Cập nhật:  GMT+7
f533x1015bx1544cx16db3x180d6x154afx18c8ex17fd5x108e8xX7x1848fx13a58x13fa9x13430x16767x17f71xX5x15a2bxXax13adfx11b46xX1x110d9xX4xX1xX3x13813xXdx1017bxXexX3xX4x1558cxX3xXexX1x17165xX3x15de2xXdx163d5xX3xX10x152e0x16200xXdxX7xX6xX3xfe98x15a5dxX27xX3x171fax1346axX27x1050fxX3x16163x115f6xX0x12810xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10567xX10xX6x14d21xXaxX12xX34xX35xX27xX37xX3xX39xX3axX3xXexX1x1871cx1881dxX3xX19xXdxX1bxXexX3x13d3dxX6xX5cxX3xX2bx131c9x14caaxX3xX4exX6xX27xX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3x13682x13165xX3xX27x15e88x130ecxX4xX3xX4xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX2bxXdxX7xX6xX3xX30xXdxX1bxX27xX3xXex139f5xX3x10882xX10xX2axX2bxXdxX7xX6x11506x16faaxX3xXcxX1xX10xX69xX3xX4exX6xX27xX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX30xX79x18070xX4xX3xX4x178c7xXbxX3xX27xX1xXb4xXexX3xX30xX31xX27xX3xX27xX37xX68x181abxX3xX2x14ddcxX3cx120cexX3xXex103afxX5bxX27xX3xXexXcbxX6xX27xX37xX3x13a2axX10x15803xX3xX4x17a29xX6xX3x11492x119fexX3xX63xX37xX69x166efxXdxX3xX37xXdxX6xX69xX3xX34xX35xX27xX37xX3xX39xX3ax15299xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX63xX6xX5cxX3xX5xX68xX3xX5cxXdexXexX3xXexXcbxX69xX27xX37xX3xX75xX76xX3xX27xX79xX7axX4xX3xX4xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX10xX2axX2bxXdxX7xX6xX3xX95xX2bxXdxX7xX6xX3xX30xXdxX1bxX27xX3xXexX93xX9cxX9dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX69xX4exXc3xXaxX12x15e20x186cbxX3x1253fxX1xX15xX4xX1xX3xXexXcbxX149xXc3xX3xX4xXb4xXbxX3xXexXcbxX6xX27xX37xX3xXd5xX10xXd7xX3xX4xXdaxX6xX3xX4x13d80xX3x1155dxX149xX6xX27xX3x15b34xX149x102b6xXexX3xX27xX1xXb4xXbxX3xX4x1023bxX27xX1xXf2xX3xX30xXdx1689bxX27xX3xXex18288xX3xX14bxX1xX6xXdxXf2xX3xXexXcbxX17bxX3xXbxX1x14458xX3xX95xXc8xXc6xX3x15d88x18259xX148xX3xX2bxX68xX3xXbxX1x15870xX3xXbxX1xX194xX9cxX3xXcbx160c0xXdxX3xX30xXb0xXdxX3xX14bxX31xXexX3xX16bxX149xX17bxX9dxX3xX63xX31xX149xX3xX1xX1abxX3xX7xX169xX3xX30xX79xXb0xX4xX3xX4exX149xXc3xX1bxXexXf2xX3xX2bxXdxX7xX6xX3xX7xfb02xX3xX30xX79xXb0xX4xX3xX37xX93xXdxX3xX2bxX68xX69xX3xX10xX5cxX6xXdxX5xX3xX4xXdaxX6xX3xX14bxX1xX15xX4xX1xX9dxX3xXcxX1xX186xXdxX3xX37xXdxX6xX27xX3xX27xX1xXb4xX27xX3xX1xX1abxX3xX7xX169xX3xX5xXdxX5bxX27xX3xXexX1a3xX4xX3xXc8x12b16xX3cx104aaxX9dxX3x17978xX169xX27xX3xX30x1753cxX27xX37xX3xX14bx11ae7xX3xX30xX79xXb0xX4xX3xX25xX93xX3xX5xX225xX3xXexXcbxX69xX27xX37xX3xfd83xX3xX27xX37xX68xXc3xX3xX5xX68xX5cxX3xX2bxXdxX1bxX4xX9dxX3xXcxXcbxX79xX7axX4xX3xX30x12441xXc3xXf2xX3xX14bxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX5cxX149x17283xX27xX3xX30xX31xX27xX3xX34xX35xX27xX37xX3xX39xX3axX3xX4xX1x13499xX3xX4xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX2bxXdxX7xX6xX3xX37xXdxX172xXc3xXf2xX3xXexX1xX186xXdxX3xX37xXdxX6xX27xX3xX4xX1xX186xX3xXc6xX2axX218xX3xX27xX37xX68xXc3xX3xX5xX68xX5cxX3xX2bxXdxX1bxX4xX9dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX69xX4exXc3xXaxX12xX0xXdxX5cxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX39xX10xX27xXexX10xXcbxXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX4exXexX1x16df2xX3xX75xX75xX216xXbxX25x1391axX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX2e0xX3xX218xX2xX2xXbxX25xX2e7xXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX9dxXd7xX6xX69xXbxX1xX149xXexX1xX69xX9dxX2bxX27xX3cxX4exX10xX7xX14bxXexX69xXbxX3cxX27xX10xXd5xX7xX3cxXc8xX238x1282bxX76xX3cxX2xX2xX218xX4exX238xX2xX31exXc6xX31exXc8xX216xXexX238xX31exX2xX218xX5xXc6xX2axX5cxX69xX27xX37xX4xX69xX2axX218xX216xX31exX76xX2axX2x16e58xX218xX341xX75xX341xX341xX341xX9dx16dd0xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX4xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX10xX2axX2bxXdxX7xX6xX3xX30xX31xX27xX3xX34xX35xX27xX37xX3xX39xX3axXaxX3xXd5xXdxX4exXexX1xX9xXaxX75xX75xX216xXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX218xX2xX2xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX69xX27xXaxX12xX19xXdxX1bxXexX3xX63xX6xX5cxX3xX30x12609xX27xX37xX3xXexX1xX3baxX3xXc8xX31exX3xXexXcbxX69xX27xX37xX3xX4exX6xX27xX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX75xX76xX3xX27xX79xX7axX4xX3xX4xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX2bxXdxX7xX6xX3xX30xXdxX1bxX27xX3xXexX93xX3xX2bxX68xX69xX3xX34xX35xX27xX37xX3xX39xX3axX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX69xX4exXc3xXaxX12xX39xX35xX27xX37xX3xX4exX250xX27xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX4xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX10xX2axX2bxXdxX7xX6xX3xX2bxX7axXdxX3xX238xX3xX5cxX1a3xX4xX3xX30xX194xX4xX1xX2e0xX3xX4exX149xX3xX5x1810dxX4xX1xXf2xX3xX16bxX149xX15xX3xX4xX17bxX27xX1xX3xX2bxX68xX3xXexX1xX6xX5cxX3xX37xXdxX6xX3xX4xX15xX4xX3xX7x1369cxX3xX14bxXdxX1bxX27xX9dxX3xXcxX1xX10xX69xX3xX1xX79xX7axX27xX37xX3xX4ex13d10xX27xX3xXexf8bcxX3xX39xX169xX3xX16bxX149xX6xX27xX3xX170xX149xX172xXexX3xX27xX1xXb4xXbxX3xX4xX17bxX27xX1xX3xX34xX35xX27xX37xX3xX39xX3axXf2xX3xX14bxX1xX15xX4xX1xX3xX14bxX1xXdxX3xX30xX79xXb0xX4xX3xX4xX172xXbxX3xX10xX2axX2bxXdxX7xX6xX3xX4xX1fxX3xXexX1xX23xX3xXdxX27xX3xXcbxX6xX3xXd7xX17bxX27xX3xX37xXdxX172xXc3xX3xX1xX69x10d15xX4xX3xX5xX79xX149xX3xXexXcbxX69xX27xX37xX3xX30xXdxX1bxX27xX3xXexX1xX69xXe3xXdxXf2xX3xX25xX149xX172xXexX3xXexXcbx1388exX27xX1xX3xXexXe3xXdxX3xX4xX93xX6xX3xX14bxX1x15485xX149xX9dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX69xX4exXc3xXaxX12xX39x171aaxX27xX3xX5xX79xX149xX3xX225xX3xX1xXdexX3xX4xX1xXdxX31xX149xX3xXbxX1xX17bxXdxX3xX4x15bc2xX27xX3xX1xXdxX1bxX149xX3xX5xX468xX4xX3xX194xXexX3xX27xX1xX172xXexX3xX2xX76xX31exX3xX27xX37xX68xXc3xX3xXexX194xX27xX1xX3xXexX480xX3xX14bxX1xXdxX3xX27xXdexXbxX3xX30xX169xX27xX3xX25xXdxX27xX3xXexX1xX449xX3xXexX1xX468xX4xX9dxX3xX21bxX31xX27xX3xX34xX35xX27xX37xX3xX39xX3axX3xX2bxX7axXdxX3xX5cxX1a3xX4xX3xX30xX194xX4xX1xX3xX14bxX1xX15xX4xX3xX2bxX7axXdxX3xXexX1xX35xX27xX37xX3xXexXdxX27xX3xX14bxX1xX6xXdxX3xXd7xX15xX69xX3xXexXcbxX69xX27xX37xX3xX5cxX47cxX149xX3xX30xX169xX27xX3xXd7xX449xX3xX4xX69xXdxX3xX5xX68xX3xXbxX1xXe3xX5cxX3xXbxX1xX15xXbxX9dxX3xX39xX1fxX3xXexX1xX449xX3xXexX1xX468xX4xX3xX14bxX1xX35xX27xX37xX3xX30xX1abxX27xX37xX3xX27xX37xX1x10740xX6xX3xX2bxX7axXdxX3xX2bxXdxX1bxX4xX3xX4xX1x14b7exX4xX3xX4xX1xX5f2xX27xX3xX30xX79xXb0xX4xX3xX27xX1xXb4xXbxX3xX4xX17bxX27xX1xXf2xX3xX2bxX4f4xX3xX30xXdxX182xX149xX3xX27xX68xXc3xX3xX7xX1d7xX3xXbxX1xX1a3xX3xXexX1xX149xXdexX4xX3xX2bxX68xX69xX3xX16bxX149xXc3xX31xXexX3xX30xX449xX27xX1xX3xXexX480xX3xX1xX17bxXdxX3xX16bxX149xX6xX27xX3xX4xX93xX6xX3xX14bxX1xX502xX149xX9dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX69xX4exXc3xXaxX12x13319xX69xX5xX69xX3xX65cxX69xX5xX14bxX1xX149xX149xXf2xX3xX1xX79xX7axX27xX37xX3xX4exX47cxX27xX3xX2bxXdxX5bxX27xX3xX30xX449xX6xX3xXbxX1xX79xX169xX27xX37xX3xX4xX1xX149xXc3xX5bxX27xX3xX4exX47cxX27xX3xXexX69xX149xXcbxX3xX14bxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxXexXf2xX3xXcbxX172xXexX3xX2bxX149xXdxX3xXexXcbxX79xX7axX4xX3xXexX1xX35xX27xX37xX3xXexXdxX27xX3xX27xX68xXc3xX9dxX3x14f7exX27xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfaabxX3xX2bxX7axXdxX3xX19xX27x13b87xX25xXbxXcbxX10xX7xX7xX3xX2bxXdxX1bxX4xX3xX4xX172xXbxX3xX10xX2axX2bxXdxX7xX6xX3xX7xX1d7xX3xXexXe3xX69xX3xX30xXdxX182xX149xX3xX14bxXdxX1bxX27xX3xX4xX1xX69xX3xX4exX149xX3xX14bxX1xX15xX4xX1xX3xXexX7axXdxX3xX34xX35xX27xX37xX3xX39xX3axX3xXexX1xX149xXb4xX27xX3xX5xXb0xXdxX3xX1xX169xX27xX9dxX3x13956xXcxX35xXdxX3xX5cxX69xX27xX37xX3xX4xX1xX186xX3xX30xX79xXb0xX4xX3xX30xX1fxX27xX3xXexXdxX31xXbxX3xX27xX1xXdxX182xX149xX3xX14bxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1xX169xX27xX3xX27x1308cxX6x103f2xX9dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19bxX69xX149xXcbxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX69xX3xX19xX27xX10xX25xXbxXcbxX10xX7xX7xX0xX3cxXbxX12

Theo Vnexpress

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long