Cập nhật:  GMT+7

Tôn trọng đối tác, cảnh giác đối tượng!

Trong quan hệ quốc tế, xác định đối tác, đối tượng luôn là vấn đề nhạy cảm, quan trọng đối với các quốc gia - dân tộc. Kế thừa từ truyền thống lịch sử của ông cha ta cũng như tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh về “thêm bạn, bớt thù”, nhiều năm nay, nhất là từ khi tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Việt Nam đã thực thi chính sách đối ngoại nhất quán đa dạng hóa, đa phương hóa, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia...

Tôn trọng đối tác, cảnh giác đối tượng!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11/9/2023. Ảnh chinhphu.vn

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden trong hai ngày 10-11/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp với điểm nhấn nổi bật là việc hai nước chính thức nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương. Cùng với việc khẳng định rõ ràng vai trò, vị thế của Việt Nam với cộng đồng quốc tế thì sự kiện này cũng là mốc son thể hiện hiệu quả chính sách, đường lối ngoại giao nhất quán mà khéo léo, linh hoạt của Việt Nam trong suốt thời gian qua. Tất nhiên, thành tựu đáng tự hào này của Việt Nam cũng đồng nghĩa với thất bại nhục nhã của các thế lực thù địch luôn ấp ủ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng những thủ đoạn đê hèn, bỉ ổi. Thế nên chẳng có gì lạ khi vừa xuất hiện thông tin chuyến công tác lịch sử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam, trong suốt quá trình làm việc và khi hai bên đạt được những thoả thuận khiến cả thế giới tiến bộ nức lòng thì trên các trang mạng xã hội của tổ chức khủng bố Việt Tân, VOA Tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do RFA, Chân Trời Mới media... xuất hiện rất nhiều những bài viết có nội dung xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam, suy diễn, bôi nhọ những mục tiêu tốt đẹp, kích động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các quốc gia dân tộc khác.

Nhân sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón đồng chí Lưu Kiến Siêu - Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam, tổ chức khủng bố Việt Tân đã xuyên tạc, dựng chuyện về mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc với lời lẽ hết sức ti tiện, hạ đẳng khi cho rằng “Tập Cận Bình muốn hạ cấp của mình nắn gân và dặn dò các “đồng chí” trước chuyến công du của Tổng thống Biden...”. Khi Việt Nam và Mỹ chính thức nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tổ chức khủng bố này lại lên mặt rao giảng: “Đến bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam mới nhìn thấy và hiểu được là: “Chơi với Hoa Kỳ, sẽ giúp Việt Nam không bị kiểm soát, thoát khỏi tầm ảnh hưởng và lệ thuộc. Trong khi điều này, Chính quyền Việt Nam Cộng hòa (VNCH) đã nhìn ra hơn nửa thế kỷ trước rồi”. Đài Á Châu Tự Do RFA hết đưa ra câu hỏi mập mờ, hằn học “Đối tác chiến lược toàn diện Việt- Mỹ: Hình thức hay thực chất?”, lại cài cắm nội dung không liên quan, thiếu kiểm chứng hòng gây nhiễu loạn thông tin “12 tổ chức quốc tế thúc giục Tổng thống Biden áp lực Hà Nội chấm dứt đàn áp chính trị”; “Hoa Kỳ có đang bất chấp nhân quyền để cải thiện quan hệ với Việt Nam”...

Tôn trọng đối tác, cảnh giác đối tượng!

Luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.

Thật nực cười cho những bộ não có tư duy bị ám ảnh bởi ganh ghét, đố kỵ, thù hận mà trở nên ấu trĩ đến mê muội. Nguỵ quyền VNCH thực chất là con rối chính trị, được dựng nên để phục vụ mưu đồ xâm lược của Đế quốc Mỹ, tồn tại hoàn toàn tự sự nuôi dưỡng của ngoại bang thì làm sao có thể so sánh với một quốc gia độc lập, có chủ quyền, đã giành quyền tự do, tự chủ bằng chiến thắng trên chiến trường như nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quan hệ ngoại giao luôn đến từ hai phía, từ sự tôn trọng vai trò, vị thế của nhau, và tất nhiên cả những quyền lợi bình đẳng về kinh tế, chính trị, quân sự... Trải qua hàng nghìn năm lịch sử với rất nhiều những cuộc chiến tranh vệ quốc, hơn ai hết, Việt Nam thấu hiểu cái giá của hoà bình, độc lập, tự chủ cũng như những bài học kinh nghiệm quý giá trong quan hệ ngoại giao để gìn giữ, bảo vệ những giá trị thiêng liêng đó. Tại Đại hội XIII, Đảng ta đã khẳng định: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Đảng ta cũng đã chỉ rõ: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác” và “Bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta”. Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và toàn diện hơn; lợi ích của mỗi chủ thể đan xen nhau, vấn đề lợi ích mang tính toàn cầu ngày càng gia tăng. Vì thế, cần hiểu rõ mối quan hệ biện chứng giữa đối tác và đối tượng: Trong một chủ thể có thể lúc này là đối tác, lúc khác lại là đối tượng, trong điều kiện nhất định chúng lại có thể chuyển hóa lẫn nhau. Sự chuyển hóa còn có thể diễn ra trong cùng một chủ thể, trong các điều kiện khác nhau cả hai mặt đối tác, đối tượng song trùng tồn tại. Do đó, mối quan hệ giữa đối tượng và đối tác là biện chứng, không tách rời. Trong đối tượng có mặt, có nội dung chúng ta cần hợp tác, trong đối tác nhiều nội dung, lĩnh vực chúng ta cần hết sức chú ý, đề phòng. Hai mặt luôn nằm trong mối quan hệ biện chứng, song hành lẫn nhau, không bao giờ tách rời.

Như vậy, mọi quốc gia, tổ chức đều nằm trong quan hệ đối tác đồng thời là đối tượng của Việt Nam. Trung Quốc hay Hoa Kỳ cũng không ngoại lệ. Với Hoa kỳ những năm gần đây, hai nước tích cực phối hợp hiệu quả, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là trong quan hệ thương mại, tài chính trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Mối quan hệ tốt đẹp đó tiếp tục sẽ được phát huy hơn nữa trong thời gian tới sau khi hai nước đã chính thức nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đối với Trung Quốc, Việt Nam luôn khẳng định chủ trương nhất quán trong việc coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao; tích cực chuẩn bị tốt cho các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bền vững hơn.

Tôn trọng, hợp tác cùng phát triển với đối tác; cảnh giác, phòng ngừa đối tượng là hoạt động cần thiết, bình thường của mỗi quốc gia. Với các hoạt động chống phá có hệ thống trong nhiều năm qua, tổ chức khủng bố Việt Tân và bè lũ phản quốc hại dân đã và đang là đối tượng mà Việt Nam luôn cảnh giác, phòng ngừa, sẽ có biện pháp xử lý, tiêu diệt (nếu cần) để bảo vệ vững chắc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung Tín


Trung Tín

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thân phận những “con rối” lưu vong!

Thân phận những “con rối” lưu vong!
2023-09-06 07:04:00

baophutho.vn Lịch sử luôn công bằng, minh bạch. Xuyên suốt hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, các thế hệ người Việt đã viết nên thiên anh hùng ca kỳ vỹ với...

Vết nhơ “Đông tiến”!

Vết nhơ “Đông tiến”!
2023-08-31 17:28:00

baophutho.vn Mấy ngày nay, cùng những thông tin đều đặn như cơm bữa xuyên tạc, giả trá, điên cuồng chống phá, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vị thế Đảng, chính...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long