Cập nhật:  GMT+7
43a1x82b8xfb2dx1110dx100d8xdcd2x8dc5x88bax1014dxX7xec09x7af9xa3ccx10a21x4bd1x8beexX5xe972xXaxde2fx640bxXdxcc69xXexX3x8dccxX6xe191xX3x11ab6xa9c8xXbxX3xXexX1xcf7cxX3x8978xX24xX3xXexX1xX1dxX3xfc0bxXdx9a8exXdxX3x61b8xac32xX3xX1axX22xX4xX3x5a37x55d8xX3xXexX1x1042cxa624xX1xX3xX30xbb7bx10a52xX3dxX2bxX0x11a08xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5d0fxX10xX6x111c2xXaxX12xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1xXdxX15xX3dxX3xX37xX6xX3dxX2bxX3xX1cxX1dxXbxX3xfa8exX3xX30xX3cxX3xXex1123cxf370xX3xXexX1xX22xX3xX24xX24xX3xXexX1xX1dxX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX1axX22xX4xX3xX37xX38xX3xXexX1xX3cxX3dxX1xX3xX30xX41xX42xX3dxX2bx10fdcxX3x100f7xX1dxXexX3xcd8bx6610xa3fdxX3xX3dx4c2fx9608xX3xX37xX41xX42xX4xX3xX30xXdxX15xX3dxX3xad5dxX10xX2bxX6xXexXa7xX1axX3xX4x4d4exX3dxX2bxX3x88b1xdaf2xX3xX3dxX2bxXabxXacxX3x5175xX46xX2xX2xX3xX7xX6xXa7xX3x7624xX1xXdxX3xXd6xX1xXa8x89baxX3xX7x102cbxXexX3xX4xX1xba3cxX3xX7xXc6xX3xXcxX1xX3cxX3dxX1xX3xX30xX41xX42xX3dxX2bxX3xXcdxfb0bxX2xX24xX3xX4x8f7fxX6xX3xX2x598cxXcdxX3xXa6xXa7xXc6xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXexX78xbf77xX3dxX3xXexX1xX1dxX3xX2bxXdxX2dxXdxXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4909xXddxX58xXacxXaxX12xX18xX6xX3x6960xXacxX3xX37xX41xX42xX4xX3xX30xXdxX3dxX1xX3xX58xX6xX3dxX1xX3xX5xXabxX3xXa6xXa7xXc6xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXexX1xX3cxX3dxX1xX3xX30xX41xX42xX3dxX2bxX3xX3dxX1x1189exXexX3xXexX1xX1dxX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX3dxd853xX1axX3xXexX1xX22xX3x73f2xX3xX5xXdxX10exX3dxX3xXexXdxX1dxXbx10a70xX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xXd6xX1xXdxX3xX4xXe0xX4xX3xX3dxX41xX2dxX4xX3xX5xXe0xX3dxX2bxX3xX2bxXdxX31xX3dxX2bxX3xX129x9cb9xX4xX3xab6cxXa7xX3xX3dxX1xX41xX3x83efxX6xX3dxX3xc268xd658xX4xX1xX17dxX3xXcxX1xcfbaxXacxX3xX1a8xXdxf4d1xX3dxX17dxX3xXcxX1xX1b4xXacxX3xeda5x11b00xX3xX30xXabxX3xX18xX10xdb96xX3x94e9xX10xX6xX5xX6xX3dxX58xX3xX4x48c7xX3dxX2bxX3xX3dx6ca2xX1axX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xXexXddxXbxX3xX24xX3xX3dxX41xX2dxX4xX3xX37xX22xX3dxX2bxX3xX37xb493xXa7xX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xXc5xXa8xX3dxX2bxX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX1adxX3dxX2bxX3xX2xX100xXcdxX3xXa6xXa7xXc6xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXexX78xX10exX3dxX3xXexX1xX1dxX3xX2bxXdxX2dxXdxXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXddxX58xXacxXaxX12xX13xX2dxXdxX3xX3dxX2bxXa7xc743xX3dxX3xX5xX42xXdxX3xXex1080axX3xX58xX1f4xXa7xX3xX1ax6987xX17dxX3xX18xX6xX3xX132xXacxX3xX4xca20xX3xX1xX15xX3xXexX1xXc6xX3dxX2bxX3xXbxX1x8f88xX4xX3xX5xX42xXdxX3xX4x80d4xX4xX3xXd6x5ddfxX3xX1xXabxXddxX3xXbxX1xX25bxX3dxX2bxX3xX30xXabxX3xX3dxX2bxX41xd90cxXdxX3xX5xXabxX1axX3xX30xXdxX15xX4xX3xX37xX41xX42xX4xX3xX3dxX2bxX1xXe5xX3xX1xX41xXa7xX3xX7xX2dxX1axX3xX1x10fdfxX3dxX3xX1x847exX3dxX3xX7xXddxX3xX30xX2dxXdxX3xX4xXe0xX4xX3xXa6xXa7xXc6xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXd6xX1xXe0xX4xXa0xX3xXcxXa7xXacxX3xX3dxX1xXdxX10exX3dxX17dxX3xX4xXe0xX4xX3xX3dxX41xX2dxX4xX3xX129xX19exX4xX3xX1a1xXa7xX3xXd6xX1xXc1xX3dxX2bxX3xX37xX41xX42xX4xX3xX37xXe0xX3dxX1xX3xX2bxXdxXe0xX3xXexX79xX4xX1xX3xX4xX270xX4xX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xX30xXdxX15xX4xX3xX2bxXdxXa8xXdxX3xXa6xXa7xXacxX1dxXexX3xXex60ffxX3dxX1xX3xXexX78xX1adxX3dxX2bxX3xXexX1xX15exXexX3xX3dxX2bxX1xXdxX15xXbxXa0xX3x7d22xX1b4xX3xXexX1xX1b9xX17dxX3xXexXe5xX3xX5xX15xX3xXexX1xX15exXexX3xX3dxX2bxX1xXdxX15xXbxX3xX72xX3xXcxX1xX1b4xXacxX3xX1a8xXdxX1b9xX3dxX3xX5xXabxX3xX172xX17dx4ad5xc20dxX17dxX3xX4xXfcxX6xX3xX1a8xX6xX3dxX3xX1acxX1adxX4xX1xX3xX5xXabxX3x6e9exX17dxd4c2xX358xX3xX30xXabxX3xX4xXfcxX6xX3xa2a4xX1xX1f4xX3dxX3xXb8xX6xX3dxX3xX5xXabxX3x47daxX17dxX100xX358xXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xXc5xX5xX10xX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX1axX6xX78xX2bxXdxX3dxd515xXcdxXbxX1cxX3xX6xXa7xXexXddxXaxX12xX0xXexX78xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxX1axX2bxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX46xX46xX4xXa0xXc5xX6xXddxXbxX1xXa7xXexX1xXddxXa0xX30xX3dxX46xX58xX10xX7xXd6xXexXddxXbxX46xX3dxX10xX1caxX7xX46xX2xX24xX100xX100xX46xX100xX357xX58xXcdxXf7xX383xX2xX357xXf7xXf7xXexX2xX100xX36bxX383xXcdxXcdxX5xX2xXa0x6e04xXbxX2bxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX78xX12xX0xXexX78xX12xX0xXexX58xX12xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX1adxX3dxX2bxX3xX24xX24xX3xXexX1xX10exX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX1axX22xX4xX3xX37xX38xX3xXexX1xX3cxX3dxX1xX3xX30xX41xX42xX3dxX2bxX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX78xX12xX0xX46xXexX6xXc5xX5xX10xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXddxX58xXacxXaxX12xX13xX2dxXdxX3xXexX1xX22xX3xX1xX1adxX3dxX2bxX3xX2xX24xX17dxX3x9c2axX3dxX1xX3xX37xX41xX42xX4xX3xX37xXe0xX3dxX1xX3xX2bxXdxXe0xX3xX4xX25bxX3xXc5xX41xX2dxX4xX3xXbxX1xXe0xXexX3xXexX78xXdxX1b9xX3dxX3xX3dxX2bxXddxX1adxX3dxX3xX1axX1b4xX4xX3xX1xX2a5xX3dxX3xXc5xX15exXexX3xX4xX22xX3xX3dxX41xX2dxX4xX3xX3dxXabxXddxX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xX4xXe0xX4xX3xX3dxX31xX3dxX3xXd6xXdxX3dxX1xX3xXexX1dxX3xXbxX1xXe0xXexX3xXexX78xXdxX1b9xX3dxXa0xX3xXcxXe5xX3xX5xX15xX3xX5xX6xXddxX3xX37xX38xX3dxX2bxX3xXexXddxXabxX3dxX3xXexX1xX286xXdxX3xX2bxXdxX6xX3dxX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xX7xXc6xX3xXcdxXf7xX358xX3xX58x10872xX3dxX3xX7xXc6xX3xX3dxX2bxX1x10225xXddxX3xX3dxX1xX15exXexX3xX478xX3dxX1xX3xX1xXdxX15xX3dxX3xX3dxX6xXacxX3xX4xX6xXddxX3xX3dxX1xX15exXexX3xXb8xXdxX10exX3dxX3xX1axXdxX3dxX1xX3xX4xX1xX509xXa7xX3xX1a1xXa7xX3x7e69xf37exX132xc178xXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXddxX58xXacxXaxX12xX129xX3cxX3xX1axX15exXexX3xX37xXdxX1b9xX1axX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xX37xXe0xX3dxX1xX3xX2bxXdxXe0xX3xX30xX31xX3xX6xX3dxX3xXexXddxXabxX3dxX3xX30xXabxX3xX6xX3dxX3xX3dxXdxX3dxX1xX17dxX3xX1acxX1c3xX3xXexX1b4xXexX3xX1axX38xXexX3xXc5xa1cfxX4xX3xX1cxXa7xXc6xX3dxX2bxX3xX30xX3cxX3xXexX78xX79xX3xX2xX2xX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xXc5xXa8xX3dxX2bxX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX1adxX3dxX2bxX3xX3dxX16bxX1axX3xX3dxX6xXacxXa0xX3xXcxX78xXddxX3dxX2bxX3xXd6xX1xXdxX3xX37xX25bxX17dxX3xX3dxX31xX3dxX3xXd6xXdxX3dxX1xX3xXexX1dxX3xX5xX2dxX3dxX3xXexX1xX22xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX5xXabxX3xXcxX78xXa7xX3dxX2bxX3x8da2xXa7xXc6xX4xX3xX1cxX1dxXbxX3xX72xX3xX30xX3cxX3xXexX78xX79xX3xX24xXcdxX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xX58xX6xX3dxX1xX3xX7xXe0xX4xX1xXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXddxX58xXacxXaxX12xXa2xX1xXa8xXddxX3xX7xXe0xXexX3xXcxX1xX3cxX3dxX1xX3xX30xX41xX42xX3dxX2bxX3xXcdxXf7xX2xX24xX3xX4xXfcxX6xX3xX13xXdxX15xX3dxX3xXb8xX10xX2bxX6xXexXa7xX1axX3xX4xX1d5xX3dxX2bxX3xX37xXe0xX3dxX1xX3xX2bxXdxXe0xX3xX4xX6xXddxX3xX7xX270xX3xXexX78x7ab2xXdxX3xX58xX59axXacxX3xX4xXfcxX6xX3xX4xXe0xX4xX3xX3dxX31xX3dxX3xXd6xXdxX3dxX1xX3xXexX1dxX3xX1a8xXc1xX3dxX2bxX3xX18xX6xX1axX3xa4c1xX3xXd6xX1b9xX3xXexX24axX3xX7xX6xXa7xX3xX4xXa7xX38xX4xX3xXd6xX1xXfcxX3dxX2bxX3xX1xXddxXa8xX3dxX2bxX3xXexXabxXdxX3xX4xX1xX79xX3dxX1xX3xXd6xXdxX3dxX1xX3xXexX1dxX3xXexXddxXabxX3dxX3xX4xX1f4xXa7xXa0xX3xXcxX78xXddxX3dxX2bxX3xX7xXc6xX3xX37xX25bxX17dxX3xX1c2xXdxX3dxX2bxX6xXbxXddxX78xX10xX3xX1cxX1dxXbxX3xX72xX3xX30xX3cxX3xXexX78xX79xX3xXexX1xX22xX3xX2xX172xX3xX30xXabxX3xX58x51ebxX3dxX3xX37xX1f4xXa7xX3xXd6xX1xXa7xX3xX30xX270xX4xXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXddxX58xXacxXaxX12xXcxX1adxXdxX3xXd6xX1xXa7xX3xX30xX270xX4xX3xX1a8xXc1xX3dxX2bxX3xX18xX6xX1axX3xX6a2xX17dxX3xX7xX6xXa7xX3xX1c2xXdxX3dxX2bxX6xXbxXddxX78xX10xX17dxX3xX1acxX6xX5xX6xXacxX7xXdxX6xX17dxX3xXcxX1xXe0xXdxX3xXb8xX6xX3dxX17dxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX17dxX3x8e55xX3dxX58xXddxX3dxX10xX7xXdxX6xX3xX1cxX1dxXbxX3xX72xX3xX4xXe0xX4xX3xX30xX3cxX3xXexX78xX79xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX1xX10xXddxX17dxX3xX30xX2dxXdxX3xXexX1xX22xX3xX1xX1adxX3dxX2bxX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xXc5xXa8xX3dxX2bxX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX1adxX3dxX2bxX3xXexXddxXabxX3dxX3xX4xX1f4xXa7xX3xX5xX1f4xX3dxX3xX5xX41xX42xXexX3xX5xXabxX3xX100xX100xX17dxX3xX100xX357xX17dxX3xX24xX24xX17dxX3xX36bxX383xXa0xX3xX377xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xX3xX1cxX1dxXbxX3xX30xX3cxX3xXexX78xX79xX3xXexX1xX22xX3xX172xX100xX17dxX3xXb8xXabxXddxX3xX1cxX1dxXbxX3xX72xX3xX30xX3cxX3xXexX78xX79xX3xX383xX24xX17dxX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xXd6xX1xXdxX3xX32cxX6xX1axXbxXa7xX4xX1xXdxX6xX3xX3dxX1daxX1axX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xX3dxX1xX25bxX1axX3xX4xXa7xXc6xXdxX3xX4xa955xX3dxX2bxX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xXc5xXa8xX3dxX2bxX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX1adxX3dxX2bxX3xXexXddxXabxX3dxX3xX4xX1f4xXa7xX3xX30xX2dxXdxX3xX30xX3cxX3xXexX78xX79xX3xXexX1xX22xX3xX2xX2xXcdxXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX12xX13xXdxX15xX3dxX3xXb8xX10xX2bxX6xXexXa7xX1axX3xX5xXabxX3xX1axX38xXexX3xXexee02xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX3dxX2bxX1xXdxX10exX3dxX3xX4xX22xXa7xX3xX4xX1xXdxX3dxX1xX3xX7xXe0xX4xX1xX3xX4xXc1xX3dxX2bxX3xX4xXfcxX6xX3xXexX59axXbxX3xX37xXddxXabxX3dxX3xXb8xX10xX2bxX6xXexXa7xX1axX3x63b0xX78xXddxXa7xXbxX17dxX3xX1axX38xXexX3xXexX59axXbxX3xX37xXddxXabxX3dxX3xX37xX1f4xXa7xX3xXexX41xX3xXexX41xX3xX3dxX1xX509xX3dxX3xX37xX41xX42xX4xX3xXexX1xXabxX3dxX1xX3xX5xX59axXbxX3xX3dxX16bxX1axX3xXcdxXf7xXf7xX36bxX3xXc5xX72xXdxX3xXex983fxX3xXbxX1xX268xX3xX32cxX1xX78xXdxX7xXexXddxXbxX1xX10xX78xX3xX32cxX1xX6xX3dxX58xX5xX10xX78xXa0xX3xX32cxX1xXe5xX3xX7xXc6xX3xXexX1xX3cxX3dxX1xX3xX30xX41xX42xX3dxX2bxX3xXb8xX10xX2bxX6xXexXa7xX1axX3xX37xX41xX42xX4xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xX5xX59axXbxX3xX58xX270xX6xX3xXexX78xX10exX3dxX3xXd6xX1xXa8xXddxX3xX7xXe0xXexX3xX357xX3xXexXdxX10exXa7xX3xX4xX1xX79xX17dxX3xXexX78xXddxX3dxX2bxX3xX37xX25bxX3xX4xX25bxX3xXd6xXdxX3dxX1xX3xXexX1dxX17dxX3xX1cx79dcxX3xX1xX38xXdxX17dxX3xX2bxXdxXe0xXddxX3xX58xX1b4xX4xX17dxX3xX4xX1xX79xX3dxX1xX3xXa6xXa7xXacxX31xX3dxX17dxX3xX1axXc1xXdxX3xXexX78xX41xX286xX3dxX2bxX3xXd6xXdxX3dxX1xX3xX58xXddxX6xX3dxX1xX3xX30xXabxX3xX4xX2a5xX3xX1xX38xXdxXa0xX3xXcxX1xX10xXddxX3xX55xX18xX1ac


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường
2015-11-02 10:18:00

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long