Cập nhật:  GMT+7
9d83xb4a8xf406xff81x10114xa7fbxab52xb187xc700xX7xcf28xd55dx11966x10e51xb1d2x102e1xX5x10539xXaxcbe4xe5f2xf60cx10d70xX3xe37fxa0e4xX18xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdx9f55xX15xX3xXexa3b3xX15xX1xX3xX15xb00cxe6a1xe4b4xaac3xX15xX3xXbxX1xcfacxX4xX3xbf97xX34xX3xef02x10e0dxX3xXexX1xXdxX3xXexX2dxX2ex11757xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxd3e8xb7faxXcxX3xX15xc779xe161xX3xfa8fxX18xX55xX55xX0xf3c6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6xf410xXaxX12xXcxX1x11e37xX4xX3xX1xXdxX2fxX15xX3xX4xX1xbdefx10cbbxX15xX2cxX3xXexdbbfxX27xX15xX1xX3xc5a6xXcxXdxeb77xXbxX3xX7x1220cxX4xX3xX53x106abxX6xX3xXexX1xXdxf189xX3xX15xX52xX53xX3xX55xX18xX55xX55xe752xX3xX15xX2cxdedfxX2exX3xX2xX2xX5ax10713xX3x10554x1053bxX3xX4x11e27xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX23xX15xX3xXexX27xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX2fxX15xX3xXexX1xX6xX53xX3xX2cxXdxX6xX3xXexXdxX89xXbxX3xX7xX8dxX4xX3xXexcd2bxXdxX3xX4xc3fcxX4xX3xXadxXdxX44xX53xX3xX6cxXdxeec8xX15xX3xX81xX6xX3xX3axX3bxX3xXexX1xXdxX3xXexX2dxX2exX44xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX37xXa5x1219dxX3xX5xdc06xXbxX3xX2xX18xX3xXcxX4dxX4exXcxa3acxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx108acxX6xXbxXexXdxX10dxX15xXaxX12xX0xXdxX53xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX15xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxcf58xXdxX6cxXexX1xe974xX3xX17xa9efxX18xXbx11bd8xc6aaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX154xX3xX157xX18xX157xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX11axc637xX6xX10dxXbxX1xX2dxXexX1xX10dxX11axX37xX15xX5axX6cxX10xX7xX3axXexX10dxXbxX5axX15xX10xX14fxX7xX5axX55xX55xX55x104c6xX5axX2xX2xX2xX6cxXabxX2xXabxX2xX157xX18x10aeaxXex11054xX1a1xX55x10485xX5xX18xcf7exXdxX53xX6xX2cxX10xX18xX1a7xX2xX11ax113fcxXbxX10xX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX23xX15xX3xXexX27xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX2fxX15xX3xXbxX1xX34xX4xX3xX37xX34xX3xX3axX3bxX3xXexX1xXdxX3xXexX2dxX2exX44xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX4dxX4exXcxX3xX15xX52xX53xX3xX55xX18xX55xX55xXaxX3xX14fxXdxX6cxXexX1xX9xXaxX17xX157xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX157xX18xX157xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX10dxX15xXaxX12xd327xX71xX4xX3xX5xX7bxdd3axX15xX2cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX23xX15xX3xXexX27xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX2fxX15xX3xX37xX2fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX53x107a0xXdxX3xXexX81xX7bxfb7dxX15xX2cxX3xXexXe5xXdxX3xX4xXe9xX4xX3xXadxXdxX44xX53xX3xXexX1xXdxX11axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd1c5xX10dxX6cxX2exXaxX12xX237xX71xX4xX3xX5xX7bxX23dxX15xX2cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX23xX15xX3xXexX27xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX2fxX15xX3xXadxXaexX3xX5xX6xX10dxX3xXadx11778xX15xX2cxX3xX37xX2fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX53xX261xXdxX3xXexX81xX7bxX267xX15xX2cxX3xXexXe5xXdxX3xX4xXe9xX4xX3xX3axX1xX2dxX3xX37xX71xX4xX3xXexX1xXdxX11axX3xXcxX81xX10dxX15xX2cxX3xXexX1xX267xXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX6cxXdxXf3xX15xX3xX81xX6xX3xX3axX3bxX3xXexX1xXdxXa1xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX23xX15xX3xXexX27xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX2fxX15xX3xXexX1xX6xX53xX3xX2cxXdxX6xX3xXbxX1xe0c6xX15xX3xX5xX2dxccbaxX15xX2cxX3xX2cxXdxX6xX10dxX3xXexX1xX261xX15xX2cxXa1xX3xX1xX7bxX110xX15xX2cxX3xX6cxd169xX15xX3xXbxX1xX34xX3xX1xX2dxX2exX15xX1xX3xXadxX7bxX6xX3xXadxXb1xX15xX3xXexX1xbe8cxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX6cxd4d6xX15xX2cxX3xXadx11d70xX3xX15axX10xX3xXadx10089xX15xX2cxX3xX15xX7cxXdxX3xc746xX2dxX2exX3xXadxdb34xX15xX1xX15bxX3xXadxb070xX53xX3xX176xX381xX10dxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX81x10102xXexX3xXexX71xX3xXexXe5xXdxX3xX4xXe9xX4xX3xXadxXdxX44xX53xX3xXexX1xXdxXa1xX3xX1xX368xX3xXexX81xX23dxX3xXexX81xX261xX15xX2cxX3xX2cxXdxed54xX3xXadxX32dxX3xX37xXa5xX3xXadxX7bxX6xX3xXadxXb1xX15xX3xXadxb90cxXdxX3xX37xX110xXdxX3xX15xX1xX3b9xX15xX2cxX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xXb1xX3xX1xX10dxXa5xX15xX3xX4xX381xX15xX1xX3xX3axX1xXb1xX3xX3axX1xX52xX15xXa1xX3xX3axX1xX2dxX2exX89xXexX3xXexX392xXexX11axX11axX11axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX10dxX15xXaxX12xX0xXdxX53xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX15xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX6cxXexX1xX154xX3xX17xX157xX18xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX154xX3xX157xXabxX2xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX11axX176xX6xX10dxXbxX1xX2dxXexX1xX10dxX11axX37xX15xX5axX6cxX10xX7xX3axXexX10dxXbxX5axX15xX10xX14fxX7xX5axX55xX55xX55xX193xX5axX2xX2xX2xX6cxXabxX2xXabxX2xX157xX55xX1a4xXexX2xX2xX19fxX19fxX5xX18xX1a7xXdxX53xX6xX2cxX10xX2xX11axX1b1xXbxX10xX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX23xX15xX3xXexX27xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX2fxX15xX3xXbxX1xX34xX4xX3xX37xX34xX3xX3axX3bxX3xXexX1xXdxX3xXexX2dxX2exX44xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX4dxX4exXcxX3xX15xX52xX53xX3xX55xX18xX55xX55xXaxX3xX14fxXdxX6cxXexX1xX9xXaxX17xX157xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX157xXabxX2xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX10dxX15xXaxX12xX237xX71xX4xX3xX5xX7bxX23dxX15xX2cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX23xX15xX3xXexX27xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX2fxX15xX3xX1xX368xX3xXexX81xX23dxX3xX4xXe9xX4xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXe5xXdxX3xXadxXdxX44xX53xX3xXexX1xXdxX11axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX10dxX6cxX2exXaxX12xXcxX1xX261xX15xX2cxX3xX376xX2dxX6xX3xX4xX1xX7bxX7cxX15xX2cxX3xXexX81xX27xX15xX1xX3xX86xXcxXdxX89xXbxX3xX7xX8dxX4xX3xX53xX91xX6xX3xXexX1xXdxX97xX3xX15xX1x118c4xX53xX3xXexXe5xX10dxX3xX53xX261xXdxX3xXexX81xX7bxX267xX15xX2cxX3xXadxX44xX3xX1xb641xX4xX3xX7xXdxX15xX1xXa1xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX37xXdxX23xX15xX3xXbxX1xXe9xXexX3xX1xX2dxX2exX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX3xX15axX2dxX15xX2cxX3xX3axX35bxX4xX1xXa1xX3xXexX27xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX2fxX15xXa1xX3xXexX7bxX7cxX15xX2cxX3xXexX1xX328xX15xXa1xX3xXexX7bxX7cxX15xX2cxX3xXe9xXdxXa1xX3xX4xXb1xX3xXexX81xXe9xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX2fxX53xX3xX37xX110xXdxX3xX4xX2baxX15xX2cxX3xXadxX32dxX15xX2cxX11axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf825xX2dxXexX1xX10dxX81xXaxX12xXcxX1xX2dxX3xX4dxXa5xX0xX5axXbxX12

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
2024-04-16 08:50:00

baophutho.vn Còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Hiện các trường đang dồn sức hoàn thành khung chương trình...

Sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT

Sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT
2022-06-08 14:25:00

baophutho.vn Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của tỉnh sẽ diễn ra vào các ngày 12-14/6. Tại kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long