Cập nhật:  GMT+7
1b5fx842ax2903x3ee3x9d5cx6ffdx8e1cx4838x3e5dxX7x94bex5dd2x33cax9f9bx4eedx537dxX5x4ae3xXax4b3bxXcx69bdxa12ax745dxX3xXex97e6x4c94xX3xX4xX1x7888xX3xX7x489bxX3xX1x6555xX15x3c01xX3x37d9x5a1ax1e13x5d2axXdxX3x1db2xX15x6553xX28xX3xX5x284fxX3xX1x82ddx4d9dxX4xX3xX28xX29xX2axX2bxXdxX3xX7x6d00xX3x9fadx2558xX28xX29xX3xX1x6c7dxXbxX3xXbxX1x52faxXbxX3xXexX6xX28xX29xX3x2124x3803xXexX26xX3xXbxX1xX2ax6176xX28xX29xX3xXexXdx2c0exX28xX3xX57xXdxX3xXbxX1x33dcxX1axX3xX1x97eexX28xX1xX3xX4xX1x7b6axX28xX1xX3xXexX14xX37xX28xX29xX3xX5x2725xX28xX1xX3xX57x3a2cxX4xX3xXexX14xX58xXexX3xXexX87xX3xX6xX28xX3xXexX37xX71xX28xX3xX29xXdxX6xX37xX3xXexX1x4e88xX28xX29xX0x9d1fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6cb3xX10xX6xX44xXaxX12xXcxX1xXa1xX28xX29xX3xX2exX15xX6xX3xX4xXa1xX28xX29xX3xXexX4fxX4xX3xXexX15x6489xX28xX3xXexX14xX6xX3x2b67xXdx3f7bxX1axX3xX7xX37xX4fxXexX3xX29xXdxX6xX37xX3xXexX1xXa1xX28xX29xX3xX57xX71xX3x7bf4xX42xX3xX5xX34xX3xX57xXdxX3xXbxX1xX6dxX1axX3xX1xX71xX28xX1xX3xX4xX1xX77xX28xX1xX3xX57x2ab2xX3xXexX14xX58xXexX3xXexX87xX3xX6xX28xX3xXexX37xX71xX28xX3xX29xXdxX6xX37xX3xXexX1xXa1xX28xX29xX26xX3x5ae9xX1x423fxX28xX29xX3x222exX30xX28xX1xX3xX7xX4fxXexX3xX29xXdxX6xX37xX3xXexX1xXa1xX28xX29xX3xX12cxXa1xX28xX29xX3xX6xX28xX3xXex6216xX28xX1xX3xX126xX1x4d6fxX3xXcxX1x6695xX3x39bbx2a72xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX65xX28xX26xX3xXd6xXdxXd8xX1axX3xXexX14xX6xX3xX5xX58xXbxX3x755dxXdx9a90xX28xX3xX170xX30xX28xX3xX57xXdxX3xXbxX1xX6dxX1axX3xX1xX71xX28xX1xX3xX4xX1xX77xX28xX1xX3xX57xX71xX3xX14xX6xX3x8deaxX15xX16x209cxXexX3xX155x7a46xX28xX1xX3xXexX6dxX1axX3xX29xXdxX24xX3xX2x5cf4x905cxX3xXeexX10xX3xX1axXa1xX3xXexXa1xX26xX3xXeexX10xX3xX29x978bxX28xX3xX1axX4fxX16x2556xX3x5b30xX195xX28xX3xX28xX6xX16xX3xX155xX156xX3xX2exX15xX4fxX3xXexX1xX2bxXdxX3xX1xX6dxX28xX3xXexX6dxX1axX3xX29xXdxX24xX3xXexX1xX10xX37xX3xX2exX15xX16xX3xX155xX199xX28xX1xX3xX1axX71xX3xX28xX29xX2axX2bxXdxX3xX57xXdxX3xXbxX1xX6dxX1axX26xX3xX4xX1xX1exX3xX7xX21xX3xX1xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXdxX3xX7xX42xX3xX44xX45xX28xX29xX3xX1xX4axXbxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xXexX6xX28xX29xX3xX57xX58xXexX26xX3xXbxX1xX2axX5fxX28xX29xX3xXexXdxX65xX28xX3xXd6xX1xXa1xX28xX29xX3xX155xX195xX28xX3xX29xXdxX30xXdxX3xX2exX15xX16xX195xXexX3xXexX1xX10xX37xX3xX2exX15xX16xX3xX155xX199xX28xX1xX3xX4xX1exX6xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX15xX58xXexX1bdxX0xXa5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx30d1xX37xX44xX16xXaxX12xX0xX10xX1axX12xX0xX7xXexX14xX37xX28xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12xX12xX12xX3xX278x8046xX1axX3xXexX30xXdxX3xX57xX108xX3xX44xX6xX28xX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX14xX6xX3xX4x4d63xX15xXaxX3xX1xX14xX10x62d7xX9xXaxXa5xXa5xX4xX1bdxX170xX6xX37xXbxX1xX15xXexX1xX37xX1bdxX57xX28xXa5xX44xX10xX7xXd6xXexX37xXbxXa5xX28xX10x483exX7xXa5x72fcx4c9bxX2x6c26xXa5xX2xX2xX2xX44xX1a7x21f9x6a28xX2e4x9b41xX2daxX2ddxXexX2ddxX2e4xX1a6x5669xX5xX2e4x1fc7xX44xX6xX28xX1xX2f1xX7xX6xX4xX1xX2f1xXeexX10xX2f1xX44xXdxX10xX28xX2f1xXexX15xX1bdxXeexX5xX7xXeexXaxX3xXexX6xX14xX29xX10xXexX9xXax378fxX170xX5xX6xX28xXd6xXaxX3xX14xX10xX5xX9xXaxX28xX37xX37xXbxX10xX28xX10xX14xXaxX12xX12xX12xX12xX3xX278xX299xX1axX3xXexX30xXdxX3xX57xX108xX3xX44xX6xX28xX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX14xX6xX3xX4xX2b2xX15xX0xXa5xX6xX12xX0xXa5xX7xXexX14xX37xX28xX29xX12xX0xXa5xX10xX1axX12xX0xXa5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX37xX44xX16xXaxX12xX126xX1xX128xX28xX29xX3xX12cxX30xX28xX1xX3xX7xX4fxXexX3xX29xXdxX6xX37xX3xXexX1xXa1xX28xX29xX3xX2f1xX3xX12cxXa1xX28xX29xX3xX6xX28xX3xXexX149xX28xX1xX3xX126xX1xX14fxX3xXcxX1xX153xX3xXeexXdxX28xX3xXexX1xXa1xX28xX29xX3xX170xX4fxX37xX3xX6xXdxX3xX5xX71xX3xX4xX1xX1exX3xX7xX21xX3xX1xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX15xX30xX28xX3xX5xX34xX3xX1xX37xX38xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxXdxX3xX7xX42xX3xX44xX45xX28xX29xX3xX1xX4axXbxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xXexX6xX28xX29xX3xX57xX58xXexX26xX3xXbxX1xX2axX5fxX28xX29xX3xXexXdxX65xX28xX3xX28xX172xX15xX3xXexX14xX172xX28xX3xXexX1xX19xX3xX1axX6xX28xX29xX3xXexX37xX71xX28xX3xX170x590cxX3xX29xXdxX299xX16xX3xXexX2bxX3xX4x2298xX3xX5xXdxX172xX28xX3xX2exX15xX6xX28xX3xX155xX195xX28xX3xX126xX1xX128xX28xX29xX3xX12cxX30xX28xX1xX3xX7xX4fxXexX3xX29xXdxX6xX37xX3xXexX1xXa1xX28xX29xX3xX2f1xX3xX12cxXa1xX28xX29xX3xX6xX28xX3xXexX149xX28xX1xX3xX126xX1xX14fxX3xXcxX1xX153xX3x937axX155xX199xX6xX3xX4xX1xX149x2222xX3x6ad4x6e87xX3xX2dbxX2ddxX1a7xX2xX26xX3xX155xX2axX2bxX28xX29xX3xXb4x4092xX28xX29xX3x868fxX2axX5fxX28xX29xX26xX3xXbxX1xX2axX2bxX28xX29xX3xX486x3a67xX28xX3xX126xX1xX14fxX26xX3xXexX1xX71xX28xX1xX3xXbxX1xX473xX3xX486xXdxX65xXexX3xXcxX14xX19xX26xX3xXexX149xX28xX1xX3xX126xX1xX14fxX3xXcxX1xX153xX26xX3xX7xX473xX3xX155xXdxX65xX28xX3xXexX1xX37xX6dxXdxX470xX3xX2e4xX2daxX2xX2e4xX1bdxX2dbxX2eexX1a7xX2ddxX1bdxX2e5xX2e4xX2e4x7189xX3xX155xXd8xX3xXeexX10xX1axX3xXeex3ddbxXexX3xX29xXdxX30xXdxX3xX2exX15xX16xX195xXexX1bdxX0xXa5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX37xX44xX16xXaxX12xXcxX14xX37xX28xX29xX3xXexX1xX2bxXdxX3xX1xX6dxX28xX3xX2dbxX2e4xX3xX28xX29xX71xX16xX3xXd6xXd8xX3xXex62b9xX3xX28xX29xX71xX16xX3xX14xX6xX3xXexX1xXa1xX28xX29xX3xX170xX4fxX37xX26xX3xX28xX195xX15xX3xX4xX1xX1exX3xX7xX21xX3xX1xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX15xX30xX28xX3xX5xX34xX3xX1xX37xX38xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxXdxX3xX7xX42xX3xX44xX45xX28xX29xX3xX1xX4axXbxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xXd6xX1xXa1xX28xX29xX3xX155xX195xX28xX3xXeexX42xX3xX5xX34xX3xXexX1xX19xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX6xX28xX29xX3xX57xX58xXexX26xX3xXbxX1xX2axX5fxX28xX29xX3xXexXdxX65xX28xX3xXexX14xX172xX28xX3xX7x214exX3xX170xX199xX3xXexX199xX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xX170xX4fxX28xX3xX155xX299xX15xX3xX29xXdxX4fxX3xX7xX15xX28xX29xX3xX4xXa1xX28xX29xX3xX2exX15x793cxX3x4956xX1xX71xX3xX28xX2ax2f8exX4xX3xXexX1xX10xX37xX3xX2exX15xX16xX3xX155xX199xX28xX1xX3xX4xX1exX6xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX15xX58xXexX1bdxX0xXa5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX37xX44xX16xXaxX12xXcxX1xXa1xX28xX29xX3xX170xX4fxX37xX3xX28xX71xX16xX3xX155xX2axX4axX4xX3xX155x2138xX28xX29xX3xXexX30xXdxX3xXexX14xX172xX28xX3xXbxX1xX2axX5fxX28xX29xX3xXexXdxX65xX28xX3xXexX1xXa1xX28xX29xX3xXexXdxX28xX3xX155xX6dxXdxX3xX4xX1xX14fxX28xX29xX3xX57xX71xX3xX155xX2axX4axX4xX3xX28xXdxX172xX1axX3xX16xX195xXexX3xX4xXa1xX28xX29xX3xXd6xX1xX6xXdxX3xXexX6dxXdxX3xXexX14xX45xX3xX7xX21xX3xX126xX1xX128xX28xX29xX3xX12cxX30xX28xX1xX3xX7xX4fxXexX3xX29xXdxX6xX37xX3xXexX1xXa1xX28xX29xX3xX2f1xX3xX12cxXa1xX28xX29xX3xX6xX28xX3xXexX149xX28xX1xX3xX126xX1xX14fxX3xXcxX1xX153xX1bdxX0xXa5xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Xử lý các “điểm đen” tai nạn giao thông

Xử lý các “điểm đen” tai nạn giao thông
2023-04-18 11:36:00

baophutho.vn Xác định xử lý, cải tạo vị trí “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông” là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tai nạn...

Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã

Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã
2023-04-06 08:36:00

baophutho.vn Tại kỳ họp chuyên đề thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND tỉnh sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết “Thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho công an...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long