Cập nhật: 09/06/2022 12:12 GMT+7

Giám sát tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh

Ngày 9/6, đoàn giám sát của Ban Văn hoá – Xã hội (VH-XH), HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ năm 2018 đến nay.

Giám sát tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – TUV, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Những năm qua, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày càng được nâng lên; các địa phương đã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Giám sát tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnhPhó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu tại buổi giám sát.

Toàn tỉnh đã tập trung hỗ trợ các gia đình bằng các chương trình, dự án nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, nhân rộng mô hình kinh tế hộ tiên tiến; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và tạo việc làm, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hết năm 2021, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,57%; tỉ lệ hộ cận nghèo còn 3,74%; 88,52% gia đình văn hoá… Nhiều mô hình mới, cách làm hay về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình được xây dựng, duy trì và ngày càng được nhân rộng. Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 204 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 821 CLB gia đình phát triển bền vững; 1.036 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 1.404 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng…

Tại buổi giám sát, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ thêm một số nội dung về các vụ bạo lực gia đình, ly hôn, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp triển khai giữa các sở, ngành liên quan; việc bố trí kinh phí thực hiện công tác gia đình; những khó khăn, vướng mắc hiện nay…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm- TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện còn chưa thường xuyên; đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi; công tác tuyên truyền còn chưa thường xuyên… Để nâng cao chất lượng công tác gia đình thời gian tới, đồng chí yêu cầu, căn cứ vào kết quả giám sát, Ban XH-XH, HĐND tỉnh sớm đề nghị UBND tỉnh kiện toàn, phát huy hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành trong triển khai thực hiện; quan tâm bố trí kinh phí cho công tác gia đình; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình.

Giám sát tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnhLãnh đạo Sở VH,TT&DL phát biểu làm rõ một số nội dung tại buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban VH-XH, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm nêu: Ban VH-XH, HĐND tỉnh sẽ có thông báo giám sát, nêu rõ những kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác gia đình trong thời gian tới. Sở VH,TT&DL - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh cần sớm tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn BCĐ; đổi mới, đa dạng công tác tuyên truyền; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; giáo dục kiến thức tiền hôn nhân cho thanh niên; duy trì, mở rộng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

Các tin đã đưa

Nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội

Nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội
2022-09-29 07:54:00

baophutho.vn Lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, internet, những năm gần đây, các thế lực thù địch đã tăng cường hoạt động tuyên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long