xX20xX4xX3xX137xd17axX3xXexX1xX8axX4xX3xXbxX1xa8f9xX26xX3xX44xX97xX6xX3xd8d7x932dxX3xXc6xc7d7xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXexX3xX5xXdxX1axX18xX3xXbxX1xX61xXbxX3xX26xX32xXdxXacxX3xX17xX6xXa7xXa7xXdxXaaxX19xXacxX3xXc6xff4bxX3xXa7x841bxX3xX5xX1dexX3xX4xX61xX4xX3xX28xX29xXbxX3xX28xX1xX2exX28xX3xXexe6bfxX3xX26x9d50xX4xX3xXc6xX86xX3xXexX6exX18xX28xX23xX3xXc0xab07xX28xX1xX3xXc6xX29xX28xX3xX28xX23xX1xXdxX15xX26xX3xXexX6exX8fxX28xX23xX12cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX97xX17xX19xXaxX12xe5bexX6xXa7xXa7xXdxXaaxX19xX3xX5xX1e7xX3xX26xX86xXexX3xXexX1xX18xX20xX4xX3xXexXdxX15xX26xXacxX3xXc6xX52xXc8xX4xX3xXexXdxX15xX26xX3xX17xX8fxX4xX3xXexX1xX10xX97xX3xX28xX1x66ddxX28xX23xX3xX28xX29xXbxX3xX28xX1xX2exX28xX3xXexX6exX15xX28xX3xX26xX73xXexX12cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX97xX17xX19xXaxX12x103b4xX97xX98xXdxX3xXexX1xX18xX20xX4xX3xX26xX32xXdxX3xX17xX6xXa7xXa7xXdxXaaxX19xX3xX28xX1e7xX19xX3xX4xf5ccxX28xX23xX3xX5xX1e7xX3xX26xX86xXexX3xX4xX1xXb4xXexX3xX28xX23xX2exX28xX3xX4xX1xX73xX28xX3xXexX1xef2dxX28xX3xX92xXdxX28xX1xX3xX4xXb9xX3xX137xX1e7xX3xX26xX86xXexX3xXc6xX86xX4xX3xXexX20xX3xXc0xX97xXexX18xX5xXdxX28xX18xX26xXacxX3xX23xXdxX20xX28xX23xX3xX28xX1xX52xX3xXc0xX97xXexX97xXa7xXacxX3xX92xX1xXdxX3xXc6xX52xXc8xX4xX3xX7xX223xX3xX17xe1e4xX28xX23xX3xXexX1xX10xX97xX3xX5xXdxX4dxX18xX3xX5xX52xXc8xX28xX23xX3xX7xX77xX3xX92xX1xfb53xX28xX23xX3xX23xc5ddxX19xX3xXc6xX86xX4xX3xX137xX1e7xX3xX92xX1xX35exX28xX23xX3xXbxX1xX61xXexX3xX1xXdxX1axX28xX3xXexX6exX97xX28xX23xX3xX26xX61xX18xX3xX28xX23xX52xX53xXdxX3xXc0xX1axX28xX1xX12cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX97xX17xX19xXaxX12xXcxX6exX52xX32xX4xX3xXc6xX363xX19xXacxX3xX28xX1xX2a0xX28xX23xX3xX28xX23xX52xX53xXdxX3xX17x9a56xX28xX23xX3xXc0xX97xXexX97xXa7xX3xXc6xX220xX3xXa7xX7exX6xX3xX4xX61xX4xX3xX28xX29xXbxX3xX28xX1xX2exX28xX3xXexX6exX15xX28xX3xX92xX1xX18xX35exX28xX3xX26xX73xXexX3x8826xX137xX29xXexX3xX4xX1xX363xX28xX3xX4xX1xXdxX26xX3xXc6xX18xX35exXdxX3xX26x6983xXexXacxX3xX28xX29xXbxX3xX28xX1xX2exX28xX3xXexX6exX15xX28xX3xXexX6exX61xX28xXacxX3xX28xX29xXbxX3xX28xX1xX2exX28xX3xX92xX1xXdxX3xX4xX6xX18xX3xX26xX1e7xX19xXd4xa003xX3xXbxX1xX25xXdxX3xXexXdxX15xX26xX3xX149xX3xXexX1xX61xX28xX23xX35xX2xX3xX5xX303xX28xX3xX28xX29xX18xX3xX26xX18xX20xX28xX3xX17xX18xX19xX3xXexX6exX246xX3xX1xXdxX1axX18xX3xX1d3xX18xX25xX3xXc6xXdxX4dxX18xX3xXexX6ex9961xX12cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX97xX17xX19xXaxX12xX1f7xX29xXexX3xX1d3xX18xX25xX3xX4xX61xX4xX3xXexX1xX223xX3xX28xX23xX1xXdxX1axX26xX3xX4xX1xX97xX3xXexX1xXb4xX19xXacxX3xX7xX97xX3xX137xX32xXdxX3xX23xXdxX25xX3xX17xX52xXc8xX4xXacxX3xX14axX10fx64afxX3xX7xX20xX3xX28xX23xX52xX53xXdxX3xXexX1xX6xX26xX3xX23xXdxX6xX3xX17xX3bfxX28xX23xX3xX17xX6xXa7xXa7xXdxXaaxX19xX3xXc6xX1fbxX3xX4xX7exX3xX28xX1xX2a0xX28xX23xX3xX4xX25xXdxX3xXexX1xXdxX1axX28xX3xX4xX61xX4xX3xX28xX29xXbxX3xX28xX1xX2exX28xX3xXexX6exX15xX28xX3xX92xX1xX18xX35exX28xX3xX26xX73xXexX3xX7xX6xX18xX3xX11cxX3xXexX1xX61xX28xX23xX3xXc6xXdxX4dxX18xX3xXexX6exX469xX12cxX3xX1f7xX1xX97xX25xX28xX23xX3xX10exX10fxX4b4xX3xX7xX20xX3xX28xX23xX52xX53xXdxX3xXexX1xX6xX26xX3xX23xXdxX6xX3xXc6xX1fbxX3xXexX1xXb4xX19xX3xX7xX8axX3xX4xX25xXdxX3xXexX1xXdxX1axX28xX3xX7xX6xX18xX3xX15axX3xXexX1xX61xX28xX23xX3xX137xX1e7xX3xX26xX86xXexX3xX7xX20xX3xX28xX23xX52xX53xXdxX3xX4xX7exX3xXexX1xX220xX3xX17xX18xX19xX3xXexX6exX246xX3xX7xX6xX18xX3xX11dxX3xXexX1xX61xX28xX23xX12cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX97xX17xX19xXaxX12xXf7xX61xX4xX3xX4xX1xX18xX19xX15xX28xX3xX23xXdxX6xX3xX4xX1xX97xX3xX1xX6xX19xXacxX3xX23xXdxX20xX28xX23xX3xX28xX1xX52xX3xX28xX1xXdxX4dxX18xX3xX5xX97xX98xXdxX3xXexX1xX18xX20xX4xX3xX92xX1xX61xX4xX3xX17xX6xXa7xXa7xXdxXaaxX19xX3xX4xX2e7xX28xX23xX3xX23xX363xX19xX3xX6exX6xX3xX4xX61xX4xX3xXbxX1xX25xX28xX3xX239xX28xX23xX3xXbxX1xX345xX3xX28xX1xa56exX12cxX3xXf7xX61xX4xX3xXexX6exXdxX1axX18xX3xX4xX1xX239xX28xX23xX3xXexX1xX52xX53xX28xX23xX3xXexX1xXb4xX19xX3xX5xX1e7xX10bxX3xf2d1xX345xXbxX3xX26xa74axX3xX26xX401xXexXacxX3xXc6xX6xX18xX3xXc6xX303xX18xX3xX137xX1e7xX3xX92xX1xX35exX28xX23xX3xXc6xX20xXdxX3xXa7xX239xX28xX23xX3xXexX6exX15xX28xX3xX92xX1xX18xX35exX28xX3xX26xX73xXexX12cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX97xX17xX19xXaxX12xX2cbxX97xX98xXdxX3xXexX1xX18xX20xX4xX3xX28xX1e7xX19xX3xX5xX1e7xX3xXc0xX52xX32xX4xX3xXexXdxX29xX28xX3xX1d3xX18xX6xX28xX3xXexX6exX8fxX28xX23xX3xX28xX1xXb4xXexX3xXexX6exX97xX28xX23xX3xX5x5b38xX28xX1xX3xX137xX8axX4xX3xXexX1xX18xX20xX4xX3xXexXdxX15xX26xX3xXexX6exX15xX28xX3xX92xX220xX3xXexX236xX3xX92xX1xXdxX3xXc0xX97xXexX97xXa7xX3xX3ecxX1xXdxX1axX28xX3xX4xX1xXdxX29xX26xX3xX10dxX10fxX4b4xX3xXexX1xX469xX3xXexX6exX52xX53xX28xX23xX42exX3xX5xX303xX28xX3xXc6xX303xX18xX3xXexXdxX15xX28xX3xXc6xX52xXc8xX4xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXexX3xXexX6exX97xX28xX23xX3xX28xX1xXdxX4dxX18xX3xXexX1x10b8exXbxX3xX92x97d7xX3xX1d3xX18xX6xX12cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX97xX17xX19xXaxX12xXe4xX97xXexX97xXa7xX3xX3ecxXc0xX97xXexX18xX5xXdxX28xX18xX26xX3xXexX97xXa7xXdxX28xX3xXexX19xXbxX10xX3x993fxX42exX3xXc6xX1fbxX3xXc6xX52xXc8xX4xX3xXf7xX345xX4xX3xX1d3xX18xX25xX28xX3xX5xX1dexX3xXexX1xX18xX20xX4xX3xX137xX1e7xX3xXexX1xX8axX4xX3xXbxX1xX1f0xX26xX3xX44xX97xX6xX3xX1f7xX1f8xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXexX3xX17xX3bfxX28xX23xX3xXexX6exX97xX28xX23xX3xXc6xXdxX4dxX18xX3xXexX6exX469xX3xX4xX61xX4xX3xX28xX29xXbxX3xX28xX1xX2exX28xX3xXexX236xX3xX28xX1xXdxX4dxX18xX3xX28xX2exX26xX3xX28xX6xX19xX12cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX97xX17xX19xXaxX12xX4axX23xX97xX1e7xXdxX3xX6exX6xXacxX3xXc0xX97xXexX97xXa7xX3xX4xX2e7xX28xX23xX3xXc6xX52xXc8xX4xX3xd120xX270xX743xX3xX4xX1xXb4xXbxX3xXexX1xX18xX708xX28xX3xXc6xX220xX3xXc6xXdxX4dxX18xX3xXexX6exX469xX3xX4xX61xX4xX3xX137xXb4xX28xX3xXc6xX4dxX3xX28xX23xX1xXdxX15xX26xX3xXexX6exX8fxX28xX23xXacxX3xX28xX1xX52xX3xX4xX1xX239xX28xX23xX3xXc6xX6xX18xX3xX28xX223xX6xX3xXc6xX303xX18xXacxX3xXc0xX1e7xX28xX23xX3xX1d3xX18xX6xX28xX23xX3xXexX2exX28xX23xX3xX1xX97xX98xXexXacxX3xXc6xf978xX3xX26x10bd1xX3xX1xX35exXdxX3xX1d3xX18xX61xX3xX28xX1xXdxX4dxX18xXd4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX97xX17xX19xXaxX12x6df1xXdxX20xX28xX23xX3xX28xX1xX52xX3xXc0xX97xXexX97xXa7xXacxX3xX4xX61xX4xX3xX4xX1xX18xX19xX15xX28xX3xX23xXdxX6xX3xX4xX1xX97xX3xX1xX6xX19xXacxX3xX17xX6xXa7xXa7xXdxXaaxX19xX3xX4xX2e7xX28xX23xX3xX4xX7exX3xXexX1xX220xX3xXc6xX52xXc8xX4xX3xX5xX8axX6xX3xX4xX1xX8fxX28xX3xX5xX1e7xX3xXbxX1xX52xXb9xX28xX23xX3xXbxX1xX61xXbxX3xXc6xXdxX4dxX18xX3xXexX6exX469xX3xX4xX1xX97xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX1xX239xX28xX23xX3xXc6xX6xX18xX3xX28xX223xX6xX3xXc6xX303xX18xXacxX3xX5xX97xX98xX28xX3xXexX6exX52xXb9xX28xX23xX3xX5xX8axX4xX3xX4xX841xX3xX3ecxX26xX86xXexX3xXexX246xX28xX1xX3xXexX6exX98xX28xX23xX3xXexX1xX303xX28xX3xX92xXdxX28xX1xX3xX25xX28xX1xX3xX1xX52x6a14xX28xX23xX3xXc6xX29xX28xX3xX4xX61xX4xX3xX4xXb9xX3xX91axX3xX4xX841xX3xX137xX1e7xX3xX137xX6xXdxX42exXacxX3xXc0xX1e7xX28xX23xX3xX1d3xX18xX6xX28xX23xX3xXexX2exX28xX23xX3xX1xX97xX98xXexXd4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61dxX97xX18xX6exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX97xX3xX61dxX1f7x9a29xX61dxX0xX35xXbxX12

Theo SKĐS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cách dùng tỏi phòng chống bệnh tật

Cách dùng tỏi phòng chống bệnh tật
2022-09-15 18:14:00

Tỏi là gia vị cũng là một vị thuốc đã được Đông y và Tây y sử dụng từ rất sớm. Vậy cách sử dụng loại gia vị này để phòng bệnh như thế nào?

Lá lốt chữa đau xương, thấp khớp

Lá lốt chữa đau xương, thấp khớp
2022-09-14 18:01:00

Lá lốt là một loại rau gia vị rất thông dụng và được chế biến trong nhiều món ăn của người Việt. Lá lốt đặc biệt có hiệu quả đối với các bệnh xương khớp.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long