Cập nhật:  GMT+7
f724x1700fx14d13x1018fx10f1dx15b71x16adax1366cx13e0dxX7x1667ex1721ex111e6x159c5x160d2x174d7xX5x13fccxXax139e3x14461xX1x11b50xX3x10cc9xXdxX3xXex16215xX4xX1xX3xX5x14285xX4xX1xX3xX7x12a24xX3x11e46x10b66x11328xX3x1147ex13cc4xX29x10d95xX3xXex120b6xXbxX3xX1xX15x15d3dxX29xX3x11110x14bbfxX3xXexX15x11a7axX3axX29xX3xX4xX1xf727xX29xX3x17513xX29xX2exX3xXcx171a5x14f7axX3xXbxX1x10183xX3xXcxX4cxX0x12ee7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX6xX17xXaxX12xXcx11496x14cd6xX29xX2exX3xX1xX6xXdxX3xX29xX2exfe86xX3exX3x13027xX2x128afxX3xX7axX7axX56xX2xX2xX4dxX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xXex13cdfxX3xX4xX1x1738cxX4xX3xX5x11c76xXbxX3xXexX31xXbxX3xX1xX15xX36xX29xX3x1632exXdx15cacxX29xX3xXexX1xXa7xX4xX3xX39xX3axX3xXexX15xX3exX3axX29xX3xX4xX1xX44xX29xX3xX47xX29xX2exX3xXcxX4cxX4dxX3xXbxX1xX51xX3xXcxX4cxX3xX29x158e5x107bfxX3xX7ax1675exX7ax1493cx14082xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1282dxX6xXbxXexXdxX6dxX29xXaxX12xX0xXdxXe0xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX29xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXax16253xXdxX17xXexX1x12e97xX3xX2xXe3xXe3xXe3xXbx16955x12596xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX120xX3x1543fxX2xX2xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xXe6x10f1cxX6xX6dxXbxX1xX15xXexX1xX6dxXe6x10adbxX29xX56xX17xX10xX7xXb7xXexX6dxXbxX56xX29xX10xX11bxX7xX56xX7ax1049bxXe5x10639xX56xX2xX2xX2xX17xX15exX2xXe5xXe5xX132xX132xXe3xXex11aacxX16exXe3xX5xX15exX7cxX15ex15b21xX160x10fb1xX177xXe5xX177xX15exX2xX7cxX16exX16exX177xX16exX2xX132xX177xX177xX175xX2xXe6x10ce3xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xXexX31xXbxX3xX1xX15xX36xX29xX3xX39xX3axX3xXexX15xX3exX3axX29xX3xX4xX1xX44xX29xX3xX47xX29xX2exX3xXcxX4cxX4dxX3xXbxX1xX51xX3xXcxX4cxXaxX3xX11bxXdxX17xXexX1xX9xXaxX2xXe3xXe3xXe3xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX132xX2xX2xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX6dxX29xXaxX12x1474fxX15xX6xX29xX2exX3xX4x11918xX29xX1xX3xX143xX15xXa3xXdxX3xXexX31xXbxX3xX1xX15xX36xX29xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx150baxX6dxX17xX3exXaxX12xXcxX1xX6xXe0xX3xX2exXdxX6xX3xX4x124adxX3xX4x164b0xX4xX3x15bb6xX7x150c8xX3xXexX25x12df5xX3xXexX6cxX6dxX29xX2exX3xX2bx15d69xXdxX3x13202xX2ex13fd2x11576xXdxX3xX4xX6xX6dxX3xXexX15xXa3xXdxX3xXex151f1xXdxX3xX4xX245xX4xX3xX39xX20xX6xX3xXbxX1xX25cx12e86xX29xX2exX3xX17xX25cxXabxXdxX3xX4xX1x10281xX29xX3xX29x17ce1xXdxX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xX2ex1351exXe0xX120xX3x1515cx1024axX3xX2bxX3exX3xXf6xX25cxX278xX29xX2exX4dxX3xXexX1xX77xX29xX1xX3xXbxX1x13311xX3x1609bxXdxfbeexXexX3xXcxX6cx154b4xX3xX14dxX77xX3xXexX1xX20xX3xXexX6cxX36xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3x13d35xX278xX29xX3xX1xX15xX3exX2adxX29xX3x14fe5xX283xXe0xX3xXcxX1xX6xX6dxXe6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX232xX6dxX17xX3exXaxX12xXcxX26axXdxX3xX143xX15xXa3xXdxX3xXexX31xXbxX3xX1xX15xX36xX29xX4dxX3xX29xX2exX25cxX25dxXdxX3xXexX1xX6xXe0xX3xX2exXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX15xX3exX3axX29xX3xX39xX295xX3xX39xX25cx11672xX4xX3xXexX6cxX15xX3exX28xX29xX3xX39xX26axXexX3xX29xX1x16344xX29xX2exX3xXb7xXdxXb9xX29xX3xXexX1xXa7xX4xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX14dxX28xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX4dxX3xXexX1xX25dxXdxX3xX39xX26axXdxX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xX2abxX25cxX278xX29xX2exX4dxX3xXexX1bxX29xX3xX29xX2exX25cx11cd5xX29xX2exX3xXexX1xX25dxX3xX4xX287xX29xX2exX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xX2abxX25cxX278xX29xX2exX128xX3xX29xX257xXdxX3x132e7xX15xX3exX4dxX3xX39exX15xX3exX3xX4xX1xXb9xX4dxX3xX39exX15xX3exX3xX39xX20xX29xX1xX3xX4xf97cxX6xX3xX39xX278xX29xX3xX14dxX20xX128xX3xX39xXdxX3xXexX1x154ddxX4xX3xXexXb9xX3xXexX26axXdxX3xX4xX245xX4xX3xX39xX28xX29xX4dxX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXexX6cx16b94xX29xX3xX29xX287xXdxX3xX25axX2exX1xX24axX6xX3xX2cfxX24axX29xX1xX4dxX3xX39xX28xX29xX3xX20bxX15xX2a9xX4xX3xXcxXa3xX3xX2cfxX26axX4xX3xX2cfxX6dxX29xX2exX3xX20bxX15xX283xX29xX4dxX3xXcxXa3xX3x16fa9x121e6xX15xX3x1624dxX15xX3xXf6xX278xX128xX3xXexX2b2xXe0xX3xX1xXdxX3axX15xX3xX4xX47xX29xX2exX3xXexX245xX4xX3xX39exX15xX212xX29xX3xX5x13b61xX4dxX3xX1xX25cxXabxX29xX2exX3xX17xX412xX29xX4dxX3xXexXa3xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX29xX2exX1xXdxX3xX5x11a75xX3xX17xX283xX29xX2exX3xX1xX25cxX278xX29xX2exXe6xXe6xXe6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX6dxX29xXaxX12xX0xXdxXe0xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXexX1xX15xXe0xX143xX3xXdxXf6xX10xX29xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX17xXexX1xX120xX3xX2xXe3xXe3xXe3xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX120xX3xX160xX132xXe3xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xXe6xX143xX6xX6dxXbxX1xX15xXexX1xX6dxXe6xX14dxX29xX56xX17xX10xX7xXb7xXexX6dxXbxX56xX29xX10xX11bxX7xX56xX7axX15exXe5xX160xX56xX2xX2xX2xX17xX15exX2xXe5xXe5xX132xX132xX177xXexX2xXe3xX7axX132xX5xXe5xX7cxXe5xXe3xXe3xXe3xX132xXe5xX2xX177xX132xX7cxX2xX16exXe3xXe5xX175xXe5xX2xX132xX2xX175xXe6xX189xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xXexX31xXbxX3xX1xX15xX36xX29xX3xX39xX3axX3xXexX15xX3exX3axX29xX3xX4xX1xX44xX29xX3xX47xX29xX2exX3xXcxX4cxX4dxX3xXbxX1xX51xX3xXcxX4cxXaxX3xX11bxXdxX17xXexX1xX9xXaxX2xXe3xXe3xXe3xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX160xX132xXe3xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX6dxX29xXaxX12xX25axX2exX25cxX25dxXdxX3xXexX1xX6xXe0xX3xX2exXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX15xX3exX3axX29xX3xX39xXdxX3xXexX1xX3c6xX4xX3xXexXb9xX3xXexX26axXdxX3xX4xX245xX4xX3xX39xX28xX29xX4dxX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXexX6cxX3e0xX29xX3xX29xX287xXdxX3xX25axX2exX1xX24axX6xX3xX2cfxX24axX29xX1xX128xX3xX143xX212xX6dxX3xXexX77xX29xX2exX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xX2abxX25cxX278xX29xX2exXe6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX232xX6dxX17xX3exXaxX12xXcxX1xX47xX29xX2exX3xX39exX15xX6xX3xXexX31xXbxX3xX1xX15xX36xX29xX4dxX3xXexX1xXdxX3xXexX15xX3exX3axX29xX3xX29xX1x10401xXe0xX3xX5xX3c6xX6xX3xX4xX1xX44xX29xX3xX4xX245xX4xX3xX47xX29xX2exX3xXcxX4cxX4dxX3xXbxX1xX51xX3xXcxX4cxX3xX4xX242xX3xX39xX3b6xX3xXexXdxX3e0xX15xX3xX4xX1xX15x1412cxX29xX4dxX3xXb7xXdxXb9xX29xX3xXexX1xXa7xX4xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3c6xX4xX3xX1xXdxX2adxX29xX3xX29xX1xXdxX2adxXe0xX3xX14dxX51xX3xX1xX25cxXabxX29xX2exX3xX17xX412xX29xX3xX39xX290xX29xX2exX3xX143xX77xX6dxX3xX14dxX77xX3xX17xX15xX3xXb7xX1xX245xX4xX1xX3xXexX1xX3c6xX4xX3xX1xX77xX29xX1xX3xX29xX2exX1xXdxX3xX5xX450xX3xXexX1bxX29xX3xX29xX2exX25cxX381xX29xX2exX3xXexX1xX25dxX3xX4xX287xX29xX2exX3xXcxXa3xX3xXexXdxX3e0xX29xX3xXexX1xX10xX6dxX3xXexX6cxX15xX3exX28xX29xX3xXexX1xX2a9xX29xX2exX3xX4xX3b6xX6xX3xX17xX283xX29xX3xXexX257xX4xX3xX2abxXdxX2adxXexX3xX25axX6xXe0xX3xXexX26axXdxX3x1694fxXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX20bxX15xX2a9xX4xX3xX2exXdxX6xX3xX39x11397xX4xX3xX143xXdxX2adxXexX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exXe6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1768fxX15xXexX1xX6dxX6cxXaxX12xX2abxX3exX3xX722xX29xX0xX56xXbxX12

Vy An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long