Cập nhật:  GMT+7
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDuWdG4bu3TEbhu6tm4buUTOG7oeG7q2FH4bq+U+G7q+G7oFPDgOG7q1LGr+G7q3tG4bum4buUTOG7hOG7q1JQSUxG4burS8Oa4bqq4burUkfhurpT4bur4bugU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q0LhurJM4burUcOV4burLeG7q8So4bq84burRk3DgeG6qkbhu6tGTuG7t+G7q+G7hEfhu7fhu6tDSUxGw7ovRuG7rcO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu55hROG7t0Lhu6nDueG7h2fDoi3hu6vhu4NT4bu34bureOG7q0zhuqJL4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6t7RuG7puG7lEzhu4Thu6tSUElMRuG7q0vDmuG6quG7q1JH4bq6U+G7q+G7oFPDleG6quG7q+G7hEfhu7fhu6tC4bqyTOG7q1HDleG7qy3hu6vEqOG6vOG7q0ZNw4HhuqpG4burRk7hu7fhu6vhu4RH4bu34burQ0lMRuG7q3R9Zi3hurFhYTlbdeG7q+G7hEfhu7dH4burQ03DgUzhu6vhu6/hu7Hhu63hu60t4buv4bux4buteHHhu6tGU1fhur5M4burZ0bhu7dMRuG7q2bhu5RM4burQ8OBUuG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tMRkfDilPhu6vEqOG6vFLhu6vhu6BTw4Dhu6tM4buSR+G7q+G6qOG6pFLhu6tMRuG7puG7oeG7q+G6tUbhuqRM4burUkbFqOG6quG7q+G6qsOZ4bu34burTOG7hOG7psagR+G7q0LhurJM4bur4bqqTuG7q+G6qOG7puG7luG6quG7q+G6qkZTV+G7gEzhu6vhuqhH4bq8TOG7q1Dhu4zhu6tQ4bq+UnHhu6tM4buEQVfhu6vhuqpBTOG7hOG7q0xGR8OKU+G7q+G6quG6ruG7nuG7q+G7rOG7muG7q+G6qkbDlEzhu4Thu6tS4buo4bur4buER+G7ueG6quG7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5M4bur4bugU1fhu6tL4buO4bur4buER+G7t+G7q0NJTEbhu6tMRsOS4bur4bqqTuG7q0vhu5BS4burRk3huq7huqrhu6tG4bu3R+G7q+G6qk1McOG7q1Lhu7Lhu6tK4bq+4burUuG6okzhu4Thu6tC4bqyTOG7q1HDleG7q1Lhu6jhu6tMRkfhurpM4bur4buER8OAS+G7q+G6qk9M4bur4butcXbhu63hu5tw4burUuG7suG7q1FT4bq0UuG7q1FHTEbhu6vhu4RHw4BL4bur4bqqT0zhu6vhu63DvXHhu7Xhu7XigLBw4burUuG7suG7q0rhur7hu6vhuqrhuq7hu57hu6vhu6zhu5rhu6vhuqpGw5RM4buE4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqhH4bq+TOG7q+G7nkbhu7nhu57hu6tSUOG7uUxG4burUkbhu7dH4burRkfhur5M4burQ8OBR+G7q0PDgVLhu6vhu7Phu7Hhu5tyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuXtO4burQ+G7puG7muG6quG7q8So4bq8UuG7q+G7oFPDgOG7q1JQ4bq6TOG7q+G6qkZITEbhu6tKQeG7q0JN4burRlNX4bq+TOG7q0PhuqDhu6tS4buS4bur4bqqRsWo4bqq4burUlBH4buATOG7q8SoRuG7t0fhu6tSw5VS4bur4bqq4bu54bqq4burRk3DgVLhu6tD4buQTOG7hOG7q0pH4bq6TOG7q+G7oFPhu7dM4burQ+G6vEzhu6vhuqrhu45M4buE4burUuG7ueG6quG7q31mLeG6sWFhOVtx4burUlDhu6bhu5bhuqrhu6tSR+G6ukzhu6tKQeG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tS4bu54bqq4burUlBTV8OKTOG7q1JG4buOTOG7hOG7q+G6qkZTV+G7gEzhu6tD4buSR+G7q0ZBTEbhu6vhu6xHcuG7q2FBTOG7hOG7q0zhuqJLceG7q1LGr+G7q0ZTV+G6vkzhu6tD4bq8TOG7q+G6quG7lOG7q1Hhu5zhu6tDw4pT4burQ+G6plfhu6tLw4FMRuG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tS4bu54bqq4burUlNX4bq6TOG7q1JQU1fDikxx4bur4bus4bqkTOG7q0Phu5BM4buE4burTEbhurJM4burQuG6skzhu6tSSOG6qkbhu6vhuqrhu6jhuqrhu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qkbDmeG7q1JQ4bum4buUTOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34burW8OATOG7hHHhu6vhuqpGSExG4burUeG7ueG6qkZx4bur4bueRuG7ueG7nuG7q0pT4bqkUuG7q+G6qsOZ4bu34bur4bq1RkHhu6tM4bum4buW4bqq4bur4busQeG7q+G6qsOZ4bu34burTOG7hEFMRuG7q1JQTUzhu4Thu6tK4buKTEbhu6vhu6zhu6jhuqrhu6t9Zi3hurFhYTlbceG7q1LGr+G7q0NO4burWOG7q1JGxajhuqrhu6vhuqrDmeG7t+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTOG7q+G7rMOK4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqpGSExG4burUeG7ueG6qkbhu6t9Zi3hurFhYTlb4burQ+G7puG7muG6quG7q0zhurJM4buE4burSuG6ukxy4burW8OUTOG7hOG7q1JGxqBHceG7q2dQU0zhu4Thu6tS4bqyS+G7q31mLeG6sWFhOVvhu6tGU1fhur5M4bur4bueRsOVR+G7q0bhu5rhu57hu6vhu6zhu5ZH4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqo4bu3THHhu6tM4buEQUxGceG7q0NNQUzhu6tSRuG7gOG7q0ZTV+G6vkzhu6vhu6xB4bur4bqq4bu54bqq4burVuG6oHHhu6tSRsON4burUlDhurRM4burUuG7kuG7q+G6qkbFqOG6quG7q1Lhu6bhu6vhu6zhurRM4burUlDhu6jhuqrhu6tSR+G6vOG7nuG7q1LDgUfhu6tMRkFx4burUsOBR+G7q+G6quG7kEzhu4Thu6tDw5RM4buEceG7q0bDk+G7nuG7q0xGTktx4burUlNX4bq6TOG7q1JQU1fDikzhu6tSRuG7psagTOG7hOG7q1ZTV+G6ukxx4burUlNX4bq6TOG7q1JQU1fDikzhu6tSUMOTTOG7hOG7q0NH4buAS+G7q1JQTUzhu4Thu6vhuqrhu7nhuqrhu6tD4buaUuG7q1Lhu5Lhu6vhuqpGxajhuqrhu6tCw43huqpG4bur4busw5px4burUlNX4bq6TOG7q1JQU1fDikzhu6tKw5RM4buE4bur4buERsSQ4bue4burUlBNTOG7hOG7q+G6qkZH4bq8TOG7q0LDjeG6qkbhu6t7ZmbhurFmZi/hurFhYTlb4burQ+G6vEzhu6vhu6xVTOG7hOG7q+G6qk7hu6tLxajhuqrhu6tRR0xG4bur4bqq4bu3TeG7q+G7rEHhu6vhu6xVTOG7hOG7q8SoRk7hu6vEqEbhuqJMcuG7q+G6seG6vFLhu6vhu6BTw4Dhu6tSxq/hu6tM4bqiS+G7q+G7r+G7seG7reG7reG7q0PhurxM4burTOG7t1fhu6tSUOG6ukzhu6tDw43hu7fhu6vhuqhBTOG7q0ZTV+G6vkzhu6tD4bqg4burUuG7kuG7q+G6qkbFqOG6quG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhu61y4buv4bu14bu14bur4bqoU+G7kkfhu6tGw5Phu57hu6tMRk5L4burTE5H4bur4bqqRlNX4bq+TOG7q+G6qkZTV+G6ukzhu6tDw4rhu6vhuqpGTeG7q3d4cnd5eOG7q0rhu6bhu5pS4burTOG7hOG7psagR3Dhu6vhuqpGR+G6vFPhu6vhu6xHQkRN4burUlNX4bq6TOG7q1JQU1fDikzhu6tD4bum4bua4bqq4bur4buvd3nhu6vhuqhT4buSRy/hu7Vy4buveOG7seG7q0rhu6bhu5pS4burTOG7hOG7psagR3Dhu6vhu6xH4bq8UuG7q+G7s3jhu7Xhu6tSR0zhu6vhuqhBR+G7q+G7rEHhu6vhu55G4bu5UuG7q3Zy4bu1w73hu7Xhu6tK4bum4buaUuG7q1JQ4bq6TOG7q1tBR+G7q1JQU1fDikzhu6tSRuG7t0xG4bur4bqq4bu54bqq4burVuG6oHHhu6tSRsON4burUlDhurRMcOG7q1JTV+G6ukzhu6tSUFNXw4pM4burUlDhu6jhuqrhu6vhu6BT4bu3TOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhu7N4eOG7q+G6qOG6okzhu4Thu6t64buOTHHhu6vEqEbhuqZT4burRkfhur5TcOG7q+G6quG6tOG7nuG7q+G7nkbhu7lS4bur4buzcnjhu7Hhu7Hhu6tSxqDhu6tQ4buUR3Lhu6tvR+G6vuG6quG7q+G6qlNM4buE4bur4bqq4bq04bue4burQsON4bqqRuG7q+G7rMOa4bur4bqxYWE5W+G7q+G6quG7pEzhu4Thu6tD4bum4bua4bqq4burQ8OAS+G7q+G6qMOATXHhu6tSxq/hu6tDTnHhu6tSw4FN4burQ0fDilPhu6vEqEfhur5M4bur4bqqRk3hu6tM4buE4bumxqBH4burQuG6skzhu6tD4bum4bua4bqq4burUkfhurzhu57hu6vhuqrhuqRM4bur4bus4buWR+G7q+G6quG7ueG6quG7q0LDjeG6qkbhu6vhu6zDmuG7q1fhu6tS4bq8ceG7q1LhuqJM4buE4burUuG7suG7q0rhur7hu6tM4buE4bumxqBH4bur4bqqRuG6tOG7nuG7q0xG4bqkTOG7q+G7rEHhu6tR4buq4burQsOaTOG7hOG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qEfhur5M4bur4bueRuG7ueG7nuG7q1JQ4bu5TEbhu6tSRuG7t0fhu6tGR+G6vkzhu6tDw4FHceG7q+G7hE7hu57hu6vhu55Gw4JM4burQlNX4burUlBJ4burS8Wo4bqq4bur4buER8OAS+G7q1FHTEbhu6vhu6BT4bu34bur4bqq4bu54bqq4burTOG6oktyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuVvhuq7huqrhu6vhuqhH4bq+UnHhu6tS4bqk4bue4burUlBTTOG7hOG7q1JTV+G6ukzhu6tSUFNXw4pM4bur4busw4rhu6tL4bq0UuG7q+G6quG6skzhu6vhuqjEgkzhu4Thu6vhu4RH4buWR+G7q1JITEbhu6vEqEZH4burUUdMRnHhu6tRQUzhu4Thu6tKw5Phuqrhu6tSUOG7puG7luG6quG7q1FHTEZx4burUeG7lOG7q1FHTEbhu6vhu6xB4burUuG7kuG7q+G6qkbFqOG6quG7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5M4burRkfhur5T4bur4bugU8OA4bur4bqqRkfhurxM4burQsON4bqqRuG7q1LhuqJM4buE4bur4bqq4bumxqBM4buE4burUlNX4bq6TOG7q1JQU1fDikxx4bur4bus4bqkTOG7q0Phu5BM4buE4burSsOUTOG7hOG7q+G7hEbEkOG7nuG7q0LDjeG6qkbhu6vhu6zDmuG7q+G6qkbhuqJL4burUU7huqrhu6tRxajhuqrhu6vEqEbDkkThu6tRR0xG4burUcOATHHhu6vhurFhYTlb4burQ+G6vEzhu6vhu6xVTOG7hOG7q0Phu45M4buE4burQuG6skzhu6vhuqpO4burS8Wo4bqq4burUUdMRuG7q+G6quG7t01x4bur4busVUzhu4Thu6vEqEZO4burxKhG4bqiTOG7q0PDilPhu6tDw4FS4bur4busQeG7q+G7rOG7puG7mlLhu6tRTeG7q+G7rOG7lkfhu6vhuqpGw4zhu6tSR+G6ulPhu6vhuqpGR+G6vEzhu6tCw43huqpG4burQ8OK4burUOG7t3Lhu6tnUE1M4buE4bureOG7q0zhuqJL4burQ+G6oOG7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5M4burw71y4buv4bux4bux4burSuG7puG7mlLhu6tM4buE4bumxqBH4burQ+G7puG7muG6quG7q8SoRuG7uUvhu6tRR+G6ulPhu6vhurJL4burUUFM4buE4burSsOT4bqq4burUlDhu6bhu5bhuqrhu6vhu6xB4burUeG7t1Phu6tRR0xGceG7q+G7nkbhu7lS4burRkfhur5M4bur4but4bu14bur4bqq4bu34burQsON4burUuG6pFLhu6vhuqjhuqZL4burUUdMRuG7q+G7rEHhu6tK4bq0V+G7q0vhuqxT4burS+G7uVPhu6vhu4ROUuG7q+G6qkbhurJM4burVsSQUuG7q0zhu4RGR+G6vkvhu6vhuqpGTeG7q3bhu6144burUlDDieG7q1Hhu5Thu6tRR0xGcuG7qz7hurpM4bur4bqqw4FMRuG7q0NOceG7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5M4bur4bqqU0zhu4Thu6vhuqrhurThu57hu6tSUOG7t0zhu4Thu6tSRkfhurxS4bur4bqow43hu6vhu6xB4bur4bueRuG7puG7lEzhu4Thu6tSR+G6vkzhu6vEqOG7tOG7q1JGU+G6pFLhu6vhuqpGTeG7q+G6quG7ueG6quG7q0Phu5RM4bur4busw43hu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q0LDjeG6qkbhu6vhu6zDmuG7q+G7rMOK4bur4bqqRuG6okvhu6tRTuG6quG7q1HFqOG6quG7q8SoRsOSROG7q1FHTEbhu6tRw4BMceG7q+G6sWFhOVtx4burTEbEgkvhu6tD4bu54bue4burxahM4buE4burQ8OCV+G7q0PDmXHhu6vEqMON4bue4burUkbGoEdx4bur4bu3TOG7q1JNQUzhu6vhu6xB4burRkfhur5T4bur4bugU8OA4bur4bqq4bu54bqq4burQsON4bqqRuG7q+G7rMOa4burQuG6skzhu6tRw5Xhu6vhuqpO4bur4bqqRuG6tFLhu6tK4bum4buaTOG7hOG7q0PhurxM4burUuG6tFLhu6vhuqrDgOG7q+G6quG7ueG6quG7q0PDlUfhu6tS4bum4buaTOG7hOG7q1Hhu6rhu6tCw5pM4buEcuG7q1vDiuG7q+G7uUzhu6vhu4RHw4BL4burUkZH4buAU+G7q0vhurRS4bur4bqq4bqyTOG7q+G6qMSCTOG7hOG7q+G7hEfhu5ZH4burUkhMRuG7q8SoRkfhu6tRR0xG4burUkfhurzhu57hu6tSw5rhuqrhu6tD4bum4bua4bqq4burQlNX4burUlBJ4bur4buc4burw73hu6tW4bqg4burQ+G6oOG7q+G7hE7hu57hu6vhu55Gw4JM4burTOG6skzhu4Thu6vhuqrhu7dN4burTEbhuqRM4burUkbFqOG6quG7q+G7rEHhu6tSRuG7t1fhu6tD4buSR+G7q0ZBTEbhu6vhu6xH4bur4bqqw5nhu7fhu6tM4buE4bumxqBH4burQuG6skzhu6vhu6zDiuG7q+G6qElMRuG7q0PhurBM4buE4bur4buER+G7lkdx4burRsOBTOG7q+G6qkbhurzhu6vhu6xH4bq+4bqq4bur4bqqRsOTTOG7q0rDk+G6quG7q+G7hEfhu5ZH4burUkhMRuG7q8SoRkfhu6tRR0xGcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7k5R+G7t0fhu6tDTcOBTOG7q+G7r+G7seG7rXkt4bur4buv4bux4buv4buxceG7q0ZTV+G6vkzhu6tnRuG7t0xG4burZuG7lEzhu6tDw4rhu6tQ4bu34burTEZHw4pT4burS8Oa4bqq4burUkfhurpT4bur4bqqw5rhu6tSRuG7gHHhu6tSUE1M4buE4burQ07hu6tSR+G6vOG7nuG7q1LDmuG6quG7q0zhu5jhu6tK4buo4bqq4bur4buER8OAS+G7q1FHTEZx4burQlNX4burUlBJ4burS8Wo4bqq4burUUdMRuG7q1JG4bu3V+G7q1JG4bq8ceG7q0zhurJM4buE4bur4bqq4bu3TeG7q+G6qkbhurRS4burSuG7puG7mkzhu4Thu6vhu6xB4bur4bugU1fhu6tL4buO4burQuG6skzhu6tRw5Vy4bur4buHRuG6tEzhu6tD4bq0U+G7q0PhurxM4burTOG6okvhu6vhu6/hu7Hhu6/hu7Hhu6vhu4RHw4BL4burUuG7suG7q0rhur7hu6tS4bqiTOG7hOG7q0LhurJM4burUcOV4burUuG7qOG7q0xGR+G6ukzhu6tWU8OVTOG7hOG7q+G7rXHhu7Hhu5tx4bur4buER8OAS+G7q1Lhu7Lhu6tRU+G6tFLhu6tRR0xG4bur4buteHF24buv4oCwceG7q1Lhu7Lhu6tK4bq+4burUUdMRuG7q+G6qk1M4burUkbFqOG7q3bhu6tSUOG7nOG7q0rhurpM4burxKhG4buOTOG7hOG7q+G7oFPhu7nhu6t44bubceG7q1LhuqJM4buE4burUuG7suG7q0rhur7hu6tSUMOJ4burUeG7lOG7q1FHTEbhu6tD4bum4bua4bqq4burUUFM4buE4burSsOT4bqq4burUlDhurpM4bureeG7seG7m3JycsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nhu4dGVUzhu4Thu6thU1fDikzhu6tnUOG7t0zhu4TDui/hu57DuQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu
2015-10-29 10:26:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long