Cập nhật:  GMT+7
2c09x5f9dx8a64x97d5xadffx3c63x6306x3d1cx8b73xX7xac1ex69c5x9f19xb364x7f18x8799xX5x7b3cxXax47c9xa4ecxX1x72b2xafd8x526dx62d9xX3xXex54b3x45d5xX17xX1xX3xac6ax6555xX18xX1bxXdxb6c9xX6xX17x6119xX3xX4xX1x4326xX17xX18xX3xXexX6x8db3xX3x4740xX1cxX3xX17xX18xX15x7762xXdxX3xX17xX18xX1x6b6dxa655xb9e8xX0x6cbaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3168xX10xX6x5095xXaxX12x8a4bxX18xbcd0xX32xX3x672dxX2xX44xX2x9051xX3xX59xX18x686fxX17xX3xX1xX5bxX17xX18xX3xX59x9d03xX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxbcabxXbxX3xX34xX5bxX3xa4a0xX1x6814xXexX3xXexX1bxXdx3326xX17xX3xX17xX6fxX17xX18xX3xXexX1xX6fxX17xX3xX21xX18xX1bxXdxX25xX6xX17xX28xX3xX7dxX1x797dxX3xXcxX1xb77exX3x8bfaxXa3x8346xX3xX4xX1xXdxX3xX17xX1xX7fxX17xX1xX3xX1xX2cxX32xX77xX17xX3xX53x958axX3xX53xbacaxX6xX3xXbxX1x7c84xXdxX3xX1x9102xXbxX3xX34x53ffxXdxX3xX53x8894xXdxX3xX13xX1x9f26xX3xXexX1x3940xXbxX3xa96cx455dxX3xX1xX2cxX32xX77xX17xX3xX53xXb8xX3xX53xXbbxX6xX3xXexbb88xX3xX4xX1x3021xX4xX3xXex421dxX17xX18xX3x9a6exX2cxX5bxX3xX4xX1xX41xX3xX1xXccxX3xX17xX18xX1xX40xX41xX62xX3xX1xXccxX3xX4x6a01xX3xX1xX41xX5bxX17xX3xX4x5f51xX17xX1xX3xX28xX1xX10bxX3xX28xX1x97b0xX17xX3xXexX1bx4e36xX17xX3xXd8xb248xX6xX3xX25xX5bxX17xX3xX1xX2cxX32xX77xX17x887axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX2cxXexX1xX41xX1bxXaxX12xX0xXdx8d51xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXax67acxXdxX56xXexX1x9564xX3xX2x66c4x55c9x5a8exXbx7a53x5d08xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX16bxX3xb89dx8366x9406xXbxX172xX173xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX44xX44xX4xX132xX25xX6xX41xXbxX1xX2cxXexX1xX41xX132xX34xX17xX44xX56xX10xX7xX28xXexX41xXbxX44xX17xX10xX166xX7xX44xX16exX17fxX170x3293xX44xX2xX17dxX16fxX56xX5exX2x8dc1xX17fxX170xX17fxX17fxXexX16exX170xX5exX16exX5xX1abxXa5xX6x98caxX1b3xX1abxX17exX1c1xX1abxX2xX170xX6xX17exX56xX6xX170xX4xX5exX1c1xX17exX16fxX4xX132x97b9xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX21xX18xX1bxXdxX25xX6xX17xX28xX3xX4xX1xX2cxX17xX18xX3xXexX6xX32xX3xX34xX1cxX3xX17xX18xX15xX3axXdxX3xX17xX18xX1xX40xX41xX42xXaxX3xX166xXdxX56xXexX1xX9xXaxX2xX16exX16fxX170xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX17dxX17exX17fxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX41xX17xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX21xX18xX1bxXdxX25xX6xX17xX28xX3xX4xX1xX2cxX17xX18xX3xXexX6xX32xX3xX34xX1cxX3xX17xX18xX15xX3axXdxX3xX17xX18xX1xX40xX41xX42xX3xXexX1bxX6xX41xX3xXf5xX2cxX5bxX3xXcx7902xXexX3xXexXb8xXdxX3xX172xaa4exX3xbb3bxa3eexX17xX1xX3xX13xX1xX66xX17xX62xX3xX1xX2cxX32xX77xX17xX3xX53xXb8xX3xX53xXbbxX6xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3a0exX41xX56xX32xXaxX12xXcxX1x9b17xX4xX3xX1xXdxX77xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX6xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX172xX288xX3xX1xXccxXdxX3xX20xX21xX18xX1bxXdxX25xX6xX17xX28xX3xX4xX1xX2cxX17xX18xX3xXexX6xX32xX3xX34xX1cxX3xX17xX18xX15xX3axXdxX3xX17xX18xX1xX40xX41xX42xX62xX3xX59xX18xX66xX17xX3xX1xX5bxX17xX18xX3xX59xX6fxX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxX77xXbxX3xX34xX5bxX3xX7dxX1xX7fxXexX3xXexX1bxXdxX85xX17xX3xX17xX6fxX17xX18xX3xXexX1xX6fxX17xX3xX21xX18xX1bxXdxX25xX6xX17xX28xX3xX7dxX1xX9dxX3xXcxX1xXa1xX3xXa3xXa3xXa5xX3xX4xX1xXdxX3xX17xX1xX7fxX17xX1xX3xX1xX2cxX32xX77xX17xX3xX53xXb8xX3xX53xXbbxX6xX3xXd8xX288xX3xXexX1bxX6xX41xX3xXexXf1xX17xX18xX3xX2xX16exX170xX3xX7xX2cx9d25xXexX3xXf5xX2cxX5bxX3xX4xX1xX41xX3xX2xX16exX170xX3xX1xXccxX3xX17xX18xX1xX40xX41xX62xX3xX1xXccxX3xX4xX10bxX3xX1xX41xX5bxX17xX3xX4xX113xX17xX1xX3xX28xX1xX10bxX3xX28xX1xX11dxX17xX3xX34xXc8xXdxX3xXexXe9xX17xX18xX3xXexX1bxX126xX3xX18xXdxX7fxX3xX1b3xX170xX3xXexX1bxXdxX77xX2cxX3xXd8xb283xX17xX18xX3xXexX1bxX122xX17xX3xXd8xX126xX6xX3xX25xX5bxX17xX3xX1b3xX3xX172xX288xX16bxX3x4948xXb8xXdxX3xX7dxX1xXb8xX14cxX62xX3xX53xXdxb86bxX17xX3x61adxX15xX16xX17xX18xX62xX3x400cxX122xX17xX3x9412x56f6xX62xX3xX28axX28bxX17xX1xX3xX13xX1xX66xX17xX62xX3xX53xXdxX3dexX17xX3xX3e1xX15xX16xX17xX18xX3xX34xX5bxX3xX28axX11dxX17xX3xX3e1xX6xX17xX18xX132xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b0xX41xX56xX32xXaxX12xX3d2xX66xX32xX3xX5xX5bxX3xX1xX41xXb8xXexX3xXd8xXccxX17xX18xX3x4934xX3xX17xX18xX1xX28bxX6xX62xX3xXexX1xXdxX280xXexX3xXexX1xX2b8xX4xX62xX3xX17xX1xbbe1xX14cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x534dxX3xX28xX1xX10bxX3xX28xX1xX11dxX17xX3xX34xXc8xXdxX3xX17xX18xX15xX3axXdxX3xX17xX18xX1xX40xX41xX62xX3xX18xX10bxXbxX3xXbxX1x4cafxX17xX3xXd8xX10xX14cxX3xX5xXb8xXdxX3xX4xX1xX41xX3xX4xX7fxX4xX3xX18xXdxX6xX3xXd8xX1cxX17xX1xX3xXd8xX10bxX17xX3xXcxX280xXexX3xX4xXe9xX3xXexX1bxX2cxX32xX3dexX17xX3xXd8xX47axX32xX3xXd8x4007xX3xX34xX5bxX3xXd8xX47axX14cxX3xX36exX14cxX62xX3xXexXb8xX41xX3xXd8xXccxX17xX18xX3xX5xX2b8xX4xX3xXd8xX85xX3xX4xX7fxX4xX3xX18xXdxX6xX3xXd8xX1cxX17xX1xX3xXbxX1xX36exX17xX3xXd8xX36exX2cxX3xXbxX1xX7fxXexX3xXexX1bxXdxX85xX17xX3xX28xXdxX17xX1xX3xXexX280xX62xX3xXe9xX17xX3xXd8xX126xX17xX1xX3xX4xX2cxXccxX4xX3xX7xXc0xX17xX18xX132xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX2cxXexX1xX41xX1bxXaxX12xX53xX5bxX3xXcxX1bxX6xX17xX18xX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Rộn ràng “Xuân tình nguyện”

Rộn ràng “Xuân tình nguyện”
2024-01-31 13:59:00

baophutho.vn Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tuổi trẻ Đất Tổ lại tất bật tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa Đông...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long