Cập nhật:  GMT+7
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiThurDDqeG6qeG7lTvEg2XDqmZlO8Ojw6li4buVO+G6sWo7xINlMMO5O8O64bq3O8Oj4buV4bul4buZO+G7meG7lcO54bqtZjvDg8OpxJHEgjtUw6nhuqvhu5k74buY4buR4bq7Oy07w4Phuq1mO8O64bq3O0Hhu4U74buYZeG7n8OyZsSRPS9lLiQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1ReG6t13huq86JEbEkSDDuTsuKS8u4bu0O+G7kuG7jTvEkMOpXWc74buZZeG7iWbEkTt0w6BmO+G7mTHDqTvhurEyO8OjXWY7ZSBmZTvDlOG7lcO54bqt4buZO+G6seG6vWZlO+G7k8SpOyghL8OU4bqwLeG7ksSQ4buYVOG7mDt04bqpO3TDqeG6q8SDO+G6scOp4bqp4buVO8SDZcOqZmU7dCA7xIPhu4lmxJE7w6PEqTvDo8OpYuG7lTvhurFqO8SDZTDDuTvDuuG6tzt0w6BmO+G7mTHDqTtlIGZlO+G7h2UixINlO8SD4buJZsSRO8SDa2bEkTvDozVmxJE7w7rhurc7w6Phu5Xhu6Xhu5k74buZ4buVw7nhuq1mO+G7k8SpOywow507w4PDqcSRxII7VMOp4bqr4buZO+G7mOG7keG6uzstO8OD4bqtZjvDuuG6tztB4buFO+G7mGXhu5/DsmbEkeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThu5hl4bq3ZzvhurFo4bu0O8SRw6ldZzvEguG7iWbEkTvhu5nDuTvEgsOVO1TDoGY74buZMcOpO+G7iTvhu5nhu4k7w5Vl4buXO+G7mGXDrTvhu4dlXcOpO+G7mWUixIM74buZ4buVw7nhuq1mO8SDaDvhu5PEqTtlw6nhuqvhu5U7w5Xhu5gtLCg7dG/DqTvEg2XDqeG6qeG7lTvhuq8gw6k7eyzhu4fhu4Xhu7Q7ZSBmZTvhu5nhu5HhurtmZTvhu5lwO+G7k8Op4bqn4buVO+G7mWXhur07w4PDqcSRO8SCO1TDqeG6q+G7mTvhu5jhu5Hhurs74oCTO+G6seG7n8OzZsSRO0XGoWbEkTtU4bufbmbEkTtA4buYw5U7VMOp4bqr4buZO+G7mOG7keG6uyM7LTvDlOG7lcSpxIM74buDazshOy074bqw4buYKC48w4M7LTvhurDhu5goLik7LTvDlOG7gnssw4M7LTvhurHhu5/Ds2bEkTvhu7nhu5U7xIJuO0Dhu5ll4bq9O+G7meG7kWFmO0UwO0VpXSM7LTvDlOG7giHhuq47LTvDg+G6rWY7w7rhurc7QeG7hTvhu5hl4bufw7JmxJE7dCA7ZsSR4bufw7LEgzvhu4Mww6nhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokxILhu4lmxJE74buZw7k7w6PEqTvhu5nhu5Hhurk7Li47w7rhurc7xINoO+G7k+G7ocSDO8SDZeG7oV074buZcDspLC0pezvEg2VtO+G6sWI74buZ4buRw6liZjvhu4dlXcOpOzw+O8SDZeG7lcO54bqtZi9mxJEgw7nhu7Q7dG/DqTvhu5nDoWY74buT4buVYeG7mcOdOyEsO8O1ZeG7l+G7mS/Eg2Xhu5XDueG6rWY7dCBnO8SRw6nDszvEg11nO+G6scOpYuG7hTt0IDsoLDstOz4sO8O1ZeG7l+G7mS/Eg2Xhu5XDueG6rWY7dCBnO8SRw6nDszvDo+G6u2ZlO+G7mWXhu5/Ds2bEkeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThu5hlw7PDqTvEkcOpXWY74buF4buNO+G7meG7lcO54bqtZjt0IGc7KTvEkcOpw7M7KTw7w7Vl4buX4buZO2UgZsSRO2bEkSDDuTt0IDvhu4fhuq3hu5k74buZZeG7l8SDO0DhurFoZsSRO+G7meG7lcO54bqtZiM7dCBnOy57O8SRw6nDszspPDvDtWXhu5fhu5k7ZSBmxJE7ZsSRIMO5O3Rvw6k74buZbGbEkTvhu5llw7PDqTvEkcOpXWY7ZWcw4buZO+G6sWtmxJE74buDIDsuKDvhu5nDqeG6rWbEkS9mxJEgw7nhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokxJDDqSI7dOG6szvhu4Phu5/DsuG7mTvhu5nEqcOpO+G6sV074buDIDspLOG7tiwsLOG6seG7tDvEkcOpIjt04bqzO+G7mWUiZsSRO+G7mcSpw6k74bqxXTvhu5lwOzw+LOG7tiwsLOG6sS19LCzhu7YsLCzhurE74buZxqHDuTvEg+G7lWbEkTvEg2U2ZsSRO+G6seG7n8OzZsSRO3QgO+G6scSpw6k74buZ4bufw7JmxJHhu7Q74buZ4buRZ2bEkTvhurFoO+G6scSpw6k74buZ4bufw7JmxJE74buf4buVO+G7mcOp4bqnZjvEkWrhu4XDnTtFw63Egzvhu5PDqWZlO8O1ZWw74buZZeG7iWbEkeG7tDvhu5PDqWZlO3TDqeG6p2Y7xIMixIM74buZ4buR4bufw7NmxJE7xIJdZzvhurE3ZsSR4bu0O+G6sDDDqTtlw63Eg+G7tDvhu5jhu5Hhu5VmxJE7ZcOtxIM7xINl4buVw7nhuqdmO2bEkWXDqeG6q8O14bu0O8SDIsSDO+G7meG7keG7n8OzZsSRO+G6rzDDuTtmxJFl4bqpO+G7meG7keG6p2Y74bqx4bq9XTvDoyBmO+G7mcOqZmXhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4buS4buNO8SQ4buYVOG7mDvDueG6p+G7lTvEg8Oh4buVO8SC4buJZsSRO+G7mcO5O8SCw5U7VMOgZjvhu5kxw6k74buJO+G7meG7iTvDlWXhu5c74buYZcOtO+G7mWw7xINl4buhxIM7xINlMMO5O8O64bq3O+G6seG7l2bEkTvhu5ll4bq3ZzvDo8OpYuG7lTvhurFqO8SDZTDDuTvDuuG6tzvhurEyO+G6seG7n8OyxIM7w7Vl4bqnO+G6r+G7lcO54bqr4buZ4bu0O+G7mWXhu5/Ds2bEkTvDuuG7lcO54bqnZjtmOWbEkTvEg11nO8SDZWHhu5k74buD4bufw7JmxJE7w7Vl4bufbmbEkTvhu5nDqeG6q2bhu7Q7xINlYeG7mTvhu4Phu5/DsmbEkTvDtWXhu5vEgzt04bubO3TDoGY74buZMcOpO2UgZmU74buHZSLEg2Xhu7Y74buGZeG7lcO54bqtZjvhu4dl4bq5xINlO+G6scOh4buVO+G7meG7nzvDtWXhu59uZsSRO+G7mcOp4bqrZjtlw6nhuqtmO+G6sTDDqeG7tDvhu5llOWY74buZZcOp4bqrZjvhu4Xhu4nDqTvhu5nhu5Hhu5/Ds2bEkeG7tjvhu5hlccSDO2XDqeG6q2Y7xINl4bq5ZmU74buTIsSDZTtlbTvhu5nhu5HDsjtmxJHhu5/Ds8OpO+G7h2Xhu5XDueG6reG7mTvhu5nDoOG7meG7tDtmxJHhu5/Ds8OpO8SDXWc74buZ4buVbMOpO+G7k3I74bqv4bubZsSRO+G6r+G6vcSDZTt04bubO8O64bq3O8Oj4buV4bul4buZO+G7mWXhurdnO8O04buVw7k74bqx4bq9ZmU7xIPhu51dO8O1ZSLDtTvhu4Phu5XDoOG7meG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6nhu4XEkTvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bu2w6NdZ8O1ZeG7leG7mWVn4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEhLCEvLi4u4bqvPCEuLD4sLOG7mS59ISF9POG7gy7hu7bhu4HDtcSROjsvJD3DqeG7hcSRO+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhu7bDo11nw7Vl4buV4buZZWfhu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvISEsIS8uLi7huq88IS4sPiws4buZLn0hIX084buDIeG7tuG7gcO1xJE6Oy8k4buYZcOzw6k7xJHDqV1mO8Ojw6li4buVO8SDZTDDuTvDuuG6tz0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7q+G7leG7mWVn4buROiRUw7k74burZj0vw7Uk

Vy An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xuân vững niềm tin

Xuân vững niềm tin
2022-01-08 08:55:00

baophutho.vn Năm thứ hai liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng với nỗ lực vượt khó, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị,...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long