Cập nhật:  GMT+7
b958x14a54x143b7x10136x12e21x11372x130cax15117xf7f5xX7x138dbx107c5x1046bx10e34xf18bxc557xX5xc68dxXaxf9f3xXcxe72dx12116x15823xfe65x15c9bxX3xXexX1x108a7xX18x10476xX3x13d4dxX17xX3xXexX1x14b51xX4xX1xX3xeb1axX18xX1exX3xX6xX18xX3xXexed73xc749xX18xf7a2xX3xX4xX1xc6b5xe0e1xX3xX7x10a35xX4xX3xX7xX29xX4xX3xe27cxX1xd43fxX10xX3xX1xdb09xX15xX3xcdf6xc34dx10a56x112e3xd03ax15d62xX2x10011xX0xbd57xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx109cexX31x115b7xX16xXaxX12xX0xXdxX39xX1exX3xX7xX14xX4xX9xXaxX55xX55xX4xf42axc78cxX6xX31xXbxX1xX15xXexX1xX31xX77xX20xX18xX55xX66xX10xX7xX43xXexX31xXbxX55xX18xX10xd7f7xX7xX55xfa60xX92xX2xX53xX55xX2xX2xX2xX66x12fdbxX2xX9bx12120x14451xcb5bxXa0xXexX2xX9fx10f5dxX2xX9fxX9exX5xX2xX77xfa98xXbxX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfcb9xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX1xe216xX4xX3xX1xXdx15ff0xX18xX3xX4xX1xde4dx15687xX18xX1exX3xXexX14x15dddxX18xX1xX3xXbxX1xe8bfxXdxX3xX1xf532xXbxX3xX1exXdx1022exX6xX3xX4cxX1cxX18xX1exX3x113a3xX31xX32xX18xX3xX4exXdx15c12xX18xX3xX4xX1xX29xX4xX3xXexee30xX18xX1xX3xX20xX32xX3xX4cxX1cxX18xX1exX3xXf2xX31xX32xX18xX3xX18xX1exX32xX18xX1xX3xbb33xX3xXex152faxX34xX3xX18xX1exX32xX16xX3xX2xX2xX55xX9exX34xX3xX4cxX1cxX18xX1exX3xXf2xX31xX32xX18xX3xX4exXdxXf9xX18xX3xX4xX1xX29xX4xX3xXexX102xX18xX1xX3xXexe078xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX1x13e0fxXdxX3xX18xX1exX1x1540exX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX20xX17xX3xXexX1xX25xX4xX1xX3xX29xX18xX1exX3xX6xX18xX3xXexX31xX32xX18xX3xX20xX32xX3xX4xX1xX38xX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX7xX29xX4xX3xX43xX1xX45xX10xX3xX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX3xX20x1299fxXdxX3xX7xXcaxX3xXexX1xX6xX39xX3xX66xXcaxX3xX4xe76exX6xX3xX4x15251xX4xX3xX78xX1acxX4xX3xX7x11a40xX34xX3xX4xX1xX15xX16xXf9xX18xX3xX1exXdxX6xX3xX16xX3xXexX11cxX3xXf2xX11cxX18xX3xXex13726xX3xXcxX14xX15xX18xX1exX3xXexe8f8xX39xX3xd83bxXdxd084xX39xX3xX7xX31xX1acxXexX3xX78xXcfxX18xX1xX3xXexX49xXexX3xXexX102xX18xX1xX34xX3xX64xXcfxX18xX1xX3xX20xXdxXcfxX18xX3x13e30xX6xX3xX43xX1xX31xX6xX3xXexX102xX18xX1xX3xX4x105bexX18xX1exX3xXexX14xXf9xX18xX3xX92xXa0xXa0xX3xX4xX1acxX18xX3xX78xX14cxX34xX3xXf2xX31xX32xX18xX3xX20xXdxXf9xX18xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXf2xX31xX32xX18xX3xXexX14xX31xX18xX1exX3xX1d8xX1xXe1xXdxX3xX4xX1acxX4xX3xX4xXd5xX3x11c48xX15xX6xX18xX3xXexX102xX18xX1xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX31xX66xX16xXaxX12xXcx10f02xXdxX3xX1xX14cxXdxX3xX18xX1exX1xX152xX34xX3xX4xX1acxX4xX3xX4xX1xX15xX16xXf9xX18xX3xX1exXdxX6xX3xX16xX3xXexX11cxX3xXf2x14050xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xX43xX1xX1acxXdxX3xX244xX15xX1acxXexX3xXexXdbxX18xX1xX3xX1xXdbxX18xX1xX3xX66xX152xX4xX1xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX3xXexX14xXf9xX18xX3xXf2xX152xX6xX3xX78xX32xX18xX3xXexX102xX18xX1xX3xX20xX32xX3xX18xX1xXeaxX18xX1exX3xX20xX38xX18xX3xX78x15811xX18xX3xX4xX1xX102xX3xXf2xX264xX31xX3xX4xX1a8xX6xX3xX4x1393exXbxX3xXexX14xXf9xX18xX3xX20xX17xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexX1acxX4xX3xXbxX1x127a9xX18xX1exX34xX3xX4xX1xXe1xX18xX1exX3xX66xX152xX4xX1xX3xXexX199xXdxX3xX4xX1acxX4xX3xXf2xX31xX32xX18xX3xX20xXdxXf9xX18xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXf2xX31xX32xX18x16078xX3xXf2x13189xX18xX1exX3xXexX1x1468axXdxX3xXexX14xXcaxX4xX3xXexXdxX11cxXbxX3xX5xb9eaxX18xX1exX3xX18xX1exX1xX10xX34xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11791xX3xX4xX1acxX4xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xX1xXeaxX15xX3xX25xX4xX1xX3xX20xX17xX3xXexXdxXf9xX39xX3xX20xX33cxX4xX3x120cdxXdxX18xX3xXbxX1xX2faxX18xX1exX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX34xX3xX18xX1xXeaxX18xX1exX3xX20xX2e4xX18xX3xXf2xX17xX3xX5xXdxXf9xX18xX3xX244xX15xX6xX18xX3xXf2xX11cxX18xX3xX20xXdxXcfxX4xX3xXf2xXdxX17xX15xX3xXexX14xX152xX3xX20xX32xX3xX4xX1xX38xX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX7xX29xX4xX3xX43xX1xX45xX10xX3xX4xX1xX31xX3xX18xX1exXd4xX32exXdxX3xX78xX152xX3xX18xX1xXdx131dcxX39xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX34xX3xX1exXdxd153xXbxX3xX4xX1acxX4xX3xX4xX1acxX18xX3xX78xX14cxX34xX3xXf2xX31xX32xX18xX3xX20xXdxXf9xX18xX3xX18xX1d5xX18xX1exX3xX4xX6xX31xX3xX18xX1xX49xX18xX3xXexX1xX29xX4xX34xX3xX4xX3cxX3xXexX1xXf9xX39xX3xX1xXdxX1daxX15xX3xX78xXdxX11cxXexX34xX3xX4xX1xX1a8xX3xXf2xX14cxX18xX1exX3xXexX1xX10xX31xX3xX66x15276xXdxX3xXexXdbxX18xX1xX3xXexX14xX264xX18xX1exX3xX7xX29xX4xX3xX43xX1xX45xX10xX34xX3xXexX1xX38xX39xX3xX43xX1xX1acxX39xX3xXf2xX152xX18xX1xX3xX43xf79dxX3xX1xX31xc536xX4xX3xX43xX1xXdxX3xXexX1xX2e4xX16xX3xX4xXd5xX3xXexX1xX1daxX3xX4xX3cxX3xX18xX1xXeaxX18xX1exX3xX78xXdxX1daxX15xX3xX1xXdxXcfxX18xX3xX78xX2e4xXexX3xXexX1xXd4xX32exX18xX1exX3xX43xe865xX31xX3xX66xX32xXdxX3xX18xX1xc9adxX39xX3xX7xX199xX39xX3xXbxX1xX1acxXexX3xX1xXdxXcfxX18xX3xX4xX1acxX4xX3xXexX14xXd4xX32exX18xX1exX3xX1xXe5xXbxX3xX39xX33cxX4xX3xX78xXcfxX18xX1xX3xX5x157e6xX3xX7xX6xX15xX3xX43xX1xXdxX3xXf2xXdxX17xX15xX3xXexX14xX152xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX3xXf2xX1daxX3xX4xX3cxX3xX78xXdxXcfxX18xX3xXbxX1xX1acxXbxX3xX4xX1xX38xX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX20xX32xX3xXf2xXdxX17xX15xX3xXexX14xX152xX3xX43xX152xXbxX3xXexX1xX32exXdxX34xX3xX1xX264xX18xX3xX4xX1xX11cxX3xX18xX1exX15xX16xX3xX4xXd5xX3xX2d4xX18xX1xX3xX1xXd4x129fbxX18xX1exX3xXf2xX11cxX18xX3xX7xX29xX4xX3xX43xX1xX45xX10xX3xX20xX32xX3xX4xX1acxX4xX3xX1xX31xX264xXexX3xXf2xX14cxX18xX1exX3xX4xX1xX29xX4xX3xX18xX38xX18xX1exX3xX4xX1a8xX6xX3xX4xXd5xX3xXexX1xX1dax1387cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX31xX66xX16xXaxX12xX4cxX1xXd4xXd5xX18xX1exX3xXexX14xXdbxX18xX1xX3xX4xX3cxX3xX4c1xX3xX18xX1exX1xX1b4xX6xX3xXexX1xXdxX11cxXexX3xXexX1xXcaxX4xX34xX3xX1exX3cxXbxX3xXbxX1x13b39xX18xX3xX18xX1d5xX18xX1exX3xX4xX6xX31xX3xX18xX1xX49xX18xX3xXexX1xX29xX4xX34xX3xXf2xe715xX16xX3xX39xX264xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexX1acxX4xX3xXexX15xX16xXf9xX18xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX20xX17xX3xXbxX1xX2faxX18xX1exX34xX3xX4xX1xXe1xX18xX1exX3xX66xX152xX4xX1xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX3xXexX14xX31xX18xX1exX3xX4xX1acxX18xX3xX78xX14cxX34xX3xXf2xX31xX32xX18xX3xX20xXdxXf9xX18xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXf2xX31xX32xX18xX325xX3xX4xX15xX18xX1exX3xX4xX2e4xXbxX3xX4xX1xX31xX3xX4xX1acxX18xX3xX78xX14cxX34xX3xXf2xX31xX32xX18xX3xX20xXdxXf9xX18xX3xX18xX1xXeaxX18xX1exX3xX43xXdxX11cxX18xX3xXexX1xX29xX4xX34xX3xX43xbb94xX3xX18xX38xX18xX1exX3xX4xX598xX18xX3xXexX1xXdxX11cxXexX3xX20xX17xX3xX4xX1xX38xX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX7xX29xX4xX3xX43xX1xX45xX10xX3xX1xX49xX15xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX77xX0xX55xXbxX12xdabaxX677xX677xX677xX677xX677xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c7exX15xXexX1xX31xX14xXaxX12x145a3xX6xXdxX3xXc2xX31xX6xX0xX55xXbxX12

Mai Hoa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trạm y tế xã

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trạm y tế xã
2022-04-30 09:34:00

baophutho.vn Toàn tỉnh hiện có 168 trạm y tế xã, phường, thị trấn, với sự nỗ lực của các cán bộ y tế cơ sở đã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án...

Quyền lợi và trách nhiệm cộng đồng

Quyền lợi và trách nhiệm cộng đồng
2022-04-25 09:22:00

baophutho.vn Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch COVID-19 chưa thể chấm dứt trong thời gian trước mắt, vì vậy công tác phòng, chống dịch...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long