Cập nhật:  GMT+7
bc3exc4aex12b44xf7ffx159a8x10576xf240x12d67xce33xX7x10e3exd0ccx13435x12f02xcca1xf191xX5xc0edxXax12c50xfebfx14a06xXdxX3xX1xf45cxX4xX3x121b3x1508ax134fex12414xX3x11d5bxdab4x1363fxX1dxX1exX3xXexbf88xX3xX4xX1xd7dexX4xX3xX5x15af8xX3xd63dx16a48xX3xX1exXdx111d7xX1dxX1exX3xd96bx126c8xX3xXexf789xX6x16b7cxX3x15e50x11047xX1dxX1exX3xXex12e0fxXexX3xX1dxX1exX1xXdx10452xXbxX3xX4x14e91xX4xX3xX5x12003xXbxX3xXcxX1xX14xX4xX3xX7xf563xX0x166d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x13bf9xXaxX12x141d8xX53xX1dxX1exX3x164c9x11815xX62xc5b8xded5xX3xXcxX3exX21xc7dcxX1dxX1exX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX1dxX1exX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX5xX2fxX3xX31xX32xX3xX1exXdxX36xX1dxX1exX3xX3axX3bxX3xXexX3exX6xX40xX3xX42xX43xX1dxX1exX3xXexX48xXexX3xX1dxX1exX1xXdxX4fxXbxX3xX4xX53xX4xX3xX5xX57xXbxX3xXcxX1xX14xX4xX3xX7xX60xX3x169acx103cdxXexX3xXexX1xX53xX1dxX1exX3xX7fxX3xX1dx1068fx115aexX3xX7cx11fb5xX7cxed94xX3xX4xX1xX40xX3xX2xXe9x14905xX3xX1xX18xX4xX3xX3axXdx14b40xX1dxX3xXexX1xefcaxebafxX4xX3xX4xX53xX4xX3xX4xX1xX100xe219xXfbxX1dxX3xX1dxX1exX3bxX1dxX1x11ebcxX3x14a0fxX100xX36xX1dxX3xX5xeefbxX3xf635xXdxX1dxX1xX3xXexX32xf31fxX3x11ba3xX1xXe5xX1dxX3xX1dxX100xe0bexXdxX125xX3x14e36xXdxX53xX40xX3xX74x15946xX4xX3xX1xX18xX4xX3xf233xXcxXdx1246cxX100xX3xX1xX18xX4xde7dxX125xX3xea0axX11cxX3xX5xX100xcf57xX1dxX3xX3axX3bxX3xXbxX1xX21xX22xX1dxX1exX3xXbxX1xX53xXbxX3xX74xX14xX10bxX3xX1xX18xX4xX3xX31xX101xX3xXe6xX12exX1dxX3xXcxX40xX53xX1dxX125xX3xd9c3xX1xX40xX6xX3xX1xX18xX4xX3xX4x1480fxX10bxX3xXexX3exbf56xX1dxX1exX125xX3xX77xXdxX1dxX1xX3xX1xX18xX4xdbe5xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX40xX1dxXaxX12xX0xXdxXe6xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX127xX10xX1dxXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXax10a82xXdxX74xXexX1xX114xX3xX2xXe9xXe9xXe9xXbx14b3exX125xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX114xX3xX7dxe390xX7fxXbxX1d4xX125xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX62xX62xX4xX193xX31xX6xX40xXbxX1xX100xXexX1xX40xX193xX3axX1dxX62xX74xX10xX7xX11exXexX40xXbxX62xX1dxX10xX1c8xX7xX62xX7cxXebxX7cxX7dxX62xX2xX2xX2xX74xXe9xX7cxX2xX7dxXf3xXebx111eaxXexX7dxX7dxX7cx132f0xX5xX7cxbd33xXebxX7dxX7dxXf3xX21exX21exXebxXebxX7dxX221xX7cxX1e0xXf3xX7cxX219xX7cxXe9xXebxX219xX7dxX193x11e20xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX1dxX1exX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX5xX2fxX3xX31xX32xX3xX1exXdxX36xX1dxX1exX3xX3axX3bxX3xXexX3exX6xX40xX3xX42xX43xX1dxX1exX3xXexX48xXexX3xX1dxX1exX1xXdxX4fxXbxX3xX4xX53xX4xX3xX5xX57xXbxX3xXcxX1xX14xX4xX3xX7xX60xXaxX3xX1c8xXdxX74xXexX1xX9xXaxX2xXe9xXe9xXe9xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX7dxX1e0xX7fxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX40xX1dxXaxX12xX14bx156f2xX1dxX1xX3xXd8xX14xX40xX3xXcxX3exX21xX85xX1dxX1exX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX1dxX1exX3xXexX3exX6xX40xX3xX42xX43xX1dxX1exX3xXexX48xXexX3xX1dxX1exX1xXdxX4fxXbxX3xX4xX1xX40xX3xX4xX53xX4xX3xXexX181xX1dxX3xXexX1xX14xX4xX3xX7xX60xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX40xX74xX10bxXaxX12xX14bxX2fxX3xX31xX32xX3xX1exXdxX36xX1dxX1exX3xX3axX3bxX3xXexX3exX6xX40xX3xX42xX43xX1dxX1exX3xXexX48xXexX3xX1dxX1exX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX1xX14xX4xX3xX7xX60xX3xXd8xX21xXd9xX4xX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xXd8xX2c6xX3xX1exX1xXdxX3xX1dxX1xX150xX1dxX3xX7x111cexX3xX1dx156a4xX3xX5xX36bxX4xX3xX1xX18xX4xX3xXexX150xXbxX80xX3xX3ex121dfxX1dxX3xX5xX100xX10bxX4fxX1dxX3xX4x1382axX6xX3xX4xX53xX4xX3xX1xX18xX4xX3xX3axXdxXfbxX1dxX125xX3xXd8xX186xX1dxX1exX3xXexX1xX85xXdxX3xXd8xX53xX1dxX1xX3xX74x15688xX100xX3xX7xX36bxX3xXexXdxX32xXbxX3xX1dxX48xXdxX3xX1dxX1xe5d2xX1dxX1exX3xXexX1xX3bxX1dxX1xX3x16381xX100xX36xX3xXbxX1xX53xXexX3xXexX3exXdxX142xX1dxX3xX4xX388xX6xX3xX1dxX1xX3bxX3xXexX3exX21xX85xX1dxX1exX3xXexX3exX40xX1dxX1exX3xXd8xX3bxX40xX3xXexX14xX40xX3xX5xX57xXbxX3xXexX1xX32xX3xX1xX4fxX3xX4xX53xX1dxX3xX31xX101xX3xX1xX18xX4xX3xXexX150xXbxX80xX3xX1dxX181xX1dxX1exX3xX4xX6xX40xX3xXexX3ex113cfxX1dxX1xX3xXd8xX101xX3xX4xX1xX100xX10bxXfbxX1dxX3xXe6xX12exX1dxX80xX3xX1dxX1exX1xXdxX4fxXbxX3xX3axX138xX125xX3xXexXdxX1dxX3xXexX21x14b7bxX1dxX1exX3xX4xX53xX4xX3xXexX181xX1dxX3xXexX1xX14xX4xX3xX7xX60xX3xX7xbf9bxX3xX3axX150xX1dxX3xX74xX138xX1dxX1exX3xXexX48xXexX3xX1dxX1xX3baxX1dxX1exX3xX11exXdxX32xX1dxX3xXexX1xX2bxX4xX80xX3xX11ex1197bxX3xX1dxXe5xX1dxX1exX3xXd8xX21xXd9xX4xX3xXd8xX3bxX40xX3xXexX14xX40xX3xX3axX3bxX40xX3xX4xX12exX1dxX1exX3xXexX53xX4xX3xX4xX1xX100xX10bxXfbxX1dxX3xXe6xX12exX1dxX80xX3xXexXdxX32xXbxX3xXexX138xX4xX3xXbxX1xX3a9xX1dxX3xXd8xX3a9xX100xX3xXexX3exX43axX3xXexX1xX3bxX1dxX1xX3xX1dxX1xX3baxX1dxX1exX3xX4xX53xX1dxX3xX31xX101xX80xX3xX1dxX1xX3bxX3xX1exXdxX53xX40xX3xX4xcb26xX3xX11cxX3xXexX1xX2bxX4xX3xX3axX3bxX3xX31xX36xX1dxX3xX5xX60xX1dxX1xX3xX3axX3baxX1dxX1exX3xX3axX3bxX1dxX1exX80xX3xXd8xX4d1xX1dxX1exX3xX1exX4d1xXbxX3xX4xX1xX40xX3xX7xX36bxX3xX1dxX1exX1xXdxX4fxXbxX3xX1d4xX181xX10bxX3xX74xX36bxX1dxX1exX3xX3axX3bxX3xXbxX1xX53xXexX3xXexX3exXdxX142xX1dxX3xX4xX388xX6xX3xXexec8exX1dxX1xX193xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1664bxX100xXexX1xX40xX3exXaxX12x12915xX42x13b67xX4xX1xX3xed66xX1exX18xX4xX0xX62xXbxX12

​Bích Ngọc

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những nguyên nhân trẻ chậm nói

Những nguyên nhân trẻ chậm nói
2023-06-22 10:27:00

baophutho.vn Trẻ chậm nói, phát âm không chuẩn, nói ngọng, líu lưỡi đã khiến không ít cha mẹ phải lo lắng và luôn canh cánh với câu hỏi nguyên nhân xảy ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long