Cập nhật:  GMT+7
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zhu6bhu7nhu4jDieG6suG7t2xG4buCw4DhurLhu7ls4oCcYXdGbOG7hEfhurZsTnTDkmzigJNs4bqtR3LhurJs4bulw4DhurLhu7ls4buT4bqy4oCdw60v4bu5bsOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunZuG7peG7k+G6tOG7gOG7uUdG4bu54bq0Zk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb29tw7Mvbm5uxalvbsO0bW5tbUZuw7Rvw7Phu41t4bqwbmbEguG7gOG7t2tsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bu44bup4buTxalrw6zhu6bhu7lBeEdsbsO0L27hu4Vs4bum4bqq4bqy4bu3bMaw4bq04buV4bqybOG7p8OJbOG7hMOKbGjhu6bGr+G7pjlpbOG7puG6quG6suG7t2xGw5JsYSzhu7jhu7hsO2HhuqVsNuG7k+G6suG7t+G7gkHhurZsLOG7qeG6tEbhu6nDk2xo4buA4bu54buI4bq64bqy4bu3bCzhuqrhurLhu7dsYeG7guG7k+G6suG7t+G7hWxG4bu54buV4bqy4bu5bOG7gOG7uUJs4bqlQXlGbGHhu4LDgGlsRsSQbOG7p+G7ucSo4bunbOG7p+G7ueG7iMOJ4bqy4bu3bEbhu4LDgOG6suG7uWzigJxhd0Zs4buER+G6tmxOdMOSbOKAk2zhuq1HcuG6smzhu6XDgOG6suG7uWzhu5PhurLigJ1s4bqy4bud4bq2bG9tb29sTuG6uEFs4buES2xG4bu54buT4bq2bMWpS2zhu6fDjOG7k2zhu7nDieG6smxvbW1s4bun4bqq4bqy4bu3bOG6suG7uXLhurJs4bqw4buT4bq0bMawROG6suG7t2xo4bumLDrGr2lsxrDhu5dBbMWpQXnhurJs4bun4bu54bq0bOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bqw4buT4bq0bMawROG6suG7t2xG4buXQWzhu6fhu5nhu6ds4bqy4bu54buVbOG6tuG7mcOSbEbhu4JL4bunbEbhu7lHROG7p2zhu6bhuqrhurLhu7dsRsOSZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6xh4buXQWzhu6fhu7nhu4jDieG6suG7t2xG4buCw4DhurLhu7nhu4VsxrDhu5dBbMWpQXnhurJs4bqw4bub4bqy4bu5bMaw4buX4bq0bDpBduG6smzGsOG6tOG7leG6smw64buT4bq0bMawROG6suG7t2xG4bqi4bqy4bu5bMaw4bubbEbhu4Lhu5PhurRsb8O1bOG7hEdzRmzhu4ZH4buVbGF3RmxG4buC4bqgbOG7t0Hhu5lsRuG7gnbhurJsb25sRuG7gkF5R2zGsEPhurLhu7fhu4Ns4bqw4bub4bqy4bu5bMaw4buX4bq0bOG7puG6quG6suG7t2xGw5JsTuG7lWzhu6bhuqrhurLhu7dsxrDhurThu5XhurJs4bunw4ls4buEw4psRuG7guG7k+G6tGzhu41tbOG7hEdzRmzhu4ZH4buVbGF3Rmxo4bq2RUFs4buER3NGbEbhu4LhuqBs4bu3QeG7mWzDsuG7jW1mbW1tbMawQ+G6suG7t2lsRuG6uEFs4bun4buZ4bunbOG7piw6xq9s4bunw4Js4bu54bq04buV4bqybOG7p8ah4bqy4bu5bOG6ruG7ucOCbOG6ruG7ueG7neG6smbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYeG7uUvhu6ds4bu5QXnhurJs4bun4bqq4bqy4bu3bEbhu5nhu6ds4bun4bu54bud4bq2bOG6sOG6tGzhu6fhu7nhurRsxrDhurThu5XhurJsTkF24bqy4buFbOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bqw4buT4bq0bMawROG6suG7t2zhurLhu7ly4bqybMWp4bqg4buAbGF3Rmws4bu3R8OSduG6smzGsOG7meG6smws4bu5cuG6tmzFqHThurJsb21vb+G7hWw6QXbhurJsxrDhurThu5XhurJsOuG7k+G6tGzGsEThurLhu7dsRuG6ouG6suG7uWzGsOG7m2zhu7lFbEbhu4Lhurxs4bu3dOG6smxv4buRbWxG4buCQXlHbMawQ+G6suG7t2zhu6fhu7nhurRsRuG6tOG7leG6smxG4bu5w71sxrDhurThu5XhurJsTkF24bqy4buFbOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bqw4buT4bq0bMawROG6suG7t2xG4bu5R0Thu6ds4bumxq/hu6Y5bOG7puG6quG6suG7t2xGw5JsYSzhu7jhu7hsO2HhuqVsNuG7k+G6suG7t+G7gkHhurZsLOG7qeG6tEbhu6nDk+G7hWzhu4ZH4buTbMaww4JsxrBE4bqy4bu3bE5BduG6smzhu6fhu5nhu6dsxrDhurThu5XhurJsTkF24bqy4buFbOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bqw4buT4bq0bMawROG6suG7t2xGw4Hhu6fhu7ls4bunS+G7p2xG4bu5QWzGsEfhu5Ns4bqw4buT4bq0bMawROG6suG7t2zhu4TGoeG6smzDk0dzRuG7hWzhu7nhurThu5XhurJsRuG7ueG7leG6suG7uWxGQkZs4bqy4bu5QXnhurZsTsONbMaw4buI4bq84bunbOG7t0Hhu5PhurRm4oCLw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOKAi+KAi+KAi+KAi+KAi+KAi+KAi+KAi8OtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7kkdG4bu54bq04buCa8OsO+G7k0Fs4bu44bq04buTw60v4buAw6w=

Mai Hoa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phân loại rác từ nguồn thải

Chủ động phân loại rác từ nguồn thải
2022-01-18 16:40:00

baophutho.vn Luật bảo vệ môi trường 2020 (BVMT) chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định đơn vị thu gom rác thải có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu...

Chương trình tình nguyện mùa đông 2021

Chương trình tình nguyện mùa đông 2021
2022-01-18 15:06:00

baophutho.vn Ngày 18/1, tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình “Mùa đông ấm cho em”, trao quà cho các học sinh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long