Cập nhật:  GMT+7
ab54xc939xf316x10416x1244bxeb12x130f2x139b2x11a87xX7xcf53x15cc5x1229axf852x153aex109b1xX5x135a4xXax12904x146eaxabf8x12619xee89xX3xX5xbde7xX3xd014xaf77xXexX3x14c57xb761xX1bxX0x10cdfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1134axX10xX6xc0f9xXaxX12x1289bxX6xcb06xX3xX1fxX1xXdxX3xX1fxXdxfab6xX1bxX3xXexdf28xX6xX3xX4xf260xX15xX3xXexX1xcbf2xX15xef85xX3xe065xd4fbxX4xX3xX7x14e16xX3xX15xX1x1484fxX15xX3xXcxc2bbxX14xX3xX15xX16x12577xX4xX3xX15xX1xXdx13b5fxX15xX3xX1x10316xXdx11701xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdd5fxX14xX35xc4f7xXaxX12x14f06xX3xXcxX1xc27bxX3xX5xc765xX4xX3xX4xffbexX6xX3xX6xX15xX1xX3xX46xacb4xXexX3xXexc5aexXexX51xX3xXexX1xX4fxX1bxX3xX4xX1xff24xX3xXexX9exXexX3xX1x128d8xX15xX3xX4xd63cxX3xX15xX1x1413cxX15xX16xX3xX15xX16x10a64x11bb8xXdxX3xX53xX5cxX15xX1xX3xXexX1xXbexXbfxX15xX16xX3x12105xX9axX84xfda6xX3xXcx1175bxXdxX3xXexX1xX4fxXexX3xX7xX8exX3xX1fxX1xXd4xX15xX16xX3xX1xXdxX42xX3axX3x15d37xX5cxX3xX7xX6xX14xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX65xXdxX3xXcexXdxX3xX1fxX1xX54xX1bxX3xX1bxX1cxXexX3xX4xX1xf73dx1375cxX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xXcxX60xX14xX3xX5xX1cxX4xX3xXcexbb7fxX3axX71xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX87xX3xcbcdxX1xXd4xX15xX16xX3xXcex14e26xX3axX3xX53xX54xX4xX3xX7xX58xX51xX3xXexXd4xXdxX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX4xX1xX1cxX15xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xXexXd4xXdxX3xX4xc0fdxX3xXeaxX9axX15xX3xXcex10a32xX3xX1bxX19xcd92xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX81xX54xX4xX3xX7xX58xX3xX15xX1x1565fxX15xX3xXeaxX6xXdxX71xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX87xX3xX141x10ae4xXexX3xc406xX3axXb4xX3xX46x116c7xX3xX46xX19xX15xX16xX3xX1fxX1xXd4xX15xX16xX3xXexX1xX42xX3xX7xX6xXdxX3xXcexXbexc0efxX4xXd1xX3xXcxX65xXdxX3xX7xX6xX14xX3xX6xX15xX1xX3xX4xX107xX3xX1bxd6a8xXexX3xX1bxX8exX4xX3xX1fxX1xedd0xX15xX16xX3xXcexX8bxX15xX1xX3xX1bxX1cxXexX3xX1bxX5cxX15xX1xX3xX4xX16dxX3xXeaxX9axX15xX3xXcexX174xX3xX15xX1xbfc8xX108xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xXcxX60xX14xX3xX46xX127xX3axX3xX46xX58xX3xXcexX54xXbxX71xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX87xX3xX141xX1xXd4xX15xX16xX3xX1xXdxX42xX3axX3xX7xX6xX14xX3xX35xX65xX14xX3xX16xX127xX15xX3xXcexX148xX84xX3xX4xX107xX3xX1bxf401xXdxX3xX5xX127xX15xX3xX1bxc7efxX3xXeaxXa9xX3xX46xX6xX3xXexXd4xXdxX3xX5xX65xXdxX3xX1fxX1xXd4xX15xX16xX3xX15xX1xX5cxX15xX3xXexX1xX9axX84xX3xXexXdxX174xX15xX3xXcexX148xX3axX3xX4xXb4xX3xX53xX54xX4xX3xX7xX58xX3xX65xX178xX3xXcxXd4xXdxX3xXexX1xX4fxXexX3xX7xX8exX3xX4xX1xX210xX3xX1xX84xX3xXeaxcda9xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX1bxX5cxX15xX1xX3xX4xX16dxX3xXeaxX9axX15xX3xXcexX174xX3xXexX1xXd4xXdxX178xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX87xX3xX178xX108xX178xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xXcxX5cxX15xX1xX3xX84xX6bxX3axX3xX1bxd3dbxX3xX1b9xX3axX54xX15xX16xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX38xX6xX3axX3xX1fxX1xXdxX3xX4xX16dxX3xX1fxX1b6xXexX3xX1b9xX3axXb4xX3xX1xX2bexX4xX3xXexX4fxXbxX3xX4xX3axX9exXdxX3xX15xedbfxX1bxX51xX3xXcx14f11xX3xX15xX16xX65xX4xX3xX15xX1xXdxX6bxX15xX3xX1xX6fxXdxX3xXcxdb21xX71xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX87xX3x13785xX19xX84xX3xXcxX36axX51xX3xX4xX16dxX3xX4xX1xX3axX84x14c0dxX15xX3xX15xX19xX84xX3xXexd461xX3xX1bxX3axX9exX15xX3xX1xX6fxXdxX3xX4xX4fxX3axX3xX5xX148xX3axX3xX46xX36axXdxX3xX15xX1xXbexX15xX16xX3xX15xX16xX65xXdxX3xX1b9xX3axX54xX178xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xXcxX36axX3xX15xX1xXbexX39axX15xX3xX1bxX19xX84xX71xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX87xX3x1002dxX4fxX3axX3xX4xX107xX3xX15xX16dxXdxX3xXexX1xcbadxX3x10f58xX10xX1bxX3xX15xX19xX14xX178xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xXcxX358xX3xX4xXbexXbfxXdxX71xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX87xX3xXcxX39axX3xX15xX1xX39axX3xX5xX19xX3xX4xX4fxX3axX3xXex14170xX15xX16xX3xX15xX16dxXdxX3xX5xX19xX3xX4xX4fxX3axX3xX46xX9axXexX3xXexX1xXa9xX4xX1xX3xX1bxXd4xX15xX3xXexXdxX1b6xX15xX16xX3x10c28xX15xX1xX3xXbxX1xXb4xXdxX3xX1fxX1xXd4xX15xX16xX108xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xXcxX36axX3xX16xX4fxXexX3xXcexX127xX3axX71xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX87xX3x11831xX3xXcexX197xX15xX16xX3xX46xX36axXdxX51xX3xXexX46xX14xX15xX16xX3xXexX9axXexX3xX4xXb4xX3xX4xX54xX4xX3xX1bxXd4xX15xX3xX1xX2bexX4xX3xXexX39axX3xX84xX6bxX3axX3xX15xX1xX9axXexX3xX5xX19xX3xX1bxXd4xX15xX3xXexXdxX1b6xX15xX16xX3xX476xX15xX1xXd1xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xXcxX358xX3xX16x11a74xXdxX3xXcexX127xX3axX71xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX87xX3xXcxX1xX1b6xX3xX7xX6xX14xX3xXexX39axX3xXexX1xX9axX84xX3xX5xX127xX15xX3xX15xX19xX14xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX1b6xX15xX16xX3xX476xX15xX1xX3xX4xX4fxX3axX3xX4x132bfxX15xX16xX3xX46xX39axXexX3xX4xXb4xX51xX3xXexX46xX1cxX4xX3xX15xX16xX1xXdxX392xX1bxX3xX1bxX19xX3xXcexX54xX15xX1xX3xX4xX1xX1f2xX15xX16xX3xXcexX197xX15xX16xX3xX4xX148xX3axX3xX15xX19xX14xXd1xX3xccb4xX6bxX3axX3xXexX1xXa9xX4xX1xX3xX1fxXdxX42xX3axX3xX16xX5cxX3xX1fxc3a0xX3xX4xc025xX4xX3xXexX1xX1b6xX108xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xXcxX36axX3xX5xX1cxX4xX3xXcexX127xX3axX3xX4xXbexXbfxXdxX71xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX87xX3xXcxX1xX1b6xX3xX5xX19xX3xX4xX4fxX3axX3xX1fxX1xXd4xX15xX16xX3xX53xXdxX1b6xXexX3xX46xX36axXdxXd1xX3xXcxX5cxX15xX1xX3xX84xX6bxX3axX3xX5xX19xX1bxX3xX16xX5cxX3xX4xX16dxX3xXbxX1xX148xX15xX3xX53xXdxX392xXexX3xXcexX197xX15xX16xX3xX7xX6xXdxX3xX4xX1xX107xX51xX3xX84xX6bxX3axX3xX5xX19xX3xX1bxX316xX3xX1b9xX3axX54xX15xX16xX3xX1bxX19xX178xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX35xX84xXaxX12xX87xX3xX178xX108xX178xX0xX23xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đan lợp lươn mùa nước nổi

Đan lợp lươn mùa nước nổi
2023-09-28 10:12:00

Cứ mỗi khi con nước bạc tràn bờ, những cánh đồng nhuộm đỏ màu phù sa cũng là thời điểm nghề làm lợp lươn bắt đầu vào vụ chính.

Muốn tốt

Muốn tốt
2016-08-04 09:28:00

Đang ngồi chờ ăn tối trong nhà hàng quen thuộc, Tôm tá hỏa khi phát hiện bồi bàn đã để cả ngón tay vào thức ăn của anh trong suốt quá trình di chuyển.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long