Cập nhật:  GMT+7
624exc282x895fx89f1xe507x638exbb43x979exd1b3xX7xefc1xaaa2xd810x84a4xadabxd972xX5x846bxXax88c7x6c53x8260x7f0exbaa7xX3xX4xd475xX16xd57exX3xXexd5d2xX4xX3xX1xdc57xe539xe6edxX16xX3xXcx948bxX16xX3x8b7dx69a9xX16xX3xXexX1x82d5x67dexX3xe564xX15xX3xXexadc3xX16xX1bxX3x85a7xX22xX15xX3xXexec3cxXdxX3xX1xX22xed7axX24xX16xX3xae47xX1xX14xX16xX1bxX3xXcxX1x78e1x734cxX3xXex9d3fxX16xX1xX3xde94xX6xXdxX3x62e3xX1xX28xX22xX0xa7a2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb55dxX10xX6x7c79xXaxX12xX4axXcxd30dxd82dxX3xXcxa4e0xX3xX16xX1bxX15xX23xX3xX2xX7bxX3x8373xX63xX2xX2xX53xX3xc391xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX4xe6a1xX6xX3xX72xX22xX23xX24xX16xX3xX9dxX23xX53xX3xX72xX13x6aacxea6exX53xX3xa841x9f9axXacxXadxX53xX3xX72x8b8exXdxX3xX5axX72xX4axXacxX3xX1xX22xX23xX24xX16xX3xXcxX28xX16xX3xX2bxX2cxX16xX3xX75xX14xX3xX8ex6941xX16xX1bxX3xX4xX1x806cxX3xXacxX1bxX19xX3xX13xdc5dxX4xX3xXcxX1xa964xX16xX1xX3xX7bxX3xXcxX56xX16xX1xX3xX9dxX23xX3xX34xXdxea07xX16xX53xX3xXb1xXd7xX3xXexX1xe478xX3xX72xX22xX23xX24xX16xX3xX9dxX23xX3xX5xX15xX32xX3xXexcd1dxXfcxad7cxX16xX1bxX3xX8exX14xX15xX16xX3xX8exd1c1xX3xX4xaa75xX3xX4xX1xX22xX23xd062xX16xX3xXexX1xX31xX32xX53xX3xX5xX15xX32xX3xX34xXdxX24xX4xX3xX34xX15xX3xXexX38xX16xX1bxX3xX3cxX22xX15xX3xXexX41xXdxX3xX13xXd1xX16xX3x8effxXdxXf3xX16xX3xXbxX1x8931xX16xX1bxX3xX4x6435xX6xX3x7f40xX1xcfa2xX22xX3xedbaxX6xX3xX5axc8d6xX3xXcxX1xX15xX16xX1bxX3xX7bxX3xX8exX2cxX16xX3xX34xXe3xX3xX156xX121xXexX3xX16xX1bxX1xcf68xX6xX3xX34x692exXdxX3xX72xXb7xXdxX3xX5axX72xX4axXacxX3xX1xX22xX23xX24xX16xX3xXcxX28xX16xX3xX2bxX2cxX16xX3xX34xX15xX3xX88xX3xXexX10cxXfcxe42dxX16xX1bxX3xX1xc32fxX4xX3xXexX10cxXf3xX16xX3xX8exXe3xX6xX3xX147xX15xX16xX3x7465xX118xX3xX15bxX6xX3xX5axX23xX3xX4axX1xX14xX53xX3xX1xX22xX23xX24xX16xX3xX4axX1xX14xX16xX1bxX3xXcxX1xX52xX53xX3xXexX56xX16xX1xX3xX5axX6xXdxX3xX5exX1xX28xX22x82fexX0xX63xXbxX12xX0xXexX6xX147xX5xX10xX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX10cxX1bxXdxX16x6e2cxd5dcxXbxX1b2xX3xX6xX22xXexX14xXaxX12xX0xXexX10cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX32xX1bxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX63xX63xX4xX1dexX147xX6xX14xXbxX1xX22xXexX1xX14xX1dexX34xX16xX63xX75xX10xX7xX156xXexX14xXbxX63xX16xX10x650dxX7xX63xX2xe972xa44axX234xX63xX234xca6fxX75xX234xc1d8xdd60xX234x6a4fxX23bxX23bxXexX2xX234x6a1dxX238xX233xX23bxX5xX2xX1dex99f9xXbxX1bxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX10cxX12xX0xXexX10cxX12xX0xXexX75xX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX4xX9dxX6xX3xX1xX22xX23xX24xX16xX3xXcxX28xX16xX3xX2bxX2cxX16xX3xXexX1xX31xX32xX3xX34xX15xX3xXexX38xX16xX1bxX3xX3cxX22xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX10xX32xX3xX1xX1a2xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX10cxXfcxX19dxX16xX1bxX3xX32xa577xX32xX3xX16xX14xX16xX53xX3xXexXdxb3d7xX22xX3xX1xX1a2xX4xX3xX34xX15xX3xXcxX72xX5exX2bxX3xX1b2xX118xX3xX15bxX6xX3xX5axX23xX3xX4axX1xX14xX53xX3xX1xX22xX23xX24xX16xX3xX4axX1xX14xX16xX1bxX3xXcxX1xX52xX53xX3xXexX56xX16xX1xX3xX5axX6xXdxX3xX5exX1xX28xX22xX1dexX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX10cxX12xX0xX63xXexX6xX147xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX14xX75xX23xXaxX12xXcxX41xXdxX3xX147xX22xX52xXdxX3xX5xX15xX32xX3xX34xXdxX24xX4xX53xX3xX8exX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX4xX9dxX6xX3xX1xX22xX23xX24xX16xX3xXcxX28xX16xX3xX2bxX2cxX16xX3xX34xX15xX3xXb1xX6xX16xX3xX4xX1xX56xX3xX1xX22xX23xX3xX13xXd1xX16xX3xX147xXdxXf3xX16xX3xXbxX1xX14exX16xX1bxX3xX4xX153xX6xX3xX156xX1xX158xX22xX3xX15bxX6xX3xX5axX15fxX3xXcxX1xX15xX16xX1bxX3xX8exX118xX3xXexX1xX19xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX32xXb7xXexX3xX7xa321xX3xX16xXb7xXdxX3xX75xX22xX16xX1bxX3xX3cxX22xX6xX16xX3xXexX10cxX1a2xX16xX1bxX53xX3xX16xX1x63b6xX16xX1bxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexXd7xX4xX1xX3xX16xX52xXdxX3xX147x85bdxXexX3xX32xX15xX3xX1xX22xX23xX24xX16xX3xXcxX28xX16xX3xX2bxX2cxX16xX3xX34xX15xX3xX13xXd1xX16xX3xX147xXdxXf3xX16xX3xXbxX1xX14exX16xX1bxX3xX8exX118xX3xX8exX41xXexX3xX8exXfcxa6dexX4xX3xXexX10cxX14xX16xX1bxX3xXexX1xX19dxXdxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX3cxX22xX6xX1dexX3xXacxX1xX28xX16xX3xX75xXe3xXbxX3xX16xX15xX23xX53xX3xX8exX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX4xX9dxX6xX3xX1xX22xX23xX24xX16xX3xXcxX28xX16xX3xX2bxX2cxX16xX3xX8exX118xX3xXexX38xX16xX1bxX3xX88xX3xX4xX1xXdxX121xX4xX3xX8exXdx8107xX22xX3xX1xX14exX6xX3xX16xX1xXdxX24xXexX3xX8exXb7xX3xX34xX15xX3xX88xX23bxX3xXexX10cxXdxX24xX22xX3xX8exXd1xX16xX1bxX3xX4xX1xX14xX3xX13xXd1xX16xX3xX147xXdxXf3xX16xX3xXbxX1xX14exX16xX1bxX3xX34xX17bxXdxX3xX32xX14xX16xX1bxX3xX32xX22xX398xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x73dfxX53xX3xX8exXb7xX16xX1bxX3xX34xXdxXf3xX16xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xXdxX121xX16xX3xX7xX177xX3xX34xXfcxX3f4xXexX3xX3cxX22xX6xX3xX32xX1a2xXdxX3xX156xX1xX11bxX3xX156xX1xX31xX16xX53xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX398xXexX3xX16xX1xXdxX24xX32xX3xX34xc817xX3xXexX1xXdxXf3xX16xX1bxX3xX5xXdxXf3xX16xX1bxX3xX32xX15xX3xX13xba78xX16xX1bxX53xX3xXacxX1xX15xX3xX16xXfcxX17bxX4xX3xX1bxXdxX6xX14xX3xXbxX1xX11bxX53xX3xX147xX4eexX14xX3xX34xX24xX3xX34xX3b1xX16xX1bxX3xX4xX1xeffexX4xX3xX5xX118xX16xX1xX3xXexX1xX52xX3xX4xX9dxX6xX3xX8ex86bdxXexX3xX16xXfcxX17bxX4xX1dexX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX14xX75xX23xXaxX12xX5exX15fxX16xX1bxX3xXexX1xX19dxXdxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX16xX15xX23xX53xX3xX8exX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX4xX9dxX6xX3xX1xX22xX23xX24xX16xX3xXcxX28xX16xX3xX2bxX2cxX16xX3xX8exX118xX3xX8exX121xX16xX3xXexX1xX31xX32xX53xX3xXexX38xX16xX1bxX3xX233xX234xX234xX3xX147xXb7xX3xX3cxX22xX2b1xX16xX53xX3xX1exX14xX3xX8exXd1xX16xX1bxX3xXbxX1xX4dbxX4x6689xX3xX233xX234xX234xX3xX4xX1xXdxX121xX4xX3xX1exX14xX3xX32xX15xX22xX3xX8exd8acxX3xX32xX6xX16xX1bxX3xX75xX14exX16xX1bxX3xX4xX1xX3b1xX1f7xX3xXcxX19xXdxX3xX23xXf3xX22xX3xd8c1xXdxX24xXexX3xXacxX6xX32xX3xX34xX15xX3xX72xXfcxX17bxX16xX1bxX3xX34xX44cxX3xX147xXdxX2bbxX16xX3xX13xX19xX16xX1bxX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX10xX32xX3xX1xX1a2xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX10cxXfcxX19dxX16xX1bxX3xXexXdxX2bbxX22xX3xX1xX1a2xX4xX53xX3xXcxX72xX5exX2bxX5a1xX3xXexX38xX16xX1bxX3xX1f8xX1f8xX23bxX3xX4xX1xXdxX121xX4xX3xX1exX14xX3xX525xX32xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX10xX32xX3xX1xX1a2xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX10cxXfcxX19dxX16xX1bxX3xX32xX2b1xX32xX3xX16xX14xX16xX3xX4xX9dxX6xX3xX1b2xX118xX3xX15bxX6xX3xX5axX23xX3xX4axX1xX14xX53xX3xX1xX22xX23xX24xX16xX3xX4axX1xX14xX16xX1bxX3xXcxX1xX52xX53xX3xXexX56xX16xX1xX3xX5axX6xXdxX3xX5exX1xX28xX22xX1dexX3xXcxX52xX16xX1bxX3xXexX10cxXe3xX3xX1bxXdxX1exX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xX2b1xX16xX3xX3cxX22xX15xX3xX5xX15xX3xX2xX233xX233xX3xXexX10cxXdxX24xX22xX3xX8exXd1xX16xX1bxX1dexX3xX13xX28xX23xX3xX5xX15xX3xX7xX398xX3xXexXdxX44cxX16xX3xX75xX14xX3xX4axX1xX14exX16xX1bxX3x7fb2xXadxecfexX13xXcxX53xX3xX72xXb7xXdxX3xX5axX72xX4axXacxX3xX1xX22xX23xX24xX16xX3xXcxX28xX16xX3xX2bxX2cxX16xX3xX34xX3c5xX16xX3xX8exXb7xX16xX1bxX3xX3cxX22xX23xXf3xX16xX3xX1bxX11bxXbxX53xX3xX9dxX16xX1bxX3xX1xXb7xX3xXexX7exX3xX4xX1exX4xX3xXexX10cxXfcxX19dxX16xX1bxX3xX1xX1a2xX4xX3xXexX10cxXf3xX16xX3xX8exXe3xX6xX3xX147xX15xX16xX3xX34xX15xX3xX32xXb7xXexX3xX7xX398xX3xX16xX1xX15xX3xX1xX4eexX14xX3xXexX28xX32xX3xXexX15xXdxX3xXexX10cxX3f4xX1dexX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX14xX75xX23xXaxX12xX5exX19xX16xX1bxX3xX2bxX2cxX16xX0xX63xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cháy xưởng in Công ty cổ phần in Tân Việt

Cháy xưởng in Công ty cổ phần in Tân Việt
2015-11-03 20:00:00

PTO- Khoảng 2h sáng ngày 3-11, tại xưởng in của Công ty Cổ phần in Tân Việt (trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi tỉnh), ở khu 3, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường
2015-11-02 10:18:00

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long