Cập nhật:  GMT+7
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUeG7plbhu6zDmS5Yw6PDmSzhuq3DmTThu4FsIMOjw5nhur4lw6PDmcOKYsOjw5k0xINZw6PDmeG6vzRZw6M0w5kuNGhiw6Mzw5nhur/hur03w6M0w5k04bq3LsOZ4bq/NV3DozPDmeG6omhkw6MzUC804bumUVDhurlRUDXhuqMzw5lX4bqhNTPDo8OVw5rhuqEpMuG6v8Oaw5nDquG6vS7DlcOaNOG6v+G6v+G6ueG7li8vLFfEg+G6uTThu4Hhur80xIPhu5zEqcOjL8SD4bqhISFX4bq/Vy9qKSzDqjXhur8pL8SpV8OjLTTEg1cta1ctNMSDNS/FqOG7pOG7puG7pi/hu6Yv4bumxajhu6rFqOG7rnR14buNVnN3L+G7psWo4buqVuG7puG7pFZW4bus4buu4buk4bus4buuX+G7pOG7pOG7pOG6ocSDM8SD4bucw6Hhurkzw5pRLcOZ4bqgWcOZNOG7gWwgw6PDmeG6ozUiw6PDmcOj4buHNeG7msOZISXDo8OZ4bq/4bqtLsOZ4bq/NDUw4buBw5nDquG6pcOZLjQ1XeG6o8OZ4buuxq/hu5Dhu5rDmeG6v+G6vcSDw6Mzw5ko4bqvw5khJcOjw5nhur/huq0uw5nhuqJoZMOjM8OZ4bq/4bq9W8Ojw5nhu6zhu7Dhu5Dhu5rDmS7hurHDo8OZ4bqhw501w5nhuqFZw5kuWC7DmSElw6PDmeG6v+G6rS7DmcOgNFguw5nDozRo4buWw5nDgDXDozThu5rDmXVXxIPhu5rDmeG6vlls4buaw5l54oCZ4bqiw6LDozPhu5zhu5zhu5zDmXXEg8OZKOG6r8OZeeG7gWwgw6PDmWZsw5nhur4lw6PDmcOKYsOjw5ko4bu0w5kzNVfEg8OZLjTEg8OZc1fDo8OZ4bq/4buBbFvDo8OZMzVYxIPDmeG6uTThuqU1w5k0xJHhurnDmcSpYzXDmeG6vuG6vsOZMzVYxIPDmSHhu4Uuw5nhur80aGTDozPDmWvhu4FsW8Ojw5ktw5k0aGPDozPDmcOjMzQ1IOG6ucOZ4bqjZcOZ4bqhY+G6ucOZIcOdbMOZ4bq/NV3DozPDmeG6omhkw6Mzw5kuNMSDw5kuWMOjw5ks4bqtw5koV8OjM8OZLsOiw6Mzw5nhur9YLsOZ4bq/4bq9W8Ojw5koOFfDmSxZw6Phu5xQ4bq5UeG6vuG6vcSDw6Mzw5nhur80ZDXDmTM1V8Ojw5nhu6jDmeG6vzRYw6Mzw5nhu57hur/DrcOZ4bq/NFjDozPDmeG7qMOZKF3Do8OZ4bq/NFjDozPDmeG7puG7pC3FqOG7pOG7pFbhu6Dhu5rDmeG7plbhu6zDmS5Yw6PDmSzhuq3DmShXw6Mzw5kuw6LDozPDmeG6v1guw5nhur/DnTXDmS5YLsOZ4bq5NOG6scOjM8OZLjThu4FsW8Ojw5nhuqPDosOj4buaw5kuWC7DmSxXw6PDmWslbMOZIcOsw6Mzw5nDuuG7ssOjM+G7msOZLlguw5nhur/huqnDmS40aS7DmSjEg1nDo8OZ4bq/NDDDmeG6vzRX4bqjw5khw6zDmeG6oWPhurnDmTThurcuw5koaMSRLsOZw6MzNDVbw6PDmS5p4buBw5kuWC7DmS404buBbFvDo8OZKCLDmcOjNGjhu5bDmeG6vjfhuqPDmTQ1MOG7gcOZxKkiw5khJcOjw5nhur/huq0uw5nhuqJoZMOjM8OZ4bq/4bq9xIPDozPDmS7huq3DozPDmSjhuqfDozPDmeG7quG7qMOZISXDo8OZ4bq/4bqtLsOZV8OjNMOZKeG6o8agw5nhur834bqjw5k0NTDhu4HDmeG6uTThu4XDmSXhuqPhu5rDmcOjM+G7gWxbw6PDmSXhuqPhu5rDmcSpJsOj4buaw5nDozPhu4nhu5rDmS5YLjTDmcOj4bqvNcOZw6MzWWzDmTM1ZMOZxKlZw5kuWC7DmeG6v8Otw5nDoDThuq/DmeG6uTRY4bq/w5kl4bqjw5nhur/hur3Eg8OjM8OZLlguw5koxIPDncOjw5nEqeG7tsOj4buaw5kuJeG7gcOZxKnhu7bDo8agw5nhuqPhuq3hur/DmcOq4bqlw5nDozM0NSDhurnDmcSp4buFw5kuw6LDozPDmeG6v1guw5kuZlfDmXnhu4FsIMOjw5lmbOG7msOZ4buAc8ODdcOZNOG7gWwgw6PDmSxAw6Mzw5nhur81XcOjM8OZ4bqiaGTDozPhu5zhu5zhu5zDmeG6uuG7gVjDmeG6v+G6vTfDozTDmTThurcuw5kuWC7DmTThurcuw5nEqTVbw6PDmShoxJEuw5kzNVfEg8OZ4bq/NV3hurnDmcSpWcOZKDXDmeG6vzfhuqPDmTQ1MOG7gcOZ4bq/NMOsLsOZ4bq/XcOZxKkiw5nEqeG7tsOjw5k04bqvV8OZ4bqiaGTDozPDmeG6v8OdNcOZLOG7ssOjw5nhuqBYLsOZ4bueNOG7gWwgw6PDmeG6olc1w5l0NCXhu4Hhu5rDmeG6vznDozTDmXnhurFXw5lzN8OjNOG7oOG7nFDhurlRw4Bd4bq/w5nhur804buHLsOZw6A04bqvV8OZNOG6ty7DmS5YLsOZNOG6ty7DmcSpNVvDo8OZLmLDmSzhu7LDo8OZLuG6r8OZw6A1XcOjw5nhur80aS7DmSgww5kzNVfEg8OZ4bq/NV3hurnDmcSpWcOZw6Phuq81w5koaMSRLsOZ4bq/NV3DozPDmeG6omhkw6Mz4buaw5kz4bqv4bq5w5nhurk0JsOjw5nhuqFZ4bqjw5nhur/huqXhur/DmS7DosOjM8OZ4bq/WC7DmcO64buyw6Mz4buaw5kuw6LDozPDmeG6v1guw5kuNDbDozTDmeG6u+G7gWwiw6PDmSjhuqfDozPDmeG6vzRkNcOZ4bqhWeG6o8OZ4bq/4bql4bq/w5kuw6LDozPDmeG6v1guw5khJcOjw5nEqT/Do8OZZcOZNOG7gWwgw6PDmeG6ozUiw6PDmcOj4buHNcOZLuG6r8OZw6M0NSLhu4HDmSjhuqfDozPDmSxZxIPDmSElw6PDmeG6v+G6rS7DmeG6vzQ1MOG7gcOZw6rhuqXhu5zDmXnhuqfDozPDmcODNOG7gT/Do8OZ4buedOG6vsSo4bug


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thông xe kỹ thuật cầu phao

Thông xe kỹ thuật cầu phao
2009-11-24 10:21:00

qua sông Hồng Sau hai ngày khẩn trương làm đường và lắp ghép, 4 giờ chiều ngày 23 -11, cầu phao bắc qua sông Hồng nhằm giảm tải cho cầu Thăng Long đang trong quá trình sửa...

Khu 11 xã Lương Lỗ - Khu dân cư tiêu biểu

Khu 11 xã Lương Lỗ - Khu dân cư tiêu biểu
2009-11-24 08:00:00

Khu 11 xã Lương Lỗ (Thanh Ba) là khu dân cư tiêu biểu. Toàn khu hiện có 86 hộ, thu nhập bình quân đạt 6,8 triệu đồng/người/năm. Số gia đình đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ...

Trò nghèo học giỏi

Trò nghèo học giỏi
2009-11-20 15:04:00

Tạ Thu Hà, học sinh lớp 9B, Trường THCS Dữu Lâu, sinh ra trong một gia đình nghèo có 2 chị em, một mình mẹ làm ruộng để nuôi cả gia đình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Hà...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long