Cập nhật:  GMT+7
fdabx1863cx106d3x14570x18db2x13d67x141f0x13ac4x123efxX7x17e2cx19a13x14794x133e8x164eax1643bxX5x12d59xXaxff76x1a1adx152a2xX3xXex121d4x124b2x162b2x15037x1552dxX3xX13xX14xX3x185fexX14xXdxX3x12050x16e89xX3xXexX1x175e9x10d61x1458exX3xXex18792xX1axX1bxX3x124ffx16bfcx126e6xX3xXcxX17xX33xX1axX1bxX3xXex146f8xX2axX3x1454dxXdx19550xX33xX3xfe74xX18x12b3cxX1axX1bxX3xX1axX1bxX18x19db2xXdxX3xX4x1155cxX3xX4x19109xX1axX1bxX3xXex19e11xX1axX1xX0x17a53xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13x1529axX45x16719xXaxX12xX0xXdxX2axX1bxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX5exX5exX4x149e6x102d9xX6xX6exXbxX1xX33xXexX1xX6exX80xX24xX1axX5exX45xX10xX7x13c38xXexX6exXbxX5exX1axX10x15771xX7xX5exX2x1328ex11057xX9cxX5ex14b0fxX9cxX45xX2xX2xfef3x18733x1102cxX2xX9cxXexX2xXa5xXa6x18446xX2x109a0xX5xX2xX80x174f6xXbxX1bxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13cd1xX10xX6xX45xXaxX12x17cc6xXcxX40xXcxX3x13932xX3xX20xX1bxX34xX70xX3xX9dxX9dxXd5xXb0xX2bxX3xX40x183dbxX1axX1bxX3xX4xX1x1076dxX3x12af8x15a87xX3x18477x10cf4xX1axX1xX3xXcxX3dxX1axX3xXd5xX3x133aex1181fxX3xX24xXdxXecxX1axX3xX13x1465bxXcaxX3xXcxX17xX33xX1axX1bxX3xX18x14860xX1axX1bxX3xX40x12eb5xX1axX1bxX2bxX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX14xXdxX3xX24xX25xX3xX4x184f1xX1axX1bxX3x10e4cxX6exX34xX1axX3xX4xX55xX1axX1bxX3xXex188e7xX4xX3xX12fx14f8axX3xX12fx12f91xX1axX3xXexX1xX29xX2axX3xX1x173b5xXdxX2bxX3xX12fxX14xX1axX1bxX3xX24xXdxXecxX1axX2bxX3xXexX2exX1axX1bxX3xX32xX33xX34xX3xXcxX17xX33xX1axX1bxX3xXexX3dxX2axX3xX40xXdxX42xX33xX3xX45xX18xX47xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX4exXdxX3xX4xX52xX3xX4xX55xX1axX1bxX3xXexX5axX1axX1xX80xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX45xX70xXaxX12xXcxX17xX33xX1axX1bxX3xXexX3dxX2axX3xX12fxXdxX42xX33xX3xX45xX18xX47xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX4exXdxX3xX4xX52xX3xX4xX55xX1axX1bxX3xXexX5axX1axX1xX3xX1xXdx1935cxX1axX3xX12fxX6xX1axX1bxX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX52xX4xX3xXexX1xX18xX4exX1axX1bxX3x1010bxX33xX70xXecxX1axX3xX9dxX9cxX3xXexX1xX18xX10cxX1axX1bxX2bxX3xX81xX1c9xX1axX1xX3xX81xXdxX1axX1xX3xX1axX2exX1axX1bxX3xX4xX52xX3xXexXfaxX3xX5xX1c9xX3xXexX1xX18xX10cxX1axX1bxX3xXex12748xXexX3xXexX17xXecxX1axX3xXaex19395x15a01xX3xX4x12e63xX6xX3xXa5xX3xXexX5axX1axX1xX3xXbxX1xXe9xX6xX3xX81x101b2xX4xX80xX3xX20xX29xX2axX3xX9dxX21bxX2xX9cxX2bxX3xXcxX17xX33xX1axX1bxX3xXexX3dxX2axX3xX12fxX18x143b0xX4xX3xX1bxXdxX6xX6exX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX52xX4xX2bxX3xX12fxXdxX42xX33xX3xX45xX18xX47xX1axX1bxX3xX1bx17d78xX1axX3xX9dxX80xX21bxX21bxX21bxX3xX12fx17253xXdxX3xXexX18xX249xX1axX1bxX80xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX45xX70xXaxX12xX0xXdxX2axX1bxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX5exX5exX4xX80xX81xX6xX6exXbxX1xX33xXexX1xX6exX80xX24xX1axX5exX45xX10xX7xX91xXexX6exXbxX5exX1axX10xX98xX7xX5exX2xX9cxX9dxX9cxX5exXa0xX9cxX45xX2xX2xXa5xXa6xXa7xX2xX9cxXexX2xXa5xXa6xXaexX2xXb0xX5xX9dxX80xXb4xXbxX1bxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX45xX70xXaxX12xXcxX1xX6xX70xX3xX2axX2exXexX3xX12fxX6exX34xX1axX3xX4xX55xX1axX1bxX3xXexX13axX4xX2bxX3xX12fxXe3xX1axX1bxX3xX4xX1xXe9xX3xXebxXecxX3xXeexXefxX1axX1xX3xXcxX3dxX1axX3xX1bx10bcexXdxX3xX5xX4exXdxX3xX4xX1x15eafxX4xX3xX7x13306xX4xX3xX91xX1xX14axX10xX3xXex105faxXdxX3xX4xX13axX4xX3xX12fxXe3xX1axX1bxX3xX4xX1xXe9xX3xXexX1xX18xX10cxX1axX1bxX2bxX3xX81xX1c9xX1axX1xX3xX81xXdxX1axX1xX3xX12fxX6xX1axX1bxX3xX12fxXdxX42xX33xX3xX45xX18xX47xX1axX1bxX3xXex13e96xXdxX3xXexX17xX33xX1axX1bxX3xXexX3dxX2axX2bxX3xX12fxXe3xX1axX1bxX3xXexX1xX4exXdxX3xX81xX34xX70xX3xXexX14axX3xX5x173aexX1axX1bxX3xX81xXdxX141xXexX3xX10cxX1axX3xX7xX3dxX33xX3xX7xX22fxX4xX3xX12fxX271xXdxX3xX24xX330xXdxX3xX1axX1x15f7bxX1axX1bxX3xX4xX271xX1axX1bxX3xX1xXdxX141xX1axX2bxX3xX1xX70xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX6exX3xX5xX330xX1axX3xX4xX21fxX6xX3xX4xX13axX4xX3xXexX1xX18xX10cxX1axX1bxX2bxX3xX81xX1c9xX1axX1xX3xX81xXdxX1axX1xX3xX12fx117b9xX3xX1bxXdxX34xX1axX1xX3xX5xX363xXdxX3xX12fxX14xX4xX3xX5xX212xXbxX2bxX3xXex154eexX3xX45xX6exX3xX4xX1xX6exX3xX45xX3dxX1axX3xXexX14xX4xX80xX3xX40xXe3xX1axX1bxX3xX4xX1xXe9xX3xX91xX1x1237fxX1axX1bxX3xX12fx12952xX1axX1xX3xXexX17xX6exX1axX1bxX3xX1axX1xX3a1xX1axX1bxX3xX1axX29xX2axX3xX32xX33xX6xX3xX40xX111xX1axX1bxX2bxX3xX20xX1xX34xX3xX1axX18xX330xX4xX3xX5xX33xX55xX1axX3xX32xX33xX6xX1axX3xXexX3dxX2axX2bxX3xX4xX1xX29xX2axX3xX5xX6exX3xXexX271xXexX3xX1xX10cxX1axX3xX1axX3a1xX6xX3xX4xX1xX6exX3xX1axX1xX3a1xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX4exXdxX3xX12fxX13exX3xX4xX52xX3xX4xX55xX1axX1bxX3xX24xX330xXdxX3xX102xX13axX4xX1xX3xX2axX363xX1axX1bxX2bxX3xX12fxX13axX1axX1xX3xX1bxXdxX13axX3xX4xX6xX6exX3xXexX5axX1axX1xX3xX4xX12bxX1axX1bxX3xX4xX13axX4xX3xX4x13d3cxXbxX2bxX3xX1axX1bxX34xX1axX1xX3xX12fxX13exX3xX5xX34xX2axX3xXexX271xXexX3xX4xX55xX1axX1bxX3xXexX13axX4xX3xXexX1xX18xX10cxX1axX1bxX3xX81xXdxX1axX1xX2bxX3xX5xXdxX1c9xXexX3xX7xXefxX2bxX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX52xX4xX3xX1axX1bxX18xX4exXdxX3xX4xX52xX3xX4xX55xX1axX1bx17898xX3xX12fxX13exX3xX5xX33xX55xX1axX3xX32xX33xX6xX1axX3xXexX3dxX2axX3xXexX363xX6exX3xX12fxXdxX42xX33xX3xX91xXdxX1c9xX1axX3xXexX1xX33xX212xX1axX3xX5xX249xXdxX3xX4xX1xX6exX3xXcxX17xX33xX1axX1bxX3xXexX3dxX2axX3xX12fxXdxX42xX33xX3xX45xX18xX47xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX4exXdxX3xX4xX52xX3xX4xX55xX1axX1bxX3xXexX5axX1axX1xX3xX5xX34xX2axX3xXexX271xXexX3xX1axX1xXdxX1c9xX2axX3xX24xX25xX3xX12fxX18xX249xX4xX3xX1bxXdxX6xX6exX80xX3xX102xX1xX323xX4xX3xX4xX13axX4xX3xX12fxXe3xX1axX1bxX3xX4xX1xXe9xX3xXexX1xX18xX10cxX1axX1bxX2bxX3xX81xX1c9xX1axX1xX3xX81xXdxX1axX1xX3xX24xX18xX249xXexX3xX5xXecxX1axX3xX91xX1xX52xX3xX91xX1xX29xX1axX2bxX3xX1bxXdxX3a1xX3xX1bx110efxX1axX3xX7xX327xX4xX3xX91xX1xX14axX10xX2bxX3xX1e1xX3dxX70xX3xX45xX3f0xX1axX1bxX3xX4xX33xX14xX4xX3xX7xX271xX1axX1bxX3xX1axX1bxX34xX70xX3xX4xX34xX1axX1bxX3x1934dxX1axX3xX12fxX412xX1axX1xX2bxX3xX1xX363xX1axX1xX3xXbxX1xX323xX4xX4ecxX3xX12fxXe3xX1axX1bxX3xXexX1xX4exXdxX3xX2axX6exX1axX1bxX3xX4xX13axX1axX3xX81xX14xX2bxX3xX1axX1xX3dxX1axX3xX24xXdxXecxX1axX3xX4xX21fxX6xX3xXcxX17xX33xX1axX1bxX3xXexX3dxX2axX3xX5xX33xX55xX1axX3xX12fxX6exX34xX1axX3xX91xX141xXexX2bxX3xXexX1xX271xX1axX1bxX3xX1axX1xX4a2xXexX2bxX3xX12fxX42xX3xX4xX6xX6exX3xXexX17xX13axX4xX1xX3xX1axX1xXdxX1c9xX2axX2bxX3xX91xX1xX22fxX4xX3xXbxX1xX25xX4xX3xX91xX1xX52xX3xX91xX1xX29xX1axX2bxX3xXexX212xX1axX3xXexX59bxX1axX1xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX52xX4xX3xXexX1xX18xX10cxX1axX1bxX2bxX3xX81xX1c9xX1axX1xX3xX81xXdxX1axX1xX4ecxX3xX1e1xX3dxX70xX3xX45xX3f0xX1axX1bxX3xXcxX17xX33xX1axX1bxX3xXexX3dxX2axX3xX1axX1bxX34xX70xX3xX4xX34xX1axX1bxX3xX24xX3a1xX1axX1bxX3xX2axX363xX1axX1xX3xX24xX34xX3xX5xX33xX55xX1axX3xX5xX34xX3xX2axX13axXdxX3xX4a2xX2axX3xX1axX2exX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXefxX6xX2bxX3xX24x13705xX1axX3xXexX59bxX1axX1xX3xX12fxX271xXdxX3xX24xX330xXdxX3xXexX1xX18xX10cxX1axX1bxX3xX81xXdxX1axX1xX2bxX3xX81xX1c9xX1axX1xX3xX81xXdxX1axX1xX80xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX45xX70xXaxX12xX20xX1xX3dxX1axX3xX45xX412xXbxX3xX1axX34xX70xX2bxX3xXexX1xX6xX70xX3xX2axX2exXexX3xXexX212xXbxX3xXexX1xX3daxX3xX102xX13xX102xX20xXeexX102xX3xX13xX14xX3xX20xX14xXdxX3xX24xX25xX3xX12fxXe3xX1axX1bxX3xX4xX1xXe9xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXebxXecxX3xXeexXefxX1axX1xX3xXcxX3dxX1axX3xX12fxX13exX3xXexX17xX6xX6exX3xXexX2exX1axX1bxX3xXa6xX21bxX3xXexX17xXdxX1c9xX33xX3xX12fxXe3xX1axX1bxX3xX4xX1xX6exX3xX4xX13axX4xX3xXexX1xX18xX10cxX1axX1bxX3xX81xXdxX1axX1xX2bxX3xX81xX1c9xX1axX1xX3xX81xXdxX1axX1xX3xXexX363xXdxX3xXcxX17xX33xX1axX1bxX3xXexX3dxX2axX3xX12fxXdxX42xX33xX3xX45xX18xX47xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX4exXdxX3xX4xX52xX3xX4xX55xX1axX1bxX3xXexX5axX1axX1xX80xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19a1bxX33xXexX1xX6exX17xXaxX12x12226xXdxX6xX1axX1bxX3xX20xX1bxX3dxX1axX0xX5exXbxX12

Giang Ngân

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long